Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Stwórca, modlitwy, oświecenie. Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Szczególnie są istotne dla osób początkujących.
1. naszej trzymanej niewiary, lęku że Stwórca nas nie ochroni, nie słyszy, nie spełni, nie spełnia naszych pragnień a w najgorszym przypadku Stwórca nam między innymi uniemożliwia, blokuje szczęście i rozmaite dary
2. naszej trzymanej wiary, przekonania że Stwórca celowo opóźnia między innymi realizacje naszych pragnień, realizacje naszych intencji
3. mojej Duszy, całej naszej istoty trzymanego sprzeciwu, niechęci aby pokłonić się Stwórcy, między innymi aby wypełniać Stwórcy wolę
4. naszego uważania, przyjmowania myślenia, postawy, że Stwórca nas koduje- a intencje oddawane Stwórcy to między innymi same nowe kody, kodowania
5. naszego między innymi zanieczyszczania, zabrudzania, przeinaczania oczyszczonych intencji przez Boga Dawce Życia
6. naszego przyciągania, odnawiania między innymi naszych długów karmicznych a także naszych dawnych obciążeń w całej naszej energetyce
7. naszego przyciągania, odnawiania, ściągania do całej naszej istoty między innymi skasowanych, rozkodowanych intencji, nawyków, potrzeb przez Boga Dawce Życia
8. naszego życia z oczyszczonymi intencjami, nawykami, potrzebami przez Boga Dawce Życia
9. naszego podtrzymywania, realizowania, wypełniania, odnawiania, zawierania między innymi wszelkich umów, misji, ślubowań, zobowiązań, przyrzeczeń zawartych w czasie i przestrzeni a także poza czasem i przestrzenią oraz naszego doświadczania ich wszelkich skutków
10. naszego blokowania, przeinaczania intencji w między innymi trakcie naszego oddawania ich Stwórcy
11. naszego gromadzenia wściekłości na Stwórcę i na inne istoty, byty, twory oraz na nas samych między innymi za nasze niespełnienia
12. naszego modlenia się między innymi o coś za coś, za kogoś -- na zachętę
13. naszego targowania się ze Stwórcą oraz z innymi istotami, bytami, tworami między innymi o bzdety, i błahostki
14. naszego bycia korygowanymi w kasacji oporów, blokad jakie ja, moja dusza, cała nasza istota wnosimy, wnieśliśmy przy oczyszczaniu intencji, przy modlitwach do Stwórcy a w tym naszego modlenia się, oczyszczania intencji poprzez między innymi wszelkich rodzajów, płci, poziomów istoty, byty, twory a w tym m.in. przez istotę Lokesia oraz naszego rozkodowywania, oczyszczania za innych przez nas i przez innych ich i naszych intencji
15. naszego pytania się o zgodą między innymi innych istot, bytów, tworów a w tym m.in. istoty Lokesia czy możemy rozkodować, oddać Stwórcy dane intencje
16. naszego kombinowania z innymi istotami, bytami, tworami a w tym m.in. z istotę Lokesia między innymi po to aby intencje były blokowane i są już blokowane
17. mojej Duszy, całej naszej istoty oszukiwania mnie między innymi tak, że oddajemy intencje w ten sposób iż czas ich realizacji w materii przyniesie skutek za kilka lat lub za kilkaset lat, lub odpowiednio wcale
18. mojego oddawania intencji między innymi tak, że moja Dusza, cała nasza istota może poprosić Stwórcę o ich odroczenie poza moją wiedzę z rozmaitych przyczyn, również działając tak na naszą szkodę
19. mojej Duszy, całej naszej istoty ograniczania Stwórcy kasacji między innymi większej ilości obciążeń, wzorców działania aniżeli tych wymienionych w kasacji rozmaitych przyczyn a w tym poprzez słuchanie innych- m.in. istoty Lokesia
20. mojej Duszy, całej naszej istoty wznoszenia sprzeciwu między innymi aby Stwórca nie mógł nas obdarować darami, szczęściem, spełnieniem czymś lepszym aniżeli nasze trzymane wzorce działania jakie oddalają nas od oświecenia tu i teraz w tej rzeczywistości w świetle Stwórcy
21. naszego posiadania z moją duszą, całą naszą istotą między innymi odmiennych intencji, odmiennych poglądów także takich sprzecznych z wolą Stwórcy
22. naszego trzymanego przekonania, że nasza wola jest przejawem boskości, daje nam siłę, niezależność między innymi od Stwórcy tak, że Go nie potrzebujemy i nie musimy się przed Nim korzyć, nie musimy stopić się z Jego wolą bo są inne sposoby na oświecenie
23. naszego trzymanego przekonania, wiary, że oświecenie w Stwórcy przynosi między innymi tylko zniewolenie, traci się wtedy indywidualność więc kontrolując te procesy my podążamy drogą oświecenia poza Nim, za pomoc? innych istot, bytów, tworów i rozmaitych oświeceniowych metod przynoszących jeszcze większy ból, cierpienia, pomieszania, dostawanie po dupie i rękach, jeszcze więcej obciążeń i uwikłań a w tym poprzez przewodników duchowych, pośredników, przez Lokesia i nie tylko
24. naszego przysypiania między innymi w trakcie pracy z intencjami i przy ich kasacji przez Stwórcę, przy oddawaniu ich Stwórcy, a w tym naszego bycia przy tym nieprzytomnymi istotami
25. naszego bycia przytomnymi istotami w trakcie pracy z Intencjami i przy ich kasacji , przy oddawaniu ich Stwórcy
26. naszego bycia atakowanymi m.in. przez istot? Lokesia i przez innych weryfikatorów i nie tylko w trakcie pracy z Intencjami i przy ich kasacji, przy oddawaniu ich Stwórcy
27. naszego przyjmowania i odrzucania ochrony Boskiej, i bo?ego wsparcia pochodzącego od Stwórcy między innymi w trakcie pracy z Intencjami i przy ich kasacji, przy oddawaniu ich Stwórcy
28. naszego selektywnego, wybiórczego przyjmowania i odpowiednio odrzucania Boskiej odpowiedzi pochodzącej od Stwórcy i zmian w naszym życiu między innymi w trakcie pracy z Intencjami i przy ich kasacji, przy oddawaniu ich Stwórcy
29. naszego nieumiejętnego rozmawiania z Tobą światłości bezpiecznie, niewinnie, ufnie i naszego podtrzymywania, robienia wszystkiego aby ten stan trwać w nieskończoność z rozmaitych przyczyn oraz mojego bycia blokowaną istotą między innymi przez moją własną Duszę, całą naszą istotą na Stwórcą bo nie nadszedł czas, bo nie jestem godzien oraz z rozmaitych innych przyczyn
30. naszego trzymania i tworzenia strachu przed wprowadzeniem korzystnych zmian przez Stwórcą z wszelkich przyczyn a w tym naszego trzymania przekonania, wiary, że Stwórca to między innymi Pan - władca jaki chce nas wpędzić w kolejne łańcuchy, zniewolenie
31. naszego bycia istotami przygotowywanymi między innymi do cięższych i odpowiednio do łatwiejszych zadań przez modlitwą i pracą z intencjami i nie tylko oraz naszego uchylania się między innymi od nich , od realizacji woli Stwórcy z rozmaitych racji a w tym że sami uważamy się za wszelkiego rodzaju, poziomu, płci bogów, istoty przewyższające Stwórcą i odpowiednio niegodne by wypełniać wolą Stwórcy
32. naszego wybierania wszystkiego innego, naszego bycia wiecznie zajętymi istotami, tak że uchylamy się między innymi od realizacji woli Stwórcy po mimo wytężonej pracy z INP i modlitwami
33. naszego myślenia nad intencjami, rozpisywania ich i ostatecznie naszego uchylania się od oddania ich Stwórcy
34. naszego blokowania Boskich odpowiedzi pochodzących tylko i wyłącznie od Stwórcy przy naszej pracy z intencjami między innymi w wyniku naszego posiadanego silnego lęku, strachu przed braniem odpowiedzialności za własne życie oraz przed możliwością bycia rozliczanymi istotami za nasze własne decyzje przez innych
35. naszego blokowania między innymi Boskich odpowiedzi pochodzących tylko i wyłącznie od Stwórcy bo skończą się przekręty, sielanka i tym samym naszej utraty alibi, że nie słyszymy, nie widzimy Stwórcy oraz z rozmaitych innych przyczyn
36. naszej niechęci do uwalniania się od obciążeń i ograniczeń przez BDŻ poprzez naszą pracą z intencjami ze względu i na naszą trzymaną obawę przed utratą między innymi naszych przywilejów i korzy?ci, które posiadamy w wyniku posiadania statusu wszelkich płci, rodzajów, poziomów ofiar , jakie powinny być w naszym mniemaniu wyręczane z wszelkich obowiązków, zadań i dostawać wszystko od innych na tacy
37. naszej trzymanej niewiary między innymi w moc sprawczą BDŻ – w to, że jeśli Go poprosimy o zmiany na lepsze poprzez usunięcie szkodliwych intencji według kategorii Stwórcy a nie naszej oraz tak naprawdę naszego traktowania modlitw kasująco – oczyszczających intencje jako rozrywki – ucieczki przed nudą i nie tylko
38. naszego trzymanego oporu przed przyjściem darów od BDŻ ze względu między innymi na lęk przed reakcją ze strony otoczenia na to , że nam się polepszyło i polepsza , na nasze sukcesy oraz przed doświadczaniem ze strony innych zawiści i zazdrości z tej i innych przyczyn
39. naszego blokowania własnego uwolnienia między innymi od wszelkich ograniczających i obciążających intencji, nawyków i potrzeb ze względu na lęk, że ludzie, rozmaite istoty, byty, twory zaczną i próbują już teraz nas wykorzystywać, zwieść na manowce, gdy nam się poprawi i poprawia , więc lepiej nie mieć żadnych sukcesów aby nikt niczego nie chciał od nas
40. naszego trzymanego silnego przyzwyczajenia oraz naszego trzymania wszelkiego poziomu, rodzaju uzależnienia, współuzależnienia między innymi od wszelkich wzorców bezsilności, niemocy, stagnacji - przebywania, trwania w szczelnym kokonie mentalnym – przez który nie przenikają boskie odpowiedzi pochodzące od Stwórcy na nasze modlitwy
41. naszego odsuwania przyjmowania boskich odpowiedzi pochodzących od Stwórcy między innymi podczas naszej pracy z Intencjami ze względu na nasze przekonanie, że jeszcze możemy sobie pocierpieć, że jeszcze nie jest tak źle , że możemy sobie poczekać z tym uwolnieniem
42. naszego trzymanego lęku między innymi przed kompromitacją i wyśmianiem ze strony otoczenia za naszą w ich mniemaniu tzw. „bzdurną” praktykę duchową polegającą na pracy z intencjami oraz z innymi technikami i na skutek tego naszej rezygnacji z pracy nad nami
43. naszego posiadania i generowania strachu, że jak Stwórca wszystko nam skasuje to zostaniemy z niczym tak że wszelkie istoty, byty, twory a w tym m.in. istota Lokesia nas dopadną, zniszczą
44. naszego posiadanego strachu, że jak Stwórca wszystko nam skasuje to nie znajdzie się dla nas między innymi odpowiedni mąż (odpowiednio żona w męskich inkarnacjach mojej Duszy, całej naszej istoty) a inne istoty, byty, twory będą dla nas odległe tak, że wszelkie konwersacje z nimi staną się i już stają się zbędne, niedorzeczne
45. naszego obwiniania i trzymania pretensji do innych ludzi, istot , bytów, tworów, BDŻ a także do nas samych między innymi za brak jakichkolwiek efektów naszej pracy i naszej pracy z intencjami
46. naszego popadania w smutek i depresję oraz rezygnację z naszej pracy nad uwalnianiem od szkodliwych intencji według kategorii Stwórcy między innymi ze względu na brak zauważalnych pozytywnych według kategorii Stwórcy zmian w naszym życiu (Dusza może mieć pomysł, że pozytywne to cierpienie a nie to co Stwórca daje)
47. naszego posiadanego zniecierpliwienia, popędzania BDŻ do dokonywania pozytywnych według nas zmian w naszym życiu
48. naszego ściągania do nas między innymi dramatów, złych zdarzeń i istot oporujących, weryfikujących negatywnie (dając negatywnie przyzwala się na pozytywne weryfikowanie aby… no właśnie aby coś podnieść ego że się oparło pokusie?)
49. naszej pracy między innymi z Intencjami, z modlitwami i naszego tym samym współtworzenia ze Stwórcą
50. naszego trzymania, wypełniania, realizacji pomysłów na życie mojej Duszy, całej naszej istoty na to wcielenie a w tym naszego dalszego trzymania między innymi planów karmicznych, ślubowań jakie określają ilość światła jakie możemy mieć od Stwórcy bo jak będzie, jest więcej to nas czekać ma śmierć i same przykrości
51. naszego zostawiania pracy na potem, na kolejne wcielenia bo już teraz za dużo się napracowaliśmy, a tym samym mojej Duszy, całej naszej istoty planowania między innymi kolejnych wcieleń bez naszej i odpowiednio z naszą wiedzą ich chociaż oświecenie może dokonać się tu i teraz
52. naszego trzymanego myślenia, przekonania, że po oświeceniu się Duszy, całej naszej istoty następuje kolejny cykl inkarnacyjny w jakim Dusza zaczyna rozwijać się od jednokomórkowej istoty i nie tylko i odpowiednio następuje śmierć w tej oto inkarnacji po osiągnięciu przez nas oświecenia

53. naszego trzymania, wypełniania, realizacji pomysłów na życie mojej Duszy, całej naszej istoty na to wcielenie a w tym między innymi naszego trzymania planów karmicznych, ślubowań jakie określają ilość światła jakie możemy mieć od Stwórcy bo jak będzie, jest więcej to nas czekać ma śmierć i same przykrości
54. naszego zostawiania pracy duchowej i oświeceniowej na potem, na kolejne wcielenia bo już teraz za dużo się napracowaliśmy, a tym samym mojej Duszy, całej naszej istoty planowania kolejnych wcieleń bez naszej i odpowiednio z naszą wiedzą ich chociaż oświecenie może dokonać się tu i teraz
55. naszego samodzielnego kasowania intencji, ich oczyszczania a w tym naszej samodzielnej( i odpowiednio przy pomocy przewodników duchowych, istoty Lokesia, i weryfikatorów) kasacji między innymi więzów karmicznych, uwikłań karmicznych, ślubowań bez proszenia Stwórcy o to
56. naszego posiadanego strachu, że jak Stwórca wszystko nam skasuje to zostaniemy z niczym tak że wszelkie istoty, byty, twory a w tym między innymi istota Lokesia nas dopadną, zniszczą
57. naszego przekonania, i posiadanego strachu, że jak Stwórca wszystko nam z karmy skasuje to zostaniemy jak ostatni dureń, że będę się z nas też wszyscy nabijali
58. naszego trzymanego poczucia winy i niegodności przed przyjęciem korzystnych dla nas pozytywnych według kategorii Stwórcy efektów naszej pracy między innymi z intencjami
59. naszego budzenia w nas, i posiadania karmy boga -bóstwa każdego rodzaju, poziomu, płci tak, że praca z intencjami okazuje się nie skuteczna z wszelkich przyczyn a w tym dla tego, że przecież jesteśmy bogami, jesteśmy też zawsze samowystarczalni i nie musimy prosić nikogo nawet Stwórcy o wprowadzanie zmian w naszym życiu bo robimy to lepiej, oraz w związku z tym naszego trzymanego ukrytego , wciąż aktywnego wzorca myślenia, że to my jako wszelkich rodzajów, płci, poziomów bóstwa-bogowie jesteśmy panami życia i śmierci innych istot, bytów, tworów i to nas należy prosić o wszelkie łaski i dary -a wszelki nasz wysiłek i boskie starania możemy olewać
60. naszego uważania, że nasza twórcza, wzniosła praca między innymi z intencjami, modlitwą to ciężka harówka i tym samym naszego wykonywania jej byle jak, szybko i bez pełnego zaangażowania oraz naszego unikania pod wszelkim pretekstem jej a co za tym idzie naszego ponoszenia wszelkich z tego tytułu rozmaitych konsekwencji (bo dla Duszy jest więcej czasu na … co dla niej może być korzystne a dla osobowości niekorzystne dlatego zostało użyte słowo rozmaitych )
61. naszego podtrzymywania i posiadania silnego oporu i blokad przed uwolnieniem się między innymi od ca?ej naszej karmicznej przeszłości, od złej woli przy pracy z Intencjami w obawie, że przyciągniemy do nas jeszcze coś bardziej gorszego, mrocznego, szkodliwego a nawet weryfikatorów, kosmitów, Lokesia, oraz innych o patologicznym nastawieniu w miejsce dawnych ( lecz znanych i przewidywalnych) wzorców, mechanizmów działania i obciążeń
62. naszego niezrozumienia celowości intencji, modlitw, pokłonów uzdrawiających relacje, sądu bożego, bliźnich, a także i samego Stwórcy
63. naszego lęku przed wyrażeniem intencji, modlitw, pokłonów uzdrawiających relacje, sadu bożego, bliźnich, a także i samego Stwórcy
64. naszego błędnego interpretowania treści intencji, modlitw, pokłonów uzdrawiających relacje, sądu bożego, bliźnich, a także i samego Stwórcy
65. naszego lęku przed niewłaściwym wyborem intencji modlitw, pokłonów uzdrawiających relacje, sądu bożego, bliźnich, a także i samego Stwórcy
66. naszej obawy przed niewłaściwie skonstruowana intencją modlitw, pokłonami uzdrawiającymi relacje, sądem bożym, bliżnimi, a także i samym Stwórcą.


Dodano : 13-04-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 1520 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Sławomir M. 05-05-2013 18:14:48

  Naruszanie woli- nie naruszanie woli Duszy

  [1:31:34 AM] Grzegorz : jeżeli np . prosisz aby Stwórca wpłynął na zachowanie naszej własnej duszy - to jest to złamanie jej wolnej woli czy tez nie ?

  [1:32:49 AM] Mirka: zwracam się o interwencje dla... dla dobra całej istoty a także innych

  [1:33:05 AM] Mirka: innymi słowami a wyraża mniej więcej to samo

  [1:34:23 AM] Mirka: jak nie wiem co robić to o interwencje proszę z uzasadnieniem ;)

  [1:36:17 AM] Grzegorz : w sumie tak- Stwórca nie może zmusić do zmian ( tzn. mógłby - ale nie chce ) - jednak może zainspirować Duszę do zmian i całą istotę również

  [1:37:25 AM] Mirka: nie chce- hm 

  naruszanie woli

  ale z argumentami jak się idzie do Stwórcy- inne spojrzenie na sprawę ma sama Dusza

  im więcej, im logiczniejszych tym większy skutek

  [1:39:19 AM] Grzegorz : użyłem słow nie chce - ponieważ S. wprowadził zasady takie - więc nie będzie i ch łamał- raczej poprzez inspirację , łaskę - pokazania błedó dusz

  [1:40:12 AM] Grzegorz : aby same pracą dochodziły do pewnych wniosków - raczej wiecej wiesz na ten temat

  [1:40:36 AM] Mirka: np

  dla najwyższego naszego i innych 

  dlatego że inni doświadczają łask już po kasacji kilku INP a ja z Duszą, istotą pracuję od.... i sporo włożyliśmy wysiłku

  dlatego że pomagamy Sławkowi na stronie rozpisywać INP z jakich inni korzystają

  [1:42:50 AM] Mirka: dlatego by Dusza nie słyszała pouczeń od Stwórcy na temat tego ze ignoruje istotę- a przecież chce współpracy

  dflatego, że Dusza ma obciążenia, pomieszania, jest nietrzeźwa w osądzie to proszę w jej imieniu, całej istoty o...

  [1:44:41 AM] Grzegorz : tak - nic dodac nic ująć - nie naruszamy tu w zadnym zdaniu niczyjej wolnej woli - bo prosimy w imieniu... zapraszamy do współpracy

 • Sławomir M. 09-06-2013 18:58:35

  Obraźliwe słowa

  [18:44:41]Bartek: a ja dzisiaj pytałem się coś B (Boga Dawcę Życia) dzisiaj i odpowiedział a potem inny głos spierdalaj 

  [18:45:04] Mirka: wiesz kto powiedział to?

  [18:45:09]Bartek: nie

  może część istoty nie wiem

  [18:45:29] Mirka: czasem zazdrosne Dusze tak robią

  nawet nie części istoty

  swojego byś poznał

  [18:45:46]Bartek: jak to

  [18:45:53] Mirka: a tak to-

  próbują zniechęcić albo podpiąć się

  [18:46:08]Bartek: ciekawe, miałaś cos takiego?

  robiłem intencje odnośnie traktowania nas samych jak B i modlenia się do nas samych

  [18:46:40] Mirka: mi pewna Dusza powiedziała ,,akurat,,

  a to też robiłeś taką INP

  a masz pomysł na zdefiniowanie tej sytuacji?

  [18:47:18]Bartek: jako inp (intencji)?

  [18:52:00] Mirka: z tą sytuacją

  [18:53:02]Bartek: naszego doświadczania, jak i odpowiednio nie doświadczania m.in. jakichkolwiek podpięć, wpływów, zakłóceń ze strony wszelkich istot w czasie naszej rozmowy, kontaktu ze Stwórcą, m.in. z zazdrości, dla zniechęcenia nas i nie tylko,

  naszego podpinania się, przeszkadzania, jak i odpowiednio nie podpinania się, nie przeszkadzania komukolwiek w czasie ich rozmów, kontaktów ze Stwórcą, m.in. z zazdrości, dla ich zniechęcenia do pracy do Stwórcy i nie tylko,

  [18:53:05] Mirka: ,,naszego doświadczania (nie doświadczania) sytuacji takich m.in. jak słyszenia (nie słyszenia) w czasie komunikacji, rozmowy ze Stwórcą obraźliwych zwrotów; lepiej rozpisałeś :)

  [18:53:38]Bartek: nie wiem twoje tez fajne bo jest o obraźliwych zwrotach :)

  zrobię jedno i drugie

  [18:54:24] Mirka: ,,naszego używania, nie używania obraźliwych słów, komunikatów