Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Królowa Lodu/Śniegu; intencje do przemodlenia

Spisała: Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego/cudzego wierzenia/nie, bycia/nie, przekonań/nie o istnieniu/nie rozmaitych istot z mroźnych krain jak m.in. Królowe/Królowie Śniegu, ...Mrozu,… Lodu, Śnieżynki, Dziadki Mrozy, Gwiazdory, oraz Giganci Lodowi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
2. Naszego/cudzego zamrożenia/nie, zamarzania/nie, odczuwania zimna, chłodu, w tym uczuciowego, duchowego, mentalnego i nie tylko z powodu bycia/nie m.in. Królową Śniegu, ..Mrozu,… Lodu, Śnieżynkami, Dziadkami Mrozami, Gwiazdorami oraz Gigantami Lodowymi oraz przez probllemy z tarczycą, problemy z gruczołami dokrewnymi, z krążeniem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
3. Naszego/cudzego, bycia/nie jako wszelkiego rodzaju, poziomu, wymiaru, czasu, płci, rangi, znaczenia m.in. jako Królowa/Król Śniegu, poddani Królowej Śniegu, śnieżynki, kule oraz Giganci Lodowi…, życia/nie w zimnych krainach: śniegu, lodu, mrozu, szronu, lub niemożności życia oraz tak jak oni, naśladowania ich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
4. Naszego/cudzego wierzenia/nie, bycia/nie, posiadania przekonań/nie o istnieniu/nie rozmaitych istot różnorakich stworzeń, tworów, bytów, powstałych/nie ze śniegu, lodu, zamrożonej wody, szronu, pary, mgły i wszelkich innych, podobnych/nie stanów skupienia krain jako m.in. Królowe/Królowie Śniegu, ..Mrozu,… Lodu, oraz Giganci Lodowi … oraz ich poddani, oraz wszelkie do nich podobieństwa, ich zamienniki, odpowiedniki i nie tylko i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
5. Naszego/cudzego bycia/nie wszelkimi m.in. poddanymi, zniewolonymi, zgnębionymi, zmanipulowanymi, zahibernowanymi/nie, zahipnotyzowanymi jak i jako, oraz przez wszelkie m.in. Królowe Śniegu,… , ..Mrozu,… Lodu, oraz Gigantów Lodowych, Dziadków Mrozów, Gwiazdorów, Śnieżki i do nich podobne istoty i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
6. Naszego/cudzego wierzenia/nie), bycia/nie przekonanymi o istnieniu/nie rozmaitych istot wszelakich mroźnych krain jak m.in. Królowa Śniegu, ..Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych … i nie tylko, posiadających/nie czyste/nie, mroźne, zimne, gorące, ciepłe min intencje, zamiary, pomysły, plany wobec nas/innych i odpowiednio podstępne, fałszywe, zawistne, zazdrosne, czyniące szkody i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
7. Naszego/cudzego wierzenia/nie), bycia/nie przekonanymi o istnieniu/nie rozmaitych istot wszelakich mroźnych krain jak m.in. Królowa, Król Śniegu, ..Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych… i nie tylko, m.in. posiadających/nie ponad naturalną moc, sile, potęgę i są/nie niewidzialne/nie, mogą/nie jednak przyjmować/nie dowolną postać, m.in. lodowca, kry, kuli, wody, człowieka, zwierzęcia, potwora i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
8. Naszego/cudzego bycia/nie, przekonania/nie o istnieniu/nie rozmaitych istot z wszelakich mroźnych krain jak: m.in. Królowa Śniegu, …Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych… oraz jak oni i nie tylko mających moce m.in. zamrażania, rozmaitych LDIBT Kz oraz ich zamykania/nie, więzienia/nie, zniewalania/nie, zmuszania/nie do wykonywania/nie wszelkich czynności, zadań, spełniania/nie życzeń i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
9. Naszego/cudzego przyciągania/nie, ukrywania/nie, m.in. wszelkiego rodzaju, poziomu, wymiaru, czasu, płci, rangi innych istot, posiadania przez nas wzorców min. Mrozu, Zimna, Gigantów Lodowych i im podobnych oraz m.in. posiadania/nie m.in. zamrożonych serc, nieczułych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
10. Naszego/cudzego bycia/nie zamkniętych/nie, zamrożonych/nie w rozmaitych krainach, zamkach, komnatach, zaklętych/nie w zimno, utrzymujących zimno w organizmie, w sercu, w narządach, centrach energetycznych, meridianach, kanale czakrowym, w potrójnych ogrzewaczu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie/ tego wszelkich skutków.
11. Naszego/cudzego wierzenia/nie), bycia/nie przekonanymi o istnieniu/nie rozmaitych istot wszelakich mroźnych krain jak Królowa Śniegu, …, Zimna, ...,Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych i podobnie/nie jak one, a także n/c wierzenia/nie, utożsamiania/nie, że one jako wrogie/nie człowiekowi siły natury i są/nie, złe, szkodliwe, niszczące/nie, zniewalające, egoistyczne, lub odpowiednio przychylne/nie, życzliwe, przyjazne, opiekuńcze i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
12. Naszego/cudzego wierzenia/nie, bycia/nie przekonanymi o istnieniu/nie rozmaitych mroźnych istot, stworzeń, bytów, organizmów jak Królowa, Król Śniegu, …, Zimna, ...,Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych, powstałych/nie z mroźnych stanów skupienia lub z czystych/nie zamrożonych/nie intencji, zamiarów, emocji, uczuć, procesów życiowych m.in. z postrzegania, myślenia, analizowania, wyrażania/nie, akceptowania/nie, promowania/nie, narzucania/nie, ukrywania/nie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
13. Naszego/cudzego wierzenia/nie, że Królowa/Król Śniegu, oraz Giganci Lodowi podobnie/nie jak ludzie i nie tylko, powstali/nie z czystego/nie lodu, mrozu, wody, pary,… i nie tylko, które posiadają/nie ponad naturalną potęgę i są/nie niewidzialne/nie, mogą/nie jednak być/nie odczuwane/nie i przyjmować/nie dowolną postać, m.in. człowieka, zwierzęcia, potwora i nie tylko, a także naszego/cudzego wierzenia/nie, że utożsamiają/nie one wrogie/nie zachowania i siły natury, zjawiska, osobliwości, czyny, działania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
14. Naszego/cudzego podtrzymywania/nie, przejawiania/nie, w naszej/cudzej energetyce wszelkich znamion chłodu, zimna, oziębienia, wychłodzenia, odmrożenia, zamrożenia, problemów z krążeniem miłości, krwi i płynów ustrojowych jako m.in. Królowe/Królowie Śniegu, ..Mrozu,… Lodu, oraz Giganci Lodowi … i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
15. Naszego/cudzego podtrzymywania/nie, przejawiania/nie, w naszej/cudzej energetyce wszelkich chorobowych znamion zimna, chłodu w tym problemów z tarczycą, nerkami, z krążeniem krwi oraz przejawiania tego m.in. w relacji z innymi, z bliskimi, innymi ludźmi, duszami w sytuacjach komunikowania, kochania, pomagania,… jak również izolowania, wycofania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
16. Naszego/cudzego bycia/nie przekonanymi o istnieniu/nie rozmaitych powstałych/nie z czystego/nie śniegu, mrozu, lodu, zamrożonej wody, szronu, pary, mgły i wszelkich innych, podobnych/nie stanów skupienia lub z czystych/nie zamrożonych/nie intencji, zamiarów, emocji, również jak one posiadania/nie, utrzymywania/nie, ukrywania/nie, dawania/nie wszelkich atrybutów, typu pierścienie, różdżki, pałki, iskierki, powozy, sanie, lustra, kryształy, tafle lodu, tafle szkla, ich okruchy, kule, kamienie, i wszelkie inne akcesoria i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
17. Naszego/cudzego przyciągania/nie, ukrywania/nie, wszelkiego rodzaju, poziomu, wymiaru, czasu, płci, rangi m.in Strażników, opiekunów, weryfikatorów, kontrolerów, lodu, mrozu, zimna, oraz Gigantów Lodowych,…., m.in. z wszelkich poziomów, czasów, wymiarów, krain, mitów, przekazów, bajek, legend, filmów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
18. Naszego/cudzego przejawienia/nie własnych cech osobowości, sposobu zachowania, działania i nie tylko jako m.in. Królowa Śniegu, …, Zimna, ...,Mrozu,… Lodu oraz Gigantów Lodowych, Dziadków Mrozu, Gwiazdorów, Śnieżki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
19. Naszego/cudzego przyciągania/nie, ukrywania/nie, wszelkiego rodzaju, poziomu, wymiaru, czasu, płci, rangi istot, wzorców, m.in Królowej Śniegu, Śnieżki, władców lodowatych krain, oraz Gigantów Lodowych, którym obce są/nie jakiekolwiek ciepłe, serdeczne uczucia, miłość, ciepłe życie rodzinne, którzy chcą/nie pozyskać innych ludzi, dusz … dla swych celów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.
20. Naszego/cudzego jako i jak wszelkiego rodzaju, poziomu, wymiaru, czasu, płci, rangi m.in. Królewny Śniegu, władców lodowych krain, Śnieżki, oraz Gigantów Lodowych,…., posiadania/nie mocy: zamrażania/nie, przejawiania negatywnych zachowań, zazdrości, egoizmu, niskich pobudek, wyrządzania/nie szkody, nawet uśmiercania innych dla korzyści własnych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania wszelkich tego skutków.


Dodano : 14-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 579 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.