Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Purana Bhagawata; intencje do przemodenia

Tekst może wydawać się dziwny dla osób znających 11 canto Purana Bhagawata.
Dodałem bowiem do osoby Kriszny m.in. zestaw bóstw, Mesjaszy, a nawet Boga. Kiedy nie wiemy co i kogo nasze Dusze czciły w poprzednich wcieleniach, takie zestawienie pozwoli na głębsze uwolnienie negatywnych skutków karmy.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia mędrcami i powodowania, że inni są mędrcami wśród bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-dotyczące naszego bycia tymi, którzy szczególnie pomagają najbardziej upadłym, ale również tym, którzy są zaawansowani na ścieżce doświadczenia m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, przez których i dla których, działania bogów, bóstw, bogiń, Mesjaszy, Boga sprowadzają zarówno szczęście jak i nieszczęście żywym istotom, oraz promowania i doświadczania idei, że czynności wielkich mędrców, którzy przyjęli nieomylnego m.in. Najwyższego Pana/Pani, odpowiednio rozmaitych bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga jako swoją duszę, przynoszą tylko szczęście wszystkim istotom i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia wielbicielami m.in. Najwyższego Pana/Pani, odpowiednio rozmaitych bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, otrzymującymi od nich dary stosownie do rodzaju spełnianej ofiary, gdzie Bogowie, bóstwa, weryfikatorzy, Mesjasze, Bóg są nadzorcami karmy, tak jak czyjś cień, i wierzenia, że w rzeczywistości to tylko święci są prawdziwie miłosierni dla upadłych
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego wypełniania, wymyślania obowiązków, idei, które sprawiają zadowolenie Bogu, Najwyższej Osobie a także wszystkim wśród bogów, bogiń, bóstw i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego udzielania rad i proszenia o rady, tak abyśmy i inni dzięki łasce zostali uwolnieni m.in. ze szponów materialnej egzystencji, która pełna jest niebezpieczeństw i trzyma nas ciągle w strachu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, dla których i przez których czysta transcendentalna służba oddania dla m.in. Najwyższego Pana/Pani, dla bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio dla Boga jest tak duchowo potężna, że dzięki samemu słuchaniu o niej, wielbieniu jej chwał, pamiętaniu o niej, przyjęciu jej z szacunkiem i wiarą, lub poprzez wychwalanie innych osób, które ją pełnią, nawet ten kto nienawidzi lub wychwala bogów i inne istoty, kto jest bałwochwalcą może zostać natychmiast oczyszczonym i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego czczenia, wielbienia m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga co przynosi skutek tak pomyślny, że ktokolwiek słucha i wychwala kogoś z wymienionych staje się w pełni pobożny i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego inkarnowania w tym świecie po to, aby rozpowszechniać rozmaite zasady religijne, dzięki którym żywe istoty osiągają ostateczne wyzwolenie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego odrzucania świata materialnego uważając wszystkie przyjemności za tymczasowe i bezużyteczne, oraz wielbienia Boga, bóstw, Jezusa, Boskich Matek srogimi wyrzeczeniami, by ostatecznie po 3 wcieleniach, lub innej ich liczbie udać się do siedziby m.in. Najwyższego Pana/Pani, do bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, jacy mają niezwykłe szczęście rozpowszechniania wiedzy o Absolucie, przemierzając ziemię, widząc cały wszechświat razem z jego subtelnymi i wulgarnymi przejawami jako manifestację m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, którzy nie różną od Niego samego i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia wyzwolonymi duszami i istotatmi które podróżują bez ograniczeń na planety bogów, siedziby mistyków [Sadhja], na planety Gandharwa zamieszkałe przez niebiańskich muzyków, Jakszasów, towarzyszy skarbnika Kuwery, planety ziemskie oraz na planetę Kinnarów mogących dowolnie zmieniać formę cielesną, planetę węży Naga, planety mędrców, aniołów, planety braminów i krów oraz na planetę zwolenników m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga Śiwy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, na widok których tak czystych wielbicieli m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga , którzy są bardziej promienni niż słońce, wszyscy obecni tam uczestnicy mszy, ofiary, wykonawca, bramini, a nawet sam ogień, nieruchomieją z szacunku
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia, działania jako ci, którzy posiadają ludzkie ciała, mając szansę obcowania z czystymi wielbicielami, którzy są drodzy Najwyższemu Panu, bogom, boginiom, bóstwom, Boskim Matkom, Mesjaszom i odpowiednio Bogu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego rozumienia, doświadczania wszystkiego, co jest najwyższym dobrem i poglądu , że w ostateczności, nawet drobna chwila obcowania z czystymi wielbicielami Boga, bóstwa, bogów, bogiń w tym świecie narodzin i śmierci jest bezcennym skarbem dla każdego człowieka, każdej Duszy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia żywą istotą służącą Bogu, bogom, Jezusowi, Krisznie i nie tylko im z miłością natychmiast zadowalającą m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, który w zamian oddaje uwarunkowanej duszy siebie samego i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia takimi, których inteligencja jest bezustannie zakłócana utożsamianiem się z tym tymczasowym światem, którzy mogą uwolnić się od strachu jedynie przez wielbienie lotosowych stóp nieomylnego m.in. Najwyższego Pana/Pani, rozmaitych bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, kiedy w trakcie wykonywania tej i innej służby oddania wszystkie obawy znikają całkowicie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia pewnymi tego, że ktokolwiek przyjmie ścieżkę duchowej służby dla m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, nigdy nie popełni błędu na drodze do doskonałości, nigdy nie potknie się ani nie upadnie nawet biegnąc z zamkniętymi oczyma
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, których wszystkie czynności, słowa, myśli, zmysły, inteligencja czy oczyszczona świadomość, wykonywane zgodnie z naturą nabytą w uwarunkowanym życiu, powinny być ofiarowane Najwyższemu Panu, bogom, boginiom, bóstwom, Boskim Matkom, Mesjaszom i odpowiednio Bogu i dla ich/ jego przyjemności i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi u których i przez których strach pojawia się, gdy żywa istota identyfikuje się z materialnym ciałem w trakcie zaabsorbowania się zewnętrzną, iluzoryczną energią m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, kiedy żywa istota odwraca się od m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio od Boga, zapominając o swojej oryginalnej pozycji, jaką jest bycie sługą Najwyższego i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego służenia Najwyższemu Panu, bogom, bogiom, bóstwom, Boskim Matkom, Mesjaszom i odpowiednio Bogu bez ociągania się, gdzie służba oddania powinna być pełniona zgodnie ze wskazówkami bona fide mistrza duchowego, kapłana, kapłanki, których należy przyjąć jako godne czczenia Bóstwo i traktować go jak swoje życie i duszę i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, promowania, że chociaż dualność tego świata materialnego tak naprawdę nie istnieje, to jednak jest ona doświadczana przez uwarunkowaną duszę, istotę, człowieka jako prawdziwa z powodu uwarunkowanej inteligencji, kiedy wyimaginowane doświadczenie otaczającego świata oddzielonego od Kriszny może być porównane do snu i pragnienia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, u których cechami umysłu jest przyjmowanie i odrzucanie różnych czynności w oparciu o zadowalanie zmysłów, oraz kontrolowania umysłu powstrzymując go od widzenia rzeczy w oddzieleniu od Kriszny, od Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio od Boga, aby po pokonaniu strachu, całkowicie porzucić przywiązanie do materialnych obiektów jak żona/mąż, rodzina i narodowość, i wędrować swobodnie bez krępacji słuchając i śpiewając święte imiona i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego promowania i doświadczania, że święte imiona m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga są wszechpomyślne, ponieważ opisują Jego, ich min. duchowe narodziny i czynności, które spełniane są w tym świecie dla wyzwolenia uwarunkowanych dusz i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, jacy święte imiona m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga gloryfikują, i wysławiają na całym świecie, osiągając stan miłości do Boga, do bóstw, bogów i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego stawania się w końcu jako wielbiciele i dewoci umocnionymi w swojej służbie jako wieczny sługa m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga i stopniowo mocno przyciąganymi do jednego, określonego imienia i formy Boga, Najwyższej Osoby i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, których serce topnieje w ekstazie miłości do m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, kiedy osoba taka śmieje się bardzo głośno, płacze lub pokrzykuje, a czasami śpiewa i tańczy jak szaleniec, ponieważ jest obojętna na opinię publiczną i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego bycia tymi, którzy nie widzą niczego w oddzieleniu od Kriszny, od Boga, Najwyższej Osoby, m.in. od Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i gdzie min. eter, astral, ogień, powietrze, woda, ziemia, słońce i inne obiekty świetlne, wszystkie żywe istoty, cztery kierunki, drzewa i inne rośliny, rzeki i oceany – cokolwiek jest doświadczane, powinno być uważane jako przejawy bóstwa, bogini, Boga i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania i promowania tego, że oddanie, bezpośrednie doświadczenie m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga oraz wolność od materii, są doświadczane jednocześnie przez kogoś, kto przyjął schronienie w Bogu, Najwyższej Osobie i w bóstwach rozmaitych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania i promowania tego, że wielbiciel i dewota, który z nieprzerwanym wysiłkiem czci lotosowe stopy nieomylnych postaci m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, osiąga niezachwiane oddanie, wolność od przywiązań i zrealizowaną wiedzę o Najwyższym Bogu, i o bóstwach, osiągając najwyższy duchowy spokój i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, jakie są naturalne symptomy, dzięki którym można rozróżnić początkujących wielbicieli, tych na pośrednim etapie i tych najbardziej zaawansowanych wielbicieli i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że najbardziej zaawansowany wielbiciel i dewota widzi wewnątrz wszystkiego duszę wszystkich dusz m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, Śri Krisznę, kiedy w rezultacie widzi on wszystko w powiązaniu z Najwyższym Panem, Panią i rozumie, że wszystko co istnieje jest wiecznie usytuowane w Bogu, Najwyższej Osobie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że wielbiciel i dewota drugiej klasy, będący w stanie pośrednim, zwany madhjama–adhikari, ofiarowuje swoją miłość Bogu, Najwyższej Osobie, bóstwom, Jezusowi, Boskim Matkom, że jest szczerym przyjacielem innych wielbicieli, okazuje łaskę ludziom będącym w niewiedzy oraz osobom niewinnym, ale odrzuca tych, którzy są zazdrośni o Boga, o bogów i bóstwa rozmaite i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że wielbiciel i dewota, który wiernie angażuje się w wielbienie Bóstwa w świątyni, ale nie zachowuje się odpowiednio wobec innych wielbicieli i ludzi w ogólności, zwany jest prakrita-bhaktą albo jest materialistycznym wielbicielem -dewotem i jest uważany za usytuowanego na niższej pozycji i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że w materialnym świecie nasze i cudze ciała ciągle starzeją się i umierają, że powietrze życia [prana] jest atakowane przez głód i pragnienie, umysł jest zawsze niespokojny, inteligencja tęskni za czymś nieosiągalnym i w końcu wszystkie zmysły wyczerpują się po ciągłym zmaganiu z materialną naturą i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że osoba która nie jest oszołomiona przez nieuniknione cierpienia, wywołane materialną egzystencją i która pozostaje z dala od nich, po prostu pamiętając lotosowe stopy Boga, Najwyższej Osoby, stopy bóstw, bogiń, bogów, mesjaszy jest uważana za pierwszej klasy dewotę, wielbiciela i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że ten, kto przyjął wyłączne schronienie w Najwyższym Panu, w Pani, w bogach i bóstwach, w Bogu, uwalnia się od czynności dla owoców będących skutkiem pożądania, że kto faktycznie schronił się u lotosowych stóp m.in. Najwyższego Pana/Pani, Pani, u stóp bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga, jest wolny od pragnienia cieszenia się tymczasowymi materialnymi przyjemnościami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że plany cieszenia się seksem, społecznym prestiżem i pieniędzmi nie budzą się w naszym i cudzym umyśle wielbiciela i dlatego też bycia uważanymi za czystego wielbiciela na najwyższym etapie oddania i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że narodziny w arystokratycznej rodzinie oraz spełnianie wyrzeczeń i pobożnych czynności z pewnością napawają nas i innych dumą i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, egoistycznych koncepcji myślenia – „to jest moje, a to należy do innych” – i przestawnia przejmować się sprawianiem przyjemności swojemu ciału oraz bycia obojętnymi wobec sprawiania komfortu innym, a przez to jako wielbiciele i dewoci stawania się spokojnymi i wewnętrznie zadowolonymi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że lotosowych stóp m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga poszukują najwięksi z bogów, Brahma i Śiwa, którzy przyjęli Go, lub ich za życie i duszę, że czysty wielbiciel i dewota m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga nigdy i w żadnych okolicznościach nie może zapomnieć Jego, lub ich lotosowych stóp i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że wielbiciel i dewota nie porzuci schronienia lotosowych stóp m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga nawet na chwilę – co tu mówić – nawet na ułamek chwili – nawet w zamian za pozycję kontrolowania i radowania się bogactwami całego wszechświata i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że lotosowe stopy m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga dokonały niezliczonej ilości heroicznych wyczynów a prześliczne paznokcie Jego, Jej, Ich palców są niczym cenne klejnoty, gdzie blask emanujący z tych paznokci jest niczym chłodzący blask księżyca i natychmiast uwalnia od cierpień serce czystego wielbiciela, dokładnie tak, jak ukazanie się księżycowego blasku łagodzi żar słoneczny i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że Bóg, Najwyższa Osoba, bogini, bóstwo jest tak łaskawe, że jeśli uwarunkowane dusze wzywają Go, Ją, Ich przez wymówienie świętego imienia nawet nie intencjonalnie czy niechcąco, to Najwyższy Pan, Pani, Bóstwo jest skłonne zniszczyć nieograniczoną ilość grzechów w ich sercach i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków.
-wszystkie nasze intencje dotyczące naszego, a z naszej inspiracji również cudzego doświadczania, rozumienia, widzenia i promowania tego, że jeśli wielbiciel i dewota przyjąwszy schronienie lotosowych stóp m.in. Najwyższego Pana/Pani, bogów, bogiń, bóstw, Boskich Matek, Mesjaszy i odpowiednio Boga powtarza ich lub jej, jego święte imię z czystą miłością, które to imię i postać, nigdy nie odchodzi z serca takiego wielbiciela, który znany jest, jest znany jako bhagawata-pradhana, i jest godny najwyższej gloryfikacji i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczanie/nie, tego wszelkich skutków. 


Dodano : 20-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 895 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.