Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wiedźmin; intencje do przemodlenia

Autorka Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

 1. Naszego/cudzego bycia/nie, tworzenia/nie, realizowania/nie, przejawiania/nie predyspozycji jako wszelkiej rangi, poziomu, wymiaru, wielkości, znaczenia i nie tylko m.in. wiedźmy, wiedźmini zrzeszeni/nie w bractwie, grupie, klanie i nie tylko oraz pracujący samodzielnie, w pojedynkę zajmujący się/nie m.in. odpłatnym/nie zabijaniem potworów, stworów zagrażających bezpieczeństwu ludzi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków.

 2. Naszego/cudzego bycia/nie, tworzenia/nie, realizowania/nie, przejawiania się/nie jako wszelkiej rangi, poziomu, wielkości, znaczenia i nie tylko m.in. wiedźmy, wiedźmini pracujący/nie wyłącznie samodzielnie, w pojedynkę jako najemnicy, których nie obchodzi kogo ma/nie zabijać, gdzie walczyć i nie tylko, byle otrzymać za to zapłatę, nagrodę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków.

 3. Naszego/cudzego bycia/nie, wszelkiej rangi, znaczenia wiedźminami i tak jak oni, zostając/nie wybrani przede wszystkim jako dzieci, zawsze jako chłopcy, zostali/nie przyznani starszym wiedźminom na szkolenie przez tzw. ‘Prawo Niespodzianki’ i nie tylko

 4. Naszego/cudzego bycia/nie, jako młodzi chłopcy i posiadania/nie predyspozycji do bycia/nie wiedźminami i doskonalenia m.in. odruchów i refleksu, wyostrzania zmysłów, stawania się/nie niewiarygodnie/nie szybkimi, czujnymi i nie tylko

 5. Naszego/cudzego bycia/nie, jako młodzi chłopcy i posiadania predyspozycji dobycia/nie wiedźminami i doskonalenia/nie, kontrolowane umysłem funkcji życiowych m.in. jak np. oddechu, pulsu, węchu i nie tylko

 6. Naszego/cudzego bycia/nie, jako młodzi i posiadania predyspozycji i doskonalenia nas i innych już w dzieciństwie jako szczególnie odpornych i poddawania/nie eksperymentalnym mutacjom ciała i nieodwracalnym zmianom, a nawet stawanie się/nie bezpłodnymi i nie tylko

 7. Naszego/cudzego bycia/nie, wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini posiadania predyspozycji i szkolenia jako ‘mutanty’ o dużych granicach możliwości, m.in. możności tłumienia swoich emocji tak, iż inni sądzili, że wiedźmy, wiedźmini nie mają uczuć i nie tylko

 8. Naszego/cudzego bycia/nie, wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini i tak jak oni, narażania się/nie na skutki uboczne, trudne do przewidzenia m.in. konsekwencje podczas mutacji w bardzo młodym wieku, gdzie m.in. efektem ubocznym są/nie białe włosy, nadwrażliwość i nie tylko

 9. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi chłopcy i trenowani/nie, oraz naszego i cudzego inicjowania na wiedźminów poprzez m.in. szkolenia w sztuce walki, obrony, ataku, różnorakiej wytrzymałości, heroizmu, dzielności i nie tylko

 10. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi i trenowani/nie na wiedźminów i tak jak oni poddawani/nie daleko idącym przemianom genetycznym organizmu poprzez m.in. magiczne eliksiry (tzw. Próba Traw), prowadzące nawet do utraty zdrowia, życia i nie tylko

 11. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi i trenowani/nie na wiedźminów i poddawani wszelakim przemianom gdzie jedynie troje lub czworo na dziesięcioro dzieci przechodziło/nie pomyślnie mutację (przemianę) wywołaną m.in. lekami, a większość umierała/nie w straszliwych męczarniach i nie tylko

 12. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi i trenowani/nie, inicjowani/nie na wiedźminów i poddawani daleko idącym przemianom a jeśli ich organizm pozytywnie przeszedł ‘Próbę Traw’ (przeżył), działał/nie już nieco odmiennie niż u innych ludzi i nie tylko

 13. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi i trenowani/nie, inicjowani/nie na wiedźminów i poddawania ich/nie m.in. ‘Próbie traw’ polegającej na podaniu eliksirów ze specjalnie dobranych ziół uprawianych/nie na wyróżnionych terenach i nie tylko

 14. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi wiedźmy, wiedźmini, woje i trenowani/nie w celu przygotowania/nie m.in. do walki z potworami i zyskują przy tym wyostrzone zmysły, mają/nie oczy przypominające kocie, zwiększony refleks i wytrzymałość i nie tylko

 15. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi wiedźmy, wiedźmini i trenowani/nie pod pieczą z wielkimi wiedźminami, magami, przewodnikami, mistrzami, wojownikami posługującymi się/nie magią i nie tylko

 16. Naszego/cudzego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia wiedźminami, wyćwiczonymi, tajnymi/nie, dobrymi, złymi, wikingami, magami, szamanami, przewodnikami, mistrzami i nie tylko

 17. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi wiedźmy, wiedźmini trenowani/nie w surowych warunkach, bycia/nie m.in. oszpecanymi na twarzy, pozbawianymi pigmentu, stawania się/nie albinosami i nie tylko

 18. Naszego/cudzego bycia/nie jako młodzi wiedźmy, wiedźmini, trenowani/nie by korzystać/nie z magii za pomocą specjalnych znaków magicznych, które są uaktywnianie/nie m.in. nie przez słowa lecz przez odpowiednie złożenie palców, rąk i wyjątkowo silną koncentrację i nie tylko

 19. Naszego/cudzego utożsamiania się/nie z wszelkiej płci wiedźminami i naszego ulegania/nie, niezwykłości, wyjątkowości, postawie wiedźminów oraz postrzegania wiedźminów jako pozbawionych uczuć i nie tylko

 20. Naszego/cudzego utrzymania/nie własnych wyobrażeń o wiedźminach, ich sile, umiejętnościach, sprawnościach, możliwościach, wytrenowaniu/nie oraz naszego naśladowania/nie i zachwycania się/nie i nie tylko

 21. Naszego/cudzego kontaktowania się/nie z wszelkiej rangi, znaczenia wiedźminami, magami, szamanami, wojownikami nawet z ich duszami w celu poszukiwania/nie ochrony, pomocy, ratunku i nie tylko

 22. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy posiadania/nie m.in. ‘Miecza przeznaczenia’, wszelakich amuletów, znaków i symboli ochronnych, akcesoriów, rekwizytów i nie tylko

 23. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy i trenowania/nie uczenia się/nie m.in. tłumienia emocji (również dzięki eliksirom) i nie tylko

 24. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy uczenia się/nie coraz szybszego oraz cichszego od innych stworzeń poruszania się, co jest/nie podstawowym atutem każdego wiedźmina i nie tylko

 25. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy m.in. szkolenia się/nie, uczenia się/nie wszystkiego o potworach, z którymi (może) przyjdzie walczyć/nie, oraz stosowania prostej magii i znaków wiedźmińskich, wytwarzania eliksirów własnoręcznie wg tajemnych procedur , które krótkotrwale podnoszą sprawność w walce i nie tylko

 26. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy w czasie własnego zranienia i leczenia, poddawania się/nie terapii w świątyni, otrzymywania/nie specjalnych preparatów do zdrowienia i nie tylko

 27. Naszego/cudzego jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy i posiadania/nie osobistego, magicznego, ochronnego amuletu, który ostrzega przed obcą magią i niebezpieczeństwami i stanowi ich znak rozpoznawczy oraz cechowy i nie tylko

 28. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini i doświadczania/nie (przez duszę i całą istotę) wszelkich kolejnych prób, stanów, eksperymentów, testów, badań, oraz pokonywania sprawdzianów wg określonej kolejności i nie tylko

 29. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy oraz stosowania/nie m.in. czarów psychokinetycznych, polegających na pchnięciu energii w wybranym kierunku, a siła energii zależy/nie od woli i koncentracji rzucającego czar i nie tylko

 30. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini i stosowania m.in. znaku’ Aksji’ pozwalając łagodnie wpłynąć na działanie umysłu swojego lub obcego m.in. do uspokojenia konia, lub nałożenia na siebie by uspokoić się i skupić na celu i nie tylko

 31. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini i stosowania/nie m.in. znaku ‘Quen’ tworząc wokół rzucającego magiczną barierę ochronną mogącą odbijać zarówno mniejsze pociski (kamienie, strzały), jak i fale dźwiękowe i obiekty lecące z większą prędkością, mogą ją pokonać wytracając część siły i nie tylko

 32. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy, wybawcy, walczący/nie z zagrożeniem, niebezpieczeństwem, w obronie innych, używając m.in. miecza, magii, zaklęć, eliksirów, ziół, przypraw, magicznych znaków, zwierząt i nie tylko

 33. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmy, wiedźmini, wojownicy, wybawcy, walczący/nie z zagrożeniem, posiadający/nie wyczulone zmysły, rozumiejący i świat zwierzęcy, przyrodę, wiatr, deszcz, rozpoznający inne istoty i nie tyko

 34. Naszego/cudzego bycia/nie jako wszelkiej rangi, znaczenia wiedźmami, wiedźminami, wojownikami, wybawcami, zbawcami oraz naszego i cudzego powierzania/nie Bogu tych osobowości i ich dusz, całej Istoty oraz wszelkich ich czynów do uzdrowienia i nie tylko

 

 

 


Dodano : 08-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 589 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.