Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Promocja Dusz na żywych bogów, bóstwa: intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Spisała Małgorzata Krata

1.Naszego przyczyniania się/nie na rozmaite sposoby do m.in. ubóstwienia rozmaitych Dusz, istot, przyszłych/nie żywych bogów, bogiń, boskich matek poprzez działalność na ich rzecz, na ich zlecenie m.in. umawiając się na różne przekręty w celu dowiedzenia i zaświadczenia o ich rzekomej boskości, nadnaturalności, w celu założenia kultu, sekty, religii lub ich podtrzymania a tym samym do szerzenia bałwochwalstwa nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego samodzielnego i wraz z innymi ludźmi, duszami, istotami wymyślania/nie, kombinowania/nie m.in. z cudami, objawieniami, egzorcyzmami, uzdrowieniami na rzecz innych a w tym wspierając się rozmaitymi naszymi i cudzymi dżinami, gnomami, jaszczurami, astralami, innymi duszami, istotami i nie tylko m.in. po to aby wypromować i założyć nową/nie m.in. religię, sektę, kult konkretnej istoty, czy wielu istot, nas samych, rozmaitych rzekomych żywych bogów, bóstw, bogiń, boskich matek i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego w celu wypromowania rozmaitych bóstw, żywych bogów, bogiń, boskich matek robienia/nie rozmaitych przekrętów i manipulacji jak m.in. ukrywanie, palenie, grzebanie ich ziemskich ciał z równoczesnym/nie wmawianiem innym jakoby ci m.in. zmartwychwstali, wniebowstąpili lub stali się obiektami rozmaitych innych mistycznych, nadnaturalnych, boskich wydarzeń, faktów, jakie maja rzekomo świadczyć o ich boskości, o prawdziwości ich boskiego pochodzenia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego dokonywania/nie rozmaitych m.in. spektakularnych, magicznych, nadnaturalnych, zadziwiających m.in. cudów, dokonań, wskrzeszeń, egzorcyzmów, uzdrowień, objawiań a w tym z udziałem Boga Dawcy Życia i bez Niego m.in po to aby innym ludziom, duszom, istotom m.in. pomagać, nieść miłość i dobroć i odpowiednio aby dowieść boskości, mocy rozmaitych dusz, istot a w tym po to aby ich wypromować jako żywego boga, bóstwo, boginię, boską matkę, aby utworzeć/podtrzymać religię, sektę religijną, bałwochwalstwo i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego maskowania/nie, zacierania/nie rozmaitych śladów, dowodów jakie świadczyć by mogły na niekorzyść naszą i innych dusz, istot, żywych bogów, bogiń, boskich matek a w tym dowodów jakie mogłyby zaprzeczyć naszej i cudzej boskości, boskiemu pochodzeniu, świętości i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego umawiania się/nie z innymi duszami, istotami na m.in. stworzenie/nie, podtrzymania/nie rozmaitych religii, sekt, kultów m.in. knując, tworząc strategie działania, wymyślając plan działań aby siebie i innych m.in. wypromować na żywego boga, bóstwo, boginię, boską matkę i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego otrzymywania/nie i przyjmowania/nie od rozmaitych dusz, istot a w tym od przyszłych/nie żywych bogów, bóstw, bogiń, boskich matek wszelkich m.in. insygniów władzy, samej władzy, pracy, posad, kluczy do bram m.in. niebiańskich, piekielnych, do czyśćca, rozmaitych podwładnych, niewolników i nie tylko oraz wszelkich innych atrybutów, inicjacji jakie są potrzebne do wspólnego tworzenia/nie religii, sekty religijnej i ich podtrzymania oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego działania i współdziałania z innymi ludźmi, duszami, istotami, żywymi bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami m.in. po to aby prowadzić w astralu działalność religijną, przestępczą, seksualną a w tym działając równocześnie w taki sposób, aby w materii, w świecie przejawionym utrzymać iluzję najwyższego dobra, prawdziwej religijności i prawdziwej wiary, aby stworzyć iluzję prawdziwej duchowości i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego pracowania/nie dla rozmaitych bóstw, żywych bogów, bogiń, boskich matek, na ich rzecz, na ich polecenie a w tym trudząc się, starając i samemu czerpiąc z tego profity po to aby m.in. stworzyć religię, wypromować ją, aby rozszerzać kult w jak w największym stopniu i pozyskać jak największą rzeszę wyznawców, aby promować bałwochwalstwo oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego bycia/nie m.in. rodziną, znajomymi, uczniami, promotorami rozmaitych m.in dusz, istot, bytów, tworów jakie wraz z nami chodziły po ziemi, w ciałach materialnych a jakie uznano potem żywymi bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami, świętymi i nie tylko i naszego przyczyniania się do ich kultu, do powstania rozmaitych religii, sekt religijnych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego bycia/nie zamieszanym w rozmaite działalności m.in. oszustwa, matactwa w promowaniu innym ludziom, duszom, istotom rozmaitych żywych bogów, bogiń, boskich matek działając m.in. z ramienia tychże bóstw a tak naprawdę dusz jakie były zwykłymi ludźmi, istotami i jakie posiadały takie jak i my ciała materialne oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego dorabiania się/nie na wypromowaniu, utworzeniu kultu, religii, kultu „boskości” rozmaitych żywych bogów, bogiń, boskich matek m.in. otrzymując od nich rozmaite profity, zaszczyty, stanowiska, posadki, czy nawet posadki bycia rozmaitymi pomniejszymi bóstwami, świętymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego bycia/nie m.in. nagradzanymi za sukcesy, powodzenie do których przyczyniliśmy się działając na rzecz m.in promocji żywych bogów, bóstw, bogiń, boskich matek, na rzecz promocji bałwochwalstwa i nie tylko i odpowiednio naszego z takich i podobnych powodów posiadania/nie rozmaitych uwikłań, blokad, ciężkiej/nie karmy i nie tylko
14.Naszego przyczyniania się/nie do rozwoju rozmaitych religii, sekt religijnych na ogromną skalę, na skalę światową jakie są mocno ugruntowane w świecie materialnym, jakie maję wielowiekowe tradycje, silnych orędowników, wyznawców, jacy gotowi za bóstwa, boginie, boskie matki oddawać nawet życie, cierpieć, walczyć i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego m.in. pisania/nie, tworzenia/nie rozmaitych m.in. natchnionych ksiąg, świętych ksiąg, muzyki, dzieł sztuki i innych form propagandy dla rozmaitych bóstw, bogiń, żywych bogów, dla bałwochwalstwa, tworzenia i podtrzymywania religii i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego m.in. pisania/nie, tworzenia/nie rozmaitych m.in. natchnionych ksiąg, świętych ksiąg, muzyki, dzieł sztuki i innych form propagandy dla rozmaitych bóstw, bogiń, żywych bogów, dla bałwochwalstwa, tworzenia i podtrzymywania religii i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 18-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 871 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.