Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ra – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego/cudzego wierzenia(nie), czczenia(nie), oddawania(nie) hołdów, kłaniania(nie) się, modlenia(nie) się, bałwochwalczego(nie) czczenia(nie), lękania(nie) m.in. Ra, Re, ……. oraz wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), że Ra, Re, to stwórca świata, bóg Słońca, pan ładu we wszechświecie, najpotężniejszy z bogów i z bogów najważniejszy a także, że jest(nie) władcą ludzi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego/cudzego czczenia(nie), uwielbiania(nie), oddawania(nie) hołdów, przedstawiania(nie), tworzenia(nie) wizerunków, podobizn Ra, Re, przejawiającego(nie) się, wyobrażanego(nie) z dyskiem słonecznym i z głową sokoła lub jastrzębia, oraz uważania(nie), że symbolem Ra/Re jest(nie) obelisk i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. Naszego/cudzego wierzenia(nie), że Ra/Re sam(nie) stworzył(nie) się z Praoceanu Nun, oraz, że posiada(nie) dzieci, m.in. Horusa, zwanego Starszym, Anubisa, Maat, Hathor, Sachmet, Thota, Szu, Tefnuta oraz Bastet, przy czym Bastet jest(nie) czasem uznawana(nie) za żonę lub siostrę, oraz, że Ra/Re posiada(nie) prawnuków, tj. Izydę i Horusa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. Naszego/cudzego czczenia(nie), na równi(nie) z Ra/Re także jego dzieci, żony, wnuków, krewnych, jako wywodzących(nie) się od niego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. Naszego/cudzego dodawania(nie) imienia Ra do wielu(nie) imion, tworzenia(nie) imion z imieniem Ra, a w tym m.in. Ramzes, co oznacza(nie) „zrodził go Ra" i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. Naszego/cudzego utożsamiania(nie) Ra/Re z innymi bogami egipskimi, a w tym z Amonem, jako Amon- Re, Horachate, jako Re-Horachate, Ozyrysem, jako Ozyrys-Re i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego/cudzego wierzenia(nie), że Ra/Re często(nie) schodzi(nie) do podziemi, do świata umarłych, gdzie panuje(nie) Ozyrys i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. Naszego/cudzego wierzenia(nie), że widniejący(nie) nad głową boga Ra, czerwony, lub żółty dysk jest(nie) symbolem tarczy słonecznej, oraz, że dysk ten jest(nie) otoczony(nie) kobrą, symbolem bogini Wadżet, a także, wierzenia(nie), że dzierżone(nie) zwykle przez Ra w rękach, to są(nie) typowe atuty męskich bogów, czyli laska mocy – was i symbol życia oraz płodności - anch i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
9. Naszego/cudzego wierzenia(nie), że podwiązana, zaplatana i na końcu podkręcona do góry broda Ra symbolizuje boskość i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
10. Naszego/cudzego wyobrażania sobie, przedstawiania(nie) Ra na siedząco(nie), na tronie, często dekorowanym różnokolorowymi piórami, rzadziej na stojąco(nie), m.in. nagiego od pasa w górę lub odzianego w koszulkę z niebiesko-zielonych lub różnokolorowych piór, co wskazuje(nie) na niebiańską sferę jego poczynań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
11. Naszego/cudzego wyobrażania(nie) sobie, przedstawiania(nie) Ra z obcisłą, białą spódniczką wokół bioder, z plisowaną, przeważnie żółtą połą, tzn. dolną częścią spódniczki i przywiązanym z tyłu byczym ogonem, symbolem władzy królewskiej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
12. Naszego/cudzego wierzenia(nie), że na początku panowania(nie), Ra/Re władał(nie) na ziemi tak jak faraon w Egipcie, i co dzień opuszczał(nie) swoją świątynię w Heliopolis i wędrował(nie) przez 12 prowincji ziemi przez 12 godzin dnia, jednak, gdy zbliżał(nie) się do ludzi, to spalał(nie) ich, co skłoniło(nie) go do opuszczenia(nie) ziemi i wędrowania(nie) w dzień po niebie na Barce Milionów Lat, gdzie sobą(nie) jest(nie) tylko, gdy znajdzie się w zenicie, z rana ma postać żuka – skarabeusza, toczącego kulkę gnoju, a pod wieczór przybiera(nie) postać wspartego na lasce starca Atuma, natomiast po świecie podziemnym podróżuje(nie) drugą łodzią Mesektet, jako mumia, Auf-Ra i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
13. Naszego/cudzego tworzenia(nie), promowania(nie), niszczenia(nie) rozmaitych dzieł, posągów, wizerunków Ra, także hymnów na jego cześć, a w tym Litanii Słonecznej a także budowania(nie), niszczenia(nie) rozmaitych świątyń, miejsc kultu poświęconych(nie) Ra, dla niego, na jego cześć, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju kapłanami, strażnikami Ra, pilnującymi(nie) jego kultu, odprawiającymi(nie) obrzędy, rytuały i pilnującymi(nie) jego wiernych(nie) wyznawców i czcicieli, poddanych oraz promującymi(nie) Ra, jego kult, chroniącymi(nie) kult na wszelkie sposoby i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
15. Naszego/cudzego modlenia(nie) się do boga, kierowania(nie) wszelkich modlitw do boga uznanego(nie), uznawanego(nie) za najważniejszego oraz za stwórcę wszechświata, o potężnej mocy, jakim wg nas, innych, samego siebie jest Ra, Re (….) oraz naszego/cudzego doświadczania(nie), że spełniane(nie) są(nie) nasze/cudze modlitwy, przy czym spełniane(nie) są(nie) w taki sposób, jaki powoduje(nie) m.in. nasze, cudze cierpienie, długotrwałe, ból, i rozmaite problemy, lub też są(nie) te modlitwy lekceważone(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków


Dodano : 16-03-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 906 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.