Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Niegodność i uwalnianie się od niej-intencje do przepracowania.

Na temat niegodności i jej wzmacniania w sobie mówi wiele religii i wielu ich kapłanów. Wedle podobnych kryteriów, każdy kto nie pragnie wzbudzić w sobie niegodności, kto jej nie afirmuje, posiada błędne poglądy na temat Boga oraz Jego oczekiwań wobec ludzi. Jak jest naprawdę, warto zapytać samego Boga, oddając jemu do weryfikacji własne i cudze poglądy w tej sprawie. Niniejsze intencje zestawiła Małgorzata Krata, bazując na wiedzy czerpanej z rozmów z religijnymi osobami i na bazie literatury religijnej. 
1.Naszego przejawiania/nie, tworzenia/nie, podtrzymywania/nie, zwalczania/nie rozmaitych m.in. niegodności, uniżenia, braku poczucia własnej wartości i nie tylko oraz naszego upadlania/nie siebie, dokopywania/nie sobie i odpowiednio innym i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
2.Naszego bycia/nie traktowanymi/nie przez wszelkie dusze, ludzi, m.in Boga a także poprzez rozmaite wydarzenia, fakty z naszego życia, istnienia, tak iż wywoływane/nie, utrzymywane/nie, tworzone/nie są u nas i u innych rozmaite m.in. transy i poczucie własnej m.in. niegodności, uniżenia, braku poczucia własnej wartości i nie tylko oraz potrzeby/nie naszego upadlania/nie siebie, dokopywania/nie sobie i odpowiednio innym i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
3.Naszego bycia/nie m.in. godnymi/nie, zasługującymi/nie, gotowymi/nie aby przyjąć m.in. boską miłość, boskie wsparcie, boskie bogactwo, oraz rozmaite łaski płynące do mnie, mojej duszy, całej istoty, od m.in Boga a także od innych istot oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
4.Naszego akceptowania/nie że m.in Bóg wybacza/nie nam i innym wszystkie/nie winy, przewinienia, nawet te najgorsze, kiedy przeprosimy/nie i odpowiednio naszej wiary, że pewnych rzeczy nie da się przebaczyć inaczej jak poprzez odkupienie ich na rozmaite sposoby a w tym poprzez cierpienie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
5.Naszego bycia/nie godnymi/nie, zasługiwania/nie na m.in. akceptację, docenienie, szacunek nasz własny, a także ze strony m.in Boga i innych ludzi, dusz oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
6.Naszego bycia/nie m.in. pominiętymi/nie, pomijanymi/nie, na ostatnim/nie miejscu przez i dla m.in Boga i innych ludzi, dusz , również w rodzinie, w pracy, w domu oraz zawsze/nie tym najgorszym/nie oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
7.Naszego bycia/nie otwartymi/nie, zamkniętymi/nie i naszego odrzucania/nie, cofania/nie, wstrzymywania/nie rozmaitych łask, darów, miłości, światła, uzdrowienia i nie tylko jakie m.in Bóg do nas kieruje a w tym z powodu naszego poczucia/nie, przejawiania/nie m.in. niegodności, nie zasługiwania/nie, braku gotowości, z powodu bycia/nie istotą marną, plugawą, z bezmiarem własnych win, skalań, błędów, głupaty, uwikłań i nie tylko i odpowiednio z powodu takiego, iż niczego od m.in Boga nie chcemy oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
8.Naszego pozwalania/nie, oporowania/nie przed pozytywnymi/nie, twórczymi/nie, radosnymi/nie zmianami w naszym życiu, istnieniu i tym wszystkim czego m.in Bóg dla nas pragnie aby było m.in z powodu własnej m.in. niegodności, braku gotowości, nie zasługiwania/nie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
9.Naszego bycia/nie przekonanymi, niepewnymi/nie, iż nie jest możliwe, aby m.in Bóg tak łatwo przebaczył nam wszystko/nie co uczyniliśmy, naszych błędów, przewinień, grzechów i naszego wobec takich przekonań odrzucania/nie boskich darów, boskiej miłości wierząc/nie iż tkwi/nie w tym jakiś m.in. podstęp, przysłowiowy haczyk i nie tylko a w tym ze strony m.in Boga oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
10.Naszego bycia/nie zawsze/nie tym najgorszym/nie, bezwartościowym/nie, pominiętym/nie, zawsze na końcu, ostatnim na którego m.in Bóg zwraca uwagę, jakim m.in. pomaga, wspiera, kocha i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
11.Naszego wierzenia/nie, że m.in Bóg nas ciągle/nie m.in. śledzi, podgląda, analizuje, patrzy nam na ręce, ocenia, wyłapuje wszystkie uchybienia, potknięcia a w tym aby sprawdzić czy jesteśmy/nie godni/nie, czy zasługujemy/nie na boską m.in. pomoc, wsparcie, miłość, łaską i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
12.Naszego bycia/nie kochanymi/nie przez m.in Boga, oraz naszego wierzenia/nie, że nie jest możliwe, żeby m.in Bóg nas kochał a w tym z powodu naszej m.in. niegodności, nie zasługiwania i bycia/nie niczym syn marnotrawny, który utracił wszystko, przebimbał i tak bardzo oddalił się od m.in Boga iż nie ma już powrotu oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
13.Naszego bycia/nie taką istotą jaka ma u m.in Boga zawsze/nie m.in. przechlapane, jaka jest na cenzurowanym, ma pod górkę i jaka musi/nie poprzez rozmaite działania niezwykle się natrudzić, aby m.in Boga m.in. obłaskawić, przejednać, przekonać do siebie a w tym z powodu naszego poczucia m.in. niegodności, nie zasługiwania/nie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
14.Naszego bycia/nie niegodnym, nie zasługiwania/nie na boską pomoc, łaskę, boską miłość, boskie światło z powodu poczucia mojego, mojej Duszy, istoty, że jesteśmy taką zbiornicami m.in. grzechu, skalań, zbrukań, przewinień, z powodu ciężkiej karmy jaką wytworzyliśmy i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
15.Naszego wierzenia/nie, przekonania/nie że z powodu bycia/nie kiedyś istotą mroku, ciemności, satanistami, piekielnikami to my jesteśmy m.in. niegodni, nie zasługujemy na boską pomoc, miłość, boskie światło, boskie łaski gdyż wspieraliśmy kiedyś energie mroku, ciemności, czerń, wikłaliśmy inne istoty i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
16.Naszego wierzenia/nie że skoro rozmaite dusze, ludzi, istoty nie chcą nam wybaczyć popełnionych kiedyś wobec nich przewinień, to m.in Bóg również nam nie może przebaczyć a nawet nie chce, a w tym iż m.in Bóg czeka aż jakoś przebłagamy te nasze ofiary oraz naszego w związku z tym bycia/nie póki co niegodnymi na boską pomoc, boskie wsparcie, boską miłość, boskie łaski i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
17.Naszego wierzenia/nie, uważania/nie, że z powodu naszego kiedyś m.in. tworzenia, wspierania, promowania m.in. białego astralu, rozmaitych płomieni, bałwochwalstwa, bogowania i nie tylko to my nie zasługujemy/nie, nie jesteśmy godni/nie na m.in. na boską pomoc, boskie wsparcie, boską miłość, boskie łaski i nie tylko a w tym z powodu takiego, że jeszcze do tej pory inne istoty trwają w rozmaitych uwikłaniach do których my się przyczyniliśmy naszego doświadczania/nie tego skutków
18.Naszego wierzenia/nie, przekonania/nie, że z powodu naszej karmy a w tym uwikłań m.in. wojskowych/nie, prostytucji i bycie kiedyś a nawet teraz m.in. ch…., poj…., tyranem, despotą, dewiantem, socjopatą to my nie możemy iść do Boga, oświecać się, nawet na boską odpowiedzialność a w tym z powodu naszej mi.n niegodności, niegotowości, niezasługiwania/nie na to i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
19.Naszego trzymania/nie przy sobie oraz bycia/nie pod wpływem rozmaitych ludzi, dusz , jakie przypominają nam/nie i wygarniają/nie nam ciągle nasze uwikłania, złą przeszłość, winy, grzechy, przewinienia i podkreślają/nie i utwierdzają/nie nas tym samym w przekonaniu o naszej min. niegodności, nie zasługiwaniu na nic dobrego, a tym samym odciągają/nie nas od m.in Boga, od oświecenia w tym wcieleniu oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
20. naszego nękania m.in Boga oraz innych Ludzi, dusz i nie tylko, aby nam przebaczyli, bez przepraszania ich i innych ofiar naszego działania


Dodano : 15-04-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1184 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.