Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
,,Bogami jesteście” aspekty Biblijnego bałwochwalstwa.

Los niegodziwych sędziów
Psalm nr 82.
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:
2. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?
3. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
4. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!
5. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.
6. Ja rzekłem: Jesteście bogami
i wszyscy - synami Najwyższego.
7. Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie".
8. O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.

***********************************************************************************************
EWANGELIA WG ŚW. JANA 10
I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować.
32. Odpowiedział im Jezus: "Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?"
33. Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga".
34. Odpowiedział im Jezus: "Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
35. Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić -
36. to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?"
37. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie!
38. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu".
39.
****************************************************************************************************
Mamy tu 2 rozmaite biblijne teksty. W mojej ocenie pierwszy mówi o tym czego nie wiedzieli i nie wiedzieli ludzie z czasów Dawida, mianowicie:
- o 12 astralnych bogach
- o Belialu wspominanym później przez twórcę grupy Esseńczyków
- a także o znanych Jezusowi żywych bogach nie tylko Indii, ale jeszcze wówczas mocno aktywnych m.in. w Egipcie, Amerykach, w Azji i przecież w nieodległej Grecji. Na ziemiach Izraela mieszkała wówczas tak liczna grecka kolonia, że Nowy Testament spisano w języku greckim.
Treść Psalmu w przybliżeniu jest taka:

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, [ czyli pośród Dusz i osobowości tych co siebie ogłosili wszelkiego rodzaju bogami]
pośrodku bogów sąd
[Stwórca jako sędzia jedyny]odbywa:
5. Lecz oni
[dusze które myślą że są bogami] nie pojmują i nie rozumieją, [z uwagi na ich kodowania, transy, hipnozy nie rozumieją tego co mówi Stwórca do nich]
Ja [Stwórca sądzący dusze, które myślą że są bogami ]rzekłem: Jesteście bogami [we własnym i wielu innych przekonaniu]
[ale]i wszyscy – [jesteście przecież] synami Najwyższego [Ja Bóg was wszystkich powołałem do istnienia].
7. Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie".
[Ja Stwórca dam wam los zwykłych ludzi, a prawa karmy (skutki waszych uczynków)sprawią, że doświadczycie ciężarów, które sprawiliście bliźnim]
8. [Dawid wzywa teraz Stwórcę i prosi o interferencję]
O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.


W Psalmie 82 nie widzimy nawet 1 słowa o tym jakoby Dawid uważał kogokolwiek z ludzi za bogów, lub zachęcał do bogowania - czyli panowania nad duszami bliźnich. Nic nie mówi aby ktokolwiek kogokolwiek czcił, obraz, rzeźbę, osobę, duszę itp. Dodać tu trzeba werset z Psalmu nr 2Link gdzie mówi o sobie Dawidzie, że jest synem boga, bogiem siebie nie czyniąc.
,,Ogłoszę postanowienie Pana:
Powiedział do mnie:
"Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem. "


W słowach przypisanych Jezusowi czytamy już jednak rzecz całkiem odmienną o innym gatunkowym ciężarze.

Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga".
34. Odpowiedział im Jezus: "Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
35. Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić -
36. to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz".

O ile rzeczywiście są to słowa Jezusa, to mogą być przesłaniami od jego Duszy, pragnącej bogowania i władzy nad bliźnimi. Tłumacząc jaśniej; Dusza Jezusa pragnąć mogła doświadczeń właściwych dla tych których w Psalmie Dawida osądza sam Stwórca- chciała być bogiem dla innych.
5. Lecz oni [on Jezus]nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach
[ m.in. bałwochwalstwa].
Bałwochwalstwo jest nadrzędne ponad wszystkimi błędami ludzi, dusz, i wszelkich istot i mówi o nim treść pierwszego przykazania Mojżeszowego, które brzmi:
,, Nie będziesz miał bogów innych przede mną, Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzecim i w czwartem pokoleniu tych którzy mię nienawidzą: A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego”;.

Rozpatrując Bałwochwalstwo szerzej to spotykamy często wielbicieli (bhaktów) jacy modlą się m.in.:
- do ludzi żyjących
- do obrazów i rzeźb
- do ludzi umarłych
- do dusz ludzi żywych i umarłych
- do elementów przyrody ożywionej (orły, węże, drzewa itp)
- do elementów przyrody nieożywionej np. skał

Pamiętajmy, że z drugiej strony bałwochwalstwa są ci, do których inni się modlą; m.in. ludzie, dusze czyli czczone przez wiernych rozmaite bóstwa, bogowi, półbogowie. To są ci którzy pragną bogowania, bycia bogami, napełnienia się boskością itp.
Być może przez niezrozumienie treści Psalmu, lub przez ukryte programy jego Duszy, osoba Jezusa w kontekście wspomnianych wyżej idei, ustawiła się po stronie tych drugich. Promując przy okazji pogląd, że ludzie są lub mogą być Bogami. Możliwe, że późniejsze promowania tych postaw a nie zbawcze idee doprowadziły do wyjścia chrześcijaństwa ze struktur religii żydowskich stojących twardo przy Bogu, a nie przy ludzkich bogach i bałwochwalstwie. 


Dodano : 03-08-2014 Przez: s_majda Przeczytano: 914 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 20-04-2015 21:37:14
  Myślałeś przecież w trakcie sesji i pewnie później że byłeś Kriszną.

  [21:16:30] Jarek: A w tych swoich pragnieniach ja nie byłem Kriszną tylko Jezusem

  [21:17:43] Sławomir Majda: A no tak, jesteś wielki. Co prawda tylko syn Boga a nie bóg. Ale zawsze to coś.

  [21:18:30] Jarek: Lepszy rydz niż nic :D:D. Teraz to śmieszne ale wtedy była najświętsza prawda dla mnie. Żyłem z tym przekonaniem ze 2 miesiące.

  [21:22:43] Sławomir Majda: Jakieś utożsamienia z bóstwem masz. Pewnie nie tylko z tym jednym.
 • s_majda 18-03-2018 12:45:02

  ``Jeśli zatem każde złe słowo jest przedmiotem odrazy dla  Boga , to za jak wielką odrazę musimy uznać złe słowo zaparcia się Boga, złe słowo publicznego uznania cudzego boga, złą przysięgę człowieka, istoty niesubstancjalnej? Kiedy zaproponują nam złożenie takiej przysięgi, powinniśmy przypomnieć sobie słowa Jezusa „A ja wam mówi, byście w ogóle nie przysięgali". Jeśli bowiem kto przysięga na niebo, obraża tron boży, jeśli ten, kto przysięga na ziemię, popełnia bezbożność, bo na równi z Bogiem stawia tak zwany „podnóżek stóp bożych", jeśli ten, kto przysięga na własną głowę, grzeszy, to za jak wielkie przewinienie powinniśmy uznać przysięgę na czyjś los? Bo trzeba wówczas pamiętać także o następujących słowach: „Z każdego bezużytecznego słowa sprawę w dniu sądu". A jakież słowo jest bardziej bezużytecznie niźli przysięga oznaczająca wyparcie się Boga?`` Fragment książki ``Zachęta do męczeństwa``  Orygenesa.