Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bałwochwalstwo. Modlitwa uwalniająca od wzorców.

Autorka-Lidka.
Otwórz Boże teraz moje serce na uwolnienie mnie od intencji, nawyków i potrzeb wierzenia w bożków, bogów, boginie różnych religii, w Guru, bóstwa i asurów. Przebaczyłyśmy sobie wraz z moją Duszą, istotą, bytem, tworem, że naszą wiarę i ufność pokładałyśmy w bogach i bóstwach rozmaitych wierzeń, sekt, kapłanów i religii.
Przebaczyłyśmy sobie, że wszystkie modlitwy zanosiłyśmy z moją Duszą całą istotą, do rozmaitych bogów, świętych i bóstw, zamiast pokładać ufność w Tobie Boże i w twoim wsparciu.
Z uwagi na to, że obecnie np. scjentolodzy w USA przyprzęgają wierność swojej sekcie na miliard lat, to oddałyśmy Tobie Stwórco wszystkie inkarnacje, w których składałyśmy takie i podobne przysięgi, ślubowania, obietnice, przyrzeczenia związujące nas na wieki z Jezusem, Buddą, i wszystkimi założycielami religii doskonale znanymi Tobie Boże. Rozumiemy, że więzi nas ograniczały i zniewalały w przyjmowaniu Twojego Światła i Twej Miłości, której tak bardzo pragniemy doświadczyć, przejawiać trwale, by dzielić się ze wszystkimi bez wyjątku.
Oddałyśmy tobie Boże wszystkie nasze intencje, nawyki i potrzeby bycia kapłanami, arcykapłanami we wszystkich inkarnacjach mojej Duszy, w których to zaistniało. Oddałyśmy Tobie Stwórco wszystkie intencje, nawyki i potrzeby pozostania z wszelkich pobudek i za wszelką cenę świętymi, błogosławionymi, stygmatykami, ojcami religii, sekty.
Przebaczyłyśmy sobie wraz z moją Duszą, istotą to, że oddając życie w służbie religii, jako zakonnica, zakonnik wiązałyśmy się z bóstwami poprzez ślubowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które to do dziś doświadczamy wraz z moją Duszą i całą naszą istotą.
Przebaczyłyśmy sobie to, że niejednokrotnie z moją Duszą jako zwierzchnik sekty udzielałyśmy święceń kapłańskich, arcykapłańskich i wszystkich pozostałych znałych Tobie Boże.
Oddałyśmy Tobie Boże wszystkie symbole, insygnia, znaki, nakrycia głowy, ornaty, stuły, naczynia, kielichy, krzyże, pastorały, czapki inicjacje i nie tylko które z naszych rąk przyjmowali zwierzchnicy wszelakich religii.
Przebaczyłyśmy sobie to, że niejednokrotnie nakłaniałyśmy inne dusze wraz z ich osobowościami do wierzeń różnych religii, i w zbawienie szczególnie za cenę przelanej krwi w imię Jezusa Chrystusa oraz innych bogów i bóstw.
Oddałyśmy Tobie Światłości Moja wszystkie intencje, nawyki, potrzeby dotyczące głoszenia chwały mesjasza, Jezusa, boskich matek, Buddy, bóstw i bogów wszystkim narodom na przestrzeni wieków i czasu.
Oddałyśmy Tobie Boże misje głoszenia słowa bożego z Pism, ksiąg, misje zbawienia świata, nauczania dzieci, młodzież i wszystkich innych znanych Tobie mój Boże.
Oddałyśmy Tobie Boże wraz z moją Duszą i całą naszą istotą, bytem, tworem wszystkie intencje, nawyki, potrzeby nawracania z dobrego serca lub na siłę swojego męża[żony], dzieci, rodziców narodów, przyjaciół, instytucje.
Oddałyśmy Tobie Stwórco wszystkich partnerów seksualnych, mężów którym składałyśmy śluby, przyrzeczenia, obietnice, przysięgi małżeńskie w imię Jezusa i innych bogów, bóstw, boskych matek które to śluby i małżeństwa czyniły z nas niewolników i wiązały na wiele lat i nie tylko.
Przebaczyłyśmy w Bogu tym wszystkim, którzy nakłaniali nas do bałwochwalstwa, oddawania czci Jezusowi jako Bogu, innym bogom, bóstwom, Asurom, boskim matkom zastępom zmarłych i świętych.
Przebaczyłyśmy tym, którzy odmawiali za nas, za mnie i MD z całą istotą, bytem, tworem, modlitwy mające na celu nawrócić nas na religię KK, i innych wierzeń w tej i wszystkich naszych inkarnacjach.
Przebaczyłyśmy tym, którzy ingerowali w naszą relację z Bogiem Jedynym Stwórcą, nakłaniając mnie i MD do nauczania w imię Jezusa innych bogów i bóstw. Jakim prawem Boże, używali atrybutów kościoła, przedmiotów, różańców, świec, kryształów, zaklęć, symboli czarno magicznych w tych i wszystkich naszych inkarnacjach.
Przebaczyłyśmy razem z moją Duszą tym wszystkim , którzy w imię różnych bogów, bóstw religijnych, spętywali mnie i MD, całą naszą istotę, powrozami religijnymi, symbolami, zaklęciami, obręczami wzywając aniołów i archaniołów, byśmy nigdy nie ujrzały Światła Boskiej Miłości.
Przebaczyłyśmy Boże DŻ tym, którzy złożyli mnie i MD, nasze życie, zdrowie, ciało i finanse, rodzinę, dzieci na ołtarzu jako krwawą ofiarę za ich grzechy, czyny i zaniedbania. Prosimy razem z moją Duszą, całą naszą istotą, bytem tworem o kasację, rozkodowanie i uwolnienie z wszystkich szkodliwych wzorców, programów, myśli, intencji opartych na bałwochwalstwie. Razem z moją Duszą oddajemy Tobie Boże intencje, nawyki, potrzeby, z którymi składałyśmy cześć bogom i boginiom chrześcijańskim, katolickim, świętym, błogosławionym, aniołom, archaniołom tu i w innych religiach.
Przebaczyłyśmy sobie to, że razem z moją Duszą i całą istotą pozwoliłyśmy na dominację i ulegałyśmy tym, którzy namawiali nas do bałwochwalstwa, czczenia innych bogów różnych religii i wierzeń, bóstw, Asurów, zamiast iść za głosem serca i wytrwać przy jedynym Bogu i boskiej Miłości.
Przebaczyłyśmy sobie z moją Duszą, że szukałyśmy pocieszenia i ulgi w ezoteryce, nurcie New Age, tarocie i wróżbach, runach i kryształach, świecach, magii, okultyzmie i symbolach, bałwochwalstwie.
Przebaczyłyśmy sobie z moją Duszą to, że za wszelką cenę szukałyśmy mocy, wielkości i wyjątkowości poza Bogiem, który jest Dawcą wszelkiego Życia, że ograniczałyśmy Boga do obszaru boga religii, bożka, do figur, obrazów, zachcianek i wyjścia awaryjnego, że traktowałyśmy Boga przedmiotowo.
Przebaczyłyśmy sobie nasz udział w różnego rodzaju channelingach, seansach spirytystycznych, sektach, zebraniach czarownic i wiedźm, w sabatach, konferencjach religijnych, zgromadzeniach, mszach, liturgiach i wszystkich innych znanych Tobie Stwórco spotkaniach mediumicznych. Poprzez udział w nich byłyśmy wraz z moją duszą, istotą narażone nieustannie na działania istot opętujących i zniewalających.
Przebaczyłyśmy sobie Boże, że autorytetem dla nas – dla mnie i dla mojej Duszy byli rodzice, przyjaciele, partnerzy, małżonkowie, kapłani, przewodnicy duchowi, należący do rozmaitych a w tym do bałwochwalczych religii i wierzeń, sekty,.
Przebaczyłyśmy sobie, że poszukując prawdy u pseudo nauczycieli, guru, pomijałyśmy Najwyższą Prawdę poznania wszechrzeczy – Ciebie Jedyny Boże Bezgranicznej Miłości.
Przebaczyłyśmy sobie, że zamiast wszystkie prośby kierować do Ciebie Boże, kierowałyśmy je do Świętych, matek boskich, aniołów, archaniołów, kapłanów, do postaci z innych religii oraz do bóstw, bogów, Guru.
Bogu oddałyśmy z moją Duszą wszystkie uczucia i emocje, jakie towarzyszyły oddawaniu czci, bogom, bóstwom, półbogom, Asurom. Oraz wszystkie intencje, wątpliwości i dylematy, rozterki i niemoc, gniew i złość, nienawiść i fanatyzm, oraz wszystkie inne negatywne uczucia, które kierowałyśmy do wszystkich zwolenników innych wierzeń. Oddałyśmy wszystkie skutki naszych działań pod wpływem tych negatywnych uczuć.
Oddałyśmy Tobie Boże wszystkie manipulacje, którym byłyśmy poddawane ja i moja Dusza, oraz oddałyśmy tych, którzy ulegali naszym manipulacjom prowadzącym do uzależnienia od rozmaitych praktyk religijnych, a w tym okultystycznych, inicjacyjnych i bałwochwalczych.
Jesteśmy wdzięczne razem z moją Duszą, Tobie Boże twórco Miłości za trwałe i skuteczne uwolnienie nas od bałwochwalców, ich twórców i istot nim zarządzających, od ich wpływów na nas.
Boże Dawco Życia, jesteśmy wdzięczne za zdjęcie z nas wszelkich kajdan, więzów, nałożonych na nas przez wielbicieli, wyznawców i przez oddających cześć rozmaitym bogom, bóstwom, półbogom, asurom, Guru.
Dziękujemy, Stwórco Tobie, że uczyniłeś nas wolnymi od wszelkich intencji, nawyków, odczuwania potrzeb otaczania się ludźmi o bałwochwalczych energiach, poglądach i zamiarach.


Dodano : 05-03-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1271 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 18-03-2018 12:46:37

    ``Jeśli zatem każde złe słowo jest przedmiotem odrazy dla Boga , to za jak wielką odrazę musimy uznać złe słowo zaparcia się Boga, złe słowo publicznego uznania cudzego boga, złą przysięgę człowieka, istoty niesubstancjalnej? Kiedy zaproponują nam złożenie takiej przysięgi, powinniśmy przypomnieć sobie słowa Jezusa „A ja wam mówi, byście w ogóle nie przysięgali". Jeśli bowiem kto przysięga na niebo, obraża tron boży, jeśli ten, kto przysięga na ziemię, popełnia bezbożność, bo na równi z Bogiem stawia tak zwany „podnóżek stóp bożych", jeśli ten, kto przysięga na własną głowę, grzeszy, to za jak wielkie przewinienie powinniśmy uznać przysięgę na czyjś los? Bo trzeba wówczas pamiętać także o następujących słowach: „Z każdego bezużytecznego słowa sprawę w dniu sądu". A jakież słowo jest bardziej bezużytecznie niźli przysięga oznaczająca wyparcie się Boga?`` Fragment książki ``Zachęta do męczeństwa`` Orygenesa.