Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Zacności kobiet – intencje

Spisała Agata Pająk na podstawie „Manusmryti”, czyli Traktatu o zacności Manu Swajambhuwa.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego bycia(nie) kobietami, dziewczętami, młódkami, staruchami, wszelkiego rodzaju istotami płci żeńskiej, jakie, aby okazać (nie) się zacnymi(nie), nie powinny(nie) poczynać(nie) sobie w domu własnowolnie(nie), jakie nie poczynają (nie) sobie własnowolnie(nie), jakie zawsze (nie) podlegają(nie) mężczyznom oraz naszego/cudzego uczenia(nie) tego innych, promowania(nie) takiego zachowania, działań, idei, stosowania(nie) ich wobec samych siebie i innych, z wszelkich przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie) takich postaw, bycia(nie) do nich przekonanymi(nie), a w tym we wszelkich płciach, że m.in. kobieta pozostaje(nie), ma(nie) pozostawać(nie) m.in. w dzieciństwie pod władzą ojca, w młodości pod władzą tego, kto dostał jej rękę, pod władzą męża, a gdy męża nie stanie, kiedy kobieta owdowieje, podlega(nie) synom, i nie tylko oraz naszego/cudzego stosowania(nie) się do takich przekonań, wierzeń, łamania (nie) ich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie) takich pomysłów, idei, wierzeń, a w tym we wszelkich płciach, jako kobiety, jako mężczyźni, że kobieta, niewiasta, białogłowa w wolności nie powinna(nie) mieć(nie) nigdy udziału, oraz traktowania(nie) tak kobiet w każdym ich wieku, jako istoty bez prawa(nie) do wolności, bycia(nie) tak traktowanymi(nie), jako kobiety, m.in., jako istoty podlegające(nie) władzy mężczyzn i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), działania(nie) wg takich idei, przekonań, praw, m.in., że kobieta nie powinna(nie) nawet myśleć(nie) o tym, nie powinna(nie) chcieć(nie) tego, aby rozłączyć(nie) się z ojcem, z mężem, synami, aby ich zostawić(nie), m.in. z tego powodu, że rozłączona(nie) z nimi, oba rody kobieta, białogłowa wydaje(nie) na łup niesławie, sprowadza (nie) na rody wstyd i pohańbienie, oraz naszego/cudzego łamania(nie) takich zakazów, praw, jako kobiety, sprowadzając(nie) tym samym wstyd i wydając(nie) rodzinę na łup niesławie, oraz poczucia winy z tym związanego(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia(nie) kobietami, od jakich oczekuje(nie) się, jakich obowiązkiem jest (nie) być(nie) zawsze(nie) wesołymi(nie), pracowitymi(nie), oszczędnymi(nie), zręcznymi (nie) w domowym dziele, gdzie zawsze(nie) statki powinny(nie) być(nie) wyczyszczone(nie), panować (nie) porządek i ład oraz naszego/cudzego, aby okazać(nie) się zacnymi(nie), bycia(nie) traktowanymi (nie) jak służące, niewolnice i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia (nie) kobietami, od jakich oczekuje(nie) się, jakich obowiązkiem jest (nie) być (nie) zawsze(nie) posłusznymi (nie) temu, komu przekazał(nie) nas ojciec, czy brat z ojca przyzwoleniem(nie), a w tym mężowi, oraz naszego/cudzego posiadania(nie) obowiązku, aby mężowi służyć(nie), dopóki żyje, a i po śmierci małżonka nie wolno(nie) nam go lekceważyć(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego składania(nie) rozmaitych ofiar m.in. Panu Stworzeń, rozmaitym innym bogom, bóstwom, boginiom na okoliczność oddania(nie) za mąż córki, m.in. z powodu przekazania(nie) nad nią władzy innemu mężczyźnie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), że, kiedy będziemy(nie) zacnymi(nie) niewiastami, kobietami, m.in. bez prawa(z prawem) do wolności, mąż ślubny(nie) zawsze(nie) będzie (nie) dla nas/innych dawcą szczęścia(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia (nie) przekonanymi(nie), promowania(nie) takich idei, wierzeń, działań, że m.in. „w czas właściwy i nie w porę, na tym i na tamtym świecie, choćby był bez charakteru, rozpustny i cnót wyzbyty, przez niewiastę prawą zawsze mąż jak bóstwo ma być czczony”, a także, że innej dla kobiet, białogłów, nie ma(nie) ofiary, ślubów, postów, poza służbą mężowi, bo ta kobieta, która służy(nie) mężowi osiąga(nie) niebieską chwałę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego, aby okazać (nie) się zacnymi(nie) kobietami, posiadania(nie) obowiązku, wobec tego, kto naszą rękę przyjął(nie), wobec męża, m.in. czy też żywy jest(nie), czy martwy, nic nie czynić(nie), co by mu niemiłym(nie) było(nie), m.in. pragnąc(nie) razem z nim wejść(nie) do nieba i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego dostosowywania(nie) się do oczekiwań otoczenia, do obowiązującego(nie) prawa, tradycji i m.in. po śmierci męża swego, naszego/cudzego do woli umartwiania(nie) swego ciała, spożywania(nie) czystych kwiatów, owoców, korzeni, a także przestrzegania(nie) zakazu, aby innego męża nawet imienia nie wspominać i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego bycia(nie) wdowami, owdowienia i jako wdowy bycia(nie) cierpliwymi(nie) aż do śmierci, oraz powściągliwymi(nie) i cnotliwymi(nie), jak adepci modlitwy, pragnąc(nie) najwyższej zacności, która jest (nie) udziałem niewiast, co zamężne raz jedynie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego bycia(nie) adeptami Modlitwy, m.in. bramińskimi kawalerami, jacy nigdy swoim rodom nie przysporzyli (nie) potomstwa, a w tym, aby znaleźć (nie) się w niebie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) prawymi(nie), zacnymi (nie) żonami, i po śmierci męża, naszego/cudzego życia w celibacie, bez potomstwa, w przekonaniu i wierząc(nie), że chociaż bezdzietne, znajdziemy(nie) się w niebie, jak adepci Modlitwy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego pragnienia, aby mieć (nie) dziecko, potomstwo, mimo braku męża, oraz naszego/cudzego zapomnienia(nie) o mężu i narażenia(nie) się na wzgardę innych oraz zablokowania(nie) sobie drogi do niebios, narażenia(nie) się na strącenie(nie) z niebios i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) dzieckiem poczętym(nie) przez innego ojca, niż mąż matki, lub przez innego męża żony, przez małżonka innej kobiety i, jako takie bycia(nie) niegodnymi(nie) miana dziecka, bycia(nie) odtrącanym(nie), pogardzanym(nie) m.in. z powodu uczynków matki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia (nie) przekonanymi, zalecania(nie) innym, promowania(nie) takich postaw, że drugi mąż dla prawych(nie) niewiast nigdzie nie jest(nie) zalecany(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia(nie) żonami, jakie porzucają(nie), porzuciły(nie) swojego prostego męża, lub pragnęły(nie) go porzucić(nie) dla zażywania (nie) rozkoszy z lepszym(nie) mężczyzną i naszego/cudzego zyskania(nie) przez to wzgardy i bycia(nie) nazywanymi (nie) cudzołożnymi oraz, jako niewierne(nie) mężowi, bycia (nie) potępionymi (nie) przez świat i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego z powodu popełniania(nie) zdrad wobec mężów i na skutek zdrad odradzania(nie) się, jako suki, oraz bycia(nie) pewnymi, że dopadnie(nie) nas/innych grzeszna boleść i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego bycia(nie) kobietami, żonami, jakie są(nie) wierne(nie) mężom, jakie dobrze(nie) panują(nie) nad myślą, mową, ciałem, i są(nie) nazywane(nie), traktowane(nie), jako prawe(nie) oraz bycia(nie) pewnymi(nie), że pójdziemy (nie) do nieba i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego bycia(nie) kobietami, jakie kontrolują(nie), panują(nie) nad sobą, nad swoim zachowaniem, są(nie) podległe(nie) mężom, mężczyznom, spełniają(nie) ich oczekiwania, kaprysy, są(nie) wierne(nie), skromne(nie), ciche(nie), m.in. po to, aby zyskać (nie) sławę najprzedniejszą tu na tym świecie, oraz po śmierci męża niebo i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
22. Naszego/cudzego bycia(nie) mężami spolegliwych(nie), wiernych(nie), cnotliwych(nie), zacnych(nie) żon, jakie były(nie) prawe(nie), cnotliwe(nie), podległe(nie) nam, a które umarły(nie) przed nami, i jako tacy, czucia(nie) się dwakroć zdradzonymi(nie), ale posiadania(nie) powinności, obowiązku dokonać(nie) obrządku spalenia(nie) w świętym ogniu, w ofiarnych naczyniach, w czasie ostatniego rytu, oraz oddania(nie) zmarłej żonie ofiarnych ogni i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
23. Naszego bycia(nie) mężami, jakim wcześniej zmarły(nie) żony i naszego pojmania(nie) kolejnej żony, posiadania(nie) takiego prawa, obowiązku, ponownego ożenku, oraz mieszkania(nie) z nową żoną w swoim/cudzym domu, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24. Naszego /cudzego stosowania(nie) się do praw, zaleceń, rozmaitych tradycji, przekazów, nauk, gdzie kobiety traktowane(nie) są, jako istoty zobowiązane(nie) do podległości(nie), służenia(nie), wierności(nie), do przejawiania(nie) wszelkich cnót, bez prawa głosu i takie jest(nie) ich prawo, m.in. podlegać(nie) mężczyznom i być (nie) w domu, a mężczyźni posiadają(nie) prawo władania(nie) kobietami, powinność(nie) kolejnych ożenków, po ewentualnej wczesnej śmieci żony, oraz wszelkie prawa w domu i poza domem oraz naszego/cudzego buntowania(nie) się przeciw tym prawom i odpowiednio bezprawiu, zgadzania(nie) się z nimi, akceptowania(nie) ich dla siebie i innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

 


Dodano : 29-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 727 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.