Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ofiary z ludzi i nie tylko składane Bogu, bóstwom. Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji


Intencje mogą być przydatne dla wszelkiego rodzaju kapłanów obecnych i karmicznych
1. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn odprawiania ceremonii systematycznego składania ofiar ludzkich dla zapewnienia miedzy innymi dobrych zbiorów u Khondów lub Khandów, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
2. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w likwidacji nie cywilizowanych naszym zdaniem oraz w boskich kryteriach ceremonii, również uczestnictwa w likwidacji ludobójstwa i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
3. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa miedzy innymi w składanu ludobójczej i zwierzęcej ofiary bogini ziemi Tari Pennu lub Bera Pennu i nie tylko im , a chroniącymi przed miedzy innymi niepomyślnymi zbiorami oraz chroniącymi przed wszelkimi chorobami i wypadkami, niosącymi pomyślność, szcze­gólnie niezbędnych np. przy uprawie turmeryku, ponieważ, jak to tłuma­czyli Khondowie, roślina ta nie będzie miała swej głębokiej czerwieni bez przelania krwi i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
4. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia miedzy innymi ofiarą złożoną na ołtarzu Stwórcy, Bogów, bóstw, demonów i nie tylko w celu zwiększenia Plonów, obfitości deszczów i zapewnienia pomyślności, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
5. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn przyjmowania jako Bogini lub Bóg ludobójczej i zwierzęcej ofiary, w każdych warunkach i np. jedynie wtedy, gdy była zakupiona lub jeśli była dzieckiem ludobójczej i zwierzęcej ofiary, to znaczy synem ojca złożonego w ofierze, bądź jako dziecko została przeznaczona na ludobójczą ofiarę przez swego ojca lub opiekuna i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
6. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn sprzedawania miedzy innymi w biedzie często swoich dzieci na ludobójcze ofiary „pamiętając o tym, że zapewniają w ten sposób ich duszom uświęcenie, a śmierć ich dla dobra ludzkości była jak najbardziej zaszczytna"i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
7. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia dzieckiem sprzedanym na ludobójczą ofiarę i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
8. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn oglądania, opluwania w twarz i obrzucania przekleństwami, z tytułu sprzedania przez innych na ludobójczą ofiarę ich własnego dziecka, które ktoś inny chciał poślubić i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
9. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn pocieszania jako świadkowie zajścia, wszelkim istotom z tytułu ich postępowania, a w szczególności pocieszenia człowieko­wi, który sprzedał swe dziecko: „Dziecko twoje umarło, by cały świat mógł żyć, a bogini ziemi i inne bóstwo zetrze ślady oplucia z twej twarzy" i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
10. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn hodowania, przetrzy­mywania, karmienia /ludobójczej i zwierzęcej ofiary, często latami, zanim składano je w ofierze i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
11. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia jako istoty poświęcone/ludobójcze ofiary, otoczone wielką sympatią, zmieszaną z szacunkiem, otoczone poważaniem, gdziekolwiek się pojawiały, bycia mile widzianym i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
10. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia młodzieńcem-kobietą wszelkiego rodzaju/ofiarą który po dojściu do wieku dojrzałego otrzymywał zazwyczaj żonę, najczęściej również /ludobójczą ofiarę, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
11. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn życia w oczekiwaniu na śmierć na ołtarzu ofiarnym i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
12. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn otrzymywania jako przyszła ofiara przydziału ziemi, kobiet/mężczyzn i bydła, by egzystować w dostatku do czasu ludobójczej ceremonii i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
13. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w hodowli istot poświęconych od urodzenia na ludobójczą ofiarę, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
14. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn składania jako plemiona, rody lub wsie ludzkich ludobójczej i zwierzęcej ofiary zarówno podczas świąt stałych, jak i przy okazjach nadzwyczajnych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
15. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia miedzy innymi ofiarą okresowa, tak by był zachowany zazwyczaj dzielenia między plemionami i częścią plemion, tak że każda głowa rodziny mogła przynajmniej raz do roku zdobyć kawałek ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary dla swych pól, zazwyczaj w okresie siewu głównych upraw i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków

16. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w przebiegu rodowych, plemiennych ofiar i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
17. bycia poświęcanymi na ofiarę przez obcinanie nie strzyżone dotąd włosy, obcinania innym włosów oraz naszego bycia fryzjerami, golibrodami i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
17. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa wśród tłumów mężczyzn i kobiet gromadzących się, by przypatrzyć się obrządkowi ofiarnego ludobójstwa . Zabraniania i nie zabraniania uczestniczenia, jako że ofiary były składane za całą ludzkość i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
18. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w ceremoniach poprzedzających na kilka dni ludobójczą ofiarę, dzikich zabaw i prymitywnej rozpusty i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
19. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w dzień przed ceremonią ofiarą, gdy ofiara jest w nowych szatach prowadzona w uroczystej procesji, z muzyką i tańcami, do gaju do burdelu i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
20. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w ceremonii ofiarnej zgodnie z tradycja tj. bycia np przywiązywanymi do pala stojącego niekiedy między dwoma krzewami , namaszczania nas olejkami, masłem bawolim i turmerykiem i przybieranina kwiatami.
21. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn również przed świętami i przed egzekucjami bycia przez cały dzień „otoczonymi szacunkiem, niełatwym do odróżnienia od adoracji".
22. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w toczących się zaciętych walkach o najmniejszą pamiątkę, drobina pasty turmerykowej, którą smarowano ludobójczą ofiarę, kroplę śliny, włos, kawałek ubrania ofiary, lub jej ciała -gdzie wszystko to miało olbrzymią wartość szczególnie w oczach kobiet.
23. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w tłumie tańczących wokół ofiary i pala, gdzie muzyka grała i ludzie zwracali się do Ziemi ze słowami: „O Boże, składamy ci tę ludobójczą ofiarę, daj nam dobre plony, pory roku i zdrowie."
24. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w monologu ofiarodawców do ludobójczej i zwierzęcej ofiary, gdzie mówiono: „Kupiliśmy cię za pieniądze, nie porwaliśmy ciebie. Teraz składamy cię w ofierze zgodnie z obyczajem i nie obciąża nas żaden grzech.”-słuchania takich słów

25. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa do ostatniego ranka w orgiach, trwających niemal bez przerwy przez całą noc, jakie rozpoczynały się od początku i trwały do południa, po czym kończono je, a zebrani przystępowali do spełnienia egzekucji.
26. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w ponownym namaszczaniu jeszcze raz ludobójczej i zwierzęcej ofiary olejkami,
27. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn jak każdy po kolei dotykania namaszczonej części ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary by wycierać olejek na własnej głowie i ciele.
28. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w niektórych miejscowościach, w oprowadzaniu ludobójczej i zwierzęcej ofiary w procesji po wsi, od domu do domu, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
29. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn starania się wyrwać jej/ofierze przynajmniej jeden włos, skrawek szaty, proszenia się o kroplę śliny, krew do namaszczenia swojej głowy, rodziny dzieci oraz chorych i cierpiących znajomych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
30. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w zabezpieczaniu ludobójczej i zwierzęcej ofiary przed ucieczką, łamiąc jej ręce i nogi i bycia tak zabezpieczanymi przez innych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
31. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn jako ofiara będąca zabijana, której nie wolno było wiązać, a równocześnie nie powinna była stawiać żadnego oporu, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
32. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia hipnotyzowanymi jako ofiara, ogłuszona i odurzona narkotykami i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
33. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w uśmiercaniu rozmaicie ludobójczej i zwierzęcej ofiary, zależnie od miejscowości, kultury, obyczaju i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
34. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w zabójstwie ludobójczej i zwierzęcej ofiary poprzez miedzy innymi uduszenie, ścięcie, wyrwanie serca i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
35. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia katem/kapłanem który ze swoimi pomocnikami ści­skał szyję- wyrwał serca z wszystkich sił i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
36. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia w tłumie który rzucał się na nieszczęśnika i odcinał ciało od kości pozostawiając nietkniętą głowę i wnętrzności, jaki rzucał się kiedy ćwiartowano żywego człowieka lub zwierzę, wleczenie ludobójczej ofiary po polu, aby otaczający tłum odcinał sobie odpowiednie kawałki jej ciała omijając głowę i wnętrzności, aż ofiara umierała oraz naszego doświadczania tego skutków

37. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uczestnictwa w walce o zdobyte kawałki ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary, by zabierać je natychmiast do domu jako osoby specjal­nie w tym celu wydelegowane przez każdą wioskę i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
38. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w sztafecie, by zapewnić szybką dostawę, ludobójczych ofiar transportowanych niekiedy przekazywanych na odległość wielu mil z szybkością poczty, i naszego bycia noszonymi przez takie sztafety i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
39. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn przestrzeganiu ścisłego postu w wioskach , jako ci którzy pozostali w domu, aż do przybycia kawałka ofiar ciała aż miejscowy kapłan dokonał obrzędów i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
40. bycia Gońcem który przynosił kawałki ludzkiego ciała/ofiary św relikwii, by je na miejscu publicznym zgroma­dzeń, gdzie przyjmował je kapłan w otoczeniu głów rodzin, notabli i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
41. bycia rzeźnikiem/kapłanem który dzielił ciało na porcje, jedną składał w ofierze bóstwo ziemi zakopując ją w dziurze a z reszty robiąc komunię dla zgromadzonych wiernych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
42. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn jak każdy uczestnik ceremonii dorzucania grudki ziemi, na części ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
43. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia kapłanem który na końcu polewał miejsce wodą z tykwy, popijał winko, ćpał i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
44. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn dzielenia jako Kaplan na porcje ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary na tyle części, ile było obecnych głów rodzin i nie tylko aby starczyło dla wszystkich, oraz naszego doświadczania tego skutków
45. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia każdym z nich/oprawców, który zawijał swój kawałek ciała w liście i zagrzebywał na ulubionym polu, odwróciwszy się plecami i nie patrząc, odnoszenia swojego kawałka min do potoku nawadniającego jego pola , chowania kawałka ofiary pod pierwszą skibka oranego pola i nie tylko tam oraz naszego doświadczania tego skutków
46. udziału naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn w procedurze ludobójczej ofiary by przez np kilka dni nie wolno było zamiatać w żadnym domu, a w pewnej okolicy przestrzegano ścisłego milczenia; nie wolno było wynosić ognia, rąbać drzewa i przyjmować ludzi obcych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
47 naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn bycia strażnikiem resztek ludobójczej i zwierzęcej ofiary (głowy, wnętrzności i kości) który strzegł ich przez całą noc po złożeniu ludobójczej i zwierzęcej ofiary, po czym następnego ranka palono je wraz z na stosie pogrzebowym, lub chowano uroczyście dla użyźnienia gleby i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
48. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn rozsypywania Popiołu po spalonych ofiarach po polach, smaro­wania nimi domów i spichrzy, ciał lub mieszania z ziarnem, by ustrzec je przed robactwem i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
49. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn grzebania niekiedy głowy i kości ludobójczej i zwierzęcej ofiary w ziemi i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
50. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału po zniesieniu ofiar ludzkich w zastępowaniu jej ofiarami pośledniejszymi, tak na przykład zamiast człowieka składano w ofierze kozła, psa, bawołu i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
52. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn udziału w procederze ofiarowywana części ciała ludobójczej i zwierzęcej ofiary Bogu, bogom, bóstwo, bogini ziemi, oraz grzebania reszty przez każdego z gospodarzy na swym polu, i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
53. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn palenia innych części ciała i rozrzucania popiołu po polach, rozsmarowywania po spichrzach lub mieszania popiołu z ziarnem i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
54. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn przypisywania ludzkim i innym ofiarom bezpośredni, wrodzony wpływ na dojrzewa­nie plonów niezależnie od jego skuteczności jako ofiary mającej na celu zapewnienie przychylności bóstwa i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
55. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uważania, że ciało i popioły ludobójczej i zwierzęcej ofiary posiadają magiczną lub fizyczną siłę użyźniania ziemi, pomnażania pomyślności, wszechspełnień i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
56. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn przypisywania nadprzyrodzoną siłę krwi i łzom ludzkiej i zwierzęcej ofiary i naszej wiary, że przelanej krwi zawdzięczał swą czerwień turmeryk, a łzy jego min. sprowadzały deszcz i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
57. naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn uważania że nie ulega bowiem wątpli­wości, że przynajmniej w pierwotnym stadium łzy ludobójczej i zwierzęcej ofiary stanowiły nie tylko za zapowiedź, ale i za przyczynę deszczu, podobnie jak obyczaj polewania wodą ciała  i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
58. naszego oblizywania się po ucztach, i spożytych ofiarach, po rozmaitych komuniach z bóstwami, bogami i nie tylko z nimi, oraz naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 04-06-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 1233 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.