Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Grzybki halucynogenne – intencje do przemodlenia

Opracowane przez A.O.

1 - Naszego spożywania regularnego/nie regularnego wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w każdej postaci, w dużej/małej ilości, świadomie/nieświadomie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
2 - Naszego oddawania czci wszelkiego rodzaju grzybom halucynogennym, przygotowywania się do ich rytualnego spożywania w tym wolnego żucia i połknięcia i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
3. Naszego ukrywania faktu zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych, nie przyznawania się przed innymi, przed samym sobą/samą sobą i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
4 - Naszego doświadczania oddziaływania substancji halucynogennych psylocybiny i psylocyny zawartych w grzybkach na nasz mózg i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
5 - Naszego odczuwania po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych objawów halucynacji, braku kontaktu z otoczeniem, zwiększenia wrażliwości wzrokowej i słuchowej, bierności i obojętności na sygnały zewnętrzne, uczucia opuszczenia ciała i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
6 - Naszego zbierania, sprzedawania, udostępniania, w tym nauczania jak stosować wszelkiego rodzaju narkotyki m.in.grzybki halucynogenne, legalnie i nielegalnie, w celach religijnych, towarzyskich, naukowych, rekreacyjnych, w związku z zainteresowaniem kulturą hipisowską i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
7 - Naszego spożywania świeżych lub suszonych wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych lub ich części, parzenia i picia z nich "herbaty" lub dodawania do potrawy, albo umieszczania w tabliczce czekolady aby zamaskować nieprzyjemny smak i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
8 - Naszego oczekiwania na najsilniejsze doznania po spożyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in.grzybów halucynogennych i pojawienia się planowanych lub niezaplanowanych efektów bez możliwości przerwania ich dalszego działania i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
9 - Naszego ograniczonego używania wszelkiego rodzaju narkotyków m.in.grzybów halucynogennych z powodu ich nieprzyjemnego smaku oraz nudności, które wywołują i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
10 - Naszego odczuwania negatywnych skutków po zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w tym za wysokiej dawki, z powodu nadwrażliwości, nieodpowiedniego otoczenia, złego samopoczucie przed zażyciem i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
11 - Naszego odczuwania negatywnych efektów psychicznych po zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w tym zdezorientowania, zaniepokojenia, poirytowania, utraty samokontroli, napadów lęku np. wynikających z przerażających halucynacji, zaburzenia urojeniowego np. paranoi prześladowczej, obawy że doświadczenie psychodeliczne nigdy się nie skończy, depresji i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
12- Naszego oczekiwania na krótkoterminowe efekty psychiczne po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w tym rozluźnienia, dobrego nastroju, nasilenia już istniejących odczuć (głębszego odczuwania), zaostrzenia zmysłów, wizualnych halucynacji, brawurowego zachowania, zniekształcenia lub całkowitej zmiany postrzegania czasu i przestrzeni, kolorów i dźwięków, nagłego przypływu kreatywnych myśli i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków. 
13- Naszego oczekiwania na efekty fizyczne po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w tym rozluźnienia mięśni, chęci śmiania się, zawrotów głowy jak po upojeniu alkoholowym, łagodną lub średnią przyspieszoną akcję serca, ból mięśni, ból brzucha, uczucie zimna i chłodu, dreszcze, ból żołądka, problemy z koordynacją, lekkich skurczy mięśni twarzy, nudności, rozszerzenia źrenic, pragnienia, uczucia posiadania "nóg jak z gumy", łagodnego lub średniego przyspieszonego oddychania, podniesionego ciśnienia tętniczego krwi, wymiotów, biegunki, osłabienia, nieprzyjemnego uczucia następnego dnia i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
14- Naszego lekceważenia możliwości wystąpienia długotrwałych zaburzeń psychicznych po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych tj. lęków, fobii, psychoz, depresji i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
15- Naszego lekceważenia ryzyka wynikającego z niewłaściwej oceny otaczającej sytuacji po zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych, pojawienie się napadu paniki, gdy narkotyki m.in.grzybki zadziałają zbyt silnie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
16- Naszego lekceważenia możliwości ponownego wystąpienia halucynacji w kilka dni, tydzień, miesiąc, lub lata po nawet jednorazowym zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/ nie tego skutków.
17- Naszego przedawkowania z powodu braku możliwości oceny zawartości substancji psychoaktywnych występujących we wszelkiego rodzaju grzybkach i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
18- Naszego odczuwania i lekceważenia problemów z żołądkiem, wątrobą i nerkami w przypadku przyjęcia zbyt wysokiej dawki substancji psychoaktywnych występujących we wszelkiego rodzaju grzybkach halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
19- Naszego odczuwania i lekceważenia nieprzewidywalnych w skutkach interakcji substancji psychoaktywnych występujących we wszelkiego rodzaju grzybkach halucynogennych, z alkoholem lub innymi narkotykami i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
20- Naszego odczuwania/nie odczuwania stanu niedostatecznej koncentracji i rozkojarzenia po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
21- Naszego udzielania pomocy innym, którzy po zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych przeżywają tzw. złe doświadczenie psychodeliczne i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
22- Naszego zażywania/ podawania innym słodyczy lub dawki witaminy C w celu zahamowania doświadczeń psychodelicznych i nie tylko oraz naszego doświadczania/niedoświadczania tego skutków.
23- Naszego zachowania po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych spokojnego i przygaszonego, silnie rozdrażnionego, a nawet wściekłości i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
24- Naszego odczuwania po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych, że normalne oświetlenie staje się nie do zniesienia, najsłabsze dźwięki są nadmiernie słyszalne, że drobne przedmioty przybierają ogromne rozmiary stając się przeszkodami nie do przebycia i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
25- Naszej nadmiernej gadatliwości i prowadzenia rozmów z wyimaginowanymi osobami, odczuwania wesołego nastroju po zażyciu dawki wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
26- Naszego używania nazw slangowych wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych np. psylocyby, psyfki, baluny, haluny, halunki, "boskie grzyby" i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
27- Naszego uzasadniania o korzyściach wynikających z zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w tym zdrowotnych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
28- Naszego spożywania wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych w celu odbywania podróży wgłąb siebie, porównywalnej do medytacji na najwyższym szczeblu, poznawania siebie bardziej i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
29- Naszego traktowania wiedzy o wszelkiego rodzaju grzybkach halucynogennych jako tajemnej, ukrytej, dostępnej tylko dla wtajemniczonych, a tym samym odczuwania z tego powodu wyróżnienia, dowartościowania i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
30- Naszego zachwytu nad wrażeniami, odlotami uzyskiwanymi po zażyciu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
31- Naszego ozdabiania, dekorowania przedmiotów, ścian, ubrań wizerunkami, obrazkami, zdjęciami, symbolami wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
32- Naszego bycia/nie bycia narkomanem, ćpunem, uzależnionym itp. zażywającym ciągle/nieciągle, czasami/nie czasami chemiczne i naturalnie występujące w przyrodzie substancje psychotropowe i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
33- Naszej ignorancji, ignorowania, lekceważenia negatywnych skutków zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
34- Naszego oceniania, obrzucania inwektywami wszystkich tych, którzy zażywają wszelkiego rodzaju narkotyki m.in.grzybki halucynogenne i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
35- Naszego eksperymentowania w stosowaniu wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych lub ich części, w przygotowywaniu do spożycia, w uzyskiwaniu interakcji w połączeniu z innymi narkotykami lub alkoholem i nie tylko, w celu uzyskania lepszej jazdy, odlotu, wrażeń, samopoczucia i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
36- Naszego lekceważenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania wszelkiego rodzaju maszyn, będąc pod wpływem wszelkiego rodzaju narkotyków m.in. grzybków halucynogennych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.
37- Naszego hodowania narkotyków m.in.grzybów halucynogennych i zarodników dla własnych/cudzych potrzeb, w tym w celach zarobkowych, dla szpanu i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków.

38. naszego rozwijania się jako narkomani i kończenia na wąchaniu rozamitych klejow, rozpuszczalników do farb, benzyny, cyklonu B, chemikaliów i nie tylko ich, oraz poromowania takich postaw oraz naszego dośw tego skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.


Dodano : 01-06-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1137 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 10-06-2016 21:55:47

  A może on ćpa tlen, albo coś w tlenie jemu nie służy? [zauważyła znajoma

  Sławomir Majda: ćpa tlen- abstrakcyjna idea, ale dobra intencja do przepracowania. Zważywszy, że jak wspomniałaś są na świecie bary tlenowe.

 • Małgorzata Krata 11-06-2016 10:57:26

  Jakoś mnie rozbawiła ta wasza idea ćpania tlenu-idąc takim tropem to wyjdzie, że regresing polega na wcześniejszym "odurzeniu" sie nim.......

 • s_majda 30-06-2016 16:32:19

  Osoba która z całą pewnością nie narkotyzuje się, zrobiła takie intencje. Wzięłam się dzisiaj za intencje z grzybków..Myślałam, że to będzie kwestia dopowiedzenia, bo grzybki dodawałam już wcześniej do intencji z ćpania, dodatkowo jakies swoje z grzybków robiłam niegdyś z Wiki.....no i jak się okazało "dopowiedzenie" było takie, że na 20 intencji zaczęłam się smiać jak głupia do sera...Patrzę na nogi i ręce, a one sine, potem widzę, że zrobiły się szare... Pies zabawkowy na pilota zaczął szczekać ( pilot leżał normalnie na stole)...Głowę myślałam że mi rozrywa przy skroniach jakby coś wychodziło-nie mogłam znieść tego bólu, w brzuchu też  mnie skręcało z bólu..... Teraz jest 20 min po ich oddaniu, a ja czuję jakbym dostała obuchem w głowę ( zrobiłam na raz 25 intencji, może przesadziłam ). Na szczęście dzisiaj już nigdzie nie jadę autem i chciałam to wykorzystać.........a myślałam, że sobie tylko dopowiem... 

 • s_majda 09-08-2020 22:49:36

  Po spożyciu grzybów, znajoma zobaczyła żywe migoczące świetliki i uznała, że dzięki nim się oświeci.