Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Psalmy Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule
800 intencji do oczyszczenia

Link

Temat dla zaawansowanych osób. Wybieramy kolejno psalm i możemy sobie przerobić go na intencje w trakcie bezpośredniego czytania, jak ja to teraz robię. Lub przy braku wprawy rozpisać wcześniej sam tekst.
Warto zwrócić uwagę na psalmy błagalne:

3, 5-7, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25-28, 31, 35, 38, 39, 41-44, 51, 54-62, 64, 69, 70, 71, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 102, 108, 109, 120, 125, 130, 131, 137, 140-3

A zwłaszcza 22 jaki może być ciągle afirmacją jaka jest urzeczywistniania w życiu
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku“
"13 Otacza mnie mnóstwo cielców,
osaczają mnie byki Baszanu.
14 Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze,
jak lew drapieżny i ryczący"
Cytaty z innych psalmów:
"Zapomniał Bóg, odwrócił swoje oblicze, już nie wejrzy nigdy" (Ps 10, 9-11)
"Zastawiają sidła, którzy uwzięli się na moje życie, pragnący mego nieszczęścia miotają obelgi, przez cały dzień knują zdrady" (Ps 38,13)
"Nie upomni się On, nie ma Boga. To cala myśl jego" (Ps 10,3-4)
"Pan w gniewie swoim wytraci ich i pożre ich ogień. Ród ich z ziemi wygubisz i nasienie ich spośród synów ludzkich" (Ps 21,9-11)
"Boże, którego sławię, nie trwaj w milczeniu!
Gdyż otwarli na mnie usta złe i podstępne,
mówią do mnie językiem kłamliwym,
słowami nienawiści mnie otaczają,
zwalczają mnie bez przyczyny." (Ps 109)


Możemy odnaleźć i wydobyć relacje i takie wzorce aby Bóg gładził innych
- był bezwzględny
- by milczał
- był ostry wobec nas lub innych
Abyśmy później nie dziwili się że nie odpowiada jak z takimi intencjami i przekonaniami żyje Dusza.
Z psalmami idzie w parze rozpisana na Intencje lub opowiedziana w pokłonie jako intencje ,,Pieśń Duszy".

Warto oddać Stwórcy również piękne i kwieciste zdania z psalmów bowiem one również rodzą pewne sytuacje w życiu jakie mogą doprowadzić na ścieżkę jaką nie trzeba kroczyć.

Bhagawadgita pieśń duszy. Wersja uwspółcześniona, poprawiona
Link
Psalm nr 160.
Link
Bhagawadgita pieśń duszy- rozmowa siódma. Wersja uwspółcześniona, poprawiona
Link
Dixit Dominus,, Psalm 110- wersja uwspółcześniona
Link
Ufne wołanie"- Psalm 13 uwspółcześniony
Link
Psalm 119 uwspółcześniony
Link
Psalm nr 161. Kapłan Boga
Link
Psalm 163 Cherubin
Link
Grzech Dawida - Batszeba. Intencje
Link


Dodano : 02-08-2013 Przez: Sławomir M. Przeczytano: 1393 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Sławomir M. 03-08-2013 00:55:38

  [11:49:42 PM] Bartek :

  <<
  karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych,

  którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię

  miłują i strzegą przykazań moich.

  to nie z psalmu ale też projektowanie naszych wzorcow na Stwórce

  [11:50:08 PM] Bath: albo

  nie Stwórca

  a ktoś inny

  bądź dostosowanie się do oczekiwań mas

  [11:50:18 PM] Bartek : też

 • s_majda 03-08-2013 09:50:56
  Patrząc inaczej to karma i bunt może działać podobnie jak lek homeopatyczny. Są tylko śladowe ilości, prawie nic, ale jak wywali duszy to za 3 wcielenia przygniecie do ziemi. Przykładowo jak tu podano za 3 pokolenia ( inkarnacje ) duszy jej kolejna osobowość zbierze zły plon obecnych uczynków.
 • Sławomir M. 03-08-2013 10:35:09
  Istnieje wiele interpretacji.

  Zarówno można odnieść się do tego, że grupa Dusz jakich obciążenia rezonansują zbiera się w określone grupy i na podstawie wcześniejszych uzgodnień inkarnują w danej rodzinie (do 3-4 pokolenia się ustawiają a nawet i dalej).

  Dusze o podobnych zainteresowaniach, obciążeniach i intencjach grupują się, nastawiając na dane doświadczenia.

  Jeśli zbierze się grupa Dusz o bałwochwalczych intencjach mająca zaplecze i wyobrażenie karzącego Boga to jak najbardziej będą wypełniać ten ideał (pomimo że ich inkarnacje mogą całkowicie co innego myśleć).

  Co więcej własna Dusza może próbować przejąć winy 'przodków' na swoje ramiona i starać się odpracować coś czego nie uczyniła- 3/4 pokolenia wstecz a nawet i więcej- stając się cierpiętnikami całego pokolenia a nawet i pokoleń... A na końcu okazuje się że nastąpiło jedynie przejęcie wzorców przodków...

  Także jak Sławek zauważył może odbywać się to na podstawie przewinień Duszy z jej poprzednich wcieleń.

  Jednakże zbieranie żniwa jej postępowania może następować już na podstawie dotychczasowych działań- w tej inkarnacji- czyli może się okazać, że osobowość pogłębia jedynie dawno wyżłobione ujścia dla obciążeń jakie ciążą poprzez konkretne czyny i intencje.

  Np. osobowość nie pali, nie pije, nie bierze środków odurzających a Dusza to czyni. Inkarnacja takiej Duszy już teraz doświadcza skutków tego stanu- poprzez relacje z innymi, na spotykanie określonych sytuacji jakie nie powinny mieć miejsca.

  A jak porusza się kwestie duchowości, karmy, oświecenia to cała gama doświadczeń z poprzednich wcieleń Duszy w niebezpiecznym tempie może przygnieść- i to nie trzy wcielenia....a znacznie więcej  "5 Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca, króla. 6 Lecz nie skazał na śmierć synów zabójców - zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy swych synów ani synowie za winy ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. (2 księga królewska)"  Nie mniej jednak w Piśmie świętym rzeczywiście znajdują się fragmenty mówiące bezpośrednio o karze za grzechy przodków. Oto kilka z nich:  Pan, Twój Bóg, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 20,5).  Pan […] zsyła kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 34,7).  Pan karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia (Lb 14,18).  Jestem Bóg karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i czwartym pokoleniu (Pwt 5,9).  Jednak w tej samej Biblii, a nawet niekiedy w tych samych księgach, znajdujemy inne wypowiedzi autorów natchnionych odnośnie omawianej kwestii. Przykładem tego jest fragment z Księgi Jeremiasza, w której czytamy: W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby (Jr 31,29-30).  Z kolei prorok Ezechiel pisze: Na moje życie - wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła (Ez 18,3-4).  W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 24 werset 16 znajdujemy tę samą zasadę odpowiedzialności indywidualnej, która znajduje się u Jeremiasza: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech.  Jak widać z przytoczonych fragmentów, nie chodzi tu o dosłowną „nieprawość” czy „występek” ojców w znaczeniu ich grzechu osobistego, którego się dopuścili i za który odpowiedzialność poniosą ich dzieci, ale raczej o ich zły przykład, który miał wpływ na wychowanie ich dzieci, które postępując podobnie, jak ich ojcowie, umrą „za swój własny grzech”.  Mało tego, okazuje się, że cytowane przez zwolenników „uzdrowienia międzypokoleniowego” fragmenty Biblii, które jakoby miały potwierdzać ich tezę o grzechu pokoleniowym i jego następstwach w życiu następnych pokoleń, mają swoje rozwinięcie i dopowiedzenie. Okazuje się, że są one trochę dłuższe, niż te cytowane w książkach. Niewiele, ale jednak dłuższe i świadczy to o wybiórczym, a w pewnych przypadkach wręcz manipulatorskim posługiwaniu się tekstami natchnionymi. Dla przykładu, cytowany powyżej fragment z Księgi Wyjścia, w którym czytamy, że: Pan, Bóg twój, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia - ma swoje rozwinięcie i dopowiedzenie, a mianowicie: okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań (Wj 20,5).  Inny fragment z tej samej księgi, w którym ukazany jest Jahwe, jako zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia – ale… ten sam Bóg jest miłosierny i litościwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia (Wj 34,7).  W Księdze Liczb, owszem Bóg karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia, ale – jak podkreśla autor natchniony - bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech; odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia (Lb 14,18).  „Grzech pokoleniowy" stoi więc w sprzeczności z prawdą o Bożym Miłosierdziu i o Jego przebaczającej Miłości. Jeśli nawet Lud Starego Przymierza dopatrywał się w różnych nieszczęściach kary Bożej za winy przodków, to przeświadczenie to nie ma już takiego zastosowania do Ludu Nowego Przymierza. • Marek Dzida 03-08-2013 13:10:48
  Księgi typu tora, biblia, koran czy "święte" pisma są napisanymi utworami po wpływem dusz uznających się za bogów, ale w rzeczywistości maja nie wiele wspólnego z prawdziwym prawem Boga Dawcy Życia naszego Oczywiście jakieś treści mogą być zbliżone do jego woli, ale bądź tu mądry i wskaż które, pojawia się ponownie relacja pośrednika, której tak staramy się unikać.
 • s_majda 03-08-2013 15:03:06
  Księgi bogów to raczej Indie Egipt, Skandynawia a nie Izrael. To że sporo osób ma karmę żywego boga nie oznacza, ze piszący Torę czy inne księgi, wielbili docelowo samych siebie. Podstawiając w każdej strofie siebie zamiast Stwórcy.

  Przypisanie jakiejś negatywnej cechy Bogu np -Bóg mnie oszukał nie oznacza że on ją posiada, że jest oszustem, ani nawet nie oznacza złej woli tak twierdzących. Wynika z niewiedzy prawa karmy, z przekrętów duszy.
 • Sławomir M. 04-08-2013 23:44:59

  [10:28:56 PM] Grzegorz : tak - a robisz według formuły tam podanej - czy tworzysz swoją własną by dopasować sie do wersetu ?

  wiesz ja tak trochę patrzyłem dopiero - i na razie muszę sobie to poukładać by to zgrabnie czynić - ale zresztą to dla zawodowców

  [10:32:20 PM] Mirka : 

  Psalm 1

  1 Szczęśliwy mąż, - IN (intencja)

  który nie idzie za radą występnych, -IN

  nie wchodzi na drogę grzeszników -IN

  i nie siada w kole szyderców,-IN

  + własne interpretacje

  +odpowiedniki

  np.

  Mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, tworu i odpowiednio poza nami przyczyniania, nie przyczyniania się do naszego, cudzego...

  bycia, nie bycia szczęśliwymi istotami, bytami, tworami jakie m.in. obcują ze Stwórcą, z każdego rodzaju poziomu, płci bogami, bóstwami, istotami, bytami, tworami i nie tylko

  po rozkodowaniu 1 wersetu

  prośba do Stwórcy o kasację odpowiedników 

  bo powstało wiele interpretacji tekstu, tłumaczeń i nie wiadomo co było w oryginale nie kiedy

  [10:34:32 PM] Grzegorz Janicki: a rzeczywiście - tak mogło być

  [10:35:49 PM] Mirka : 

  Psalm 1

  2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 

  nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

  np.

  <<< Mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, tworu i odpowiednio poza nami przyczyniania, nie przyczyniania się do naszego, cudzego

  stanu, nie stanu w jakim mamy upodobania w prawach Pana, ziemskich, astralnych, poza ziemskich, Stwórcy, każdego rodzaju, poziomu, płci istot, bytów, tworów i nie tylko
  <<<Mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, tworu i odpowiednio poza nami przyczyniania, nie przyczyniania się do naszego, cudzego rozmyślania, nie rozmyślania nad każdego rodzaju, poziomu prawami- ziemskimi, astralnymi, boskimi, Stwórcy a także nad tematami każdego rodzaju, poziomu religiami, sektami, nurtami filozoficznymi, oświeceniem i nie tylko
  Można jeszcze więcej stworzyć intencji z każdego wersetu- dodając interpretacje uczonych, własne
  Równie dobrze inaczej można rozpisywać intencje
  Tak samo warto rozkodować używania słów takich jak 
  Pan, Adonai, Jahwe, Jehowa w odniesieniu do Boga Dawcy Życia/ Stwórcy
  [10:46:13 PM] Grzegorz : ja i tak mam dużo innych INP do przerobienia - ale za wskazówki dzięki :)
  [10:46:23 PM] Mirka : a jak taką byś In sformułował
  <<<który nie idzie za radą występnych po swojemu
  [10:50:20 PM] Grzegorz : Mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, tworu i odpowiednio poza nami przyczyniania, nie przyczyniania się do naszego, cudzego kroczenia za radą ludzi, dusz, istot , bytów , tworów występnych, złych, fałszywych, niegodnych oraz doświadczania wszelkich tego skutków

  [10:50:37 PM] Mirka : no i dodać przeczenia i masz IN

  [10:51:08 PM] Grzegorz : a nie za dużo w tych intencjach tych zaprzeczeń ?

  [10:51:33 PM] Mirka : można przeczenia jako osobną dać

  ważne by wiedzieć co się mówi i rozumieć sens]

  [10:52:35 PM] Grzegorz : zwłaszcza to powalało jak robiłem INP dot. istoty wielowymiarowej - troszkę gubiłem wątek - musiałem się mocno koncentrować by rozumieć o co idzie

  Intencja na 3/4 strony

  [10:53:51 PM] Mirka : można też taką IN

  naszego kroczenia za radami każdego rodzaju, poziomu, płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów m.in. występnych, złych, fałszywych, niegodnych, działających przeciwko woli Stwórcy i nie tylko oraz naszego czynienia że inni podążają wraz z nami taką drogą albo 
  naszego kroczenia za radami każdego rodzaju, poziomu, płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów m.in. występnych, złych, fałszywych, niegodnych, działających przeciwko woli Stwórcy i nie tylko oraz naszego bycia każdego rodzaju, poziomu, płci ofiarami, katami takich istot, bytów, tworów
  lub
  naszego kroczenia za radami każdego rodzaju, poziomu, płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów m.in. występnych, złych, fałszywych, niegodnych, działających przeciwko woli Stwórcy i nie tylko
  oraz 
  naszego dawania każdego poziomu, rodzaju rad wszelkim istotom, byto, tworom tak, że m.in. my sami, inni stajemy się występni, źli, fałszywi, prawi, szlachetni, działającymi w zgodzie, przeciwko Stwórcy i nie tylko

 • s_majda 05-08-2013 13:07:21
  Podobnie jak JHWH dobrze jest w pokłonie rozkodować nazywania Boga per Kriszna, Ozyrys, Brahma, Odyn, czy kobiece bóstwa płodności. Rożnie to bowiem wygląda. Osobnym tematem jaki wyłania się z mroku historii to bycie bogiem przez każdą duszę dla jej własnej osobowości. Jak to Monika powiedziała można by o kombinacjach książkę napisać.....
 • s_majda 11-06-2015 15:26:30
  Lidia Doszłam do wniosku, że przez ostatni miesiąc głównie intencje z Psalmów rozłożyły mnie na łopatki. Trzeba zaiste, wybitnego talentu, żeby wybierać na intencje te psalmy, które są w taki sposób "treściwe". Myślę, że te najgorsze już zrobiłam, ale pewności nie mam żadnej.

  Sławomir Majda: 130 str. psalmów zrobiłaś już na gotowo? Ja robię 10-15 linijek na tydzień w natłoku innych tematów. Ale nie działam wybiorczo na co którymś Psalmie tylko przerabiam kolejne wersy z kolejnego Psalmu. Inaczej coś może umknąć. W tym tempie może zająć mi kilka lat pracy.