Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Rola kobiet, sytuacja kobiet w różnych kulturach – intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobiety mają i pełnia określoną rolę społeczeństwie, że posiadają określone prawa a nawet nadane im przez Boga, przez bóstwa, przez systemy społeczne i polityczne rozmaite określone funkcje, a nawet predyspozycje do pełnienia ustalonych ról a w tym roli matki, żony, opiekunki, córki, kucharki, sprzątaczki, kochanki, nałożnicy, niewolnicy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie i nie tylko tego, że historia całego świata a nawet wszechświata jest pisana głównie przez mężczyzn, jacy są głównie aktywni w sferze publicznej, wojnach, polityce, dyplomacji, administracji, finansach, religiach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, że kobiety są powołane do rodzenia dzieci, zajmowania się domem, pielęgnowania rodziny i dbania o męża i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn dyskryminowania/nie kobiet a także doświadczania/nie, wspierania/nie dyskryminacji kobiet a nawet segregacji płciowej gdzie kobiety są izolowane od mężczyzn i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie m.in. patriarchatu i odpowiednio matriarchatu oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, wspierania/nie tego, że kobiety w rozmaitych kulturach, krainach, a w tym w społeczeństwach o organizacji plemiennej mają/nie dość dobrą, silną pozycję w społeczeństwie i pełnią nawet rolę m.in wodzów, przywódców, mając równocześnie władzę polityczną i będąc ponad mężczyznami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn rywalizowania z płcią przeciwną m.in. o władzę, stanowiska, pracę, możliwości, pieniądze, stołki, prawa, dobra, boskie dary i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie całkowitej, częściowej, słusznej/nie, zupełniej dominacji mężczyzn i odpowiednio kobiet oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/ni, zwalczania/nie tego, że kobieta już od najmłodszych lat, jako dziewczynka a następnie jako panna powinna spędzać czas w kobiecej części ojcowskiego domu, odseparowana od mężczyzn, a gdy osiągnie odpowiedni wiek, jak najszybciej wydana za mąż, oraz, że kobieta od dziecka podlega dyskryminacji, zajmuje nierównoprawną, podrzędną pozycję a od wczesnych lat powinna być przygotowywana do zamążpójścia, wpajając zasady dobrych manier i posłuszeństwa wobec męża i starszych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/ni, zwalczania/nie tego, że idealna kobieta nie musi być szczególnie inteligentna, ani nawet mądra czy ładna, byle była uprzejma, łagodna, spokojna, czysta i staranna, dźwigająca ciężary życia domowego, nie musi tez umieć czytać, pisać, zdobywać wykształcenia byle była wobec mężczyzn pokorną, służebną i odporną na trudy życia m.in. córką, żoną, matką i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. oczekiwania/nie, że kobieta idealna powinna mieć, przejawić, być wyposażona w odpowiednie cechy zewnętrzne jak i duchowe a w tym odpowiedni, ustalony, wkodowany, wmówiony, urojony (wedle nas i innych) m.in. zespół cech zewnętrznych jak dany kolor włosów, dana fryzura, dane rysy twarzy, odpowiedni kształt, rozmiar narządów seksualnych, dane ubranie, wizerunek, kształty, rozmiary ciała, sposób bycia jak również określony zespół cech charakteru i odpowiednia emocjonalność i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, doświadczania/nie, akceptowania/nie i świadomości, że mając odpowiednie/nie cechy zarówno wyglądu jak i wewnętrzne, duchowe, psychiczne, odpowiednie wzorce, kodowania, umiejętności, moce, odpowiednią wiedzę to m.in. jako kobiety znajdziemy dobrego męża, zdobędziemy tego (jakiegoś) ukochanego mężczyznę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/ni, zwalczania/nie tego, że kobieta jako żona mieszkając w domu męża to powinna/nie całkowicie podporządkować się m.in. mężowi, teściowi ale i teściowej i z całym poświęceniem obsługiwać rodziców męża niczym własnych jak również wykonywać różne prace domowe na równi za służącymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobieta jako żona powinna/nie obowiązkowo/nie, koniecznie/nie urodzić mężowi syna gdyż grozi to wzięciem przez jej męża kolejnej żony aby z tą następną popróbować spłodzenia syna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/ni, zwalczania/nie tego, że każda druga i kolejna żona podlega władzy nie tylko męża i jego rodziny ale także pierwszej żony i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że kobieta rodząca córki jest mniej wartościowa jako żona niż, ta która rodzi synów a także, że po urodzeniu syna status kobiety rośnie a nawet jest to szansa na poprawę jej losu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że rola żony sprowadza się głównie do funkcji m.in. matki i gospodyni, a każda żona ma przypisane miejsce w damskiej gromadzie i ustalone swoje damskie obowiązki, z których musi się wywiązać, zaś wolne chwile może spędzać przed lustrem np. trefiąc włosy czy malując twarz, strojąc się i nie tylko, zaś męża jako swojego pana i władcę widuje najczęściej jedynie/nie przy posiłkach i w łóżku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że mąż rzadko zaszczyca własną żonę rozmową a jeśli już to tylko/nie o sprawach domowych oraz, że kobietom, żonom nie wolno mieszać się i wtrącać w sprawy publiczne, w politykę, w sprawy męża i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, wykorzystywania/nie tego, że zgodnie z naukami m.in. Konfucjusza kobieta ma zadanie utrzymywać m.in. czystość, wypełniać obowiązki jako żona i matka i być podporządkowana mężczyźnie, którego te przykazania nie dotyczą oraz że wg Konfucjusza kobieta powinna zachować wierność seksualną wobec męża, a w tym pod karą zabicia kochanka czy nawet sprzedania żony do domu publicznego, a nawet karze utopienia wiarołomnej żony wraz z kochankiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobiety aby umiały czytać to musiały podstępem same się tego nauczyć w sposób nielegalny, tajny lub zostać np. kurtyzaną, które wiedzę (także z innych dziedzin) traktowały jako nieodzowną część swojego zawodu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobieta, która zna się na m.in. polityce, biznesie, przedsiębiorczości, ekonomii, finansach, zarabianiu pieniędzy, filozofii, literaturze i z którą można prowadzić ciekawe rozmowy na każdy temat to zazwyczaj kurtyzana czy inna należąca do struktur burdelu i domu publicznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że dziewczynki jako gorsza płeć i mniej wyczekiwana są/nie bardziej problematyczne gdyż, aby w ogóle ktokolwiek chciał się z nimi ożenić, to trzeba dać im posag a na dodatek nie mogą one przejąć ziemi po własnych rodzicach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego m.in. pozbywania się/nie się dziewczynek, córek, dokonywania ich aborcji, sprzedawania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że m.in. zgodnie z tradycyjnymi zasadami m.in. indyjskimi, to kobieta powinna/nie zachowywać się skromnie, żyć w cieniu własnego męża, wychodząc na widok publiczny owijać się szalem, twarz zasłaniać woalką, ukrywać włosy, uznawać władzę mężczyzny nad sobą a nawet mówić do własnego męża „panie”, „władco” a niekiedy i nazywać go „bogiem”, iść za mężem z tyłu-w pewnej odległości oraz okazywać mężowi swoje oddanie m.in. przygotowywać posiłek mężowi dając mu to co najlepsze, a sama niekiedy jedząc resztki po mężu czy synach a nawet przed położeniem się do łóżka ucałować stopy małżonka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie przekonanym o niższości kobiet m.in. z uwagi na rozmaite mity o stworzeniu ludzi a w tym takie, że do stworzenia mężczyzny Bóg, Stwórca wykorzystał już wszystkie materiały, którymi dysponował, więc do ulepienia/stworzenia kobiety musiał wykorzystać resztki i odpadki czy zabrać mężczyźnie fragment jego ciała jak np. żebro i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, że po śmierci męża kobieta powinna solidarnie wraz z nim m.in. popełnić samobójstwo, być wraz z nim pogrzebana czy też winna być spalona na stosie m.in. tak jak to ma miejsce w hinduskich praktykach sati i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego a przez nas cudzego m.in. wspierania/nie, doświadczania, akceptowania/nie, że kobiety wykształcone to prostytutki i hetery i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby i we wszelkich płciach m.in. prowadzenia/nie, zwalczania/nie, wspierania/nie i doświadczania/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. polityki równouprawnienia kobiet i odpowiednio mężczyzn, oraz wierzenia/nie, że ścieżką długotrwałego, dynamicznego wzrostu gospodarczego i bogacenia się społeczeństw, rodzin, państw jest/nie aktywna polityka i działania zmierzające w kierunku równouprawnienia m.in. kobiet i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w kulturach m.in. islamu, arabskich i nie tylko to rola kobiet jest/nie zdominowana pod względem m.in. ekonomicznym, społecznym, religijnym i nie tylko przez mężczyzn a w tym do tego stopnia, że kobietę nieposłuszną mężowi on-mąż może zabić, zaś mąż winien dbać o żonę zarówno finansowo jak i seksualnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że kobieta jest/nie w pełni i odpowiednio częściowo pozbawiona praw publicznych, nie może uczestniczyć w życiu publicznym w takim zakresie jak mężczyzna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że kobieta nie może w takim stopniu jak mężczyzna modlić się do Boga, uczestniczyć w życiu religijnym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że prawem kobiety jest np. rozwieść się z mężem jeśli on jest niewydolny seksualnie oraz jeśli dopuści się zdrady i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie m.in. wszelakich trendów mizoginistycznych, takich jak np. w kulturze greckiej, gdzie rozmaici m.in. filozofowie, literaci, politycy i nie tylko podkreślają/nie a nawet udowadniają/nie niższość duchową, moralną i umysłowa kobiet w porównaniu do mężczyzn i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobieta to niewolnica domowego ogniska m.in. winne być wychowywane w zamkniętej, odizolowanej części mieszkalnej zwanej m.in. gineceum a wyjść na zewnątrz mogą/nie jedynie udając się na uroczystości religijne, oraz że uczyć mogą się/nie jedynie tego co przekazuje m.in. matka, babka i służące a więc tego, co jest każdej kobiecie potrzebne i wystarczające i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że kobietom wolno/nie uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach z mężczyznami tak jak np. w Sparcie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że kobiety, dziewczęta wręcz powinny/nie już od najmłodszych lat przyzwyczajać się/nie do pokazywania nago m.in. podczas procesji, do tańczenia i śpiewania w czasie ceremonii religijnych, w obecności i na oczach chłopców i mężczyzn i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie i nie tylko, że tak jak m.in. w prawie Ateńskim (min ustalonym przez Solona) kobiety dzielą się albo na żony albo na jawne/niejawne prostytutki oraz, że każda kobieta próbująca żyć samodzielnie, wszelkie ubogie kobiety, cudzoziemki, niewolnice, które pracują poza domem prędzej czy później stają się prostytutkami i ich odpowiednikami a w tym jawnymi i odpowiednio ukrytymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w myśl m.in. prawa ateńskiego, to tak naprawdę kobiet żyją i egzystują niemal całe życie w czymś w rodzaju „aresztu domowego”, a wolno im wychodzić jedynie na pogrzeby, święta religijne, ewentualnie do teatru, całe dnie spędzać w wydzielonej części domu i broń boże nie pokazywać się żadnym obcym ani gościom, zaś pogłębiać umiejętności w zakresie jedynie gotowania, szycia, prowadzenia domu, gdyż wykraczająca ponadto wiedza m.in. znamionuje/nie ladacznicę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że posag jaki kobieta otrzymuje od ojca to i tak trafia w ręce jej męża i tak naprawdę służy temu, aby mąż z tego posagu zechciał utrzymywać żonę, sama zaś żona nic tak naprawdę nie posiada i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w myśl m.in. prawa rzymskiego i nie tylko to kobiet są/nie towarzyszkami swoich mężów, że istnieje pomiędzy nimi wspólnota majątkowa, a mąż nie może ot tak opuścić zony, no chyba, że ona dopuści się cudzołóstwa, otrucia dzieci czy kradzieży klucza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie m.in. niskiej pozycji społecznej kobiety w m.in. średniowieczu i nie tylko tam min z uwagi na procesy feudalizacji, dominującą pozycję rycerstwa, z uwagi na religie i filozofię oraz teologię chrześcijańską, jaka widziała w kobiecie źródło zła, jako drzwi, przez które wchodzi Szatan i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że kobieta to „nieudany mężczyzna”, nie mogąca śpiewać w kościele, nosić odkrytych włosów, a kiedy jest w ciąży czy miesiączkuje to wtedy jest/nie nieczysta i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w myśl idei m.in. średniowiecznych kobieta za zdradę małżeńską może zostać nawet ukarana śmiercią, podczas gdy mężczyźnie za zdradę grozi jedynie ogolenie głowy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w myśl idei m.in. średniowiecznych to żona podobnie jak dobry wasal musi m.in. służyć małżonkowi, kochać, doradzać-temu któremu ją oddano i czynić to m.in. lojalnie, bez kłamstw, że żona jest częścią dóbr, jakie posiada mężczyzna, a w przypadku pójścia na wojnę (np. na wyprawy krzyżowe) mąż winien zabezpieczyć czystość i wierność żony np. poprzez zakucie jej w pas cnoty, jak również, że mąż może bić żonę aż do krwi i stosować wobec niej inne akty przemocy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że w myśl idei średniowiecznego chrześcijaństwa, kobieta powinna całkowicie wyrzec się swej „diabelskiej” seksualności a najlepiej wstąpić do zakonu, a nawet trwać przy dziewictwie pomimo zamążpójścia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że stulecia niechęci do kobiet zakończyły się masowym polowaniem na czarownice i praktyki wiedźmińskie, o które podejrzewano niemal każdą kobietę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że elitarne zjawisko miłości dwornej a więc otaczania kobiet czcią przez rycerza to tak naprawdę tylko stylizacja i rodzaj wyrafinowanego i wytwornego maskowania ogromnych nierówności w prawach kobiet i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że skutkiem wielowiekowego negatywnego podejścia do kobiet były/nie luki w medycynie, która to nie potrafiła długo stworzyć rzetelnego opisu anatomii kobiet a aby jakoś to zobrazować to używano analogii do mężczyzn np. opisując pochwę kobiecą jako „odwrócony, negatywny penis” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie, że to ojciec powinien sprawować pieczę nad dziećmi, gdyż kobieta jako słaba i gorsza, może mieć na nie negatywny wpływ i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, zwalczania/nie tego, że w nowy sposób postrzegania kobiety to nie przypisywanie jej podrzędności wobec mężczyzn, ale widzenie przeciwstawieństw i innych cech pomiędzy jednym a drugim jak np.: twardość/miękkość, rozum/emocje, publiczne/prywatne oraz, że kobietę w przeciwieństwie do mężczyzny cechuje m.in. opiekuńczość, empatia, intuicja, ofiarność, moralna przewaga nad mężczyzną, którego demoralizuje sfera publiczna i panująca w niej walka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50. Naszego a przez nas cudzego m.in. ograniczania/nie, zwiększania/nie, zmniejszania/nie, zabierania/nie, oddawania/nie i nie tylko m.in. kobietom ich praw (odpowiednio mężczyznom ich praw) oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 04-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 897 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.