Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bezpośredni kontakt z Bogiem; intencje do przemodlenia

Autorka Natalia Wawrowska. Skrót ``B`` oznacza słowo Bóg.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1.naszego/cudzego pragnienia, potrzeby by zobaczyć/nie, obcować/nie, rozmawiać z Bogiem i odczuwania/nie m..in. Pustki, samotności, niespełnienia, smutku, żalu w związku z brakiem kontaktu z nim ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
2.naszego/cudzego kontaktu z Bogiem na zasadzie mówienia do niego podczas braku słyszenia/nie, widzenia/nie, obcowania/nie z nim ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
3.naszej/cudzej zazdrości o dusze, które widzą/nie, obcują/nie, rozmawiają/nie z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
4.naszego/cudzego bycia/nie blokowanym/nie w naszym m.in. kontakcie, rozmowach z Bogiem przez dusze ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
5.naszego/cudzego budowania/nie właściwej/nie relacji z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
6.naszego/cudzego pragnienia/nie, potrzeby by B. zastąpił/nie nam m.in. naszych ziemskich rodziców ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
7.naszego/cudzego pragnienia/nie by B. stał się człowiekiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
8.naszego/cudzego pragnienia/nie, by mieć B. tylko dla siebie ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
9.naszej/cudzej zaborczej miłości do B. ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
10.naszej/cudzej m.in. zazdrości, zawiści o wszelkie m.in. dusze, istoty, byty, twory, ludzi mających kontakt m.in. fizyczny, realny, rzeczywisty z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
11.naszego/cudzego dzielenia/nie się B. z innymi istotami ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
12.naszego/cudzego m.in.świadomego/nie, celowego/nie zniechęcania/nie do siebie, duszy B.
13.naszego/cudzego odbierania/nie B. we właściwy/nie sposób ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
14.naszego/cudzego tracenia/nie wiary w to, że B. istnieje ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
15.naszej/cudzej niemożności by skontaktować się/nie m.in. w fizyczny sposób z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
16.naszego/cudzego bycia/nie świadomym, że B. wszystko słyszy i widzi ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
17.naszego/cudzego mówienia/nie, opowiadania/nie B. głupstw, idiotyzmów z m.in. hipnoz, nieprzytomności, nawalenia, wzorców gumbasa ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
18.naszego/cudzego wstydzenia/nie się B. ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
19.naszego/cudzego działania, pracy i ich braku na rzecz Bogiem i starań, by go m.in. usłyszeć, zobaczyć, by z nim rozmawiać ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
20.naszego/cudzego bycia/nie godnym/nie by m.in. rozmawiać/nie, widzieć/nie, słyszeć/nie B. ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
21.naszego/cudzego bycia/nie blokowanym/nie, odrzucanym/nie przez m.in. samego B. ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
22.naszego/cudzego posiadania/nie strażników, weryfikatorów, kontrolerów w m.in. naszym/cudzym kontakcie z Bogiem, jego widzeniem, słyszeniem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
23.naszego/cudzego rozumienia/nie, akceptowania/nie m.in. wiadomości, przekazów od B. w postaci m.in. snów, wizji ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
24.naszego/cudzego bycia/nie zwodzonym/nie, oszukiwanym/nie że właśnie m.in. widzimy/nie, słyszymy/nie, rozmawiamy/nie z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
25.naszego/cudzego żałowania/nie że jestem/nie duszą, widzącą/nie, słyszącą/nie, rozmawiającą/nie z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
26.naszego/cudzego zwracania/nie na siebie uwagi przez Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
27.naszego/cudzego otwierania/nie i odpowiednio zamykania/nie się na B. i bezpośredni kontakt z nim ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
28.naszych/cudzych bezpośrednich/nie, pośrednich/nie kontaktów z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
29.naszego/cudzego kontaktowania/nie się z Bogiem przez m.in. dusze ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
30.naszej/cudzej frustracji, złości, irytacji z powodu braku m.in. bezpośrednich kontaktów z Bogiem, rozmów z nim, widzenia go ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
31.naszej/cudzej radości, szczęścia z powodu bycia/nie m.in. zauważonym/nie, dostrzeżonym/nie przez Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
32.naszego/cudzego tworzenia/nie sobie właściwego/nie, prawdziwego obrazu, wizji B. ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
33.naszego/cudzego dążenia/nie do B. trudną/nie, wyboistą/nie ścieżką ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
34.naszej/cudzej zazdrości, zawiści o B. o jego m.in. umiejętności, wiedzę ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
35.naszego/cudzego bycia/nie cierpliwym/nie w kontakcie/nie, rozmowach z Bogiem ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
36.naszego/cudzego czekania/nie na B. i wierzenia/nie że przyjdzie/nie do nas ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
37.naszego/cudzego bycia/nie testowanym/nie, weryfikowanym/nie przez Bogiem na wszelkie możliwe sposoby a także przez m.in. wszelkich weryfikatorów ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
38.naszego/cudzego tracenia/nie zaufania, szacunku B. i odpowiednio zyskiwania/nie go ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
39.naszego/cudzego rozwijania/nie się w świetle i miłości B. i odpowiednio poza nim ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
40.naszego/cudzego zawierania/nie umów, przysiąg z Bogiem korzystnych/nie dla mnie i mojej duszy i wywiązywania/nie się z nich ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
41.naszych/cudzych obietnic wobec B. i wywiązywania/nie się z nich ale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków


Dodano : 08-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 443 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 25-01-2019 08:40:44

   Intencje - kontakt z Bogiem

  Konrad Jaszowski(kondek545@gmail.com)

  1.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że dla niektórych ludzi Bóg jest milczący i daleki, a inni utrzymują, że regularnie doświadczają obecności i mocy Bożej w swoim życiu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków 

  2. Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie i uświadomienie/nie sobie, że Bóg jest inny, niż sądzimy/nie, wiemy/nie, myślimy/nie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  3.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że  krokiem przygotowującym nas na przeżycie doświadczenia Boga jest poddanie się Jego woli i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  4.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że gdy zadajemy pytania Bogu, które powstają w naszych skończonych/nie umysłach, On często odpowiada/nie tylko/nie przy pomocy łagodnego, delikatnego: „Zaufaj mi" i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  5. Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nic nie możemy zrobić bez Boga że musimy wiedzieć, że jesteśmy stworzeniami zależnymi i że wszystko, co posiadamy, jest darem Bożym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  6.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że ostatnim/nie warunkiem potrzebnym do wyrobienia sobie postawy otwartej gotowości na przyjęcie Boga jest uczynienie/nie naszego życia aktem miłości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  7.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że gdy wybieramy/nie miłość jako zasadę i motywację życia, to budujemy/nie konieczne kanały, przez które łaska Boża dostaje się do naszego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  8.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że największym/nie przykazaniem jest kochać Boga ze wszystkich sił że kiedy nastawiamy/nie nasze życie na ten kierunek, to powstaje/nie droga oczyszczona dla Boga, którą będzie mógł On wejść w nasze życie i użyć nas jako swojego narzędzia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  9.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że powinniśmy/nie uczyć się kontaktu z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  10.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że budowanie/nie osobistej/nie więzi z Bogiem rozpoczyna/nie się w chwili, gdy uświadamiamy sobie że potrzebujemy Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  11.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że przyznajemy/nie że jesteśmy grzesznikami i przez wiarę przyjmujemy Jezusa Chrystusa, jako swojego/nie Zbawiciela i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  12.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg, zawsze/nie pragnie być blisko nas i mieć z nami tylko/nie bezpośrednią/nie relację i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  13.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że przez grzech człowieka, Duszy została/nie zerwana więź z Bogiem, przez co straciliśmy/nie z nim kontakt i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  14.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że posiadanie/nie osobistej/nie relacji z Bogiem oznacza, że włączamy/nie Boga do naszej codzienności i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  15.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że powinniśmy/nie z Bogiem rozmawiać, komunikować, modlić/nie się do Niego,  czytać/nie Jego Słowo, rozważać/nie jego znaczenie w naszym życiu i dążyć/nie do tego, by poznać go lepiej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  16.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nawiązanie zerwanej/nie więzi z Bogiem wcale nie jest takie trudne jak może nam się wydawać i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  17.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie i zaufania/nie Bogu, że będzie/nie nas prowadził i troszczył się o nas każdego dnia a to sprawi/nie, że pogłębiamy/nie z Nim naszą relację i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  18.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że wsłuchiwania/nie się w swój głos wewnętrzny, w swoją intuicję, w swój głos serca, czyli wsłuchiwania/nie się w głos Boga, który nieustannie/nie wysyła/nie do nas w ten sposób komunikaty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  19.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że żadni pośrednicy, czy inni LDIBTK, Jezus, Boskie Matki itp. pomiędzy nami a Bogiem nie są nam potrzebni/nie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  20.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg znajduje się w naszym sercu, czyli w duszy że dusza to cząstka boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  21.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że gdy pokochamy/nie siebie to  zjednoczymy/nie się z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  22.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że powodem, dla którego odczuwamy/nie oddzielenie, odseparowanie od Boga, jest nasz grzech i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  23.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że w głębi serca nasza postawa polega/nie na czynnym buncie wobec Boga albo biernej/nie obojętności wobec Jego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  24.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że konsekwencją grzechu w naszym/nie życiu jest śmierć czyli duchowe/nie oddzielenie od Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  25.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że gdy spróbujemy/nie zbliżyć się do Boga przez własne/nie wysiłki, nieuchronnie poniesiemy porażkę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  26.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg zna/nie intencje naszego serca i nie zależy Mu na starannie dobranych słowach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  27.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że jeśli szczerze/nie zaprosiliśmy Jezusa do naszego/nie życia a On wszedł/nie w nie, tak jak obiecał/nie, i to w  ten sposób zawarliśmy/nie osobistą/nie więź z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  28.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że będziemy/nie poznawać Boga coraz lepiej przez czytanie Biblii, modlitwę oraz spotkania z innymi LDIBTK i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  29.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że aby nawiązać/nie przyjaźń z Bogiem, trzeba osobiście/nie zaprosić Go do naszego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  30.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg naprawdę jest niezmienny, tylko bywa, że my odchodzimy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  31.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że narzucanie sobie reguł w kontakcie z Bogiem jest dobre/nie, dopóki przynosi efekty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  32.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że jeżeli nasze życie z Bogiem nie przynosi nam radości, to musimy/nie coś w nim zmienić i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  33.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg oferuje/nie nam przymierze z niezłomnymi/nie dowodami łaski, że ta oferta jest bardzo/nie atrakcyjna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  34.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Energia Kundalini to wielkie/nie dobrodziejstwo pochodzące/nie od Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  35.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że tylko związek z Bogiem da nam najbardziej/nie niesamowitą Moc we Wszechświecie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  36.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że czujemy/nie najwyższą/nie esencję Boga w naszym sercu. Duszy i w umyśle i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  37.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że wszystkie/nie problemy biorą się z pogorszenia naszego kontaktu z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  38.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg ma dla nas doskonały/nie plan i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  39.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg dopuszcza/nie niektóre sytuacje, aby coś nam pokazać i wyprowadzić z nich jakieś dobro i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  40.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że wielbimy/nie, kochamy/nie, miłujemy/nie, prosimy/nie Boga w codziennych/nie problemach, doświadczeniach, kłopotach, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  41.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że kontakt, jak sama nazwa wskazuje, zależy od obu stron, że w przypadku Boga, to On pierwszy umiłował każdego z nas a my możemy tylko starać się i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  42.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg pragnie/nie miłości z naszej/nie strony, a nie tego, byśmy szukali w modlitwie własnej przyjemności i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  43.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg wychowuje/nie nas do dojrzałej miłości, uczy/nie nas pozbywać/nie się egoizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  44.Naszego przestawania/nie wygadywania Bogu jak to nam źle/nie, dobrze/nie, czy jeszcze inaczej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  45.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że potrzeba/nie nam wiele milczenia, wiele modlitwy, do pełnego/nie otwarcia się na Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  46.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że to jaźń zapoczątkowuje i kontroluje rzeczywistość, pełniąc rolę Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  47.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że od jakości naszych relacji z Bogiem zależy/nie jakość zmian jakich oczekujemy my ludzie, jakie dokonają się w całej istocie, i jakich ostatecznie doświadczy sama Dusza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  48.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że my jako ziemski awatar stanowimy/nie całość wraz z Duszą i poprzednimi ziemskimi awatarami Duszy tworząc istotę, to patrząc z drugiej strony jakość naszej relacji z Bogiem, że może być też wyznacznikiem jakości relacji jaka jest pomiędzy Bogiem a Duszą i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  49.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że odnowienie kontaktu z Bogiem jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia wszelkich pozytywnych zmian, jest sprawą kluczową i nadrzędną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  50.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że jeśli nasza Dusza nadal przejawia/nie żale, urojenia, pretensje, czy też ma fałszywy/nie obraz Boga, jeśli się Go boi/nie obawiając/nie się boskiej kary, lub jeśli uważa/nie, że Bóg nie ma jej zgoła za wiele do zaoferowania, czy też ma/nie zakaz kontaktu z Nim, to zrozumiałym/nie jest fakt, że nie będzie miała dążenia do współtworzenia, współpracowania z Bogiem, do przyjmowania od Boga Jego łask, korzystania z Jego wsparcia, podpowiedzi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  51.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że wyrażenie woli zmian przez ziemską osobowość jest ważna/nie, jednakże tę samą wolę musi/nie wyrazić także jej nieśmiertelna Dusza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  52.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że warto/nie jest prosić Boga równocześnie o pokazanie skutków i konsekwencji, jakie nastąpiły poprzez kierowanie się daną intencją, abyśmy my, cała istota, Dusza to łatwo rozumieli i wdrożyli pozytywne zmiany wobec danego wzorca myślenia i działania że warto/nie prosić Boga o coś lepszego, wartościowszego w zamian, szczególnie jeśli czujemy opór i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  53.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że kontakt z Bogiem, jest/nie on na tyle istotny, gdyż nawet jeśli Dusza widzi już skutki, chce zmian, to nadal może tkwić we wpojonych jej przekonaniach, że Bóg ją ukarze, że nie wybaczy, że ją ośmieszy, odbierze to co ona ma cennego, nie dając nic lepszego w zamian i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  54.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nasza Dusza może/nie mieć wiele/nie innych błędnych przekonań, wkodowanych po tysiącach wcieleń, jakie też mogą sprawiać usilne trzymanie się Duszy i awatarów przy bałwochwalstwie, lub nadal przedkładać relacje z bóstwami ponad relację z Bogiem i że istotną kwestią jest przełamanie/nie oporu jaki ma Dusza wobec Boga, a następnie sukcesywne/nie pogłębianie tej relacji w dalszych etapach pracy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  55.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nam ziemskim osobowościom może się wydawać/nie, że my już z Bogiem nie mamy na bakier, to inaczej może mieć się sprawa z nieśmiertelną Duszą i poprzednimi ziemskimi awatarami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  56.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że ważną/nie kwestią są osobiste/nie rozmowy z Bogiem, zapraszanie Boga tak zwyczajnie, na co dzień do własnego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  57.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że można/nie Boga pytać o najbardziej podstawowe/nie kwestie, doradzać się, pytać co Bóg sądzi o takim czy innym wyborze że można/nie Boga pytać o sprawy związane z rodziną, pracą, seksem, zdrowiem, nawet z zakupami i wszystkimi innymi kwestiami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  58.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że ważną/nie sprawą jest dziękowanie Bogu że również za rzeczy nawet najmniejsze/nie, czy te oczywiste ot choćby za dzieci, rodzinę, za to, że coś nam się powiodło, za obiad jaki z miłością przygotowali dla nas najbliżsi i za wszelkie inne pozytywne aspekty naszego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  59.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że warto/nie również obserwować własne/nie przekonania, myśli jakie pojawiają się na temat Boga, a następnie oddać je Bogu w intencjach, modlitwach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  60.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że warto/nie rozważyć i zastanowić się kim tak naprawdę dla nas jest Bóg, jak Jego traktujemy, jaka jest Jego rola w naszym życiu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  61.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że dobrze/nie jest rozważyć i przyjrzeć się jak jest u nas z pokorą, szacunkiem, wdzięcznością dla Boga i wobec Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  62.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nasza dusza chce/nie rozmawiać z Bogiem, używając/nie do tego każdego rodzaju, poziomu i znaczenia m.in. run, kart, magi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  63.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że kiedy pojawia się silna blokada uczuć aby wybaczyć nam samym, Duszy i innym to wtedy należy/nie prosić/nie Boga o wskazanie/nie drogi, o pomoc by Bóg zainterweniował/nie, aby pokazał/nie drogę jak tego dokonać, jak również prosić/nie o kasacje, rozkodowanie oporów, bólu własnego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  64.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że trzeba/nie próbować/nie, powierzyć się Bogu i Jego woli z własną Duszą, istotą, i poprosić/nie Go o interwencje natychmiastową/nie i szukać/nie z Nim kontaktu cały/nie czas i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  65.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że poprzez współtworzenie z Bogiem następuje/nie uzdrowienie, a dla niektórych cuda i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  66.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że nie ma/są drogi na skróty że szukanie/nie pośredników, uzdrowicieli, odpowiedzi w gwiazdach, runach, kartach, numerologii daje/nie dalsze uwikłania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  67.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że powinniśmy/nie manifestować miłość Boga w naszym/nie codziennym/nie życiu przez praktykowanie/nie wybaczania, a także poddawać/nie się całkowicie Jego woli i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  68.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że możemy/nie rozwinąć w sobie obraz Boga, który przebacza/nie, że potrafimy/nie także otworzyć się na uzdrawiającą moc Jego łaski i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  69.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Ci którzy walczą z kompleksem winy, noszą/nie w sobie obraz Boga gniewnego i karzącego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  70.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że idąc/nie Droga ku Bogu która jest/nie wewnątrz nas, prowadzi do manifestowania cech takich jak np. miłość, życzliwość, cierpliwość, łagodność i współpraca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  71.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że idąc/nie drogą buntu, stajemy /nie się z kolei niewrażliwi na boski impuls, w rezultacie czego powstają cechy negatywne takie jak m.in.  frustracja, wrogość, zawiść i strach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  72.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że bunt jest/nie przyczyną negatywnych emocji i też czyni/nie nas niewolnikami tych emocji, wiec aby się ich pozbyć musimy/nie wybrać drogę Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  73.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że jeżeli pozwolimy/nie na to by wypełniła nas miłość Boga, to nie pojawi/nie się w nas nic negatywnego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  74.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że w przypadku prośby o przebaczenie skierowanej do Boga, najlepiej/nie pytać/nie Go samego co On na to i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  75.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że możemy/nie już teraz widzieć, słyszeć i kontaktować się z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  76.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że mamy/nie pewne/nie i sprawdzone/nie już sposoby na kontakt z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  77.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że posiadamy/nie i korzystam/nie z różnych patentów na skontaktowanie się z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  78.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że człowiek, Dusza otrzymuje od Boga tyle, ile się od Niego spodziewa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  79.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że jeśli oczekujemy niewiele, zwykle też i niewiele otrzymamy że jeśli natomiast oczekujemy wiele, wiele też otrzymamy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  80.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że akceptujemy/nie taki kontakt z Bogiem, jak on sobie życzy/nie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  81.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg słyszy/nie nas tak jak i my słyszymy/nie Boga poprzez nasze/nie otwarte/nie, świetliste/nie serduszko i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  82.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg zawsze/nie działa przeze nas dla najwyższego dobra naszego i wszystkich istot, tak by wszyscy/nie byli zadowoleni i szczęśliwi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  83.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że cieszymy/nie się przyjaźnią z Bogiem i wzrastamy/nie w coraz lepszym poznaniu Go i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  84.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg wysłuchuje/nie modlitw i że życie nabiera/nie prawdziwego znaczenia, gdy jego celem jest okazywanie Bogu szacunku i czci i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  85.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że niezależnie/nie od okoliczności, jakie napotykamy w naszym życiu, możemy/nie zawsze/nie z ufnością zwracać się do Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  86.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że możemy nie tylko nawiązać kontakt z Bogiem, ale również doświadczyć pełnej/nie akceptacji i miłości z Jego strony i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  87.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg kocha człowieka, ale nienawidzi grzechu i mówi/nie, że konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Niego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  88.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg oferuje/nie nam całkowite/nie przebaczenie że oznacza to wybaczenie wszystkich naszych grzechów przeszłych, teraźniejszych, jak i przyszłych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  89.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg oferuje/nie nam prawdziwą/nie wolność od grzechu i winy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  90.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że aby nawiązać przyjaźń z Bogiem to wystarczy/nie, że szczerze/nie poprosimy Boga o wybaczenie grzechów i zaprosimy/nie Go do swojego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  91.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że Bóg chce/nie pomóc nam w pogłębieniu naszej znajomości i w doświadczeniu Jego miłości do nas że chce/nie obdarzyć nas mądrością we wszystkich decyzjach, które podejmujemy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  92.Naszego bycia świadomymi/nie, naszej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptacji/nie, rozumienia/nie że możemy/nie rozmawiać z Bogiem i uzyskać/nie Jego prowadzenie w różnych dziedzinach życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków