Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Psychopaci, dewianci, socjopaci….Intencje cz.1

Autorka Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. agresorami, najeźdźcami, napastnikami, , kolonistami, osadnikami, osiedleńcami, prześladowcami, armiami, oddziałami, wojownikami, lub odpowiednio obrońcami, opiekunami, bojownikami, legionistami, formacjami jako m.in. wszelkich płci najbardziej nieludzkimi i perfidnymi i m.in. stosujący/nie przemoc , gwałty, bezprawie, terror, lincze, samosądy, pogromy jako wszelkiego rodzaju ludzie, dusze, istoty promujący, stosujący zachowania aspołeczne, antyludzkie, które są powiązane z naszymi/ cudzymi zaburzeniami sfery emocjonalnej i interpersonalnej m.in. bycia/nie aroganckimi i kłamliwymi, z poważnymi deficytami rozumienia, przeżywania i ekspresji emocji oraz mocno zaznaczoną impulsywnością zachowania jako m.in. psychopaci, socjopaci, dewianci i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to wszystko Bogu.
(i Intencje odwrotne… naszego bycia sprawcami i ofiarami…)
2. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. najeźdźcami, napastnikami, agresorami, kolonistami, osadnikami, osiedleńcami, prześladowcami, armiami, oddziałami, wojownikami, lub odpowiednio m.in. obrońcami, opiekunami, bojownikami, legionistami, formacjami jako m.in. wszelkich płci najbardziej nieludzkimi i perfidnymi agresorami, w tym energetycznymi, socjopatami, dewiantami, psychopatami, których charakteryzuje m.in. wrodzony sadyzm wynikający z pogardy i nienawiści do drugiego człowieka, istoty, bytu oraz patologiczny narcyzm, zapatrzenie w siebie i bezgraniczna potrzeba bycia adorowanym, podziwianym przez wszystkich dookoła i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie, m.in. najeźdźcami, napastnikami, agresorami, kolonistami, osadnikami, osiedleńcami, prześladowcami, armiami, oddziałami, wojownikami, lub odpowiednio m.in. obrońcami, opiekunami, bojownikami, legionistami, formacjami jako m.in. psychopaci, notoryczni kłamcy i manipulanci, którzy potrafią się świetnie maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych jako m.in. socjopaci, dewianci, psychopaci przebiegli i sprytni, często błyskotliwi, o potężnej sile sugestii i niebywałej charyzmie oraz wdzięku osobistym, bycie /nie uwodzicielami /nie wobec ofiary, cierpliwymi, potrafiącymi /nie długo i konsekwentnie podchodzić upatrzoną wcześniej ofiarę, nawiązywać relacje i nie odpuszczania jej tak łatwo i nie tylko tak oraz naszego/cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków, zamiast powierzyć to Bogu.
4. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. najeźdźcami, napastnikami, agresorami, kolonistami, osadnikami, osiedleńcami, prześladowcami, armiami, oddziałami, wojownikami lub odpowiednio obrońcami, opiekunami, bojownikami, legionistami, formacjami jako m.in. ludzie, dusze, istoty (widma, zwierzęta, kosmici ) agresywni, perfidni stosujący/nie przemoc , gwałty, bezprawie, terror, lincze, samosądy, pogromy jako wszelkiego rodzaju, rangi, płci socjopaci, dewianci, psychopaci i nie tylko, którzy nie są psychicznie chorzy czy niepoczytalni, lecz mają/nie zwyrodniałą psychikę przy jednoczesnej pełnej zdolności odróżniania dobra od zła i przy pełnej świadomości swoich czynów, nieumiejętność korzystania z uprzednich doświadczeń, konsekwentne powtarzania/nie zachowania nawet wtedy, gdy jest się/nie za nie karanym, nieumiejętności tworzenia/nie planów życiowych i nie tylko tak oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
5. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. wszelkiego rodzaju agresorami, psychopatami, dewiantami, socjopatami jako m.in. notoryczni/nie kłamcy i manipulanci, którzy potrafią/nie się świetnie maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych jako m.in. przebiegli i sprytni, często błyskotliwi, o potężnej/nie sile sugestii, namowie, naciskowi i nie tylko wynikające m.in. z ich zwyrodnienia psychicznego, odchyleń, wynaturzeń, że m.in. rodzą się z „zapieczętowaną” czakrą serca, której blokady nie da/da się się znieść do końca życia danej inkarnacji , co sprawia, że są/nie całkowicie odcięci od swojej Duszy, Istoty, Uczuć i nie tylko, nawet BDZ i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć towszystko Bogu.
6. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn, różnych czynników bycia/nie z m.in. najeźdźcami, , agresorami, kolonistami, osiedleńcami, prześladowcami, armiami, oddziałami, wojownikami, lub odpowiednio obrońcami, opiekunami, bojownikami, legionistami, formacjami jako m.in. jako wszelkiego rodzaju, rangi, płci socjopaci, dewianci, psychopaci, osoby, z „zapieczętowaną” czakrą serca o ekstremalnym, radykalnym poziomem nienawiści, jaki kumulują w sobie z poprzednich inkarnacji a nawet na przyszłe wcielenia, oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to wszystko Bogu.
7. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. jako wszelkiej płci, poziomu, rangi, rodzaju, m. in. psychopaci, dewianci, socjopaci, notoryczni kłamcy i manipulanci, którzy potrafią/nie się świetnie maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych jako m.in. przebiegli i sprytni, często błyskotliwi, o potężnej sile sugestii m.in. bycia/nie w pełni/nie świadomymi swoich czynów, nie mając sumienia, wrażliwości, wyższej uczuciowości ani umiejętności zachwytu czymkolwiek, ale perfekcyjnie imitowania reakcji emocjonalnych, bycia/ nie w stanie odczuwania/nie smutku czy żalu, natomiast w rewelacyjny sposób udawania/nie rozpaczy i stosowania/nie na zawołanie umiejętności/nie wylewania łez, oraz niewiedzy, co to radość, sympatia do drugiego człowieka czy miłość i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to wszystko Bogu.
8. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci, notoryczni kłamcy i manipulanci, którzy potrafią/nie się świetnie m.in. maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych, skutecznych, jako przebiegli i sprytni, często błyskotliwi, o potężnej sile sugestii i nie tylko m.in. nie odczuwania strachu, życia wyłącznie wartościami materialnymi, posiadania/nie dużej odporności na ból, wykrzesania/nie stanu podniecenia i niskowibrującej euforii, często wyuzdanego seksu, używania/nie alkoholu i używek, po wejściu z ludźmi w bliższe relacje i zależności, zamieniania się w bestie, zastraszania, toksycznego zachowania i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
9. Naszego bycia/nie taką m.in. Duszą, istotą, bytem, tworem, której nikt nie chce/ chce m.in. widzieć, przyjąć, rozmawiać, przebywać z nią, ani ludzie, ani dusze, istoty , ani zwierzęta, ani Bóg, jako m. in. wszelkiej rasy, rangi, płci, rangi, znaczenia m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci, notoryczni kłamcy i manipulanci, którzy potrafią się /nie świetnie maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych , przebiegłych i sprytnych, często błyskotliwych, o potężnej sile sugestii, którzy nie są /są w stanie m.in. nawiązać jakichkolwiek więzi emocjonalnych z drugim człowiekiem, nawet z własnym dzieckiem, a najwyższą wartość w ich życiu stanowią władza, pieniądze, prestiż, wygląd, zaspokajanie m.in. chorych potrzeb seksualnych, które przyjmują formę „głodu” czyli uzależnienia, oraz wieczna, beztroska zabawa, hipokryzja, obłuda i ciągłe bycie w centrum uwagi i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego skutków, zamiast oddać to wszystko Bogu .
10. Naszego/ cudzego z powodu grzechów, zła, nieprawości m.in. chciwości, nienawiści, zazdrości, zajadłości, doznawania/nie i powodowania/nie m.in. wszelkich cierpień i przyczyniania się/nie u innych wszelkich męczarni, tortur psychicznych, fizycznych, w tym żalów, udręki, znęcania się i nie tylko jako m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, wielkości, psychopaci, dewianci, agresorzy, socjopaci i nie tylko m.in. dążenia/nie do całkowitego zniewolenia i podporządkowania sobie innej osoby / osób, przy świadomym (nie) jej demoralizowaniu, degradacji postawy moralnej, poniżania ludzi, zwierząt…. wymagania od nich jednocześnie bezwzględnego posłuszeństwa, uległości, oddania, uwielbienia i adoracji, oraz takiego dążenia/nie do całkowitego zniewolenia ofiary, kasowania osobowości i łamania woli i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego skutków zamiast oddać to wszystko Bogu Dawcy życia.
11. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie , wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. jako wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, znaczenia, płci m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci, notoryczni kłamcy i manipulanci, którzy potrafią się świetnie maskować, ukrywać, uważać za wyjątkowych, agresywnych, konfliktowych , jako przebiegli i sprytni, często błyskotliwi, o potężnej sile sugestii, o cechach zwyrodnienia psychicznego, odchyleń, wynaturzeń, z zablokowanym sercem, odpornych na ból, rzadkim odczuwaniem lęku, brakiem poczucia winy, na których nie można polegać, tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
12. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, poziomu, rodzaju, rangi, znaczenia, płci jako m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci i nie tylko, wszelkiej nieadekwatności zachowań, działań, motywacji, prowadzącej do antyspołecznych przejawów, nieprzestrzeganie zasad dyscypliny, nieumiejętności wyzbycia się dążenia do doraźnych przyjemności, ubóstwo uczuciowe kontaktów emocjonalnych z innymi, prowadzące /nie ubogie życie seksualne, powierzchowne i o małej integracji uczuciowej z partnerem i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu .
13. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, znaczenia, płci jako m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci i nie tylko, wszelkiej nieumiejętności (nie) wchodzenia w interakcje społeczne, impulsywności (nie) w reakcjach, nie branie(nie) pod uwagę konsekwencji swojego/cudzego destrukcyjnego działania i zachowania, postępowania pomimo znajomości zasad właściwego postępowania i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
14. Naszej, cudzej m.in. wiedzy/nie, znajomości/nie, że m.in. psychopatia, dewiacje, socjopatia i nie tylko jest/nie stanem wrodzonym i nieuleczalnym, że badania naukowe wykazują, że psychopaci, dewianci, socjopaci mają/nie uszkodzone geny odpowiedzialne za rozwój sumienia i wyższej uczuciowości, co punktu widzenia duchowego ich stan jest wynikiem zachowań i postaw w poprzednich wcieleniach duszy , czyli poziomu nagromadzonej w nich nienawiści i pogardy do całego otoczenia i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
15. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, płci m.in. wszelkich psychopatów , dewiantów, socjopatów, notorycznych kłamców i nie tylko oraz posiadania /nie umiejętności robienia dobrego wrażenia w nowym otoczeniu, wzbudzania do siebie zaufania innych i manipulowania nimi/nie, że nawet mała/nie ilość wypitego alkoholu może wzbudzić impulsywną reakcję, nadmierną fantazję i nieodpowiedzialność, lekceważenie innych i zupełny brak wyrzutów sumienia i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu do uzdrowienia.
16. Naszej, cudzej wiedzy/nie, znajomości/nie, że m.in. psychopatia, dewiacje, socjopatia i nie tylko jest/nie, to zaburzenia psychiczne/nie m.in. psychopatyczne dzieci są/nie ciężarem i tragedią dla rodziców, rodziny i odwrotnie– rodzic psychopata to dla dziecka wyrok, czyli psychiczna stygmatyzacja na całe życie, a takie dziecko z bardzo dużym prawdopodobieństwem nigdy nie będzie miało(będzie miało) zdrowej psychiki i nie będzie wiodło (będzie ) normalnego życia, gdyż szkody psychiczne wyrządzone w dzieciństwie i młodości są nieodwracalne i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków, zamiast powierzyć to Bogu do uzdrowienia.
Oraz naszego bycia/nie takimi…
17. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, płci m.in. psychopatów, dewiantów, socjopatów, notoryczni kłamcy (i nie tylko ) posiadania/nie umiejętności m.in. robienia/nie dobrego (złego) wrażenia na otoczeniu, wzbudzania/nie do siebie zaufania innych i manipulowania(nie) nimi m.in. mówiąc(nie) pozostawią/nie po sobie pobojowisko emocjonalne, a cierpienia psychiczne powstałe(nie) u ofiar, są/nie bardzo ciężkie do wyleczenia tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
Oraz naszego bycia/nie takimi…
18. Naszej, cudzej m.in. wiedzy/nie, znajomości/nie, rozpoznawania/nie, że m.in. jako psychopata, dewiant, socjopata, oprawca, kłamca i nie tylko m.in. masakrowania/nie psychiki drugiego człowieka i wiedzy (nie) i widzenia(nie), że gdy stosowane dotychczas środki zawodzą i trudno dalej utrzymywać swoją ofiarę pod kontrolą oraz podejmowania /nie, odgrywania roli ofiary, symulowania/nie choroby lub wręcz grożenia/nie samobójstwem, żądania/nie bezwzględnego posłuszeństwa, oddania i uwielbienia i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
19. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, kuszenia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, płci, znaczenia jako m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci, kłamcy i nie tylko posiadania/nie wszelkich(nie) umiejętności robienia/nie dobrego/złego wrażenia na otoczeniu, manipulowania/nie nimi , wzbudzania /nie odruchów dezaprobaty, niezadowolenia, sprzeciwu bądź nieposłuszeństwa, co mogło stać się(nie) powodem do niewyobrażalnej agresji, w przypływie furii, szału są /nie w stanie nawet zabić i nie tylko oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu.
20. Naszego, cudzego m.in. powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie, m.in. wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, płci jako m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci i nie tylko posiadania/nie umiejętności robienia dobrego(złego) wrażenia na otoczeniu, oraz wzbudzania/nie do siebie zaufania innych i manipulowania nimi jako m.in. psychopaci, zdawania sobie/nie sprawy z tego, kim są (nie są), czynienia (nie) wszystkiego, aby nikt nie odkrył prawdy o prawdziwej (nie) naturze, bo zdemaskowanie (nie) tego przez innych oznacza dla nich koniec i odrzucenie przez otoczenie oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków zamiast powierzyć to Bogu do uzdrowienia.
21. Naszego, cudzego m.in. wpływania/nie, powodowania/nie, przyciągania/nie, wabienia/nie m.in. z wszelkiego wymiaru, rodzaju, rangi, płci m.in. psychopatów, dewiantów, socjopatów robienia/nie dobrego (złego) wrażenia na otoczeniu, wzbudzania/nie do siebie zaufania innych i manipulowania /nie innymi, jednocześnie bycia/nie niereformowalnymi, (tzn. na zaburzenie nie istnieją żadne terapie, które mogłyby ich zmienić), oraz, że taka psychotyczna natura ma(nie) charakter demoniczny, upiorny, diaboliczny oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie wszelkich tego skutków, zamiast powierzyć to Bogu do uzdrowienia.
22. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. szantażowanymi, mobbingowanymi, zastraszanymi, terroryzowanymi, uciskanymi i nie tylko przez innych ludzi, dusze, istoty m.in. przez psychopatów, dewiantów, socjopatów, celem m.in. zmuszenia/nie nas i innych do określonych działań lub ich zaniechania pod groźbą m.in. zastosowania(nie) przemocy czy ujawnienia(nie) pewnych, konkretnych, prawdziwych/nie informacji na nasz i cudzy temat bądź pod groźbą rozpowszechnienia(nie) na nasz i cudzy temat rozmaitych wiadomości i nie tylko a także naszego bycia/nie tak zapamiętanymi, rozpoznawanymi, a w tym jako ludzie, istoty upadłe, niegodziwe, psychopatyczne, zaburzone, jakie przysporzyły(nie) bliźnim wielu krzywd, cierpień i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko do uzdrowienia Bogu Dawcy Życia.
23. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. szantażowanymi, mobbingowanymi, zastraszanymi, terroryzowanymi, uciskanymi i nie tylko przez innych ludzi, dusze, istoty jako m.in. psychopaci, dewianci, socjopaci pod groźbą m.in. zastosowania/nie przemocy, brutalności, bezwzględności i dysponowania/nie ogromną siłą fizyczną, psychiczną i wytrzymałością, katowania/nie fizycznie i ranienie/nie psychicznie, powodowania/nie przerażenia, czynienie/nie bestialstwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko do uzdrowienia Bogu Dawcy Życia, by uczynił to, co uważa za właściwe .
24. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn, zależności, umów bycia/nie m.in. szantażowanymi, mobbingowanymi, zastraszanymi, terroryzowanymi, uciskanymi i nie tylko przez innych ludzi, dusze, istoty w tym m.in. przez psychopatów, dewiantów, socjopatów, oraz wszelkie osoby niepełnosprawne moralnie , o braku sumienia i uczuć wyższych, wad sfery emocjonalnej i mentalnej, defektu genów uwarunkowanych/nie karmicznie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia.
25. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. szantażowanymi, mobbingowanymi, zastraszanymi, terroryzowanymi, uciskanymi i nie tylko przez innych ludzi, istoty m.in. psychopatów, dewiantów, socjopatów, oraz osoby niepełnosprawne moralnie , mające/nie zawyżoną, nieadekwatną samoocenę, brak wyrzutów sumienia, empatii, manipulowanie innymi … i skłonnością do oszustwa, zaburzeniami zachowania, celowemu łamaniu norm, prawa nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia.
26. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. szantażowanymi, mobbingowanymi, zastraszanymi, terroryzowanymi, uciskanymi i nie tylko przez innych ludzi, istoty w tym m.in. przez psychopatów, dewiantów, socjopatów, osoby niepełnosprawne moralnie, z zachowaniami antyspołecznymi w życiu, w dorosłości, nadmiernej /nie impulsywności, słabej kontroli zachowania, braku odpowiedzialności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia.
27. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. ludźmi słabymi/nie, wystraszonymi/nie, bezbronnymi/nie wobec tych m.in. demonicznych, psycho-socjo- patycznych istot, którymi zajmują się/nie „opiekują się”/nie m.in. wszelkie(nie) duchy, demony z różnych wymiarów, w tym planu astralnego, które zaopatrują/nie psychopatów w nieograniczone/nie ilości energii, pomysłów i dbają/nie o ich kondycję fizyczną (znane/nie jako powiedzenie: „złego diabli nie biorą”) i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia .
28. Naszego, cudzego m.in. rozpoznawania/nie, widzenia/ nie, dociekania/nie, że można/nie zdemaskować m.in. psychopatę, dewianta, socjopatę, kłamcę m.in. poprzez jego oczy, w tym bardzo ciemne, nieprzyjemne, odpychające oczy, wręcz budzące/nie strach i spojrzenie twarde jak beton, oraz odpowiednio przez jasne oczy mają/nie spojrzenie puste, ”szklane”, oraz naszego wrażenia/nie, że osoba patrząca/nie przeszywa/nie, „przechodzi” swoim wzrokiem przez nas na wylot/nie, nie zauważając(nie) naszego istnienia, oraz naszego wrażenia/nie , że wzrok „pusty” i „twardy jak beton” to jakby odzwierciedlenie/nie wewnętrznej bezduszności, braku/nie wyższej uczuciowości ” i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia .
29. Naszego /cudzego m.in. rozumienia/nie, rozróżniania/nie, zauważania/nie, m.in. psychopaty, dewianta, socjopaty, poprzez jego, zachowania wobec nas/ innych i jeśli w naszym życiu natrafiamy/nie na takich ludzi i los nas/innych z nimi wiąże (nie) na jakiś czas lub nawet na całe życie, że to jest/nie uwarunkowane karmicznie /dobrowolnie, w ramach mi.in. duchowej misji, oraz naszego inkarnowania/nie się w środowisku patologicznym” i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia .
30. Naszego /cudzego m.in. rozumienia/nie, rozróżniania/nie, zauważania/nie, m.in. psychopaty, dewianta, socjopaty, poprzez jego, zachowania wobec nas/ innych , że psycho-socjo-paci, dewinaci, kłamcy spełniają/nie swoją rolę w procesie oczyszczania karmy indywidualnej i zbiorowej ludzkości i odpowiednio nie spełniają żadnej roli duchowego wzrostu, ani podążania drogą do Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków, zamiast oddać wszystko Bogu do uzdrowienia .


Dodano : 22-09-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 715 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 03-10-2019 22:06:29

    Obejrzałem w TV reportaż o hinduskich Sadhu, osiągających jak to oni nazwali ``duchowe wyzwolenie``. Nad jakąś rzeczką kilku nagich panów pokazywało ćwiczenia gimnastyczne.  Następnie wypalili po cygarze marihuany, postukali oświecająco w bębenek i zaprosili reportera na pokaz Jogi. Pierwszy przed kamerą nawinął na miecz (zapewne tępy) własnego penisa. Z tyłu podsadzono mu drugiego Sadhu na plecy. Ów stanął na mieczu i tak dali wyraz własnemu, jak to nazwali rozwojowi. Później kolejni adepci tej ścieżki duchowej pokazywali to samo ćwiczenie i namówili reportera do wspięcia się któremuś na gołe plecy i do stania na owym mieczu. Kolejny jogin dowiązał sobie do penisa głaz ważący ok. 20 kg.