Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Nid. De gemoderniseerde versie van Psalm 51.
De kunst van het schrijven affirmaties terwijl wordt bevestigd reeds veronderstelt gemaakt. Daarom moest de tekst op dezelfde formule van dankzegging voor de reeds verworven zegeningen veranderen. Dus ik heb al gekregen, alleen wanneer David zocht. Hij durfde niet om God te danken voor wat je nog niet hebt ontvangen.
Als gevolg hiervan worden de veranderingen in verschillende schrijftechnieken gebed energie stroomt in ons al bij het lezen en de anderen zijn de resultaten.


O God, ik ben dankbaar voor Uw genade met mij, mijn ziel en dat U mijn hart geopend.
God, ik ben dankbaar dat naar Uw goedertierenheid, Je uitgewist al mijn en mijn ziel overtredingen en hun resultaten.
Iam dankbaar voor het licht dat je waste mij en mijn soulthoroughly uit onze fouten en de hele onze ongerechtigheid.
Ik ben dankbaar voor Gods liefde die je reinigde ons van onze zonden en hun resultaten.
Want ik erkende mijn, mijn ziel en haar vorig leven persoonlijkheden overtredingen. God, ik ben dankbaar dat U me toegestaan om onze vroegere wandaden te leren kennen en vergeef mezelf ze allemaal en hun alle gematerialiseerde effecten.
Ik accepteer het feit dat door mezelf te vergeven en mijn ziel, ons hele slechte verleden gaven we God onze zonden, zodat ze volledig weg te gaan.
Ik vergaf mijn ziel dat het was ben in ongerechtigheid geboren en zo de zondaar had mijn moeder mij gebaard heeft.
Ik vergaf mijn ziel dat hij gezondigd had tegen het licht, met behulp van de goddelijke macht te vernietigen.
Vergaf ik mijn ziel en zijn persoonlijkheden die ze had gedaan wat verkeerd en kwaad is in Uw ogen, God.
Ik vergaf mezelf en mijn ziel al onze schulden gelijk ook Ik had mijn schuldenaars vergeven, zodat je bewijzen dat je recht in je zeggen en duidelijk in je goddelijk oordeel.

Psalm nr 51 w dwóch wersjach tekstu ( Dawida i uwspółcześniony) Orginal Pl. text Link

Psalmen 51 Het Boek (HTB) [David]

51 1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Bathséba.

3 Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot Uw liefde en goedheid is. Wilt U door Uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen?

4 Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt.

5 Ik weet dat ik heb gezondigd; steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van Uw pad afweek.

6 Mijn God, ik heb tegen U gezondigd en Uw gebod overtreden. Wat U er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver.

7 Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben; toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn.

8 En U wilt dat Uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart; U geeft mij Uw wijsheid, waar anderen niets van weten.

9 Wilt U met hysop de zonde van mij afnemen, dan zal ik weer helemaal schoongewassen zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw.

10 Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen.

11 Keer Uw gezicht af van mijn zonden en vernietig al mijn misstappen.

12 Geeft U mij een nieuw, schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.

13 Wend U niet van mij af en laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken.

14 Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over Uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven.

15 Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat Uw wil is, zodat zij zich bekeren en U ook zullen volgen.

16 Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over Uw rechtvaardigheid juichen.

17 Here, stel mij in staat U openlijk lof en eer te geven.

18 Want ik weet dat U er geen prijs op stelt dat ik U nu brandoffers zou brengen; daar gaat het U niet om.

19 Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

20 Wilt U Jeruzalem zegenen en haar muren herbouwen?

21 Dan zullen de offers die volgens de wet worden gebracht, U genoegen doen. Dan zullen grote brandoffers aan U gebracht worden; hele stieren worden op Uw altaar gebracht.

Dodano : 03-02-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1246 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.