Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Guru Joga Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Dla zrozumienia idei Guru Jogi nie wystarczy poczytać o niej, ale warto poczytać jak piszą i o czym piszą jej niewolnicy. Peany na cześć danego bóstwa, szefa, guru. Z historii Rumuni z czasów współczesnych wybija się ostatni komunistyczny Guru I Sekretarz partii Nicolae Ceausescu. Zgodnie z całą filozofią guru jogi w gazetach komunistycznych nazywano go ,,Słońcem Karpat”. Podobnie na Kubie tamtejszy komunistyczny Guru -Fidel Castro potrafił wygłaszać jeszcze niedawno nawet 4-godzinne płomienne przemówienia do specjalnie spędzonego tłumu.
Guru joga ma też oblicze religijne gdzie daną postać wielbi się na wszystkie sposoby bardziej niż Stwórcę. Kilka takich wymieniam w tekście. Proponuję, aby w każdym zdaniu nie zbrakło istoty Lokesia, z uwagi na możliwość złożenia kiedyś przez ciebie czytelniku ślubowań Amiatby
Hasło Guru Joga jedynie z pozoru obejmuje jedną postać naszego karmicznego życia. To zwykle jest ta sama dusza znana z dziesiątek jak nie setek ziemskich inkarnacji. Naszego Guru dusza pamiętać może jako żywego Boga, alfonsa, burdelmamę, jako odpowiednik którejś z postaci dramatu Lajosa -Jokasty -Edypa. Był to też wódz w którego armii się służyło, a także kapłan. Mamy zatem szkodliwą nam postać- duszę dominującą wszechstronnie wobec której pełnimy posługi niewolnicze. Jest też ubóstwienie postaci- wywyższenie ponad Stwórcę. Możemy zatem śmiało dodać całą dowolną galerię boskich postaci do kogoś kto zdominował nasze życie, od kogo jesteś niemal całkowicie uzależnieni. Tworzymy sobie obszerny zestaw np. naszego własnego Lokesia, Wisznu, Aleksandra Macedońskiego, Brahmę, Sziwę, Ramę, Zeusa...

1. Naszego braku akceptacji dla wiedzy, dla dokonań i umiejętności między innymi duszy istoty Lokesia. Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
2. doświadczania ze strony między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości braku akceptacji dla naszej wiedzy, dla naszych dokonań i umiejętności
3. ochraniania, transformowania, prania wszystkich brudów i nieczystości duchowych, energetycznych, materialnych między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości oraz innych istot
4. naszej zgody na to aby między innymi dusza i istota Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zaakceptował naszą wiedzę , nasze dokonania i umiejętności
5. pozwalania między innymi duszy i istotcie Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości aby chorował na raka, HIV, czy białaczkę, na dowolną chorobę nawet jaką on pragnie mieć, na jaką chce umrzeć on i jego dusza
6. braku naszej zgody na to aby między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zaakceptował naszą wiedzę , nasze dokonania i umiejętności
7. naszego zabiegania o akceptację między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości dla mnie, dla naszej wiedzy, dla naszych dokonań i umiejętności
8. naszego doświadczania przymusu aby zabiegać, starać się o akceptację między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości dla nas, dla naszej wiedzy, dla naszych dokonań i umiejętności
9. doświadczania ze strony między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zachłanności i zazdrości o naszą wiedzę, umiejętności, o nasze sukcesy, dokonania, o naszą niezależność
10. bycia obiektem zachłanności, pożądania i zazdrości ze strony między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości o naszą wiedzę, umiejętności, o nasze sukcesy, dokonania o naszą niezależność
11. bycia obiektem zachłanności, pożądania i zazdrości ze stronymiędzy innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości o naszą seksualność,- penisa, piersi, o umiejętności seksualne
12. naszego doświadczania lepszego życia, spełnienia, szczęśliwości, dostatku i radości kiedy jesteśmy wraz z Duszą całkowicie wolni od wpływu duszy i istoty Lokesia, na nas, na moją rodzinę i bliskich
13. naszego doświadczania lepszego życia, spełnienia, szczęśliwości, dostatku i radości kiedy jesteśmy wraz z Duszą całkowicie wolni od bycia obiektem zachłanności i zazdrości ze strony między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości o naszą wiedzę ,umiejętności , o nasze sukcesy, dokonania o naszą niezależność
14. naszej zachłanności i zazdroszczenia między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości jego wiedzy, umiejętności , jego sukcesów, dokonań i jego niezależności, a także talentów wynikających z matrycy duszy
15. naszego doświadczania lepszego życia i radości kiedy jesteśmy wraz z moją Duszą całkowicie wolni od bycia zachłannymi i zazdrosnymi o wiedzę ,umiejętności , sukcesy, dokonania, spełnienie, dostatek i niezależność między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
16. doświadczania przymusu abyśmy wraz z moją Duszą byli zachłanni i zazdrośni o wiedzę, umiejętności , sukcesy, dokonania i niezależność duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
17. naszego zabiegania i starania się o to aby między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zauważył nas i docenił
18. naszego doświadczania przymusu aby zabiegać i starać się o to aby duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zauważył nas i docenił
19. naszej zgody i otwartości na to aby między innymi duszy i istoty Lokesia . Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zauważył nas i docenił
20. naszego oczekiwania na to, że między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zwróci się do nas o pomoc i o nasze wsparcie
21. naszego doświadczania przymusu oczekiwania na to, że między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zwróci się do nas o pomoc i o nasze wsparcie
22. 22. naszego doświadczania lepszego życia i radości, sukcesów, dokonań, spełnienia, dostatku i niezależności kiedy jestem całkowicie wolny od oczekiwania na to, że między innymi dusza i istota Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zwróci się do nas o pomoc i o nasze wsparcie
23. naszego opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do nas od Boga dawcy życia poprzez między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
24. naszego doświadczania przymusu dotyczącego opierania się wiedzy, mądrościom i inspiracjom płynącym do nas od Boga dawcy życia poprzez między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
25. traktowania między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości jako Boga, wywyższania go ponad Boga
26. naszego ciągłego zyskiwania i odnoszenia korzyści kiedy jestem całkowicie wolny od opierania się korzystnej dla nas wiedzy ,mądrościom i korzystnym inspiracjom płynącym do mnie od Boga Dawcy życia, a nie jak poprzednio od poprzez między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
27. naszego opierania się i doświadczania przymusu dotyczącego opierania się wiedzy ,mądrościom i inspiracjom płynącym do nas od Boga Dawcy życia
28. naszego ciągłego zyskiwania i odnoszenia korzyści kiedy jesteśmy wraz z moją Duszą całkowicie wolni od opierania się wiedzy ,mądrościom i inspiracjom płynącym do nas od Boga Dawcy życia
29. naszego przyjmowania od Boga Dawcy życia, wiedzy ,inspiracji i mądrości lepszych i korzystniejszych niż te jakie ma do przekazania nam między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
30. naszego opierania się wiedzy ,mądrościom i inspiracjom docierającym do nas od Boga Stwórcy poprzez naszą własną intuicję, duszę
31. naszego doświadczania przymusu aby być przedmiotem niechęci ze strony między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości ,przedmiotem jego niechęci do nas , do mojej duszy i mojej osoby i do naszych działań
32. naszego doświadczania całego pomieszania jakie wprowadził w nasze życie między innymi dusza i istota Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
33. naszego podtrzymywania całego uzależnienia od między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
34. oczyść i rozkoduj dotyczące naszego podtrzymywania znajomości oraz wszelkich związków z między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
35. naszego zwracania całkowitej wolności między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości i pozwolenia mu odejść w miłości i radości z naszego życia raz na zawsze
36. naszego życia dalej z między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości we wspólnej relacji opartej na wolności, swobodzie, miłości i radości
37. naszego oskarżania, obwiniania, naszego odczuwania przymusu aby oskarżać, obwiniać między innymi dusze i istotę Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości o to, że wprowadził pomieszanie w nasze życie
38. naszego przejmowania na nas wszystkich brudów i nieczystości między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości oraz innych istot aby je transformować
39. naszego odczuwania przymusu aby przejmować na nas, prać i transformować brudy i nieczystości między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości oraz innych istot
40. naszego ulegania tym wszystkim, którzy wmówili nam konieczność przejmowania na nas, prania i transformowania brudów i nieczystości między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości oraz innych istot
41. naszego doceniania między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości za jego metody rozwoju duchowego i za całe dobro jakie przyszło od niego do nas w tym wcieleniu
42. naszego docenienia między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości za jego wspaniałe inspiracje ,za jego metody pracy jakie wykorzystujemy w życiu
43. naszego bycia świadomymi, akceptowania i docenienia wielu korzyści i dobra jakie przyszło do naszej strony między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
44. wkurwiania się, denerwowania się, irytowania się na między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości za blokady, kodowania jakiego doświadczamy i urzeczywistniamy z moją własną Duszą dzięki duszy i istocie Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
45. naszego akceptowania i bycia świadomymi wielu korzyści i dobra jakie uzyskałem w oparciu się na metodach, inspiracjach i praktykach przekazanych nam przez między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
46. naszego bycia świadomym wielu korzyści i dobra jakie uzyskał między innymi dusza i istota Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości w oparciu się na moich metodach, inspiracjach i praktykach
47. naszego doświadczania tego, że dzięki między innymi duszy i istocie Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości pomnożyło się nasze dobro i że żyje się nam lepiej, bezpieczniej niż dawniej
48. naszego przyjmowania inspiracji i metod działania z jeszcze lepszego dla nas źródła niż między innymi dusza i istota Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości , czyli bezpośrednio od Boga Dawcy Życia,
49. naszego przyjmowania bezpiecznego urzeczywistniania z radością i lekkością inspiracji i metod działania bezpośrednio od Boga dawcy Życia,
50. naszej świadomości, że inspiracje, doświadczenia i metody działania przyjmowane bezpośrednio od Boga Dawcy Życia, są bezpieczne i lepsze od czegokolwiek innego
51. naszego przeświadczenia o tym, że moc, siła, bezpieczeństwo, miłość przyjmowane bezpośrednio od Boga, są lepsze od czegokolwiek innego
52. naszego rozwoju duchowego i oczyszczania się, uzdrawiania się bez obecności w życiu między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
53. naszego przeświadczenia, że razem z własną Duszą potrafimy swobodnie rozwijać się duchowo, rozwijać i udoskonalać nasze umiejętności i oczyszczać się wykorzystując naszą intuicję i Boskie prowadzenie bez obecności w życiu między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
54. naszego przyjmowania z ufnością i radością od Boga Dawcy Życia to wszystko dobre co Bóg ma dla nas bez obecności w życiu między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
55. naszej akceptacji dla tego dobra jakie Bóg ma dla nas lepszego od inspiracji płynących do tej pory przez między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
56. naszego przyjmowania z ufnością i radością to wszystko dobre co Bóg Dawca Życia ma dla nas w zamian za dobra płynące do nas poprzez między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
57. naszego oporu przed tym aby między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości płacił nam za naszą wiedzę, za dobro jakie mu wyświadczamy
58. naszej niechęci do przyjmowania od między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości dawanych nam miłości, radości oraz pieniędzy i wynagrodzenia, za naszą wiedzę, za dobro jakie jemu wyświadczamy
59. naszej akceptacji dla dawanych nam miłości, radości ,dla wszystkich pieniędzy i wynagrodzenia, za moją wiedzę, za dobro jakie wyświadczamy między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
60. naszej zgody i przyzwolenia na to aby między innymi dusza i istota Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości płacił nam pieniądze i wynagrodzenie, za naszą wiedzę, za dobro jakie ja i moja Dusza wyświadczamy dla niego
61. płacenia seksem między innymi duszy i istocie Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości oraz innym postaciom za ich prace dla nas
62. pracowania dla między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości w zamian za jego seks dla nas, w zamian za obietnicę zbawienia, założenia z nim kiedyś rodziny
63. naszego doświadczania korzyści z wymiany energii, wiedzy i bogactw jakie dokonują się pomiędzy nami, a między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
64. naszego doświadczania strat z wymiany energii, wiedzy i bogactw jakie dokonują się pomiędzy nami, a między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
65. naszego wydawania naszych materializowanych i zarabianych pieniędzy, bogactw, kosztowności na potrzeby między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
66. naszego obwiniania się i poczucia winy za wydawanie naszych pieniędzy, bogactw na między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
67. naszego odczuwania przymusu wydawania naszych pieniędzy na między innymi dusze i istote Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
68. naszej akceptacji wydatków poniesionych na spotkania, na wyjazdy do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
69. naszego bycia świadomym korzyści jakie powstały z wydatków poniesionych na spotkania, na wyjazdy do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
70. naszego bycia świadomym tego, że wydatki poniesione na spotkania, na wyjazdy do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości zostały nam zwrócone wielokrotnie
71. naszej akceptacji i doceniania wszystkich korzyści i zysków, jakie wynikają ze spotykania się, z naszych wyjazdów do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
72. naszego poczucia przymusu spotykania się, jeżdżenia do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości aby z moją Duszą rozwijać się duchowo, aby rozwijać umiejętności i wiedzę, aby się oświecić
73. naszego poczucia przymusu dotyczącego spotykania się, jeżdżenia do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości na zajęcia, aby urzeczywistniać i doświadczać z moją Duszą Boskich, Bosko doskonałych, bezpiecznych, radosnych, pełnych miłości kreacji
74. ochraniania, dbania o bezpieczeństwo między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
75. ochraniania, aż do końca świata, dbania o bezpieczeństwo, aż do końca świata między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
76. przekonania, że między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeus, Wisznu, Kriszna, Brahma, Sziwa, Rama, Ganesia oraz inne dusze i osobowości byli lub są pępkiem mojego świata
77. zezwalania i powodowania aby między innymi dusza i istota Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahma, Sziwa Rama, Ganesia oraz inne dusze i osobowości byli przyczyną niespełnienia mojego oraz mojej duszy
78. naszego przekonania że gdzie jest niespełnienie - tam jest brak szansy na zagojenie rany, i z raną zostaje się do końca życia
79. przekonania że Bóg Stwórca jest dobry, a moje niespełnienia okrutne i dane na całe życie - że taka jest lekcja dana, aż do końca życia, do końca świata, a nawet dłużej
80. naszego przekonania że Bogu Dawcy Życia zależy na tym by trwało niespełnienie moje oraz Mojej Duszy
81. podtrzymywania oporów i kodowań uniemożliwiających uwolnienie się i wyzwolenie od wpływu duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
82. przekonania że modlitwy oraz oczyszczane przez Boga Dawcy Życia moje INP nie uratują mnie i mojej duszy nie przyniosą uwolnienia z karmy, oświecenia, ani wolności od wpływów między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
83. ulegania duszom i ludziom twierdzącym, że są znawcami takich beznadziejnych przypadków jak ja i moja dusza
84. naszego przekonania że Szczęśliwy człowiek i szczęśliwa jego dusza nie zwracają się do Boga, nie idą ze Stwórcą na kompromisy, na porozumienia, układy przynoszące wszystkim wymierne korzyści
85. przekonania że z niespełnieniem zostaje się na całe życie, że jest to wieczny trawiący głód i żale.
86. przekonania że Bóg Stwórca nie wyleczy w całości moich niespełnień ani rany mego serca, duszy, umysłu- bo to nie będzie w Jego interesie.
87. przekonania że Bóg Stwórca chce bym działał i brnął, pogrążał się dalej, i znowu cyklicznie rozwijał się, a przez to nie uleczy w całości mego serca, duszy, umysłu - nie oświeci nas
88. widzenia siebie pępkiem całego świata
89. bycia kojarzonym przez innych z destrukcyjnymi działaniami (np. Wisznu, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi ) z jego destrukcyjnymi decyzjami
90. zawierania umów z między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudo bogów
91. nie pozwalania uzdrawiania na siłę między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości aby chorował na raka, HIV, czy białaczkę, na dowolną chorobę nawet jaką on pragnie mieć, na jaką chce umrzeć on i jego dusza
92. konsekwentnego omijania duszy i osoby duszy i istoty Lokesia, unikania pułapek jakie on zastawia
93. naszego podtrzymywania, realizowania, wypełniania, odnawiania wszelkich umów, misji, ślubowań, zobowiązań, przyrzeczeń zawartych w czasie i przestrzeni a także poza czasem i przestrzenią oraz naszego doświadczania ich wszelkich skutków
94. utrzymywania dalszych relacji z między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi ... rozmawiania o nim, z jego duszą na boską odpowiedzialność.
95. utrzymywania dalszych relacji z między innymi duszą i istotą Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi ... rozmawiania o nim, z jego duszą na własną odpowiedzialność.
96. Umywania rąk przez nas w kwestii dalszych naszych wzajemnych relacji z między innymi duszą i istotą Lokesia i jej inkarnacjami, w kwestii tego co się będzie działo dalej między nami
97. żegnania się z między innymi duszą i istotą Lokesia, Guru, bóstwem, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi i jego osobowościami, odprawiania ich na zawsze
98. bycia łudzonymi nadziejami przez między innymi duszą i istotą Lokesia, Guru, bóstwem, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych władców ludzi, władców dusz
99. nominowania, wybierania, inicjowania między innymi Wisznu oraz do innych władców ludzi, władców dusz na boga- oraz doświadczania tego konsekwencjiNaszego trzymania się kurczowego duszy i istoty Lokeṡia, która sama nawet twierdzi, że ma nas i całe tłumy innych istot owinięte wokół swojego penisa, wokół pochwy i swojej odbytnicy wokół swojego palca, oraz dotyczącego naszego bezskutecznego próbowania uwalniania się od jej wpływu i bycia ciągle sprowadzanymi do niewoli u istoty i duszy Lokeṡia oraz innych bogów, psychopatów, socjopatów. chu...kur..pojeb...
100. - naszego pozwalania, aby istota i dusza Lokeiṡa oraz innych bogów, psychopatów i socjopatów. chu...kur..pojeb... trzymały nas za nasze genitalia, aby nęcili nas swoimi genitaliami, i kurewskimi zachowaniami
101. - Nie ze wszelkich przyczyn przebaczenia nam przez miedzy innymi duszę i istotę Lokesia, Guru, bóstwa, istotę Wisznu oraz inne istoty, ludzi, dusz, bytów, tworów tego, że inicjowaliśmy ich w bogów, i bóstwa, nie przebaczenia nam przez nich ich śmierci, ich krzywd, boleści, ich niespełnień - naszego i mojej duszy z wszelkich przyczyn uchylania się od przebaczenia nam tego, że inicjowaliśmy w bogów, i bóstwa, między innymi duszę i istotę Lokesia, Guru, oraz innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów - nie przebaczenia sobie przez nas ich śmierci, ich krzywd, boleści, ich niespełnienia
102. - naszego z wszelkich przyczyn inicjowania między innymi duszy i istoty Lokesia, Guru, bóstwa,istoty Wisznu, oraz innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów na bogów, i bóstwa, w naszych władców i doświadczania tego skutków
103. - naszego z wszelkich przyczyn pragnienia, mówienia do duszy i istoty Lokesia, wróć do mnie z wszelkich przyczyn, bądź ze mną, błagam
104. - naszego z wszelkich przyczyn obiecywania, że nie umrzemy zanim nie połączymy się z duszą i istotą Lokesia
105. - naszego, a głównie naszej duszy, z wszelkich przyczyn oporowania, tak aby nie dokonało się uwolnienie nas od dominacji i wszechwładzy nad nami jaką, między innymi mną, miała dusza i istota Lokesia
106. - naszego z wszelkich przyczyn wypełniania i składania, podtrzymywania wszelkich dla wszelkich płci homoseksualnych umów, homoseksualnych relacji, homoseksualnych kontaktów, homoseksualnych związków, homoseksualnych namiętności między innymi z duszą i istotą Lokesia, z jej osobowościami duszy i innymi istotami, ludźmi, duszami, bytami, bycia niszczonymi
107. - naszego decydowania kogo posłuchamy – Boga Dawcy Życia/Stwórcy - czy weryfikatorów, kochanki, duszy i istoty Lokesia, bogów, kosmitów
108. - naszego z wszelkich przyczyn zachowania się amoralnego, niemoralnego, transowego, niewolniczego wobec boskich weryfikatorów, kochanek, duszy i istoty Lokeṡia, bogów, kosmitów
109. - naszego z wszelkich przyczyn bycia skreślanymi przez Boga Dawcę Życia/Stwórcę z pozytywnej drogi rozwoju z oświecenia z uwagi na opór mojej duszy i istoty, z uwagi na nasze uwikłanie się w relacje i - niewolnictwo między innymi wobec istoty i duszy Lokeṡia, Guru, bóstw, oraz innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów , bogów,
110. - naszego bycia pośmiewiskiem ze strony Boga Dawcy Życia, ze strony, innych istot i ich dusz, że przed ostatecznym urzeczywistnieniem i oświeceniem w obecnym wcieleniu, zablokowała mnie moja własna dusza z tak marnego powodu jak potrzeba seksu z..., jak... potrzeba bycia biedakiem, jak potrzeba życia w niespełnieniach
111. naszego zwracania całkowitej wolności w Twoim Boże Dawco Życia / Stwórco świetle i miłości Boga Stwórcy i pozwolenia mu na odejście w miłości i radości z naszego życia [raz na zawsze- na poziomie Dusz i tak będą się widzieć i spotykać]
112. naszej gotowości i otwartości aby swobodnie, z radością i lekkością urzeczywistniać w życiu i w działaniu bezpieczne i korzystne metody, inspiracje i praktyki przekazane nam przez Dusze i istotę Lokeśa, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy, Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości.
113. naszego doświadczania radości z wielu rozmaitych korzyści i dobra jakie przyszło do nas między innymi ze strony Duszy i istoty Lokeśa, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy, Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
114. naszej akceptacji i doceniania tego, że Bóg Dawca Życia korzystając z pomocy Boga Stwórcy wskazał Nam światło i drogę do Niego i dzięki temu doświadczamy i urzeczywistniamy z moją Duszą całe dobro płynące od Stwórcy
115. takiego działania mojej duszy i naszej istoty że nasze oświecenie, czy spełnienie się w Bogu Dawcy Życia to lipa, kit, i wciskanie ciemnoty maluczki, okłamywanie osobowości przez duszę bo Gdyby Duszę to interesowało dawno by się uwolniła od blokad i ograniczeń
116. naszego Doświadczania piekła na ziemi z woli i z zemsty duszy i istoty Lokesia dokonywanej na mnie i na mojej duszy oraz w wyniku jej pomieszania umysłowego
117. Doświadczania braku miłości, braku serca, braku pozytywnych ludzkich uczuć, doświadczania bezduszności, znieczulicy, dominacji ze strony duszy i istoty Lokesia, Wisznu oraz innych władców ludzi władców dusz, ze strony mojej rodziny i najbliższych
118. Doświadczania niekończącego się braku miłości, braku serca, braku pozytywnych ludzkich uczuć, doświadczania stałej bezduszności, stałej znieczulicy, stałej dominacji ze strony duszy i istoty Lokesia Wisznu , oraz innych władców ludzi władców dusz, ze strony mojej rodziny i najbliższych1. naszego wkurzania, denerwowania, irytowania duszy i istoty Lokesia oraz innym ludziom duszom, istotom poprzez świadome i nieświadome odgrywanie się, przez nasze zemsty i transy zemsty, przez działanie na ich nerwy, emocje
119. naszego tworzenia, kreowania zemst, klątw duszy i istoty Lokesia i jej duszy oraz innym ludziom, duszom, istotom tak aby zniszczyć za wszelką cenę, nawet kosztem nas samych, za odebrane nam szczęście
120. naszego myślenia i tworzenia życia w pustce i nicości, życia bez pozytywnych uczuć, ponieważ to co chcieliśmy nie otrzymaliśmy od Boga Dawcy Życia,Boga Stwórcy ani od innych ludzi dusz, istot
121. naszego spełniania rozmaitych prób wszelkich istot jakie nie pochodzą od Boga Dawcy Życia, Stwórcy, aby otrzymać informacje niezbędne nam do zawładnięcia, zniszczenia innych ludzi dusz, istot jakie przysporzyły nam rozczarowanie, niespełnienie
122. naszego myślenia że należy poświęcić nasze własne serce, uczucia nawet duszę, aby zniszczyć innych ludzi dusze, istoty jakie nas skrzywdziły, a przy okazji samego Boga Stwórce
123. naszego poświęcania ukochanych, najbliższych naszemu sercu osób, oraz wszelkich innych istot, aby zniszczyć, zawładnąć, upodlić istoty jakie nie działają według naszej woli oraz które nas niszczą
124. naszego dążenia do celu po trupach aby ocalić naszą dumę, pychę, nasze "widzi nam się"
125. naszego przepraszania między innymi duszy i istoty Lokesia oraz innych ludzi dusz, istot aby uśpić, zyskać czyjeś względy by następnie uderzyć w tej istoty słabe punkty i bycia ofiarami istot o takich skłonnościach
126. naszego aranżowania sytuacji aby dusz i istota Lokesia oraz inni ludzie dusze, istoty które chcemy zniszczyć, upodlić zostały upokorzone, aby straciły ich ukochane osoby
127. naszego wymierzania kar między innymi duszy i istocie Lokesia oraz innym ludziom duszom, istotom aby wypełnić naszą własną pustkę, boleść serca oraz umowy na wzajemne niszczenie siebie
128. naszego upajania się miłością i władzą
129. naszego bycia szczęśliwymi kosztem naszych bliskich oraz wszelkich innych istot
130. naszego stawania się silnymi, niezależnymi istotami poprzez zabijanie naszych pozytywnych uczuć, w tym zabijanie miłości, które uważaliśmy za słabości
131. naszego myślenia i przejawiania, wmawiania innym, że aby stać się silnymi istotami trzeba pozbyć się wszelkich uczuć i działać bez skrupułów
132. naszego opuszczania naszych bliskich z myślą, że cierpią przez nas
133. naszego zwodzenia naszych prześladowców, wprowadzania ich w błąd poprzez nasze zachowanie, wypowiedzi
134. naszego przyjmowania ofert na zniszczenie między innymi duszy i istoty Lokesia, innych ludzi dusz, istot od innych istot
135. naszego szantażowania i naszego bycia szantażowanymi istotami
136. naszego niedoinformowania, zwodzenia wszelkich istot w tym między innymi duszy i istoty Lokesia innych ludzi dusz, istot
137. naszego bycia niedoinformowanymi i zwodzonymi istotami przez między innymi dusze i istotę Lokesia innych, ludzi, dusze, istoty oraz przez samego naszego Stwórcę
138. naszego marzenia o szczęśliwej, prawdziwej miłości, naszym mężu i naszych dzieciach oraz ich Duszach
139. naszego lekceważenia tego, że istota i dusza Lokesia w życiu codziennym naszym i cudzym działa nieustannie również wobec nas jak psychopata, socjopata, jak kurwa z syfilisem , jak kurwa z HIV jak wszelkich płci kur.. i pojeb... i ciągle dokłada starań aby to się nie zmieniało
140. naszego lekceważenia tego, że istota i dusza Lokesia w życiu codziennym naszym i cudzym nie zmienia się w żaden sposób, że działa identycznie destrukcyjnie wobec nas i wobec wszystkich bliźnich przez całe tysiąclecia jak psychopata, socjopata, jak kurwa z syfilisem , jak kurwa z HIV jak wszelkich płci kur.. i pojeb... i ciągle dokłada starań aby to się nie zmieniało
141. naszego preferowania obecności w codziennym naszym i cudzym życiu alfonsów i nierządnic z syfilisem z HIV, rozmaitych wszelkich płci kur.. i pojeb... , psychopatycznych postaci oraz istot i osobowości oraz duszy i istoty Lokesia - i pozwalania im oraz mojej duszy na niszczenie mnie, osobowości i naszej istoty
142. naszego preferowania obecności w codziennym naszym i cudzym życiu alfonsów i nierządnic z syfilisem z HIV, rozmaitych wszelkich płci kur.. i pojeb... , psychopatycznych postaci oraz istoty i osobowości oraz duszy i istoty Lokesia, i traktowania ich jako ważniejszych niż Stwórca, bycia z nimi bardziej szczęśliwymi jak z boskimi działaniami, z boską ofertą
143. naszego dostrajania się do opowieści, i zapewnień dawanych nam i innym przez duszę - istotę Lokesia i innych
144. naszego dostrajania się do niespełnień, do iluzji, do niemożliwości, do urojeń jakie roztacza na wszelkie sposoby dusza - istota Lokeṡia
145. naszego odrzucania wiedzy i informacji że dusza - istota Lokeṡia ma miliardy swoich niewolników na Ziemi i w astralu, i że my zaliczamy się do ich grona - że jesteśmy w tej liczbie
146. naszego myślenia ,że dusza - istota Lokeṡia podzieli się z nami miliardami swoich niewolników na Ziemi i w astralu
147. naszego bycia jednym z wielu licznych niewolników istoty i osobowości oraz duszy Lokeṡia i niewolnikami rozmaitych wszelkich płci kur.. i pojeb... , psychopatycznych postaci
148. naszego myślenia że jesteśmy wszelkich płci, rodzajów, poziomów panami, władcami i odpowiednio co najmniej doborowymi towarzyszami i jedynymi ukochanymi (ukochaną) dla istoty i osobowości oraz dla duszy istoty Lokeṡia , dla rozmaitych wszelkich płci kur.. i poj... , psychopatycznych postaci
149. naszego bycia ofiarami mojej duszy - naszej duszy która uzależniła się od duszy i istoty Lokeṡia, od duszy i istoty Lokeṡia od jej kaprysów, nawalenia, od jej obecności i złych wpływów na nas
150. naszego bycia ofiarami zmów duszy i istoty Lokeṡia i Stwórcy, i zmów duszy i istoty Lokeṡia z moją duszą i innymi istotami - zmów wymierzonych przeciwko mnie i naszej istocie
151. naszego myślenia, rozmyślenia, wspominania duszy i istoty Lokeṡia przy oglądaniu filmu, słuchaniu muzyki, przy jedzeniu, w ustępie i przy każdej nadarzającej się okazji
152. Pozostawiania duszy i istoty Lokesia Wisznu jej osobowości oraz raz innych władców ludzi władców dusz samemu Bogu Dawcy Życia, Stwórcy i boskiemu u prowadzeniu
153. naszego doceniania i posiadania świadomości że to co mamy, naszą obecną rodzinę, żonę i dziecko, pracę są najlepsze dla nas
154. naszego fantazjowania, rozmyślania, planowania rodziny z duszy i istoty Lokesia oraz z innymi ludźmi duszami, istotami
155. naszego przekonania że nie ma prawdziwej miłości a są jedynie wkodowania
156. naszego stawania na drodze prawdziwej miłości, na drodze do szczęścia innych istot chociaż widzimy, że tamci sobie szkodzą, do siebie nie pasują a jedynie sobie szkodzą
157. naszego powodowania, że duszy i istoty Lokesia oraz inni ludzie dusze, istoty się przed nami chowają, skrywają, uciekają
158. naszego chowania, skrywania się, uciekania przed innymi istotami przed duszą i istotą Lokesia oraz …...i
159. naszego ratowania dam, seksownych kobiet z opresji
160. naszego gonienia, szukania zawsze i wszędzie naszego Boga Stwórcy
161. naszego bronienia, chronienia Boga Stwórcy przed nim samym, przed Bogiem Stwórcą, przed jego decyzjami
162. oświecania się, jasnowidzenia, jasnosłyszenia za pomocą między innymi duszy i istoty Lokesia Wisznu , oraz innych władców ludzi władców dusz, bogów, półbogów, archaniołów istot astralnych
163. naszej niechęci do między innymi duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości, doświadczania i urzeczywistniania niechęci do duszy i istoty Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
164. naszego doświadczania lepszego życia i radości kiedy jesteśmy całkowicie wolni od niechęci do duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości
165. naszego doświadczania ze strony duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy, Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości braku akceptacji dla nas oraz jego niechęci do nas, do nas do mojej duszy i mojej osoby i do naszych działań
166. naszego życia w samotności i wiary, że jest to najlepsze dla nas przekleństwo, najlepsza kara boska
167. Uniemożliwiających nam i mnie uzyskania skutecznego wsparcia od Boga dawcy życia w uwolnieniu się od wszystkich wpływów ze strony duszy, osoby i istoty duszy i istoty Lokesia z uwagi na bałwochwalczy i opętujący charakter znajomości i związku
168. naszego szukania inspiracji, obciążeń, wzorców na podstawie życia, zachowania między innymi duszy i istoty Lokesia, jej urody, wibracji, obciążeń
169. Wpadania w nowe pułapki w stare pułapki, w nowe szkodliwe relacje i stare relacje z duszą i istotą Lokesia na setki lat, na tysiące lat , setki, tysiące wcieleń
170. Utrzymywania stosunków, relacji, znajomości z osobą i duszą, duszy i istoty Lokesia po roku 2012 i jeszcze w roku 2012
171. Przekonania, że nie starczy całego boskiego światła, i wsparcia Boga Dawcy Życia, a bym, z moją duszą wyzwolił się całkowicie od wpływu duszy i istoty Lokesia, Wisznu, abyśmy stali się całkowicie wolni i niezależni od tej istoty duszy i jej osobowości
172. Otaczania siebie PARIASAMI, przyciągania do siebie między innymi duszy i istoty Lokesia, pariasów oraz innych szkodliwych istot, dusz, osobowości od których Bóg Dawcy Życia, Stwórcy musi nas izolować, chronić, zapewniać nam ciągłe bezpieczeństwo
173. Bycia pariasami, szkodliwymi, destrukcyjnymi istotami od których Bóg Dawca Życia, Stwórca musi innych izolować, chronić, zapewniać im ciągłe bezpieczeństwo
174. Bycia karanymi, blokowanymi, niszczonymi w dalszym ciągu za nie przyjęcie oferty, propozycji jaką Bóg Dawca ŻYCIA dał nam wobec związku, relacji małżeńskiej z...
175. pośrednie i bezpośrednie hodowanie, utrzymywanie, tworzenie i ściąganie do siebie między innymi duszy i istoty Lokesia, podobnych jej i całkowicie odmiennych potworów, bestii, istot bezdusznych, bestialskich na własny użytek oraz dla potrzeb innych istot
176. Dot. kochania kobiet, mężczyzn należących do wszystkich wokół, pożądanych przez wszystkich wokoło i chętnie uprawiających seks ze wszystkimi
177. Bycia niszczonymi blokowanymi, kodowanymi, hipnotyzowanymi, ograniczanymi przez między innymi dusze i istotę Lokesia Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych dusz i osobowości ciągle i w nieskończoność, w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią
178. dawania duszy i istoty Lokesia oraz innym ludziom, duszom istotom kodów, kluczy, licencji, uprawnień i zgody dla dostępu do mojej duszy, do jej osobowości do mnie samego, do mojego serca, do całej naszej istoty
179. bycia rozczarowanym między innymi duszą i istotą Lokesia oraz innymi, ludźmi, duszami, istotami, władcami dusz, władcami ludzi
180. odbierania duszy i istotcie Lokesia oraz innym ludziom, duszom istotom wszystkich kodów, kluczy, licencji, uprawnień i zgód dla dostępu do mojej duszy, do osobowości mojej duszy, do mnie samego, do mojego serca, do całej naszej istoty
181. odbierania przez Boga Dawcę Życia za nas wszelkich kodów, kluczy, licencji, uprawnień i zgód oraz wszelkich innych form dostępu do mojej duszy, do jej osobowości, do mnie samego, do serca mojego i mojej Duszy, do całej naszej istoty
182. - bycia chronionymi przez Stwórcę przed dostępem tych wszystkich istot jakim kiedyś przekazano i odpowiednio jakie domagają się trwałego, wszechstronnego dostępu i posiadania wszelkich kodów, kluczy, licencji, uprawnień, zgód umożliwiających im dostęp , wszelkie inne formy dostępu do mojej duszy, do jej osobowości, do mnie samego, do serca, do całej naszej istoty
183. bycia chronionymi przez Stwórcę przed dostępem między innymi duszy i istoty Lokesia oraz innym ludziom, istotom i tym wszystkim jakim kiedyś przekazano na różne sposoby kody, klucze, licencje, uprawnienia i zgody umożliwiające duszy i istocie Lokesia oraz innym ludziom, istotom dostęp do mojej duszy, do osobowości mojej duszy, do mnie samego, do mojego serca, do całej naszej istoty
184. bycia ofiarą tego że kiedyś moja dusza i jej osobowości przekazały między innymi duszy i istocie Lokesia oraz innym ludziom, istotom kody, klucze, licencje, uprawnienia i zgody dla bezpośredniego i łatwego dostępu do mojej duszy, do osobowości mojej duszy, do mnie samego, do mojego serca, do całej naszej istoty
185. Życia razem - wspólnie setki lat, setki wcieleń, a nawet 1000 lat z między innymi duszą i istotą Lokesia, Wisznu, Zeusa w 1 rodzinie, jako członkiem mojej rodziny, z jej duszą przebywającą ciągle w pobliżu mnie i mojej duszy
186. przyciągania duszy i osobowości duszy i istoty Lokesia Wisznu na ojca - odpowiednio na matkę moich dzieci
187. Bycia zawsze przegranymi w relacji z między innymi duszą i istotą Lokesia
188. węszenie w duchowości, astralu, karmie i rozwijanie się duchowo bez pytania się Boga, bez pracy z własną duszą
189. zawsze negocjowała z Bogiem wcześniej swoje ruchy to zawsze była wygrana.
190. Chodzenia po łaskę i po cokolwiek do Duszy i istoty i jej osobowości, zabiegania o jej łaskę i o cokolwiek dla mnie Mojej Duszy oraz dla innych istot
191.
192. Pozwalania, ale też oporowania chęciom Duszy i istoty na urodzenie mesjasza; Moniki St. Si
193. akceptowania tego, że Bóg Dawca Życia wyhodował sobie z duszy i istoty Lokesia potwora i oboje mają wolną wolę, działają razem, a Bóg ma konsekwentnie władzę nad działaniami duszy i istoty Lokesia
194. Bycia skazanymi na życie z między innymi Duszy i istoty Lokeṡia, na jej obecność w naszym życiu, działaniu, w naszej rodzinie, snach Bycia skazanymi na weryfikowanie przez dusze i istote Lokesia oraz przez inne istoty
195. opóźnianie i odwlekanie rozwoju, oświecania z inspiracji duszy i istoty Lokesia oraz Boga
196. oczyszczenie dotyczące nie zwracania uwagi na jej zachowanie, słowa, gesty - patrzenia na nią pod kątem intencji.
197. wpuszczania jej do serca i umysłu, rodziny, życia, snów.
198. Nie wpuszczania jej do serca i umysłu, rodziny, życia, snów.
199. Dawania sobie z duszą sztucznej nadziei że ona się zmieni, kiedy ona tego wcale nie chce kiedy ma swoją wizję życia, świat z którego nie chce wychodzić, kiedy robi wszystko by bronić swojego
200. bycia ofiarą duszy i istoty Lokesia, kiedy ona szkodliwie działa na słabościach, pragnieniach, na chęciach moich oraz mojej Duszy.
201. natychmiastowego powierzania duszy i istoty Lokesia stwórcy kiedy odczuwamy z duszą do niej żal, litość, słabość, pociąg, miłość lub pragnienia seksualne
202. pozwolenia duszy i istoty Lokesia, aby na rozmaite sposoby otwierała, odtwarzała, wzbudzała u nas stare programy matrycowe, negatywne programy karmiczne.
203. Ulegania pokusom odtwarzania starych programów matrycowych zamiast rozwijania się, podążania w światłości.
204. Grania u innych na starych programach jakich ślady są w energetyce, w sercu i matrycach.
205. Bycia ofiarą tego, że inni podobnie jak dusza i istota Lokesia potrafią grać na starych programach jakich nieoddane Bogu ślady są jeszcze w naszej energetyce, w sercu i matrycy.
206. Ulegania duszy i istotcie Lokesia oraz boskim weryfikatorom, hakerom jacy odszukują zapomniane intencje i próbują odtworzyć uśpione szkodliwe programy, na wszelkie sposoby, nawet poprzez wzbudzenie jakiegokolwiek uczucia wobec nich
207. naszego Doświadczania piekła na ziemi z woli i z zemsty duszy i istoty Lokesia dokonywanej na mnie i na mojej duszy oraz w wyniku jej pomieszania umysłowego
208. Doświadczania braku miłości, braku serca, braku pozytywnych ludzkich uczuć, doświadczania bezduszności, znieczulicy, dominacji ze strony duszy i istoty Lokesia, Wisznu oraz innych władców ludzi władców dusz, ze strony mojej rodziny i najbliższych
209. Doświadczania niekończącego się braku miłości, braku serca, braku pozytywnych ludzkich uczuć, doświadczania stałej bezduszności, stałej znieczulicy, stałej dominacji ze strony duszy i istoty Lokesia Wisznu , oraz innych władców ludzi władców dusz, ze strony mojej rodziny i najbliższych
210. naszego wkurzania, denerwowania, irytowania duszy i istoty Lokesia oraz innym ludziom duszom, istotom poprzez świadome i nieświadome odgrywanie się, przez nasze zemsty i transy zemsty, przez działanie na ich nerwy, emocjeniszczenia i kasowania między innymi rozmaitych urojeń a nawet wszystkich urojeń Duszy i istoty Lokesia/Guru/bóstwa/osoby Wisznu
211. zagłuszania między innymi sumienia Duszy i istoty Lokesia/Guru/bóstwa/osoby Wisznu, stawania między nim a Stwórcą oraz doświadczania tego skutków
212. przyjmowania boskiego światła, wolności za pośrednictwem istoty Lokesia/Guru/bóstwa/osoby Wisznu oraz doświadczania tego skutków
213. naszego udawania, maskowania się, że życie między innymi istoty i duszy Lokeśa, Wisznu, Zeus nas nie obchodzi, i pozornie dajemy jemu wolność
214. naszego wypełniania prośby, przysięgi, że zawsze będę między innymi przy duszy i istocie Lokesia, Wisznu, Zeusa bez względu na okoliczności, koszty
215. naszego znajdowania pocieszenia, seksu z kimś innym niż między innymi dusza i istota Lokesia, Wisznu, Zeus…. ponieważ nasza dusza i istota Lokesia, Wisznu, Zeus ma już kogoś
216. naszego budowania muru ochronnego przed uczuciami innych istot, przed tym co braliśmy za miłość, a było tylko manipulacjami dokonywanymi przez innych
217. naszego odkrywania poprzednich wcieleń naszej Duszy
218. naszego zamykania istot i naszego bycia zamykanymi istotami w luksusowej klatce przygotowanej między innymi przez dusze i istotę Lokesia, Wisznu, Zeus
219. naszego grania na nerwach, wkurzania między innymi duszy i istoty Lokesia, Wisznu, Zeusa
220. naszego bycia tchórzami wobec między innymi duszy i istoty Lokesia, Wisznu, Zeusa
221. naszego bezskutecznego uciekania od między innymi związku z duszą i istotą Lokesia, Wisznu, Zeusa
222. doświadczania relacji między innymi z duszą i istotą Lokesia/Guru/bóstwem/osobą Wisznu jako nierzeczywistej, jako urojenia które nie ma miejsca i nigdy nie istniało
223. składania nieszczerych gwarancji, poręczeń, gwarantowania za siebie, za innych, za Boga Wszechmogącego, za Wisznu oraz jego duszę i istotę, za innych bogów, półbogów, władców, guru kapłanów, za ludzi i ich dusze - oraz doświadczania tego skutków
224. włamywania się do umysłu i do świadomości między innymi duszy i istoty Lokesia/Guru/bóstwa/osoby Wisznu do innych ludzi, dusz, istot, docierania do nich bez pośredników - i bez boskiej zgody
225. odzyskiwania od samej między innymi duszy i istoty Lokesia, Guru, bóstwa, półboga i Wisznu od innych ludzi, dusz, istot naszej własności, naszej wolności zagrabionej, a nawet oddanej im dobrowolnie lub przez hipnozy, umowy, kodowania, grabieże
226. naszego demaskowania między innymi istoty i duszy Lokeśa, Wisznu, Zeus
227. naszego szukania prawdziwej jedynej miłości
228. naszego popełniania głupstw w imię miłości, życia między innymi z Lokeśem, Wisznu, Zeusem
229. naszego szukania między innymi duszy i istoty Lokeśa, Wisznu, Zeusa w przyszłym życiu
230. naszego zabijania dla między innymi duszy i istoty Lokeśa, Wisznu, Zeusa, popełniania przestępstw, łamania prawa Boga Dawcy Życia/Stwórcy, a także i ziemskiego ……………….
231. naszego bycia zaślepionymi emocjami wobec naszej duszy i między innymi duszy i istoty Lokeśa, Wisznu, Zeusa
232. bycia na zawsze złączonymi z między innymi duszą i istotą Lokeśa, Wisznu, Zeusa oraz z grupami innych władców ludzi, władców dusz, z innymi istotami
233. rodzenia się i życia w więzieniu, jako zniewolona istota, jako niewolnik ludzi, dusz, istot, jako niewolnik między innymi duszy i istoty Lokeśa, Wisznu, Zeusa, jego duszy oraz niewolników innych bogów i bóstw
234. naszego przyjmowania zleceń na zabijanie, nawet w szlachetnym celu innych istot
235. całowania butów, stóp, dłoni tych co uznaliśmy kiedyś za guru, za mistrzów, bogów, asurów, rodziców
236. narażania się na gniew między innymi duszy i istoty Lokeśa, bóstwa/Wisznu, Zeusa oraz na gniew jego strażników
237. utknięcia przez miłość, dla miłości - na ziemi, w astralu, w pracy, w mojej rodzinie
238. życia równocześnie dwoma życiami, lub ich większą ilością, posiadania równocześnie 2-uch lub więcej rodzin, żon, mężów
239. pozbywania się miłości przez lekarstwo albo śmierć
240. przekonania, że nie ma miejsca w którym moglibyśmy być, razem z między innymi istotą i duszą Guru szczęśliwi i spełnieni
241. naszej wiary, przekonania, że wiemy wszystko, jesteśmy wszechwiedzącymi istotami :

Kolejne intencje ważne dla osób pozostających w związkach z pseudobogami:
1. wybierania samotności jako lepszej drogi i bezpieczniejszej niż ufanie między innymi duszy i istocie Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi
2. wybaczania między innymi duszy i istocie Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi i jego osobowościom z uwagi na jego pełną współpracę z Bogiem dawcą naszego życia
3. bycia mężem, żoną i członkiem rodziny między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi (oraz mężem, żoną i członkiem rodziny innych ludzi, dusz, istot)jedynie w jego własnym mniemaniu, w jego osobistych wizjach
4. doświadczania tego, że między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi lub inni władcy ludzi, władcy dusz nie chcą siebie zmienić, ani zmienić relacji z nami
5. Naszego bycia na wieki razem z między innymi duszą i istotą Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi patrzenia zawsze na jego twarz, urodę, wdzięki, wiecznego uprawiania z nią seksu
6. Pokonywania każdej Bestii i walczenia z każdą bestią nawet w między innymi duszą i istotą Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz z grupami innych władców ludzi, władców dusz, z innymi istotami
7. bycia obdarowywanymi, nagradzanymi przez bestię, przez takie istoty jak między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz przez innych władców ludzi, władców dusz
8. zawsze przegrywania jako dobre, niewinne i szczere istoty, przegrywania i tracenia jako ci co do między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi (władców ludzi, władców dusz) wyciągają pomocną rękę, jako ci co okazują im serce
9. utrzymywania przekonania oraz wiary w to, że sataniści i bogowie, bałwochwalcy, że między innymi dusze i istotę Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów nigdy mnie, naszej duszy i jej osobowości nie skrzywdził, i nigdy nie skrzywdzi, nie zamierza zranić, skrzywdzić- oraz wypierania faktów z naszej pamięci w tych kwestiach
10. nie pamiętania o utracie serca na rzecz między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych władców ludzi, władców dusz, o blokadach jakie oni założyli na mnie, na moją duszę i jej inkarnacje
11. przechowywania naszego serca oraz jego zagubionych cząstek w cudzych skarbcach, w miejscach gdzie ukryła je między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi lub inni władcy ludzi, władcy dusz
12. odbierania naszego serca oraz jego zagubionych cząstek z cudzych skarbców i miejsc gdzie ukryła je między innymi dusza i istota Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi lub inni władcy ludzi, władcy dusz
13. naszego zmuszania między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi i innych ludzi, dusz, istot by nas szanowali, darzyli nas szacunkiem
14. bycia za wszelką cenę niszczonymi, blokowanymi przez między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów oraz przez innych
15. podtrzymywania wiary że On, ona między innymi dusza i istotą Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów do nas powróci, że ocali mnie i moją duszę, że razem będziemy szczęśliwi, że oświecimy się razem i będzie nam razem jak w Raju, albo jak u Boga w Niebie
16. usilnego dążenia do rozkodowania i kasacji wszystkich ograniczeń uniemożliwiających nam jeszcze odzyskanie nam wolności i swobody w relacji z między innymi duszą i istotą Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi
17. słuchania jak między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych okłamuje mnie i doświadczania tego negatywnych skutków
18. chronienia między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych - na nasz wyłączny koszt, moim staraniem
19. przekonania i doświadczania tego że zemsta nawet cudza oraz nasza wymagają naszego poświęcenia
20. uciekania, wyrywania się ze świata jaki stworzył między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz inni oraz że świata jaki stworzyliśmy razem z nimi
21. poświęcania się dla zemsty naszej lub cudzej, uczestnictwa w zemstach cudzych lub własnych
22. bycia kochanym przez między innymi dusze i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych....
23. naszego wkurzania, denerwowania, irytowania między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych, poprzez świadome i nieświadome odgrywanie się, przez zemsty, działanie na jej nerwy
24. ponownego i ciągłego trzeźwego lub nieprzytomnego zakochiwania się w nieskończoność w osobie i duszy między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów.
25. umierania i zabijania siebie i innych oraz między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi z rozmaitych dowolnych powodów i w każdym celu nawet po to aby udowodnić jemu moją miłość, aby zwrócić całkowicie wolność jemu oraz sobie - aby wreszcie samemu powrócić na zawsze do Stwórcy
26. wspólnego pracowania, robienia, zawiązywania interesów, układów, porozumień, biznesów wspólnie z między innymi duszą i istotą Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów....
27. przekonania że nasza miłość do między innymi duszy i istoty Lokesia, Zeusa, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Sziwy Ramy, Ganesi oraz innych pseudobogów i nasze ślubowania będą trwały wiecznie, ocalę ciebie.......... tak jak ty ocaliłaś mnie, że ocalę ciebie............. pomimo tego, że ty bez koń


Dodano : 16-04-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 961 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Sławomir M. 01-07-2013 14:24:13
    Materiał na intencje dotyczącej relacji uczeń- mistrz

    http://chomikuj.pl/modlitwy/Materia*c5*82y+na+intencje/Relacja+ucze*c5*84-+mistrz