Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Twórczość o Bogu, dla Boga, przeciwko Bogu – intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. dramatów a w tym satyrowych, liturgicznych, właściwych, mieszczańskich, romantycznych, muzycznych, scenicznych i niescenicznych, obyczajowo-psychologicznych, ekspresjonistycznych, epickich, poetyckich, symbolicznych, antycznych, szakspirowskich, groteskowych, naturalistycznych, powszechnych, współczesnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich powieści, utworów pisanych prozą, powieści historycznych, politycznych, przygodowych, sensacyjnych, społeczno-obyczajowych, psychologicznych, biograficznych, fantastyczno-naukowych, fantasy, kryminalnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych nowel, utworów krótkich, jednowątkowych, wielowątkowych, z małą i dużą liczbą bohaterów, z punktami kulminacyjnymi, z Bogiem w roli głównej i odpowiednio pobocznej a także wszelkich eposów, utworów wierszowanych, rozbudowanych, mitologicznych, jak również opowiadań, tematycznie ograniczonych do jednego wątku i odpowiednio wzbogaconych epizodami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich baśni, utworów o charakterze fantastycznej, pozbawionych określonego czasu np. rozpoczynając „dawno, dawno temu za górami, za lasami” a także podań, legend, utworów nasyconych elementami fantastyki, zawierających część prawdy lub odpowiednio zmyślonych, nieprawdziwych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych anegdot a w tym prawdziwych i nieprawdziwych, z elementami dydaktycznymi i bez nich oraz o wydźwięku humorystycznym, z wyrazistym zakończeniem i obecnością niespodziewanej puenty oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych kazań, wspomnień, listów, dzieł i twórczości z zakresu propagandy, wszelakiej literatury stosowanej jak dzienników, rozmów, monografii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich satyr, utworów ośmieszających i piętnujących samego Boga, ironii, polemik, poematów, wodewili, parodii, fars i tragifars i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. szeroko rozumianej publicystyki a w tym pozaprasowej: traktatów, rozpraw, pism ulotnych, a także publicystyki prasowej: artykuły, felietony, reportaże oraz publicystyki radiowej, telewizyjnej, filmowej i innych wszelakich wypowiedzi mających na celu wpływ na opinię publiczną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych filmów telewizyjnych, dokumentalnych, magazynów porannych, reportaży, sportowych, kulinarnych, miniseriali, prognoz pogody, programów dla dzieci, programów informacyjnych, muzycznych, popularnonaukowych, przyrodniczych, publicystycznych, religijnych, rozrywkowych, teleturniejów, oper mydlanych, serialu i filmów animowanych, komediowych, dramatycznych, młodzieżowych, prawniczych, medycznych, paradokumentów, sitcomów, telenoweli, talk-show, teatralnych przedstawień, telesklepów, programów z ofertami, audycji, wywiadów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. pamiętników, relacji prozatorskich o zdarzeniach których my czy inni byliśmy uczestnikami bądź naocznymi świadkami takich m.in. pisanych z pewnego dystansu czasowego a także wszelkich dzienników z elementami autobiograficznymi, z bieżącymi zapiskami, sporządzanych na potrzeby własne i cudze oraz wszelkich innych nieregularnych zapisków wspomnień a w tym wszelkich dzienników intymnych, podróży, diariuszy i nie tylko m.in. obarczonych autocenzurą, przeznaczonych i odpowiednio nie przeznaczonych do upublicznienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich ballad i innych gatunków synkretycznych m.in. takich z dialogami, symboliką ludową, przysłowiami, złotymi myślami, obecnością postaci fantastycznych, tworzonych językiem ludowym, potocznym a nawet gwarą, łączących elementy epiki, liryki i dramatu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkiej naszej i cudzej twórczości i sztuki zawierającej elementy przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, wymiarów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. liryki i innych utworów przedstawiających przeżycia wewnętrzne, emocje, subiektywny obraz rzeczywistości i samego Boga a w tym anakreontyków i utworów o charakterze biesiadnym, rubasznym, żartobliwym, wesołym, oraz wszelkich sielanek i eklogii sławiących uroki życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich canzon a w tym pisanych wierszem, o tematyce wojennej, miłosnej, rycerskiej jak również tzw dum o charakterze refleksyjnym, elegijnym m.in. opowiadających o czynach bohaterów historycznych a w tym samego Boga oraz takich wszelkich gdzie Bóg opowiada sam o sobie, gdzie jest głównym bohaterem i sam mówi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich pieśni, od, dytyramb o charakterze pochwalnym, patetycznym, wzniosłym, tragicznym, z cechami emocjonalnymi, liryki chóralnej i solowej, nacechowanej entuzjazmem, śpiewanych podczas świąt a nawet odtwarzanych z połączeniem śpiewu i tańca i nie tylko a także wszelakich hymnów, o charakterze religijnym, państwowym, narodowym, wojskowym, koronacyjnym, akademickim, szkolnym, patriotycznym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich pieśni żałobnych, elegii, trenów, utworów o treści poważnych, tragicznych, refleksyjnych, utrzymanych w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania, skargi, dotyczących spraw osobistych, problemów egzystencjalnych, karmy a także wszelakich epicedium składających się z części pochwalnej dla zasług i zalet (zmarłego), opłakiwania i pocieszenia, ukazania wielkości straty a w tym epigramatów, aforyzmów, napisów na pomnikach, nagrobkach, haiku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelakich pieśni weselnych, epitalamium, pieśni i utworów o pochwale płodności, miłości, małżeństwa oraz madrygałów oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich limeryków, miniaturek lirycznych o charakterze nonsensownym, groteskowym, ironicznym a nawet szyderczym oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkiego rodzaju psalmów, utworów modlitewnych, pieśni religijnych, psalmów dziękczynnych, błagalnych, proroczych, pochwalnych, patriotycznych, żałobnych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. rozmaitych filmów, utworów audiowizualnych, składających się ze scen, z dialogami, aktorami, a w tym filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych, oświatowych, propagandowych, krótkometrażowych, średniometrażowych, długometrażowych, seriali składających się z odcinków, wszelkich horrorów, komedii, melodramatów, erotyków, pornografii, filmów wojennych, gangsterskich, kryminalnych, biograficznych, dreszczowców, muzycznych, przygodowych, historycznych, sf, kostiumowych, psychologicznych, obyczajowych, społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. kabaretów, stand-upów, skeczy, satyr, komiksów, tańców, gier, reklam, teatrów, baletów, oper i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkiego malarstwa a w tym religijnego, mitologicznego, historycznego, batalistycznego, pejzażowego, rodzajowego, portretów, aktów, abstrakcji, ikon, rysunków, szkiców a także wszelkich grafik, odbitek, rycin, plakatów, ilustracji, druków okolicznościowych, magazynów, gazet, znaczków, banknotów, ekslibrysów, liternictwa, kaligrafii, graffiti, murali i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelakich fotografii, obrazów rysowanych światłem, fotografii tradycyjnych, cyfrowych, fotoreportaży, jak również wszelakich instalacji, wieloelementowych realizacji artystycznych w konkretnych przestrzeniach, scenografii, plastycznych opraw filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego, telewizyjnego, dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci, oświetlenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelakich elementów architektury, budowli, krajobrazu, gnomiki-sztuki budowania zegarów, mechaniki-budowania machin wojennych, użytkowych, architektury o charakterze sakralnym, mieszkalnym, rządowym, rekreacyjnym, pożytku publicznego, edukacji, komercyjnych, industrialnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich rzeźb, form trójwymiarowych, rzeźb pełnych, płaskorzeźb, reliefów, posągów, popiersi, głów, zoomorficznych, zwierząt a w tym takich fantastycznych, floralnych, o charakterze dekoracyjnym, architektonicznym, kultowym, memoratywnym, pomnikowym, nagrobnym, odlewów, odcisków i nie tylko oraz wszelkich elementów ceramiki, wypalanych z gliny, ceramiki architektonicznej, artystycznej, sanitarnej a także wzornictwa przemysłowego jak również witraży i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, promowania/nie m.in. dla Boga, o Bogu i odpowiednio przeciwko Bogu m.in. wszelkich tatuaży, form i technik modyfikowania ciała a w tym w celach rytualnych, wojennych, religijnych i wszelkich innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 

 


Dodano : 21-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1231 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.