Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
To co oddzielało od Boga. Modlitwa uwalniajaca
Boże otwórz teraz moje serce.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy oddzielających mnie od Boga.
Oddaję teraz Tobie Boże wszechmogący, wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do cierpienia oraz do boleści oddzielających mnie od Boga.
Oddaję Tobie Boże ból i wszystkie wyobrażenia na temat bólu, oddzielającego mnie od Boga. Oddaję Tobie Boże wszystkie wyobrażenia na temat oddzielenia Duszy i mojej osobowości od samego Boga.
Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy to wszystko, co jest związane z poczuciem oddzielenia od Boga.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich istot, wszystkich energii i wibracji we mnie, oddzielających mnie od Boga.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości z energiami i wibracjami we mnie, oddzielającymi mnie od Boga, to wszystko co Ty uważasz za właściwe i słuszne.

Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji i wibracji oddzielających mnie od Boga. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom i energiom oddzielającym mnie od Boga. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oddzielających mnie jeszcze od Boga.

Proszę dla mnie .....i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od istot, od wibracji oddzielających mnie od Boga.
Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie tego co oddzielało mnie od Boga -z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem istot i energii próbujących zawłaszczyć mnie i oddzielić mnie oraz Duszę od Boga.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od istot i energii próbujących oddzielić mnie od Boga, przyciąganych do mnie kiedyś poprzez ruchy i oddziaływania rozmaitych planet, gwiazd oraz ciał kosmicznych wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich strażników i kontrolerów oddzielających mnie od Boga.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości- wzorców oddzielających mnie od Boga we mnie. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od energii, od wzorców bałwochwalstwa oddzielających mnie od Boga. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mojego serduszka od wszystkich istot, energii, wibracji oddzielających mnie od Boga.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii oddzielających mnie od Boga, a docierających do mnie przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, przez wielorakie energie moje i wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii oddzielających mnie od Boga, podtrzymywanych jeszcze w moich tkankach, narządach, w organach ciała fizycznego i duchowego we wszystkich wzajemnych relacjach i połączeniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich istot, energii oddzielających mnie od Boga, podtrzymywanych na wszystkich warstwach moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz na wszystkich warstwach ciał aurycznych moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii oddzielających mnie od Boga, podtrzymywanych jeszcze na moich punktach akupunkturowych oraz w mojej kundalini, w promieniach mojego światła, na ich wszystkich przestrzeniach i poziomach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii oddzielających mnie od Boga, podtrzymywanych razem z nieprzytomnością i nietrzeźwością, ze wzorcami zatrucia i zanieczyszczenia. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii oddzielających mnie od Boga, energii i wibracji podtrzymywanych jeszcze w moich kościach, w moich stawach i mięśniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich istot, energii oddzielających mnie od Boga, podtrzymywanych na moich czakramach zewnętrznych, czakramach pobocznych, na wszystkich moich czakramach ciała fizycznego, we wszystkich moich gruczołach dokrewnych.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz we mnie oraz w mojej własnej Duszy, wypełnienie bożym światłem, miejsc, wibracji, oraz zatrzymanych kiedyś we mnie poglądów i energii, oddzielających mnie jeszcze od Boga.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii, oddzielających mnie jeszcze od Boga, podtrzymywanych na moich kanałach energetycznych. Boże stwórczej siły Miłości, proszę dla mnie oraz dla mojej Duszy o pełną całkowitą opiekę i ochronę wobec istot, energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, całkowite uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, będących przy mnie strażnikami oraz energiami oddzielającymi mnie jeszcze od Boga.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga, a docierających do mnie przez piramidy, przez rozmaite inicjacje i energie Reiki, przez wszystkie inne inicjacje.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii oddzielających mnie jeszcze od Boga, a wynikających z mojego uzależnienia od fioletowego Beliala, od astralnych archaniołów Gabriela, Michała, Metatrona, oraz od wszystkich istot im podobnych, żerujących na pomieszaniu energii i na cierpieniu. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga, jakie wchłonąłem kiedyś w buddyzmie, w religiach chrześcijańskich, w rozmaitych innych sektach wschodu, zachodu, północy i południa.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga, docierających do mnie od strony fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga, wynikających z moich intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie jeszcze od Boga, a wzmacnianych poprzez niegodziwe i nieprawe działania tych istot, które wtargnęły kiedyś w obszar mojego ciała fizycznego, w energie mojej Duszy, od wszystkich istot, których w moje energie wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, związanych jeszcze z blokowaniem we mnie jasnych i czystych bożych energii. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, połączonych z podtrzymywaniem we mnie energetycznej czerni, energetycznych ściemnień, zabrudzeń, rozmaitych odcieni szarości. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, a utrzymywanych ograniczaniem sobie niewinnych, prawych i czystych doświadczeń seksualnych.
Boże twórczej siły, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, wynikających z ulegania astralnym jaszczurom oraz z zależności od nich. ( Istnieje rasa niebieskookich / lub pomarańczowookich/ astralnych jaszczurów. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami. )
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz intencji, nawyków, potrzeb, rozmaitych misji, ślubowań, zobowiązań. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz moich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych, oraz wszystkich wzorców zatrucia alkoholem i narkotykami.

Proszę udziel mi teraz Boże Twojego instruktarzu jak, co i kiedy, ja sam oraz moja Dusza powinniśmy uczynić wobec energii, wibracji, oraz istot oddzielających mnie jeszcze od Boga.

Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, jakie wkodowałem sobie w Grecji, Tybecie, Indiach, na Atlantydzie, na Lemurii oraz w innych ziemskich i astralnych krainach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, a utrzymujących we mnie choroby, dolegliwości, napięcia, cierpienia.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, jeszcze korespondujących we mnie z energiami wężowych astralnych istot.
Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga wszystkich serc.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, energii, istot i zachowań wynikających z inicjacji i wibracji satanistycznych oraz z nimi współbrzmiących.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy od wszystkich szkód jakie powstały poprzez istoty, energie i wibracje oddzielające mnie od Boga.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, a utrzymujących we mnie jeszcze pustkę, próżnię oraz nicość w rozmaitych formach i myślokształtach.
Pozwalam aby uzdrowione bożą Miłością wszystkie miejsca we mnie oraz w Mojej Duszy, złączone do teraz z istotami, energiami i wibracjami oddzielającymi mnie jeszcze od Boga, świeciły i zawsze promieniowały bożym światłem, jaśniejszym niż tysiące słońc.

Boże wszystkich serc, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich istot, energii i wibracji oddzielających mnie od Boga, utrzymywanych jeszcze na moich wszystkich moich fizycznych i energetyczny przestrzeniach, na wszystkich moich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich moich połączeniach energetycznych, we wszystkich moich relacjach z wszechświatem i Bogiem.

Inna modlitwa połączona z tematem Link


W trakcie pierwszego czytania, jedynym obrazem jaki do mnie przywołano była ingerencja ze strony Mutter Meera i jej uwięzienie mnie w energetycznym dzwonie, który nieco później usunął Bóg, po wstawienniczej modlitwie Doroty.

Dodano : 25-01-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 1246 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.