Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kundalini; intencje do przemodlenia

Dorota Wilk spisała intencje opierając się na informacjach wziętych z Hinduskiej wiedzy. Czytając oryginalne przemyślenia i wyjaśnienie działania kundalini miałem wiele uwag, co do logiki i wiedzy osób tak widzących energie kundalini i jej przebieg.
Użyte w tekście skróty oznaczają; BDŻ – Bóg Dawca Życia, LIDBT-ludzi istot, dusz, bytów, tworów,

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, rozważań/nie, hipotez/nie, że najbardziej potężną niezwykłą, energią kosmiczną (boską), która w pełni przebudzona powoduje nasze/cudze oświecenie to en. kundalini i nie tylko oraz naszego/cudzego dośw/nie wszelkich tego skutków.
- naszego przyczyniania się/nie, że inni… promowania/nie …
-naszego bycia ofiarami/sprawcami….
2. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, rozważań/nie, hipotez mi.in. że, kiedy energia kundalini jest/nie uśpiona/nie mieszka/nie w kości krzyżowej, a kiedy manifestuje się/nie po raz pierwszy wtedy budzi się/nie w nas/ w innych spirytualnie, duchowo i nie tyko… 
3. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, rozważań/nie, że pierwsze wyzwolenie kundalini m.in. trwa jako proces od kilku tygodni, do kilku miesięcy, nawet do wielu lat oraz naszego /cudzego stopniowego dojrzewania duchowego i nie tylko…
4. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, rozważań/nie oraz naszego/cudzego stopniowego pozbywania się/nie, oswajania/nie "ego", aby w pełni w naszym fizycznym, duchowym ciele mógł zamanifestować się Bóg Dawca Życia poprzez energie kundalini i nie tylko…
5. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, rozważań/nie, m.in. że Kundalini jest/nie obrazowana jako spiralny wąż, gdyż podnosi się/nie na 3-poziomach: w Ida, Pigala i Sushumna i nie tylko... 
6. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że jest/nie prawdą/nie, że kundalini podnosi się/nie kiedy osiągnie balans następne, kolejnej czakry między 1-7, np. 2-3, 4-5 i nie tylko…
7. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że kiedy w naszym ciele fizycznym/ duchowym, …, wszystkie 7 czakr głównych jest gotowych, oczyszczonych, powiększonych i skorygowanych, zharmonizowanych z różnych uszkodzeń i nie tylko…
8. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że kiedy w naszym ciele dochodzi/nie do połączenia tych czakr, wyrównania energii od 1 do 7, przyjęcia przez nich 7 promieni kosmicznych, dopiero wtedy jest to sygnał do przebudzenia kundalini i nie tylko...
9. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że zachodzi tu/nie cały mechanizm, naszego/cudzego otwierania/nie 7 pieczęci i ustawiania/nie 7 czakr w odpowiedniej pozycji i przekręcania/nie ich tak aby nastąpiło ich zapalenie, niczym płonących świec i nie tylko… 
10. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że połączenie/nie każdą czakrę z 7 promieniami kosmicznymi, właśnie to jest/nie sygnałem do przebudzenia kundalini oraz naszego/ cudzego przyłączenia/nie do energii 7 planet i nie tylko...
11. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że energia kundalini zaczyna wzbijać się w górę, przechodząc kolejno przez wszystkie czakry i uaktywniać je/nie, pobudzić do działania/nie i nie tylko…
12. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że kundalini zabezpieczone jest 3-ma węzłami, które są jakby zaworami bezpieczeństwa, blokującymi tę silną energię i nie tylko… 
13. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że 3 węzły są/nie potrzebne po to/nie, aby ta bardzo silna energia nie wyzwoliła się za szybko, ponieważ może/nie uszkodzić/nie nieprzygotowane ciało fizyczne a nawet zabić (samospalenie) i nie tylko…
14. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że nie wolno tych furtek wyważać, kiedy ciało jest jeszcze surowe, nie dostosowane do sinego przepływu energii i nie tylko...
15. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że węzeł pierwszy zwany/nie Brahma Granthi – jest/nie powiązany z naszym/cudzym ciałem fizycznym oraz z naszym światem i jego formami z Duszą Brahmy i nie tylko...
16. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że Węzeł drugi -Vishnu Granthi – powiązany/nie jest/nie z naszym i cudzym ciałem astralnym –czyli naszym/cudzym światem emocji , z Duszą Vishnu i nie tylko…
17. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że Węzeł trzeci -Rudra Granthi – powiązany/ nie z naszym/cudzym ciałem spirytualnym czyli z naszym światem myśli, wizji, intuicji, wyższych idei z Duszą Garudy i nie tylko...
18. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie że m.in. Brahma Granthi znajduje się/nie w czakrze pierwszej Muladhara, która jest/nie pierwszą przeszkodą, która nie/tak pozwala nam wznosić się wyżej, dopóki my nie jesteśmy gotowi/nie i energia kundalini jest uśpiona i nie tylko...
19. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie że m.in. Vishnu Granthi - czakra Anahata - serca odnosi się/nie do nauki, miłosierdzia, np. zgięcia kolan przed cierpieniem, bezinteresownej pomocy dla ludzkości, Wiary i nie tylko...
20. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie że m.in. Rudra Granthi - trzecie oko –Ajna, czyli ostatni węzeł, który scala/nie, gdy kundalini osiąga, dociera do poziomu w czakrze Anja i łączy pięć elementów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i przyłącza do rekordu Akashy i nie tylko…
21. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że po przejściu przez trzeci węzeł ciało fizyczne zaczyna ulegać/nie transformacji, a dopóki kundalini nie przejdzie przez ośrodek czakry serca, może jeszcze cofnąć się do kości krzyżowej i z powrotem jest uśpione, czyli serce jest/nie bramą dla tej energii i nie tylko... 
22. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, że m.in. kundalini może pozostać/nie, jak również po pewnym czasie ponownie podejść/nie do 2-giej i do czakry serca i przekuwać ten następny węzeł, ale kiedy już minie czakrę serca nie wraca/nie więcej do kości krzyżowej, wznosi się już tylko do góry i nie tylko…
23. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że w rozwoju kundalini mówimy o trzech stopniach, etapach przepływu tej energii i nie tylko…
24. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie m.in. uaktywniania/nie poprzez 7 pierwszych - od czakry 1-7, kiedy kundalini stopniowo wzrasta/nie już w kanale Sushumna i przechodzi/nie przez pierwsze 7 stopni (7 czakr), następnie - kiedy rozwiąże wszystkie węzły i połączy energię od 1do 7 czakry i nie tylko…
25. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie m.in. aktywowania/nie na drugi wyższy stopień od 8 – 14 i nie tylko…
26. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, wiedzy/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie że m.in. na wyższy trzeci od 15-22 i nie tylko…
27. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie że m.in. energia kundalini w pełni rozwinięta, rozciągnięta w naszych energiach osiąga/nie u nas/innych 22 stopnie, oraz połączenie nas z 22 poziomami kosmicznymi, innymi wymiarami i nie tylko… 
28. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie że m.in. energia kundalini że jest/nie w pełni zrealizowana/nie i połączona/nie z Bogiem, z Mesjaszami, z Bóstwami, bogami, boginiami, ze Świadomością wyższą, Jaźnią, Duszą (np. Chrystusową i Mistrzów Wniebowstąpionych…) i nie tylko…
29. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, że m.in. energia kundalini przepływa przez centralny kanał Sushumna, po lewej stronie Sushumny znajduje się Pigala, a po prawej Ida i nie tylko… 
30. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie że m.in. w początkowej fazie kundalini podnosi się w Pigala i Ida, w zależności od balansu ciała ta energia może płynąć szybciej w którymś z tych kanałów, drugi zostaje w tyle, a ciele wy balansowanym, zharmonizowanym ta energia przepływa/nie równo i nie tylko…
31. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że w naszym/cudzym ciele fizycznym jest/nie 7 głównych centrów energetycznych, które dzielą się/nie one również na żeńskie i męskie, są/nie też połączone/nie odpowiednimi promieniami kosmicznymi z siedmioma planetami i tak promienie 2-4-6 są/nie żeńskie, a promienie 1-3-5-7 są/nie męskie oraz czakry są/nie typu żeńskiego i męskiego, na przemian i nie tylko…
32. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, uaktywniania/nie, widzenia/nie m.in. że kiedy energia kundalini osiąga/nie trzy stopnie rozwoju zaczyna podnosić się/nie w Sushumna, osiąga balans, (połączenie 2-ch energii męskiej i żeńskiej, płynących wcześniej w 2-ch kanałach - Pigala i Ida) i nie tylko…
33. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie że m.in. wypośrodkowanie daje/nie pełne/nie przebudzenie duszy, ducha, że jest/nie na najwyższej/nie oktawie i nie tylko…
34. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. naszego osiągania/nie stanu zwanego Shastras –czyli oświecenia, wtedy w naszym/ cudzym ciele znajduje się/nie 72 000 nadies-meridian-wszystkich połączeń energetycznych, które są również połączone/nie z siedmioma głównymi czakrami (energią zawartą w kręgosłupie) i trzema węzłami i nie tylko…
35. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że aktywność 72 000 nadies oczyszczonych/nie meridianów i gotowych/nie na przyjęcie/nie wyższych wibracji kosmicznych sprowadza/nie do naszego/c ciała fizycznego, duchowego, emocjonalnego … najwyższe energie i nie tylko… 
36. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in. że wysoka energia wpływając/nie z kosmosu i połączy się/nie z kundalini w naszym ciele fizycznym, duchowym, emocjonalnym … to jest/nie oświeceniem, objawieniem, wiedzą, a nasze/inne ciała przyjmują/nie coraz więcej energii i doświetlenia, wypełnienia światłem Boga DŻ i nie tylko…
37. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, przyjmowania/nie m.in. pełnej energii kundalini, że jest/nie to bardzo długi proces, a po osiągnięciu/nie najwyższego poziomu (22 )następuje/nie nasza dalsza transformacja już bardzo wysoko zaawansowana i nie tylko… 
38. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, widzenia/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, gotowości/nie m.in. naszego osiągania/nie oświecenia i osiągania/nie stanu umysłu zwanego Samadhi - Nirvana, oraz naszego posiadania/nie głębokiej mądrości i wiedzy m.in. że wszystko jest jednością i nie tylko… 
39. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. że Sanadhi osiągnie każdy, kto poświęci się tylko dla Boga DŻ, a nie dla samego siebie, jest/nie to zupełnie nowa świadomość, najwyższa nasza/cudza świadomość i największe życiowe doświadczenie i nie tylko…
40. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. że w stanie Sanadhi znikają/nie wszystkie problemy fizyczne, mentalne, rozczarowania i nie tylko, umysł staje się/nie skoncentrowany tylko na jednym na Bogu DŻ i nie tylko…
41. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. że budzenie/nie kundalini (np. metodami, sztucznie…) przez nas/innych lub przez innych dla nas , którzy nie znają/znają dobrze funkcjonowania tego energetycznego procesu (nie widzą, nie czują, nie maja wiedzy…) niesie wielkie niebezpieczeństwo, ryzyko , zagrożenie dla siebie samych/innych i nie tylko…
42. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie ,odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. że kiedy następuje/nie wznoszenie/nie jeszcze nie gotowego - surowego ciała fizycznego, mentalnego, duchowego, rozwija się/nie jeszcze większe "ego", może doprowadzić do opętań, różnych zaburzeń mentalnych, uszkodzenia ciała, a nawet do śmierci i nie tylko…
43. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie oraz m.in. naszej/cudzej gotowości do budzenia się/nie (w sposób naturalny), samoistnego, spontanicznego przebudzenia kundalini oraz bycia/nie prowadzonymi tylko przez Boga DŻ i nie tylko…
44. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie oraz m.in. bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia strażnikami, opiekunami, kontrolerami, ‘aniołami stróżami’, gnomami, trollami, dżinami i nie tylko en. Kundalini i nie tylko, 
45. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie oraz m.in. bycia/nie, posiadania wpływu/nie na wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia m.in. wszelakie węzły energetyczne, supły, zwoje, blokady, motki, kłębki, osaczenia w energetyce kundalini i nie tylko…
46. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie m.in, Kundalini jako duchowej energii, której zadaniem jest/nie nasza duchowa transformacja w lepszą, bardziej kochającą i współczującą istotę ludzką i nie tylko. ..
47. Naszej, cudzej wiedzy/nie, rozumienia/nie, przyjmowania/nie, odczuwania/nie, widzenia/nie, m.in. że praca jaką wykonuje/nie ta potężna energia Kundalini jest nasza/cudza poprawa zdrowia jeśli pragniemy/nie wzrastać duchowo i nie tylko… 
48. Naszego bycia/nie wolnymi od bycia wszelkiej rangi, płci, znaczenia, funkcji, roli, m.in. strażnikami, weryfikatorami, ochroniarzami, ….., od m.in. wszelakich węzłów energetycznych, supłów, zwojów, blokad, motków, kłębków, osaczenia w energetyce kundalini i nie tylko…
49. Naszego/cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. zamkniętego/nie serca, czakr, blokady gruczołów dokrewnych/nie (gruczoły wydzielania wewnętrznego, oznaczenia na rysunku obok) szyszynki, przysadki mózgowej, tarczycy, grasicy, nadnerczy, trzustki, jajników, jąder, podwzgórza, przytarczyc), umysłu, ziemskiej osobowości i nie tylko … 
50. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. zamknięcia/nie, otwarcia/nie serca, czakr, gruczołów dokrewnych/nie, umysłu, ziemskiej osobowości ,by kundalini mogło się obudzić w naszym ciele i uwolnić się i nie tylko…
51. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. zmian, w naszej świadomości krok po kroku, po bolesnym/nie cierpieniu następuje/nie stopniowy relaks, zmieniających się/nie naszych tkanek, kości, każdej komórki i nie tylko..
52. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. zmian, naszego odczuwania/nie, widzenia/nie bólu i uwalniania/nie własnych emocji, fali depresji, która również oczyszcza/nie przeszłe życia, uwalnia/nie od emocjonalnego bólu, od uszkodzeń ciała, wszystkich bloków emocjonalnych z dzieciństwa, zmienia stany świadomości umysłu.
53. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. zmian, oczyszczania/nie mocno świadomości i otwierania/nie na nadświadome postrzeganie, poza fizyczne i nie tylko…
54. Naszego/cudzego m.in. doświadczania/nie otwarcia/nie serca, czakr, gruczołów dokrewnych/nie, umysłu, ziemskiej osobowości i nie tylko oraz doświadczania wielkiej energii kundalini, wyzwalając/nie również w ciele wielkie oktawy Bożej mocy. 
55. Naszego/cudzego m.in. doświadczania/nie otwarcia/nie m.in. serca, czakr, gruczołów dokrewnych/nie, umysłu, oraz naszej ziemskiej osobowości, szybko/nie budzącej się/nie duchowo, poddając się działaniu Woli Bożej..
56. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. naszych wewnętrznych zmian i uzyskiwania/nie szybkich wewnętrznych mocy, radości, pracując z poświęceniem w służbie innym i wtedy następuje w nas oświecenie, otwiera się wielka mądrość.
57. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. naszych wewnętrznych zmian, m.in. otwierania/nie w sobie pamięci poprzednich wcieleń, w wyniku połączenia dwóch biegunów, zespolenia ze sobą męskiej i żeńskiej energii następuje dalszy proces.
58. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. naszych wewnętrznych zmian m.in. zanikania/nie pożądania seksualnego, osiągania/nie stanu andromedus (dwie połówki - męska i żeńska osiągają jedność - bliźniacza para spotyka się znowu, tym razem w jednym ciele).
59. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. naszych wewnętrznych zmian, m.in. gdy Energia kundalini zmienia nasze życie już bezpowrotnie.
60. Naszego/cudzego m.in. doświadczenia/nie m.in. naszych wewnętrznych zmian m.in. gdy następują/nie głębsze procesy otwierania/nie świadomości wyżej i wyżej, a nasza Dusza jest coraz bliżej Boga…


Dodano : 01-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 541 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.