Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Psychopata, socjopata, Osobowość dyssocjalna. Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Osobowość dyssocjalna, psychopatia, osobowość antyspołeczna – zaburzenie struktury osobowości o charakterze trwałym, dotyczące 2–3% każdego społeczeństwa. Zaburzenie to wiąże się z obecnością trzech deficytów psychicznych: lęku, uczenia się i relacji interpersonalnych. Link
1. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn nieliczenia się m.in. z uczuciami innych
2. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn lekceważenia oraz ignorowania m.in. norm społecznych, moralnych oraz jakichkolwiek innych z wszelkich racji
3. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i trzymanej niemożności utrzymania m.in. trwałych związków, relacji
4. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania niskiej tolerancji m.in. na frustracje i braku akceptacji naszych i cudzych porażek, odmowy ze strony innych
5. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i posiadanej niezdolności m.in. do przeżywania poczucia winy, wstydu, skruchy i korzystania z doświadczeń
6. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn podtrzymywanej skłonności do obwiniania m.in innych (i nas samych) za własne postępowanie oraz z wszelkich innych przyczyn
7. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej niezdolności do podporządkowania się m.in. normom społecznym opisującym zachowania zgodne z prawem, objawiającej się miedzy innymi wielokrotnie dokonywanymi czynami stanowiącym podstawę aresztowania i nie tylko
8. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn wielokrotnego dopuszczania się m.in. kłamstw, używania pseudonimów przestępczych i nie tylko oraz oszukiwania innych (i nas samych) dla zysku, przyjemności a także z wszelkich innych przyczyn
9. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i posiadanej impulsywności – działania pod wpływem chwili, natychmiastowych reakcji oraz naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania wszelkich tego skutków a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania otępienia, brak możliwości na szybką i właściwą reakcje
10. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i posiadanej skłonności do rozdrażnienia i agresji wyrażającej się między innymi w notorycznych bójkach i napaściach a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadanego przeciwnego wzorca polegającego na trzymaniu w nas rozdrażnienia i agresji poprzez co dążymy do tłumienia wszelkich uczuć i nie tylko
11. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania braku troski m.in. o bezpieczeństwo własne i lub innych
12. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianego i podtrzymywanego braku odpowiedzialności, wyrażającego się między innymi niezdolnością spełnienia wymogów zachowania w pracy zawodowej, w dotrzymywaniu zobowiązań finansowych i nie tylko
13. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania braku poczucia winy wyrażającego się miedzy innymi obojętnością, racjonalizacją wyrządzania krzywdy, szkodzenia i okradania innych i nie tylko a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn trzymanego nadmiernego, nieadekwatnego poczucia winy za nasze i cudze wykroczenia i nie tylko
14. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania utrwalonych i nieadekwatnych m.in. zachowań antyspołecznych bez wyraźnej motywacji sprawiających wrażenie przypadkowych, bezcelowych i impulsywnych a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania postaw społecznych
15. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn nawiązywania płytkich i odpowiednio głębokich, uzależniających kontaktów nastawionych m.in. na eksploatację innych istot i nie tylko
16. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianego i posiadanego braku lęku polegającego na braku między innymi przyswajania odruchów moralnych oraz braku empatii a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania lęków związanych z nadmierną odpowiedzialnością, moralnością własną i cudzą z wszelkich przyczyn
17. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania ubóstwa emocjonalnego (w postaci naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn braku zdolności do przeżywania emocji w wyniku braku integracji naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn sfery poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej wyrażającej się między innymi naszą trwałą niezdolnością do związków, relacji uczuciowych z innymi ludźmi oraz naszym bezosobowym stosunkiem do życia seksualnego) i odpowiednio naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania bogactwa emocjonalnego, doświadczeń i nie tylko
18. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i trzymanej nieumiejętności odraczania satysfakcji m.in. wyrażającej się w dążeniu do natychmiastowego zaspokajania popędów i potrzeb
19. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i podtrzymywania m.in. autodestrukcyjnego wzorca życia (wyrażającego się między innymi nagłym niszczeniem dotychczasowych osiągnięć z przyczyn niezrozumiałych dla otoczenia) i odpowiednio rozwojowego dla nas i innych
20. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn trzymanej nieumiejętności planowania m.in. odległych celów i koncentrowania się wyłącznie na teraźniejszości a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn wiecznego planowania przyszłości a także rozmyślania o przeszłości tak, że tu i teraz zanika
21. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i trzymanej niezdolności m.in. przewidywania skutków naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn postępowania, a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn ciągłego analizowania naszych uczuć, emocji, akcji
22. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i trzymanej niezdolności m.in. wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń w postaci miedzy innymi naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn nieefektywności uczenia się a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn wyciągania wniosków z naszych i cudzych doświadczeń
23. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn działania m.in. tak, że logicznie nie da się go wyjaśnić i naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn nagłego przerywania konstruktywnej i odpowiednio destrukcyjnej działalności
24. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania m.in. sprawnej ogólnej inteligencji, formalnie niezaburzonej lecz przejawiającej cechy osobowości, istoty nieprawidłowej
25. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania niezdolności do rozróżniania m.in. granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem
26. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania nietypowej, niezwykłej reakcji na alkohol oraz na inne używki i nie tylko
27. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn częstego szantażowania naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn otoczenia miedzy innymi naszym samobójstwem
28. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i posiadanej tendencji m.in. do samouszkodzeń wynikających między innymi z naszych zaburzeń antyspołecznych oraz z wszelkich innych przyczyn
29. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianego i trzymanego lęku przed między innymi naszą i cudzą kompromitacją
30. naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianej i posiadanej nadkontroli wyrażającej się miedzy innymi z chęci kontroli nad naszym i innych życiem, posiadania informacji o życiu intymnym naszym i innych ludzi
31. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn posiadania osobowości aspołecznej m.in. w wyniku wychowywania się w niepełnej rodzinie wyrażającej się między innymi brakiem jednego z rodziców w wyniku rozwodu, separacji
32. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn kształtowania się pod wpływem klimatu m.in. emocjonalnego poprzedzającego rozwód oraz doświadczania wszelkich tego skutków
33. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania braku zainteresowania ze strony m.in. ojca, jego Duszy, całej jego istoty i nie tylko oraz naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania wszystkich tego konsekwencji
34. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania chwiejności rodzicielskiej podczas naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn wychowania oraz jej wpływu na kształtowanie się naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn nieprawidłowej ( dyssocjalnej ) osobowości a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn wychowywania naszych i cudzych dzieci (i nie tylko) tak, że stają się istotami zaburzonymi emocjonalnie, psychicznie i na wszelkie inne sposoby
35. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn kształtowania się cech osobowości z zaburzeniami społecznymi pod wpływem miedzy innymi wychowywania się w ubóstwie materialnym w rodzinie patologicznej a także naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn kreowania z wszelkich przyczyn środowiska ubogiego, patologicznego dla naszych i cudzych dzieci i nie tylko
36. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn bycia modelowanymi przez m.in. rodzica i jego istotę o cechach osobowości psychopatycznej oraz naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn bycia dla naszych własnych, cudzych dzieci i nie tylko istotami psychopatycznymi oraz o wszelkich innych zaburzeniach, chorobach psychicznych, emocjonalnych i fizycznych
37. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianego i posiadanego syndromu m.in. ADHD, nadmiernej nadpobudliwości fizycznej oraz emocjonalnej i jego wpływu między innymi na kształtowanie się naszej we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn osobowości z zaburzeniami antyspołecznymi i nie tylko
38. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania m.in. antyspołecznych zaburzeń spowodowanych między innymi czynnikami genetycznymi i nie tylko
39. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania zmian w EEG w postaci dodatkowej iglicy wyrażającej się między innymi krótkotrwałymi napadami aktywności fal mózgowych, wskazujące na pobudzenie, podczas zachowań agresywnych bez poczucia winy i lęku
40. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania niedojrzałości m.in. mózgu i nie tylko i naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn doświadczania przez nas wszystkich tego konsekwencji
41. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania dysfunkcji układu m.in. limbicznego (sterującego emocjami i motywacją) i nie tylko powodującej u nas miedzy innymi zaburzenia antyspołeczne
42. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania niedorozwoju superego warstwy moralności, norm i nakazów, zakazów – wyrażającej się niemożnością dokonania miedzy innymi właściwej oceny moralnej naszych i cudzych czynów
43. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawianego i posiadanego chronicznego niedoboru pobudzenia wynikającego między innymi z posiadania osobowości nieprawidłowej
44. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn kompensowania m.in. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn ubóstwa psychicznego m.in. poprzez miedzy innymi postawę narcystyczną
45. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn reagowania przewrażliwieniem na między innymi wszelkie sygnały niedocenienia naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przez otoczenie
46. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn zmagania się m.in. przez całe nasze życie z objawami antyspołecznego zaburzenia osobowości oraz doświadczania przez nas wszelkich niekorzystnych i korzystnych z tego powodu konsekwencji
47. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn przejawiania i posiadania niechęci m.in. do jakiejkolwiek terapii polegającej na naszym miedzy innymi tłumaczeniu i udowadnianiu otoczeniu , że nasze leczenie jest bezcelowe ponieważ nic nam nie dolega a także naszych trzymanych niechęci by być uzdrowionymi istotami tylko i wyłącznie przez Stwórcę


Dodano : 20-04-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 1257 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 22-04-2013 21:55:01
  48. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn zbierania dowodów na to, że jesteśmy normalni, oświeceni, zdrowi ale jeszcze tego pokazujemy z rozmaitych przyczyn

  49. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn zbierania dowodów na to, że jesteśmy normalni, i możemy w każdej chwili odejść na zawsze od istoty Lokesia ale jeszcze tego pokazujemy z rozmaitych przyczyn

  112. Naszego bycia min psychopatą, socjopatą, schizofrenikiem, fobikiem, paranoikiem i naszego dostrajania się do psychopatów, socjopatów i innych wszelako pomieszanych na umyśle min przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich przyjętych i wkodowanych nam i innym kiedyś inicjacji i energii satanistycznych, lucyferańskich i z nimi współbrzmiących.

  113. Naszego bycia min psychopatą, socjopatą, schizofrenikiem, fobikiem, paranoikiem i naszego dostrajania się do psychopatów, socjopatów i innych wszelako pomieszanych na umyśle min przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich węzłów karmicznych i krzyży karmicznych
 • s_majda 15-07-2020 22:05:12

  Znajoma zrozumiała, że jej krewny ma Syndrom Sztokholmski  > Link.  Nie chce zostawić socjopatycznej żony, z racji przywiązania do niej. Według mnie stoją za tym hipnozy Link.

 • s_majda 23-09-2020 14:01:24

  Pan Zięba twierdzi, że po odstawieniu dzieciom cukru i słodyczy znikło im ADHD. https://www.youtube.com/watch?v=leVEDIvjLUo