Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Obżarstwo, zaburzenie w jedzenie; intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie polegającego na pochłanianiu większej ilości pokarmów i napojów, niż nasze i cudze potrzeby w życiu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków..
2. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, obżarstwa/nie, spożywania niezdrowego pożywienia, w nadmiarze oraz naszego i cudzego potępiania/nie innych, pośpiesznych i nie znających umiaru w jedzeniu i piciu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków..
3. Naszego i cudzego we wszelkich płciach obżarstwa/nie, złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie oraz naszego i cudzego odznaczania się opanowaniem i samokontrolą w jedzeniu i piciu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego i cudzego we wszelkich płciach m.in. złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, zachłanności/nie, nawyków/nie, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu …. jako jednego z siedmiu grzechów głównych (w religiach, w chrześcijaństwie) i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, obżarstwa/nie, oraz naszego i cudzego odczuwana niedostatku, niedosytu, bycia niedożywionymi, jako ubodzy, biedni, którzy cierpią głód i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, jedzenia bez potrzeby lub ponad konieczność, oraz wyszukiwania pokarmów za drogich, nie świeżych, pożądania pokarmów zakazanych, (np. mięsa w dni postne nakazane prawem kościelnym), szkodliwych, niezdrowych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, które jest/nie traktowane jako zaćmienie umysłu, napychanie się, rozpusta, osłabienie duszy, oraz odczuwania w ciele bólu głowy i żołądka i innych dolegliwości, ciężkich chorób i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, traktowanego/nie, jako zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne jako bulimia (żarłoczność psychiczna) i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, traktowanego/nie jako nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu na trzeźwo lub nieprzytomnie a także świadomie/nie, z wszelkich przyczyn, z grzeczności/nie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, a następnie traktowania/nie tego jako choroby i m.in. : wywoływanie wymiotów, stosowanie głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne stosowanie ćwiczeń fizycznych…. i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.
11. Naszego i cudzego we wszelkich płciach m.in. złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, podjadania/nie, które jest/nie traktowane jako stany chorobowe obżarstwa zwanej inaczej "wilczym głodem", "byczym głodem" i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, polegających/nie m.in. na okresowych/nie napadach żarłoczności z utratą kontroli nad ilością spożywanych pokarmów (za słodkich, gorzkich, kwaśnych, zakwaszających, nieświeżych, starych…) i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, przejawiania objawów m.in. bulimii w kontekście przebiegu anoreksji psychicznej oraz powodowania/nie i przyczyniania się do poważnych zaburzeń chorobowych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, jako zaburzenia niespecyficznego, jako zespół przeżuwania, zespół nocnego jedzenia, jedzenia kompulsywnego, napadów objadania się, anarchii żywieniowej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, jako zaburzenia odżywiania, oraz m.in. cierpienia na depresję, powstawiania zachowań autodestrukcyjnych m.in. samookaleczenia się, braku akceptacji swojego wyglądu, lub uzależnienia od innych środków jak m.in. alkohol, narkotyki, wszelkie używki czy od czynności jak m.in. seks i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, które jest/nie zaburzeniem odżywiania jako chorobowe objawy przeżywania m.in. bólu, stresu, strachu, samotności, niskiej samooceny i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, doświadczania/nie jako manifestujących się mechanizmów choroby, które często/nie są/nie niezrozumiałe dla nas/innych, chorego, oraz doświadczania/nie wszelkich następstw i działania/nie jako m.in objadanie się i wywoływanie wymiotów jako działania kompulsywne, oraz wpływu choroby na nas, naszą Duszę, na naszych bliskich, na pracę, na jakość życia…, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18. Naszego i cudzego we wszelkich płciach złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, picia/nie, doświadczania/nie tego, jako zaburzenia odżywiania wymagające specjalistycznego leczenia, terapii m.in. u psychologa, psychiatry, dietetyka, przyjmowania/nie leków, pobytu w szpitalu, a zachowania nieleczone mogą/nie doprowadzić nas/ innych do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.
19. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, przejawiania się jako wszelkiej rangi, poziomu, wymiaru m.in. strażnicy, ochroniarze, opiekunowie, weryfikatorzy, oraz naszego/cudzego posiadania takich, pilnujących m.in. naszego i cudzego złego trawienia, przejadania się, żerowania/nie, łakomstwa/nie, niezdrowego pożywienia, nadmiernego picia oraz naszego powierzenia tych wszystkich oraz nas Bogu Dawcy Życia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.
20. Naszego i cudzego we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn modlenia się do Boga Dawcy Życia i proszenia Boga o uzdrowienie nas, n Duszy, … , o oczyszczenie nas,…, o trwałe skasowanie szkodliwych wzorców, nawyków, nałogów, przyzwyczajeń naszych/naszej Duszy, o odprawienie wszelkich strażników, weryfikatorów, kontrolerów naszych posiłków, naszej Duszy, całej naszej Istoty z wszelkich poziomów (śmierci) i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.
21. Naszego i cudzego na różne sposoby zjadania/nie, smakowania/nie, degustowania/nie, wszelkich potraw, dań, jako zakąsek, zagrych w tym produktów roślinnych, nabiału, węglowodanów, wszelkich zwierząt, ptaków, istot i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie, tego wszelkich skutków.


Dodano : 01-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 172 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.