Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Taniec – intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
Użyte w tekście skróty oznaczają; BDŻ – Bóg Dawca Życia, LIDBT- ludzi istot, dusz, bytów, tworów, MD- moja Dusza, CNI-cała nasza Istota,

1.Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest/nie jest, m.in. od niepamiętnych /nie czasów, poza czasem obecny/nie w życiu ludzi, zwierząt i za jego pomocą porozumiewano się/nie, pomiędzy sobą, a m.in. ruch ciała, falowania, drgania, wstrząsania, przekaz wizualny, zastępował/nie nam/innym wypowiedź, mowę, słowa i wzbogacał/nie gesty, towarzyszył nam/nie, im/nie w różnych wydarzeniach i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest/nie jest, m.in. w obrzędach, rytuałach, ceremoniach skierowany /nie m.in. do wszelkich bóstw, bogów, świętych, władców, wszelkich wymiarów, czasów, poziomów, do żywiołów, do słońca, księżyca, przyrody, do ludzi, matki Ziemi, zwierząt, nawet do Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec jest/nie jest ruchem spontanicznym/nie, żywiołowym/nie, planowanym /nie, gwałtownym, spokojnym, uczuciowym, wpływa/nie na samopoczucie, m.in. przenika/nie i porusza nasze ciało, oraz wpływa na nas/innych, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest/nie jest m.in. ruchem ciała wykonywanym /nie m.in. samodzielnie, wspólnie, solo, pojedynczo, w parach, w grupach małych/dużych, jako praktyki kulturalne/nie, estetyczne/nie ekspresyjne/nie, jako mocne/ słabe działalności ludzkie i przejawiające się/nie m.in. w religii, obrzędach, zwyczajach, tradycjach, ceremoniach, kulturach, cywilizacjach, rozrywce, sporcie i sztuce i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest /nie m.in. od dawnych czasów i służył/nie m.in. łączeniu się/nie, budowaniu/nie m.in. kontaktów międzyludzkich, wyrażaniu się/nie, formą odprawiania/nie m.in grupowych rytuałów, obrzędów, szamańskich, plemiennych, ceremonii, kapłańskich, religijnych i nie tylko, poświęconych/nie m.in. wszelkim zdarzeniom, okolicznościom, bogom , boginiom, bóstwom, żywiołom, słońcu, księżycowi, przyrodzie, ludziom, matce Ziemi, wodzie, wiatrowi, żniwom, opiekunom domostw, plonów, a nawet BDŻ i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, naszą świadomość, na innych nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec w obrzędach był/nie, jest/nie m.in. prośbą/nie, aktem woli, potrzebą, pomocą, przymusem, wdzięcznością, w podziękowaniu/nie, przebłaganiu/nie m.in. Boga DŻ, wszelkich bogów, bóstw, żywiołów, słońca, księżyca, przyrody, egregorów, ludzi, matki Ziemi, opiekunów domostw, plonów, żywiołów a nawet wszelkich katastrof i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec m.in. w obrządkach był/nie, jest/nie m.in. prośbą/nie, błaganiem m.in. bogów, żywiołów, słońca, księżyca, przyrody, ludzi, matki Ziemi i nie tylko i wołaniem /nie m.in. o deszcze/nie, słońce, pogodę, przychylność, o szczęście, o pomyślność, o łaskę, błogosławieństwo, obfite plony i nie tylko, oraz doświadczania wpływu tańca na nas/innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest/nie m.in. wspomagany/nie klaskaniem, tupaniem, kręceniem się w kółko (derwisze), z użyciem rekwizytów, oraz grą m.in. na różnych instrumentach: bębnach, kotłach, nieckach, garach, urządzeniach samodzielnie/nie robionych/nie i łączony/nie ze śpiewem, wpływając/nie m.in. hipnotycznie, półprzytomnie, pobudzająco, aktywując, jednocząc, ludzi, I, D, B, T nawet na BDŻ i nie tylko oraz naszego/cudzego uczestnictwa w tańcu i nie tylko wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszych/cudzych m.in. poglądów/nie, opinii/nie, że taniec zawsze/nie towarzyszył/nie ważnym wydarzeniom życiowym m.in. działając/nie według naszych indywidualnych, własnych odczuwanych rytmów, dźwięków wokalnych i dostępnych instrumentów perkusyjnych, oraz naszego/cudzego wyrażania /nie poprzez taniec m.in. emocji, uczuć, stanów, zachowań jak m.in. strach, lęk, radość, czy złość i naszego podtrzymania/nie komunikacji, uwalniania/nie się od napięcia, wyrażania/nie szczęście, …., i wpływu tańca na nas/ na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego i cudzego m.in. myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec był/nie, jest/nie jest m.in. wyrażany naturalne i nieskrępowane i ruchy w tańcu przypominały/nie m.in ruch zwierząt, oraz ozdabiani/nie, malowania twarzy, całych ciał było/nie połączone z częścią tańca, ruchu, pląsów, tańców transowych, półprzytomnych, hipnotycznych ... i nie tylko wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszego/cudzego bycia jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, poziomu, istoty, w tym jako tancerze, baletnicy, artyści, mistrzowie tańca a także jako debiutanci, żółtodzioby, a nawet uczestnicy/nie w tańcu z gwiazdami, a także wszelkimi innymi artystami (im podobnymi ) m.in. tańczącymi/nie z rana, wieczora, w południe, w dnie, noce, na ulicy, stadionie, w kościele, w deszczu, ….., oraz wytańczenia/nie m.in. każdego muzycznego taktu, dźwięku, tonu, półtonu, szelestu, ciszy, w strojach, przebraniach/ piórach, kostiumach, /szmatach, …, w radości/ smutku, z muzyką/ bez, śpiewem/bez, orkiestrą/ bez,… , oraz tak jak inni/ obcy/swoi nam zagrają/nie za pieniądze/za darmo, charytatywnie, dla przyjemności/ z konieczności, dla chleba, … i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych LDIBTzK i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego/cudzego wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, poziomu, wymiaru, narodowości, tancerze, baletnicy, mistrzowie tańca i z „gwiazdami”, i z debiutantami, żółtodziobami, a także wszelkimi innymi im podobnymi/nie artystami/nie m.in. wykonującymi/nie pierwszy/ ostatni taniec, taniec życia/ śmierci, na wodzie/ na lodzie, ranną rosą, w powietrzu, w ptasich piórach, w zwierzęcych skórach, taniec nóg, taniec brzucha, torsu, dłoni oraz tworzenia/nie show, performansów, występów, spektakli… gdzie się da/nie da, ... by zadziwić/nie, zaszokować/nie, zaskoczyć/nie , zaprezentować/nie i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Naszego/cudzego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby min. jako ludzie, istoty, dusze, nadmiernie/nie agresywne/nie, napastliwe/nie, zaczepne/nie, przejawiając/nie taniec jako pokaz wojenny z elementami imitacji walki, zwykle w odniesieniu do społeczeństw plemion, grup wojowniczych, był/nie, jest/nie połączony z wojnami plemiennymi. m.in. taniec z szablami, z mieczami, z łukami, bojowy, zagrzewający/nie do walki: ataku/ obrony, sztuki walki wręcz nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego i cudzego dążenia/ nie dążenia, używania/nie, stosowania/nie m.in. tańca w różnych kulturach jako m.in. tańca wojennego, wykonywanego/nie w różnych celach, takich jak zwiększenie/nie agresji wojowników przed walką oraz eskalację odczuć, demonstracja/nie przed przeciwnikiem własnej siły, zastraszania/nie innych oraz wykorzystywania/nie muzyki, przede wszystkim silnych rytmów, śpiewu, niskich wibracji, niskich tonów, wspierających taniec nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego/cudzego m.in. nabywania/nie, wyrażania/nie min. manier artystycznych, stylów, poziomów, umiejętności i prezentowanie/nie, wykonywanie/nie układów choreografii, dla solistów, grup, by tańczyć podobnie/nie, równo, jednakowo, oryginalnie, emocjonalnie, uczuciowo, prawdziwie,…., ‘w maskach”, by spowodować/nie u patrzących, u widzów reakcję, poruszenie, oddźwięk, rezonans i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego/cudzego dokładania/nie starań/nie, wysiłku, utrzymując/nie kondycję, formę fizyczną, psychiczną, postawę, wykonując/nie ruchy zgodne (z prawami fizyki), z możliwościami, by wzbudzić/nie u patrzących reakcję, oddźwięk, wrażenie, rezonans nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego/cudzego jako różnego rodzaju tancerze wykonujący/nie wszelkiego rodzaju, gatunku, poziomu, wymiaru, rangi, jakości tańce, bale, potańcówki, imprezy m.in. pierwotne, ludowe, regionalne, narodowe, etniczne, dworskie, towarzyskie, klasyczne, nowoczesne, sportowe, egzotyczne, ekscentryczne, erotyczne, wojenne, disco, relaksacyjne, … i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18. Naszego/cudzego wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, poziomu, wymiaru, narodowości, jako m.in. tancerze, baletnicy, mistrzowie tańca, …, wykonywania /nie m.in. tańca jako przedstawienia, artystycznego pokazu, wyrażania opowieści, pewnej historii, wyrażając w postaci ruchu, energii dającej radość, smutek, zadumę, zachwyt, przerażenie, dobre /nie samopoczucie/nie, dostarczając/nie wrażenia estetyczne/nie i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
orządek 
19. Naszego/cudzego działania jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, poziomu, wymiaru, narodowości, m.in. tancerze, baletnicy, mistrzowie tańca, a także amatorzy m.in. używający/nie, wykorzystujący/nie, m.in. wszelkie stroje, kostiumy, kreacje, przebrania, toalety, suknie, spodnie, koszule, gorsety, buty, puenty, koturny, wszelkie dodatki, falbanki, ozdoby, makijaże,…, ułatwiające/nie taniec, utrudniające/nie, podkreślające temat, charakter, motyw tańca i nie tylko oraz naszego przejawiania/nie tego wszystkiego i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego, cudzego myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec jest/nie m.in. rytualny w obrzędach religijnych jako forma kultu/nie, wyrażana/nie rytmicznymi ruchami ciała, w towarzystwie muzyki i śpiewu, (znana/nie już od okresu paleolitu do dziś /nie) zajmuje/nie bardzo ważną/nie rolę do wyrażenia się w wielu/w każdej/nie cywilizacji, nacjach, kulturach pierwotnych, współczesnych oraz naszego/cudzego rytualnego, świeckiego, wykonywania grupowo/nie, w formie procesji, marszów, pokazów, widowisk, imprez, korowodów i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego, cudzego myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że tańczmy po to, by m.in. uzewnętrznić/nie, przejawić/nie, wyrazić /nie m.in. nasze ego, talenty, zdolności, predyspozycje, potrzeby, moje, mojej Duszy, całej naszej Istoty, oraz naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby min. wyraża
22. się/nie przez m.in. taniec, ruch, sprawności, potencjały, możliwości, umiejętności, jako m.in. tancerz, twórca, inspirator, wykonawca, artysta, śpiewak, nauczyciel, trener i nie tylko oraz doświadczania wpływu na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
23. Naszego, cudzego myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec jest/nie m.in. formą naszego doświadczania, nie doświadczania, wyrażania/nie własnych, cudzych obciążeń, wzorców działania, zamiarów, intencji, nawet tych oczyszczonych/ nie oczyszczonych przez Boga, zdefiniowanych/nie według kategorii własnych, cudzych oraz Stwórcy i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego/ cudzego m.in. doświadczania, nie doświadczania ruchu oraz własnych, cudzych obciążeń, uwikłań, szkodliwych działań, grzechów, poprzez taniec m.in. ordynarny, wulgarny, pieprzny, erotyczny, jak również intymny, uczuciowy, namiętny, ognisty, podniecający nas/innych, oraz podtrzymywania/nie naszych/cudzych wzorców działania poprzez taniec, wszelkich naszych intencji, nawet tych oczyszczonych, nie oczyszczonych przez Stwórcę zdefiniowanych według kategorii własnych, cudzych, Bożych i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego, cudzego myślenia/nie, mówienia/nie, doświadczania/nie że taniec jest m.in. formą doświadczania/ nie m.in. własnych, cudzych podróży, wojaży, turnee, wyjazdów, jazdy wszelkimi środkami transportu, z bagażami,…., ekwipunkami, rekwizytami, zmian miejsca pobytu, poszukiwania miejsca, kontraktów, do występów, do pokazów, na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, w grupie, samotnie, zostawiając/nie rodzinę/ nie i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego i cudzego uwalniania/nie, wyrzucania/nie, pozbywania się/nie wszelkich nieprzyjemnych i przyjemnych uczuć, emocji, energii oraz podczas m.in. tańca nie jesteśmy /jesteśmy gotowi do tańca min. solo, w parze, w grupie, by uzewnętrznić/nie nasze uczucia, emocje, sentymenty, adoracje, radość, zakochanie, złe/ dobre samopoczucie, wyrażane/nie jako tupanie, potrząsanie, podskakiwanie, pląsanie, przytulanie, robienie tak jak inni/i inaczej niż inni nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszych/cudzych z wszelkich przyczyn chęci/nie, przekonania/nie, że ja, MD, CNI nie potrafimy/potrafimy, nie możemy/nie, nie lubimy/nie, kochamy/nie tańczyć z wszelkich przyczyn, oraz naszego/cudzego m.in. zadowolenia, radości, spełnienia, jak również wstydu, upokorzenia, dyskomfortu, hańby, braku zapłaty, miernej gaży/ nazbyt wygórowanej, zawstydzenia, z powodu przymusu tańca, przemocy, stresu, lęku, niepokoju, przed, w trakcie i po tańcu nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
28. Naszego, cudzego m.in. przekonania/nie że ja…… jako awatar MD jestem/nie mało, za mało, za dużo i wystarczająco/nie m.in. gotowa/nie, kompetentna/nie, chętna/nie aby móc samodzielnie/nie oddać/nie Bogu DŻ do uzdrowienia wszelkie nasze nawyki, przymusy, przyzwyczajenia do tańca, podrygiwania, nawyki, zachcianki, potrzeby/nie tańczenia oraz wszelkie braki tańca, niedobory, chęci/nie i nie tylko oraz wpływu/nie tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszego, cudzego m.in. kształcenia się/nie, ćwiczenia/nie, prób, nieustannej dbałości precyzji ruchów, postawy, diety, sposobu życia, wpływania/nie w istotny sposób na doskonalenie ogólnej koordynacji, kondycji, płynnego harmonijnego ruchu, choreografii, wykorzystywania/nie naszych talentów, bycia dumnym /nie z naszego tańca i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków. .
30. Naszego/cudzego m.in. pokazywania się/nie w pełnej krasie/nie, formie, kondycji i ukrywania się/nie, skrywania/nie swoich talentów, umiejętnościach przed rozmaitymi wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, płci osobami, istotami, Duszami, BDŻ oraz pomocnikami, pośrednikami, mediatorami, opiekunami, strażnikami, którzy zgodnie z wolą Boga Dawcy Życia i bez niej pilnują/nie naszego wykonywanego, życiowego tańca, nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego, cudzego doświadczania/nie oraz przemijania/nie tańca, jego ulotności, zmienności, braku/nie możliwości zatrzymania tańca jako np. trwałego dzieła, przekazu dla potomnych, w pamięci, który przetrwa/nie w nas, w naszym, cudzym życiu, w sercu, w myślach, wspomnieniach, na zdjęciach, filmach i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego i cudzego rozpoznawania/nie, postrzegania/nie tańca jako m.in. wielkiej tajemnicy, że każdy ruch intencjonalnie uporządkowany, zorganizowany/nie ma/nie sens, porządkuje/nie nas, tworzy się ruch, w którym jest/nie jakaś intencja, przekaz, aspekt kreatywności, informacja i głębokie, złożone i bardzo intensywne treści mogą być/nie przekazywane bez konieczności werbalizacji i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego i cudzego rozumienia/nie, że świat został stworzony/nie w sposób harmonijny, że przekazano nam „Niech chwalą Jego imię wśród tańców” (czytamy w Księdze Psalmów), a Słowa te przypominają, że możemy się modlić na wiele różnych sposobów, także przez śpiew i taniec i poprzez taniec możemy wyrażać naszą miłość do Boga, ludzi, zwierząt, bóstw…istot… oraz doświadczania wpływu tańca i Słowa na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko naszego oraz cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego i cudzego promowania/nie, namawiania/nie, bycia/ nie bycia namawianymi do bycia/ nie bycia takimi ludźmi, istotami, bytami, tworami jacy m.in. doświadczają /nie własnego indywidualnego tańca, oraz lubienia/nie, uwielbiania/nie, nawet poświęcenia własnego/cudzego życia dla tańca oraz naszego stosowania/nie wszelkich wyrzeczeń, diety, gimnastyki, utrzymywania/nie sprawnej formy ciała, umysłu, elastyczności, kondycji i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego, cudzego unikania/nie, uchylania/nie, m.in. od tańca, ze względu na własne braki umiejętności, wstyd, nieśmiałość, zażenowanie, brak poczucia rytmu, brak kondycji, chorobę, niesprawność, niechęci, przeżywanie stresu, nie lubienia tańca i nie tylko oraz z wszelkich przyczyn, oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszego, cudzego namawiania/nie zachęcania innych/nie, w tym obcych, młodych, strych, starych, zdatnych/nie do tańca oraz bycia/nie bycia namawianymi/nie i zapraszanymi /nie jak też proszenia/nie innych do tańca, w duecie, solo, dla rozrywki, przyjemności, różnych konfiguracjach oraz do udziału w pokazach, występach, imprezach, ceremoniach i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego, cudzego promowania/nie, nie występowania/nie, jako tancerze wszelkiej płci, rasy, …, do wyrażenia tańca m.in. na scenach, w lokalach, w spelunach, na "rurze, " w night clubie, dla gościa,..., do kotleta, na barze, na stole, w stringach, bez ubrania, ... z gołym tyłkiem, z gołymi cyckami, z fiutami na wierzchu, w strasznych miejscach gdzie trzeba/nie tańczyć do białego rana, dla pieniędzy, za damo, za nocleg, za …., w smrodzie, w oparach dymu z papierosów, alkoholu, w transach, …, i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38. Naszego, cudzego promowania/nie, nie przymuszania/nie siebie, innych, do wyrażenia /nie tańca m.in. używania/nie wszelkich mocnych/słabych alkoholi, napojów wyskokowych, używek, narkotyków, m.in. dla rozluźnienia, dla swobody, dla redukcji napięcia, z powodu wstydu, wstrętu, obrzydzenia, pogardy wobec siebie, …, innych i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39. Naszego, cudzego rozumienia/nie, że świat został stworzony/nie z chaosu jako ruch przez dźwięk i harmonię, zgodnie z zasadami muzycznych proporcji oraz pokazywania/nie muzyki jako jednej z czterech podstawowych nauk- umiejętności, pozwalających na wejście do dalszych kręgów wtajemniczenia, obok geometrii, arytmetyki i astronomii, oraz tańca, który nieodłącznie towarzyszy/nie muzyce, który porusza ciała ludzi, I DBTz k, uśmierza/nie złe nastroje i pomaga/nie w powrocie do równowagi, podwyższa samoocenę, zadowolenie, wibracje ,…., i nie tylko oraz doświadczania wpływu tańca na nas, na innych i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
40. Naszego i cudzego bycia/nie wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi strażnikami tańca, opiekunami, przewodnikami, nauczycielami, trenerami, weryfikatorami, krytykami, recenzentami, ,…., posiadania takowych..... i nie tylko i naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.


Dodano : 27-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 567 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Dorota Wilk 27-02-2017 21:57:04

    Taniec jako "mowa ciała" Link