Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Rezonans, wibracja; intencje do przemodlenia

Autorka Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, wprowadzania/nie, powodowania/nie, rezonansu jako m.in. reakcji i zjawiska fizycznego zachodzącego dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem/zniżką drgań każdego układu drgającego dla określonej częstotliwości i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
2. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, przejawiania/nie, powodowania/nie, rezonansu, reakcji jako częstotliwości, dla której drgania wykazują podobieństwa/różnice jako rezonansową i nie tylko
3. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, przejawiania/nie, powodowania/nie, rezonansu jako oddziaływania układu drgającego o wielu stopniach swobody na wiele różnych częstości własnych i dlatego możliwe są drgania rezonansowe na każdej z tych częstotliwości i nie tylko
4. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, przejawiania/nie, powodowania/nie, m.in. naszego i cudzego aktywowania/nie, wywołania/nie rezonansu w najłatwiejszy sposób na częstotliwości najniższej, czyli dostrajania się/nie, przyjmowania i pobudzania bodźców z zewnątrz i nie tylko
5. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, powodowania/nie, rezonansu jako układu, gdy rezonuje, drga nasze ciało i zmysły, pobiera energię ze źródła pobudzającego go i jest w stanie przechowywać ją i nie tylko
6. Naszego i cudzego posiadania, promowania wiedzy/nie, powodowania/nie, rezonansu, m.in. naszego dostrajania się/nie energii powodowanej tłumieniem (jako straty) lub stanem równowagi, wynikające również z naszych i cudzych podobnych częstotliwości zewnętrznych i nie tylko
7. Naszego i cudzego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, poziomu czynnikiem rezonansu, (istotą biologiczną) oraz dostrajania się i generowania określonych m.in. wysokich/nie, niskich/nie częstotliwości drgań i wibracji (podobnych do częstotliwości własnych) i nie tylko
8. Naszego i cudzego bycia/nie, popadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. jako złość, gniew, irytacja, żal, rozdrażnienie, zdenerwowanie, wściekłość, zniechęcenie, niezadowolenie i nie tylko
9. Naszego i cudzego dostrajania się/nie, popadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. jako bodźcami komunikacyjnymi pomiędzy nami a innymi wszelkimi istotami, Duszami, bytami, tworami, świętymi, demonami, aniołami,…, BM,…, różnymi religiami,….., kapłanami, …., i nie tylko
10. Naszego i cudzego popadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami wysokimi m.in. jako bodźcami komunikacyjnymi pomiędzy nami: moją Duszą, całą naszą Istotą a Bogiem Dawcą życia, oraz innymi istotami o podobnej wibracji i nie tylko
11. Naszego i cudzego dostrajania się/nie, popadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. jako bodźcami komunikacyjnymi pomiędzy nami, a otoczeniem, wszelkimi istotami, ludźmi, zwierzętami, wojskiem, rządzącymi grupami m.in. manipulującymi naszymi, cudzymi umysłami, rozumem, nastrojem, działaniem, życiem i nie tylko
12. Naszego i cudzego popadania/nie, dostrajania się/nie, rezonansu z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. dostrajania się i powodowania w naszej energetyce nieharmonijności, zaburzeń, zniszczeń, uszkodzeń, niesprawności, chorób i nie tyko
13. Naszego i cudzego świadomego bycia/nie, dostrajania się, rezonansu z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. posłuszeństwa wobec innych, uległości, a także walki z innymi, oraz bycie/nie w grupach religijny, państwowych i nie tylko (na prawie rezonansu rezonuje z tym naszym/cudzym programem…) i nie tylko
14. Naszego i cudzego świadomego bycia/nie, dostrajania się, rezonansu z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. z karmą naszej Duszy i wzorcami karmicznymi, naszej niewiedzy o uwikłaniach naszej Duszy, oraz przejawiania i sprzeciwiania się temu… i nie tylko
15. Naszego i cudzego świadomego bycia/nie, dostrajania się, rezonansu z wszelkimi wibracjami niskimi m.in. z chaosem, który może wprowadzać manipulacje, narzucać reżim i totalitaryzm, uległość, zależność i upadek moralności i nie tylko
16. Naszego i cudzego dostrajania się/nie, popadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami wysokimi m.in. radością, zadowoleniem oraz z bodźcami komunikacyjnymi pomiędzy nami, naszą Duszą oraz naszego świadomego dostrajania się do Bożej wysokiej częstotliwości i nie tylko
17. Naszego i cudzego świadomego dostrajania się/nie opadania/nie w rezonans z wszelkimi wibracjami wysokimi m.in. jako czynnika ochraniającego nas, nasze Dusze przed niskowibracyjnymi i destrukcyjnymi, manipulacyjnymi atakami, z którymi nasza energetyka, częstotliwość nie rezonuje i nie tylko
18. Naszego i cudzego świadomego bycia/nie, dostrajania się, rezonansu z wszelkimi wibracjami wysokimi m.in. naszymi wypowiadanymi modlitwami, intencjami, w pracy z Bogiem, z łatwością, z wysiłkiem, w osiąganiu wyższych wibracji, harmonii, myśli oraz manifestowania się w ciele fizycznym, duchowym, na wielu poziomach naszego kosmicznego istnienia i nie tylko
19. Naszego i cudzego świadomego bycia/nie, dostrajania się, rezonansu z wszelkimi wibracjami wysokimi m.in. poprzez modlitwę, rozmowę, …, z Bogiem, który jest Miłością, siłą Stwórczą i Twórczą … i nie tylko
20. Naszego i cudzego świadomego/nie dostrajania się, rezonanowania z wszelkimi wibracjami m.in. narzuconymi kodami, programami, umowami, każdy sam pracuje/nie nad sobą i zmienia się/nie i nie tylko


Dodano : 08-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 515 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.