Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Seksoholizm, opętanie seksualne; intencje do przemodlenia

Małgorzata Karata spisała Intencje na podstawie audycji „Opętani seksem” nadanej przez polskie radio Czwórka, dostępnej również na stronie internetowej Link

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1.Naszego i cudzego doświadczania/nie m.in. cierpień, bólu egzystencjalnego duszy, istoty z powodu m.in. seksu, seksualnych potrzeb, rozbuchania seksem, uzależnień seksualnych a także opętania seksem i nie tylko
2.Naszego i cudzego braku umiejętności prowadzenia normalnego/nie, szczęśliwego/nie życia, istnienia z uwagi na bezustanne, ciągłe obsesyjne myślenie o seksie a nawet kończącego się poszukiwaniem seksualnych bodźców, spełnień, przejawień, podtekstów, seksualnych partnerów obojga płci
3.Naszego i cudzego bycia/nie uzależnionymi/nie, opętanymi/nie seksem, demonami seksu, bóstwami seksu, płodności i nie tylko
4.Naszego i cudzego bycia/nie prawdziwymi i odpowiednio urojonymi seksoholikami oraz rozpoznawania/nie u siebie i innych m.in. znamion seksoholizmu, opętania seksem,
5.Naszego i cudzego popadania/nie w seksoholizm, hiperseksualność, parafilię, satyrianizm na skutek ucieczki od i z innych uzależnień a więc na skutek niecałkowitego/nie wytrzeźwienia z innych uzależnień a także na skutek rozmaitych innych zaburzeń m.in. psychicznych,
6.Naszego i cudzego popadania/nie w seksoholizm, hiperseksualność, parafilię, satyrianizm na skutek rozmaitych psychicznych/nie zaburzeń takich jak m.in. zespół obsesyjno-kompulsywny, choroby afektywnej dwubiegunowej, stanów mani naprzemiennych z depresją
7.Naszego i cudzego m.in. popadania/nie i doświadczania/nie tzw ciągów seksoholiczych
8.Naszego i cudzego doświadczania/nie wielu nieszczęść i cierpień ciała, duszy, istoty z uwagi na seksoholizm, rozbuchanie seksem, hiperseksualność a w tym na skutek doświadczania/nie z powodu braku seksu objawów podobnych jak przy odstawieniu innych uzależniających substancji jak m.in. narkotyki, alkohol
9.Naszego i cudzego doświadczania/nie zespołu abstynencyjnego z uwagi na odstawienie seksu, przejawów bardzo niekorzystnych i bolesnych graniczących nawet z szaleństwem
10.Naszego i cudzego m.in. wychodzenia/nie z innych uzależnień i wchodzenia w kolejne uzależnienia z uwagi na wychodzenie z seksoholizmu i odpowiednio w seksoholizm popadając
11.Naszego i cudzego z uwagi na przejawiony/nie m.in. seksoholizm, hiperseksualność, satyrianizm doświadczania/nie wielu m.in. zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, stanów depresyjnych, objawów psychicznych i neurologicznych
12.Naszego i cudzego ukrywania/nie własnego i cudzego m.in. seksoholizmu, hiperseksualności, satyrianizmu i odpowiednio jego podkreślania, obnoszenia się z tym w świecie m.in. ludzi, dusz, istot i nie tylko
13.Naszego i cudzego posiadania/nie i rozpoznawania/nie u siebie i innych objawów seksoholizmu a także widzenia/nie w seksie i seksualnych spełnieniach jedynych przyjemności życia, istnienia
14.Naszego i cudzego bycia/nie seksoholikami jacy z własnych zachowań nie czerpią już przyjemności a raczej ulgę w cierpieniu, cierpieniu na skutek niezaspokojenia seksualnego
15.Naszego i cudzego kojarzenia/nie seksu wyłącznie/nie bądź głównie z cierpieniem, obsesją, nieprzytomnością a wręcz opętaniem gdzie seks i seksualność jest powodem wielkich cierpień graniczących z szaleństwem
16.Naszego i cudzego uprawianie/nie seksu wyłącznie/nie w towarzystwie narkotyków, alkoholu i nieumiejętności doświadczania/nie seksu i seksualnych spełnień na trzeźwo i przytomnie
17.Naszego i cudzego podporządkowywania/nie całego/nie życia sprawom seksu i widzenia/nie wszędzie seksualnych bodźców, ruchów, gestów, przejawień
18.Naszego i cudzego doświadczania/nie tego że to seks jest sensem całego życia i istnienia wypierając również inne aspekty i potrzeby codzienności, wartości, nie umiejąc budować i doświadczać innych płaszczyzn życia
19.Naszego i cudzego rozmyślania/nie, fantazjowania/nie bezustannie o seksie zaniedbując a nawet wypierając z życia i codzienności wszystko to co seksem i seksualnością nie jest
20.Naszego i cudzego bycia/nie silnie skoncentrowanymi i ukierunkowanymi na seks, równocześnie także nerwowymi i niemogącymi się skupić na czym innym
21.Naszego i cudzego z uwagi na seksoholizm rzucania się w wir m.in. pracy oraz żyjąc tak aby nie mieć wolnego czasu jaki jest przekleństwem dla naszego seksoholizmu
22.Naszej nieumiejętności spędzania wolnego czasu, relaksowania się, odpoczywania z uwagi na napływające wówczas natręctwa o tematyce seksualnej
23.Naszego i cudzego poszukiwania/nie wszelkich płci seksualnych partnerów jacy mogliby spełnić i zrealizować seksualne rozbuchanie, seksoholiczne przejawienia, zogniskowanie na seks i seksualne rządze, fantazje
24.Naszego i cudzego wstydzenia się/nie seksoholizmu oraz zmaganie się z seksoholizmem, podejmowania prób kontrolowania czy zaprzestania seksoholizmu a w tym lecząc się środkami uspokajającymi, narkotykami, alkoholem
25.Naszego i cudzego popadania/nie w coraz większy seksoholizm i coraz bardziej ekstremalne zachowania seksualne
26.Naszego z uwagi na m.in. seksoholizm, opętanie seksualne tracenia/nie kontroli nad czasem i przestrzenią m.in. poszukując godzinami, dniami i nocami seksualnych doznań, czynności, sytuacji, spełnień zapominając równocześnie o innych aspektach życia
27.Naszego i cudzego z uwagi na seksoholizm doświadczania/nie kaca m.in. moralnego
28.Naszego i cudzego min gromadzenia, poszukiwania i otaczania się treściami, rzeczami, gadżetami m.in. pornograficznymi, seksualnymi, erotycznymi i wypełniania nimi przestrzeni życiowej
29.Naszego i cudzego spędzania wielu godzin a nawet dni na analizowaniu, oglądaniu seksualnych i erotycznych treści z równoczesnym dążeniem do doznania seksualnej ulgi, rozładowania
30.Naszego i cudzego m.in. fantazjowania/nie, rozmyślania/nie i kreowania/nie takich wyobrażeń i zdarzeń w sytuacjach jakie w powszechnym rozumieniu temu nie służą a wręcz zaprzeczają takim zachowaniom i jakie w powszechnym rozumieniu są aseksualne
31.Naszego i cudzego bezustannego/nie rozmyślania o seksie, penisach, piersiach, orgazmach, pocałunkach, dewiacjach, zboczeniach, seksualnych spełnieniach nawet w sytuacjach kiedy powinniśmy się skupić na innych czynnościach m.in. na ulicy, w sklepie, pracy i poza sypialnią, poza sytuacjami gdy jesteśmy w kontakcie intymnym z seksualnym partnerem
32.Naszego i cudzego już od rana, zaraz po przebudzeniu rozmyślania o seksie a nawet ciągle w ciągu całego dnia, jak również w nocy doświadczając snów o seksie
33.Naszego i cudzego doświadczania/nie, kodowania sobie i innym m.in. seksualnych potrzeb i napięć również takich jakich nie da się w żaden sposób spełnić
34.Naszego i cudzego m.in. porzucania, zaniedbywania, odkładania obowiązków rodzinnych, zawodowych, towarzyskich, życiowych dla seksu i na korzyść przyjemności seksualnych
35.Naszego i cudzego doświadczania/nie wzrastającego nienasycenia seksualnego niczym głodu narkotykowego, alkoholowego
36.Naszego i cudzego doświadczania/nie utraty m.in. żony, męża, rodziny, przyjaciół z powodu seksoholizmu i zaślepienia seksem
37.Naszego i cudzego bycia/nie zaślepionymi, obezwładnionymi, ogarniętymi, przeniknionymi seksualnymi żądzami, potrzebami
38.Naszego i cudzego poddawania się i kreowania coraz bardziej ryzykownych, niebezpiecznych, intensywnych doznań i zachowań seksualnych aby tylko doznać ulgi, zaspokojenia nawet kosztem życia, wyrzeczenia się siebie, rodziny, życiowych wartości
39.Naszego i cudzego pogłębiania/nie seksoholizmu doświadczając równocześnie tego, że już nie satysfakcjonuje to co kiedyś wystarczało a potrzeba coraz nowych i coraz większych doznań
40.Naszego i cudzego wchodzenia w kręgi, znajomości i dobierania sobie takiego towarzystwa ludzi, dusz, istot jakie jest nieprzytomnie opętane seksem, jakie myśli tylko lub głównie o seksie i rozładowywaniu seksualnych napięć
41.Naszego i cudzego porzucania hobby, pracy, rodziny, innych istot a nawet Boga aby zostać seksoholikiem lub aby rozwijać seksoholizm
42.Naszego i cudzego tak gospodarowania czasem, życiem aby mieć jak najwięcej możliwości zajmować się seksualnymi potrzebami
43.Naszego i cudzego doświadczania/nie m.in. niepokoju, depresji, nerwicy, poddenerwowania, bezsenności, lęku, paniki, a nawet popadania w szaleństwo, samookaleczenia na skutek odstawienia seksu, abstynencji seksualnej, celibatu
44.Naszego i cudzego leczenia/nie i radzenia sobie z seksoholizmem uciekając w celibat lub w inne uzależnienia przeżywając wówczas gehennę na skutek odstawienia i odpowiednio ulgę
45.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby walczenia/nie i zwalczania/nie seksoholizmu własnego jak i cudzego jak również zabijania, mszczenia się na seksoholikach
46.Naszego i cudzego z uwagi na seksoholizm i bycie opętanymi seksualnie doświadczania/nie rozmaitych kompromitacji społecznych, rodzinnych, kulturowych i nie tylko
47.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby poszukiwania metod na osłabienie potencji seksualnej i odpowiednio jej podniesienia poprzez stosowanie różnych m.in. ziół, tabletek, napojów, narkotyków aby żądze zahamować i odpowiednio aby je pobudzić
48.Naszego i cudzego doświadczania/nie po wielu seksualnych eskapadach spadku wydolności seksualnej a nawet uszkodzeń mechanicznych narządów seksualnych m.in. z powodu masturbacji, istnego katowania własnych i cudzych penisów, pochew, łechtaczek, piersi, odbytów i nie tylko
49.Naszego i cudzego będąc wszelkich płci seksoholikami wchodzenia w niebezpieczne sytuacje, kręgi kończące się również gwałtami, pobiciami, aborcjami a nawet morderstwami dla seksu i przez seks
50.Naszego i cudzego z uwagi na wszelkiego rodzaju, poziomu seksoholizm schodzenia na margines społeczny kończenia w tzw rynsztoku, doświadczania upadku, agresji i autoagresji
51.Naszego i cudzego z powodu seksoholizmu doświadczania/nie rozmaitych wyrzutów sumienia, potrzeb karania się i bycia karanymi, obrzydzenia i nienawiści do siebie i innych, do narządów seksualnych, jak również dokonywania samobójstw, okaleczeń, nacięć a nawet pozbywania się penisów, jąder, piersi, łechtaczek, płciowości
52.Naszego i cudzego z uwagi na seksualne potrzeby życia i działania na pograniczu prawa a nawet dokonywanie przestępstw, przekraczania wielu granic moralnych, etycznych, granic bezpieczeństwa
53.Naszego i cudzego bycia/nie fanatykami seksu, myślenia tylko o seksie i poszukiwania i widzenia wszędzie seksu i seksualnych podtekstów
54.Naszego i cudzego bycia m.in. szantażowanymi i szantażowania innych wiedzą i dowodami na temat naszych i cudzych seksualnych wykroczeń, dewiacji, zboczeń, zoofilii, homoseksualizmu, seksoholizmu, opętania seksem
55.Naszego i cudzego dorabiania się na seksoholizmie, pornografii, zboczeniach m.in. tworząc rozmaite portale, miejsce spotkań, gadżety dla seksoholików, maniaków seksu
56.Naszego i cudzego poszukiwania/nie terapeutów, seksuologów, egzorcystów, hipnotyzerów i specjalistów a także dilerów jacy nas i innych wyleczą z seksoholizmu, uwolnią od opętań, złagodzą lub uwolnią od ich przejawień, uśpią bądź zabiją w nas seksualność
57.Naszego i cudzego bycia/nie niechętnymi dla kobiet jak i mężczyzn z uwagi, iż nie są w stanie zaspokoić nasze seksualne rządze, dać nam spełnienie, orgazm i równocześnie wybierania samozaspokojenia, onanizmu czy seksu astralnego
58.Naszego i cudzego wierzenia/nie w to, że inni ludzie, dusze, małżonkowie, kochankowie nie są w stanie zaoferować nam tego co może dać nam jakieś bóstwo tantryczne, boska matka, prostytutka, łysy chu…, łysa k…., satyr, diabeł wyspecjalizowana w seksie istota nawet jeśli miałby to być seks astralny i nie tylko
59.Naszego i cudzego bycia/nie m.in. seksoholikami mającymi/nie równocześnie problemy z erekcją, zdrowiem i prawidłową budową narządów seksualnych
60.Naszego i cudzego m.in. indukowania, zarażania, inicjowania i kodowania innych i nas samych na i w seksoholików, satyrów, nimfomanki, istoty obezwładnione i zaślepione seksem, erotyzmem, seksualnością nawet do granic obłędu na tym punkcie
61.Naszego i cudzego doświadczania/nie napływu i wydzielania endorfin, dopaminy w mózgu tylko na tle seksualnym blokując również możliwość odczuwania przyjemności poza seksualnej
62.Naszego i cudzego bycia/nie tak zmęczonym seksoholizmem, seksem i seksualnością cierpiąc równocześnie nadal niespełnienia, iż każda próba rozładowania seksualnego kojarzy się już z gwałceniem samego siebie i innych tracąc również szacunek do samego siebie
63.Naszego i cudzego będąc m.in. seksoholikami poczucia życia i przejawiania się w dwóch światach gdzie jeden świat to rola jaką musimy odegrać na co dzień m.in. w rodzinie, pracy, społeczeństwie a drugi świat to świat naszych fantazji i skrytych dążeń do rozładowania napięć seksualnych-również szukając ku temu sposobności, izolując się od świata, uciekając w miejsca gdzie można spełnić seksualne potrzeby
64.Naszego i cudzego bycia/nie niczym wulkan buchający hormonami, testosteronem, hiperseksualnożcią, buchającymi seksualnymi rządami, napaleniem, ponad naturalnymi potrzebami również wkodowanymi i związanymi z wzorcami m.in. satyra, łysego ch…, łysej k…, boskiej matki i nie tylko
65.Naszego i cudzego kojarzenia seksu wyłącznie z cierpieniami, niezaspokojeniem, bólem narządów seksualnych, penisów, odbytów, pochew, łechtaczek, piersi m.in. na skutek urazów mechanicznych, otarć, rozerwań jak również kojarząc seks z upodleniem, cierpieniem psychicznym, nieczystością, grzechem, wstydem, upokorzeniem, gwałtem, odarciem z godności i nie tylko
66.Naszego i cudzego doświadczania m.in. seksoholizmu, ogłupienia na punkcie seksu również na skutek rozmaitych uszkodzeń mózgu, chorób, guzów mózgu, uszkodzenia ośrodków w mózgu i nie tylko
67.Naszego i cudzego poszukiwania i odnajdywania/nie ukojenia w bólu na płaszczyźnie seksualnej, bólu wywołanego seksualnymi niespełnieniami i żądzami seksualnymi jakie są trudne a nawet niemożliwe do zaspokojenia
68.Naszego i cudzego bycia/nie seksualnymi nałogowcami dążąc do działań destrukcyjnych, manipulacyjnych, niebezpiecznych, nielegalnych, powierzchownych, do uwodzenia, zdobywania i zmanipulowania ofiar, seksualnych partnerów
69.Naszego i cudzego kojarzenia i kodowania sobie i innym tematu seksu i seksualności ze strachem, bólem, wstydem, cierpieniem, gwałtem, nielegalnością, tajnością, brakiem godności i poczucia własnej wartości i nie tylko
70.Naszego i cudzego uzależnienia osiągnięcia seksualnego spełnienia od jakiejś konkretnej sytuacji zewnętrznej m.in. konkretnego ubioru, wyglądu, przebrania, gadżetu, słów, osób czy czegokolwiek innego co musi być spełnione aby w ogóle móc spełnienie osiągnąć
71.Naszego i cudzego posiadania i doświadczania każdego rodzaju, poziomu, wielkości seksualnego temperamentu a w tym nadmiernego i odpowiednio uśpionego, zagłuszonego a także poszukiwania seksualnych partnerów, kochanków, kochanek jacy dopasują się do naszych potrzeb głównie na tle seksualnym
72.Naszego i cudzego wierzenia/nie że z każdego rodzaju, znaczenia m.in. seksoholizmu, dewiacji, homoseksualizmu, seksualnych opętań i nie tylko to mogą uwolnić nas i innych religijne praktyki, rozmowy ze spowiednikami, modlitwy do bóstw, boskich matek, żywych bogów, magia, zaklęcia, hipnozy, inicjacje, przyjmowanie rozmaitych sakramentów i nie tylko
73.Naszego i cudzego kompensowania sobie seksualnego niezaspokojenia m.in. narkotykami i innymi formami powodującymi w naszym organizmie wydzielenie endorfin jakie są naturalnymi, biologicznymi endogennymi opioidami
74.Naszego i cudzego bycia/nie m.in. anonimowymi i odpowiednio jawnymi, zarówno trzeźwymi jak i nietrzeźwymi m.in. erotomanami jak również seksoholikami i nie tylko
75.Naszego i cudzego m.in. przyjmowania i udzielania rozmaitych m.in. inicjacji, kodowań prowadzących do m.in. seksoholizmu, satyrianizmu, erotomanii, nimfomanii i nie tylko a następnie poszukiwania sposobów i metod na zahamowanie i wygaszenie tych rozbudzonych żądz i potrzeb i nie tylko
76.Naszego i cudzego bycia/nie opętywanymi, opętanymi seksem oraz w celach seksualnych poprzez inne Dusze, istoty, demony, diabły jakie chcą się seksualnie wyżyć m.in. poprzez gwałty, seks a w tym astralny i nie tylko
77. Naszego i cudzego bycia/nie zachłannymi na seks z rozmaitymi łysymi ch…., seksoholikami, dewiantami, diabłami, satyrami jacy spełnia i dadzą ujście ich i naszym seksualnym żądzom i potrzebom
78. Naszego i cudzego w celach seksualnych a w tym uskuteczniając seksoholizm ściągania do siebie świadomie i nieświadomie rozmaite istoty astralne, Dusze, demony, diabły, łysych ch…, łyse k… boskie matki i nie tylko po to aby się seksualnie wyżyć, zaspokoić


Dodano : 20-04-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 727 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.