Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mówienie, pisanie, śpiewanie, granie, komponowani: intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Opracowała Agnieszka Muller
1.Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, mówienia/nie, mamrotania/nie, dyskutowania/nie, konwersowania/nie, przemawiania/nie, gawędzenia/nie, pisania/nie, śpiewania/nie, rozważania/nie, opowiadania/nie, paplania/nie, obradowania/nie, wypowiadania się/nie, wykładania/nie, pisania/nie, śpiewania/nie, grania w filmach/nie, komponowania/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
2. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, przekazywania/nie, wysławiania się/nie, mówienia/nie, pisania/nie, grania w filmach/nie, przemawiania/nie, śpiewania/nie, komponowania/nie, grania/nie, m.in. nieprzerwanie/nie, nieprzytomnie/nie, niecierpliwie/nie, gwałtownie/nie, euforycznie/nie, a w tym bełkotliwie/nie, m.in. wyrażnie/nie, przejrzyście/nie pomału/nie, płomiennie/nie, poprawnie gramatycznie/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
3. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, bycia nie, wyśmianymi/nie, przeganianymi/nie, wygwizdanymi/nie, szykanowanymi/nie, a także zrozumianymi/nie, podziwianymi/nie, akceptowanymi/nie, przekazując/nie, mówiąc/nie, grając w filmach/nie, przemawiając/nie, śpiewając/nie, pisząc/nie, grając/nie, komponując/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie doświadczania tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
4. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby posiadania/nie, odziedziczenia/nie, talentu/nie, predyspozycji/nie, m.in. przekazywania/nie, mówienia/nie, grania w filmach/nie, przemawiania/nie, śpiewania/nie, pisania/nie, grania/nie, komponowania/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie doświadczania tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
5. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wmawiania/nie, zarówno sobie jak i innym, misji/nie, zobowiązań/nie, umów/nie, zarówno dziejowych jak i zwyczajnych, a w tym wzniosłych/nie, przyziemnych/nie, niedorzecznych/nie, głupich/nie, m.in. przekazując/nie, mówiąc/nie, grając w filmach/nie, przemawiając/nie, śpiewając/nie, pisząc/nie, grając/nie, komponując/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach /nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
6. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, przejścia/nie, do historii/nie, zarówno kiedyś, jak i teraz, a także w przyszłości, a w tym bycia pamiętanym/nie, zapamiętanym/nie, podziwianym/nie, a także wyśmiewanym na kartach historii/nie, a w tym w książkach/nie, pieśniach/nie, w przekazach/nie, legendach/nie, kronikach/nie, encyklopediach/nie, bibliach/nie, na portalach/nie, za przekazywanie/nie, mówienie/nie, granie w filmach/nie, przemawianie/nie, śpiewanie/nie, pisanie/nie, granie/nie, komponowanie/nie, zarówno dla Boga, jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
7. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia/nie dumnymi, cenionymi, amatorskimi/nie, kompetentnymi/nie, zarówno znającymi się na rzeczy, jak i nie, profesjonalnymi/nie, spontanicznymi/nie, beznadziejnymi/nie, przekazując/nie, mówiąc/nie, grając w filmach/nie, przemawiając/nie, śpiewając/nie, grając/nie, komponując/nie, pisząc/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
8.Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby mówienia/nie, przemawiania/nie, zarówno publicznego jak i w pojedynkę, brania udziału w filmach/nie, pisania/nie, śpiewania/nie, a w tym bez przygotowania/nie, zarówno merytorycznego jak i praktycznego, a także z przygotowaniem/nie, zarówno profesjonalnym jak i amatorskim, m.in. wcześniejszym/nie, na ostatnia chwilę/nie, a także bycia/nie, uczniem/nie, studentem/nie, praktykantem/nie, mówienia/nie, przemawiania/nie, śpiewania/nie, grania/nie, komponowania/nie, pisania/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m. in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie i nie tylko, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie doświadczania tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
9. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby robienia/nie, zrobienia/nie, posiadania/nie, wykształcenia/nie, kariery/nie, osiągnięcia sukcesu jak i porażki w mówieniu/nie, przemawianiu/nie zarówno publicznym jak i w pojedynkę, w pisaniu/nie, śpiewaniu/nie, graniu/nie, komponowaniu/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
10. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, grania w filmach/nie, mówienia/nie, śpiewania/nie, komponowania/nie, grania/nie, wypowiadania się/nie, przed kamerami/nie, przed publicznością/nie, a w tym, na scenie/nie, w plenerze/nie, w studio/nie, m.in. łatwo/nie, swobodnie/nie, spokojnie/nie, logicznie/nie, powoli/nie, a także chaotycznie/nie, szybko/nie, bez treści/nie, nie na temat/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
11. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, pracowania/nie, zarówno dobrze jak i zle, a w tym obijania się/nie, bycia/nie, rzetelnymi, pracowitymi, leniwymi, m.in. dla Boga/nie, dla pracodawcy/nie, dla siebie/nie, dla szatana/nie, dla kościoła/nie, dla religii/nie, dla państwa/nie, dla narodów/nie, dla bożków/nie, Istot w astralu/nie, dla innych/nie, zarówno dla dobra jak i zła i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie doświadczania tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.
12. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby pracowania/nie, dla stanowiska/nie, dla poklasku/nie a także, za darmo jak i za wynagrodzenie, a w tym za pieniądze, za dobra materialne, jak i płacenia/nie w naturze, m.in. licząc/nie na zyski/nie, straty/nie, rekompensaty/nie, premie/nie, a także za darmo/nie, za względy/nie, a w tym u Boga, jak i u innych, m.in. grając/nie, w filmach/nie, mówiąc/nie, pisząc/nie, komponując/nie, śpiewając/nie, wypowiadając się/nie, m.in. przed kamerami/nie, przed publicznością/nie, na piśmie/nie, zarówno dla Boga jak i o Bogu/nie, a także o religiach/nie, a w tym o różnych sprawach/nie, m.in. o rodzinie/nie, o pracy/nie, o ludziach/nie, o sobie/nie, o polityce/nie, o głupotach/nie, zarówno prawdziwie jak i kłamliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie doświadczania tego wszelkich i jakichkolwiek negatywnych tego skutków.


Dodano : 19-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 448 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.