Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Gansy; czym są i jak się je produkuje – intencje do przemodlenia


Tekst jest przeznaczony tylko dla osób dobrze już pracujących metodą intencji ze strony MINW, i równocześnie zajmujących się technologią p. Keshe.
Znam dobrze język polski i zastanawiałem się wielokrotnie, dlaczego nie rozumiem idei promowanych przez P. Keshe. Pojmuję dobrze terminy i odniesienia medyczne, historyczne, rozumiem też biologię, anatomię, muzykę, statykę budowli, oraz szeroko rozumianą duchowość. Mam nawet stronę internetową poświęconą przytomnej pracy z własną Duszą. Niepokoiłem się tym, czy ja mam problem ze zrozumieniem technologii plazmatycznych, czy jest to podawane słuchaczom w sposób nieprzejrzysty. Sprawę wyjaśnił pewien narkoman, jeden z promotorów technologii plazmatycznej. Otóż na kilku forach, zachęca się do ćpania gansów z narkotyków. Skutkiem przyjmowania w tym środowisku narkotyków z gansów jest to, że cały słowny przekaz i informacje o technologii, wraz z upływem czasu [w roku 2017] stają się coraz bardziej bełkotliwe. Gubi się tu logika wypowiedzi i sens łączonych ze sobą w jednym zdaniu słów, oraz sens rozmaitych pojęć. Bełkot tak wyrażony, jest niestrawny i niezrozumiały dla nikogo, czego dowodem jest obecny brak w Polsce, osoby potrafiącej wykonać Magrav prądowy o mocy oszczędzania prądu do 3 kW. Najwyraźniej potrafią takie Magravy produkować jedynie odurzeni narkomani.
Zestaw intencji opracowany został min. na bazie kilku logicznych i nielogicznych [nieprzytomnych] zapisów pobranych z internetu, z tematycznych stron WWW. Zatem techniczna czyli plazmatyczna strona nie musi prowadzić do żadnych pozytywnych rozwiązań, czego dowodem jest, wspomniany wyżej brak polskich prądowych Magravów. Mamy jednak nadzieję, że przemodlenie tych kwestii przez grupę przytomnych i trzeźwych osób pozwoli znaleźć właściwą bezpieczną technikę budowania urządzeń plazmatycznych, które trwale będą słóżyły dla dobra ludzkości, a nie tylko dla dobra kosmitów i innych istot, których poza p. Keshe nikt specjalnie nie widuje. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


Ogólnie
1. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. tworzymy, niszczymy, kodujemy, generujemy, wymyślamy, inspirujemy, strażnikujemy, weryfikujemy, świadkujemy, modyfikujemy, promujemy, wykorzystujemy, konsumujemy, stosujemy, polecamy, wchłaniamy, wydalamy, i nie tylko m.in. wszelkiej czystości, znaczenia, rangi, szkodliwości, rodzaju i nie tylko m.in. gansy i inne artefakty pochodzące z technologii plazmatycznej i nie tylko które nam służą/nie dobrze/nie, źle/nie po których jesteśmy/nie przytomni/nie, otrzeźwieni/nie, ogłupieni/nie, oświeceni/nie, zdrowi i odpowiednio chorzy i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
2. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. działamy na innych m.in. świadomie/nie, z premedytacją, dla dobra i odpowiednio zła m.in. przez używanie, promowanie, niszczenie, tworzenie m.in. technologii i artefaktów pochodzących od kosmitów, technologii plazmatycznej m.in. p. Keshe a w tym gansów, magravów, systemów balansujących i nie tylko zarówno teraz jak i za czasów Lemurii , Atlantydy i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
3. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. jesteśmy/nie, stajemy/nie się m.in. świadomie/nie, chętnie/nie i nie tylko m.in. ofiarami, promotorami, wyznawcami, beneficjentami, inspiratorami, twórcami, strażnikami, świadkami, weryfikatorami, technologii i artefaktów pochodzących od kosmitów, technologii plazmatycznej m.in. p. Keshe opiekunami, cieciami, twórcami, nauczycielami, zarządcami, zwierzchnikami, istotami zarządzającymi m.in. technologii i artefaktów pochodzących od kosmitów, technologii plazmatycznej m.in. p. Keshe a w tym gansów, magravów, systemów balansujących i nie tylko zarówno teraz jak i za czasów Lemurii , Atlantydy i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
4. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. do uzyskania/nie, stworzenia/nie, wygenerowania i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju i nie tylko m.in. gansów używamy/nie tylko nie tylko m.in. najlepszych/nie i odpowiednio najgorszych, materiałów, surowców, substancji i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
5. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. używania, wykorzystywania i nie tylko m.in. technologii i artefaktów pochodzących od kosmitów, technologii plazmatycznej m.in. p. Keshe do m.in. destrukcji wszystkiego i wszystkich, do przejęcia kontroli nad wszystkim i wszystkimi, do modyfikacji m.in. naszych, cudzych łańcuchów DNA, RNA i wszelkich innych komórek, organów, energii w celach destrukcyjnych, przejęcia nad nami kontroli, uzdrowienia nas i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
6. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. wykorzystując technologię i artefakty pochodzące od kosmitów, technologię plazmatyczną m.in. p. Keshe w tym gansy, magravy i wszelkie inne artefakty czynimy m.in. bałwochwalstwo nadmiernie/nie się tym posiłkując, wierząc w możliwości tych przedmiotów i nie tylko
produkcja
7. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. używania, promowania, produkowania i nie tylko technologi p Keshe do destrukcji, ogłupienie, znieprzytomnienia, zmiany struktur m.in. łańcuchów DNA, RNA i nie tylk oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
8. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko m.in. że GaNS oznacza gaz w stanie nano, gaz w stanie stałym i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
9. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko m.in. że kiedy mówimy o gazowym stanie skupienia materii, odnosimy się do cząsteczek, takich jak m.in. tlen, wodór, dwutlenek węgla i nie tylko i to była najmniejsza/nie, największa/nie gęstość/nie ze znanych/nie nam/nie, innym m.in. stanów materii i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
10. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko m.in. że kiedy mówimy „Nano” odnosimy/nie się do m.in. skali atomu, rozmiaru atomu i nie tylko tak więc, gdy mamy/nie do czynienia z Gans’em, mówimy/nie o innym stanie materii na skali atomów i jest/nie to pierwsza odmiana zaprezentowania w tym boskim doświadczeniu, który nazywamy “rzeczywistością” oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
11. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko m.in. że atom jest/nie podstawą stworzenia i wszystko pochodzi od niego i nie tylko, oraz że jeśli myślimy o różnych stanach skupienia to mamy gaz, ciecz, ciało stałe, a teraz mamy GaNS, który jest/nie substancją, którą możemy tworzyć fizycznie, która jest najbliższa naszemu pierwotnemu źródłu energii i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
12. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego że większość/nie z nas dorastała ze świadomością różnych stanów skupienia, wiemy, że ciała stałe są twarde, ciecze są mokre a gazy są oparami, które wyglądają jak mgła w powietrzu, a to z czym mamy do czynienia tutaj czyli m.in. z GaNSami i nie tylko to różne gęstości tej samej materii oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
13. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. kiedy patrzymy na atomy ciała stałego, widzimy że mają silną relację grawitacyjną ze sobą i słabą relacją magnetyczną, to z kolei powoduje, że atomy są ciasno „upakowane”, to z kolei powoduje i tworzy gęstość, którą będziemy rozważać jako ciało stałe i nie tylko, oraz, że kiedy pracujemy w dziedzinie plazmy to spoglądamy, analizujemy,rozumiemy i doswuadczamy czym w rzeczywistości są pola magnetyczne i grawitacyjne i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
14. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. nasz umysł interpretuje jak odczuwać ciało stałe (obiekt), przez sprawdzanie w pamięci naszych poprzednich interakcji z podobnymi „polami”, ciałami a od tego momentu umysł projektuje jak obiekt powinien wyglądać, jaki powinien być, oraz interpretowania tego w ten sposób i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
15. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że obrane winogrona mają nam i innym dla zabawy przypominać gałki oczne i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
16. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. jeśli np. ktokolwiek prosił nas kiedykolwiek, żebyś położył rękę do miski wypełnionej obranymi winogronami, mówiąc nam że to gałki oczne podczas m.in. jakiś zabaw np. w okresie Hellowen (USA), co powoduje że pola które tworzą nasze palce wchodzą w interakcję z polami jakie tworzą winogrona i zostaje to porównane do innych podobnych częstotliwości, określając co jest dotykane, kiedy ktoś uważa, że są to gałki oczne, od razu rozpoczyna tworzenie obrazu w naszym umyśle, jak powinien wyglądać obiekt, tak jak byśmy dotykali np. gałek ocznych, to porównujemy to cośmy sobie wyobrazili z tym co dotykamy i od razu uważamy, że dotykamy gałek ocznych i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
17. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. kiedy zaczynamy podgrzewać m.in. różne substancje, obiekty, GaNSy i nie tylko zauważamy/nie że magnetyczna relacja między atomami zaczyna wzrastać i odpowiednio maleć w miarę jak to się dzieje, atomy zaczną się rozpraszać i odpowiednio kumulować i molekuły, które one tworzą staną się ciekłe i nie tylko np. woda, kiedy możemy przesunąć rękę przez nią z małym oporem jednak ręka cały czas będzie czuła, że to jest wszystko połączone, innym sposobem doświadczenia tego uczucia jest wzięcie dwóch magnesów i przykładanie ich do siebie tym samym biegunem, kiedy one zaczną się odpychać od siebie, obserwuj jak to się odczuwa, to jest to co robią atomy, jednakże ponieważ pola grawitacyjne są mocniejsze niż magnetyczne, wszystkie atomy trzymają się ciągle razem i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków

18. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. z perspektywy pól Magrav, możemy łatwo rozpocząć od zobaczenia przestrzeni pomiędzy polami, ta przestrzeń tworzy miejsce dla ruchu pomiędzy polami, inną rzeczą do odnotowania jest to, że ponieważ pola cały czas próbują znaleźć równowagę pomiędzy sobą, to z kolei one wszystkie będą w relacji między sobą jak zębatki w mechanizmie zegara i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków

19. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. kiedy kontynuujemy podgrzewanie m.in. różne substancje, obiekty, GaNSy i nie tylko, relacja magnetyczna tych atomów rośnie/nie i odpowiednio maleje ponownie, ciecz zaczyna „rozpraszać się” dalej, stając się m.in.gazem i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
20. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. przeszliśmy od ciasno „upakowanych” atomów stanowiących ciało stałe, do luźno połączonych atomów stanowiących ciecz, po tym przeszliśmy od cieczy do grupy spakowanych atomów zwanych gazem, teraz atomy oddzielają się jeden od drugiego w indywidualne komponenty i my je ujarzmiamy teraz mamy GaNS’y, czyli gaz w stanie „nano” i jest to struktura pojedynczych atomów pierwotnych elementów, która teraz promieniuje energią jak miniaturowe słońca w formie wibracji, to jest rzecz najbliższa źródłu energii w naszym istnieniu, piękną dychotomią tej historii jest to, że gdy tworzymy GaNS’y, tworzymy je z nano cząsteczek, są to elementy atomu na ostatnim etapie ich cyklu życia i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
21. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. kiedy tworzymy GaNS’y i nie tylko, to tworzymy m.in. życie, bierzemy zwęglone resztki elementu i tchniemy w nie nowe życie i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
22. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. GaNS’y reprezentują to co możemy/nie, chcemy/nie i nie tylko m.in. nazywać „doskonałą nutą”, wszystko jest tworzone z pól MAGRAV’a i jeśli te pola nie są w równowadze, to będzie to tworzyło zróżnicowane warunki, w ciele fizycznym ta nierównowaga będzie się manifestować jako ból i choroba oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
23. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. jeśli spojrzymy na m.in. GaNSy, pola i nie tylko to z perspektywy muzyki, możemy użyć przykładu nuty muzycznej, większość z nas może powiedzieć, kiedy ktoś fałszuje, to będzie reprezentowało nierównowagę w czyimś polu i nie tylko a jeśli ktoś fałszuje i nie jest tego świadomy jak możemy go poprawić, możemy mu zapewnić odniesienie, możemy zagrać nutę, którą „piosenkarz” będzie śpiewał, przez przyciśnięcie klawisza na pianinie. „Piosenkarz” będzie miał zatem odniesienie jak powinien śpiewać i dopasować swój głos/strój, żeby się dostosować, to jest to, czym jest GaNS, który reprezentuje doskonały strój, nutę odniesienia, to jest esencja ducha w tej doskonałej równowadze, kiedy kreujemy GaNS CO2, tworzymy orbity o małej energii, które doskonale równoważą pola węgla i tlenu i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
24. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. rozpatrując nasze ciało składające się w 83% z węgla i tlenu, jak ich pola wejdą z nimi w kontakt, wyższa wibracja zawsze podniesie niższą wibrację i nie tylko GaNS dostarcza nutę odniesienia, żeby ciało podniosło się samo, żeby się dostosować, to właśnie dlatego (dwutlenek węgla)CO2 *health patch i energetyzowana woda, Dziny, gnomy, kosmici i Bóg współpracują tak dobrze, one dostarczają ciału tę doskonałą nutę za pośrednictwem pól MAGRAV’a, kiedy potraktujemy ciało *health patch’em, to jest to właśnie to co robimy, mówimy ciału, że to jest częstotliwość przy której powinno wibrować, w miarę upływu czasu ciało utrzyma wibrację i CO2 „health patch” nie będzie już potrzebny oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
25. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. w tym przypadku, że to co używamy tutaj, niekoniecznie jest GaNS’em, którego nie „widzimy”, zamiast tego używamy pól, które kreują GaNS, który „widzimy”, w ten sposób GaNS jest używany w fizyce plazmowej dla wykorzystania jego pól, możemy spowodować, że przyciągam rzeczy lub je odpycham przy różnej kombinacji pól i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
26. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. można wykorzystać pola, do zrównoważenia innych podobnych pól, tak jak w przypadku CO2 health patch, gdy mamy niezrównoważone pole i pole GaNS’u to GaNS podnosi wibrację pola niezrównoważone, żeby się dostosowała i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
27. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. GaNS jest innym stanem materii na jej poziomie atomowym, jest najbliższy do źródła energii w tym doświadczeniu / rzeczywistości i w tym momencie i wibruje jako doskonale zrównoważona częstotliwość, GaNS może być wykorzystany do przyciągnięcia lub odepchnięcia lub może być wykorzystany do doprowadzenia innego podobnego pola do stanu równowagi, od tego momentu będziemy potrzebowali sposobu transmitowania tego GaNS’u, jeśli GaNS jest źródłem energii, potrzebujemy sposobu, żeby dostarczyć tę energię do miejsca przeznaczenia, aby to zrobić będziemy używać drutów miedzianych powleczonych nano powłoką (nano coating) i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Produkcja CuO GaNS - niebieski
28. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. aby stworzyć, wyprodukować i nie tylko m.in. GaNS miedzi CuO ini tylko należy m.in. w jednym pojemniku zamontować blachę stalową cynkowaną oraz nano powlekaną blachę miedzianą i nie tylko, i połączyć nano powlekanym drutem miedzianym, a powinna być blacha miedziana nano powlekana oraz blacha miedziana i nie tylko, a po około tygodniu, powinna/nie wygenerować się niewielka ilość GaNS’u białego dwutlenku węgla (CO2), oraz jeszcze mniejsza ilość GaNS’u miedzi (CuO), po około 2 tygodniach cynk powinien/nie zostać m.in. zużyty/nie i rozpoczął się generować GaNS CH3 oraz (miedź) CuO, CH3 i nie tylko z blachy żelaznej pozostałej z blachy cynkowanej i nie tylko oraz GaNS (miedzi) CuO i nie tylko z płytki nano powlekanej i nie tylko, która już straciła m.in. nano powłokę w zachodzącym/nie procesie i pozostała czysta miedź i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
29. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. powinniśmy/nie, możemy/nie, musimy/nie odciągnąć wodę wraz z białym GaNS’em za pomocą m.in. rurki (tak jak przy spuszczaniu wina), pozostawiając gęstą mieszaninę GaNS’ów na dnie, a następnie GaNS zlanie m.in. do słoika i pozostawienie ich na jakiś czas aby się rozdzieliły i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
30. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. chcieliśmy wygenerować GaNS np.CO2 a w konsekwencji najwięcej uzyskaliśmy m.in. CuO i nie tylko, ponieważ m.in. trwa generowanie GaNS’u CuO i nie tylko z m.in. blachy miedzianej nano powleczonej oraz z blachy miedzianej i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
31. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. należy odseparować gansy strzykawką, chociaż w konsekwencji i tak będziemy (możemy) je mieszać razem i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
32. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. użyliśmy wody zdemineralizowanej oraz soli morskiej spożywczej, w proporcji m.in. 20 – 25%-owy roztwór i nie tylko oraz wszelkich innych kombinacji i proporcji, np. zmieszania litra wody z 250 gramami soli uzyskując 20% roztwór i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
33. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. woda w temperaturze pokojowej waży około jednego kilograma, oraz że traci wagę im wyższą ma temperaturę i zalecane jest kupić sól drobno mieloną, ponieważ rozpuszczenie takiej ilości wcale łatwe nie jest, oraz rozpuszczania bez podgrzewania wody a za pomocą mieszania i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
34. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. całość badań nad wszystkimi GaNS’ami naraz trwała około 3 tygodni, w sieci wiele osób generuje GaNS’y przy użyciu elektrolizy, czyli przyłożonego do substancji chemicznej zewnętrznego napięcia elektrycznego, my zastosowaliśmy metody naturalne bez żadnych przyspieszaczy. Pozostawić i nie ruszać – niech sobie reaguje, utlenia się, paruje i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
35. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. płytki miedzi, które powlekamy jako drugą elektrodę, muszą być dobrze powleczone nano powłoką, ponieważ ten składnik szybko się zużywa i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
36. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. woda ma m.in. pamięć oraz tego pamiętania/nie, wiedzy/nie o tym i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Produkcja CO2 GaNS
37. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. przeprowadziliśmy/nie, przeprowadzamy/nie i nie tylko kilka/nie m.in. prób i nie tylko m.in. związanych z generowaniem, tworzeniem, produkowaniem, niszczeniem i nie tylko m.in. GaNS’ów i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
38. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. w jednym pojemniku zamontowano blachę cynkowaną oraz nano powlekaną blachę miedzianą oraz połączono nano powlekanym drutem miedzianym a po około tygodniu, wygenerowała się niewielka ilość m.in. GaNS’u białego CO2 i nie tylko , oraz jeszcze mniejsza ilość m.in. GaNS’u CuO i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
39. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. w drugim pojemniku zastosowano m.in. blachę miedzianą nano powlekaną oraz stalowe odpady m.in. kowalskie, i nie tylko, mocno powlekane cynkiem oraz że taka kąpiel wolno stojąca, bez zastosowania elektrolizy trwała ponad 1 tydzień a dopiero około m.in. 8 dnia GaNS zaczął być widoczny i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
40. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.Początek formularzain. przygotowujemy, tworzymy, robimy, niszczymy, kodujemy i nie tylko m.in. GaNS CO2 biały oraz że wykonujemy roztwór z wody destylowanej oraz m.in. morskiej i nie tylko w odpowiednich stężeniach i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
41. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in.Dół formularzaPoczątek formularzaDół formularza kąpiel do wykonania nano powłoki robimy według opisu z wszelkich rodzajów poradników, stron internetowych od innych i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
42. naszego/nie, cudzego/nie a z naszej/nie, cudzej/nie przyczyny, uznawania/nie doświadczania/nie tego i nie tylko że m.in. mamy/nie, jakieś m.in. spostrzeżenia, sugestie, wnioski odnośnie m.in. tworzenia, niszczenia, robienia i nie nie tylko m.in. GaNSów a w tym m.in. takie jak że m.in. najlepiej aby używać czystą blachę cynkową oraz że styk drutu miedzianego nano powlekanego ze stalą cynkowaną jest/nie niedokładny, przez to proces na pewno się wydłużył i nie tylko oraz bycia przy tym wykorzystywanym, manipulowanym, sterowanym, hipnotyzowanym, niewolonym i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju gatunku, płci i nie tylko m.in. bóstwa, żywych bogów, półbogów, magów, wiedźm i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach i poza czasem, we wszelkich przestrzeniach wymiarach i poza nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 17-07-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1768 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
20-07-2017 22:03:37

Zrobiłem dziś te intencje z Gansów, co dałeś ostatnio i nasunęło mi się kilka sugestii, co od razu oddałem przy okazji robienia intencji: ,,Naszego/cudzego podglądania/nie, obserwowania procesu tworzenia/nie  przez Stwórcę, oraz naszego/cudzego wykradania/nie technologii od Stwórcy, oraz naszego/cudzego naśladowania/nie, bawienia/nie się w Stwórcę, oraz naszej/cudzej wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, że to my tworzymy/nie".   Na tą technologię jest boski atest, z tego, co mówiłeś, tylko, czy czasem ktoś nie podpatrzył tej technologii i nie gwizdnął jej Bogu. Jeżeli tak to było, to nie dziwię się, że Ela się pojawia przy Magravach, bo stoi pewnie przy procesie ich tworzenia i mówi: ,,Patrz Boże, bawią się w bogów".  Świadomie analizując intencje z Gansów, które pierwszy raz czytałem oddając je, nasunęło mi się, że może to zajść za daleko, bo jak dojdzie do regeneracji tkanek ok, jak zaczną tworzyć tkanki za pomocą tej technologii, to już większe zagrożenie, bo to krótka droga do prób stworzenia całych istot, a tu już bawienie się w Stwórcę pochłonie sporo ofiar. W związku z tym, ze pewnie niektóre intencje powstały również z Twoich obserwacji, że Andrzej nie widział plazmy dopóki nie powiedziałeś, że gansy są w beczce, to nasunęła mi się taka intencja: Naszej/cudzej wiary/nie, przekonania/nie, myślenia/nie, że Magrav jest/nie, może/nie być/nie, jak portal odpalany/nie, uruchamiany/nie, za pomocą świadomości/nie, oraz poprzez ukierunkowanie/nie jej/nie na dane zjawisko, oraz, że nie wytwarza plazmy, tylko ją zasysa/nie z innego wymiaru,  a przez to może/nie przyciągnąć coś, czego oczekiwaliśmy/nie.

Może dlatego takie miałem obiekcje przed tą technologią, że albo byłem świadomy konsekwencji, albo gdzieś już w poprzednich ink lub w równoległym półczasie wcześniej doświadczyłem, takiego jej wykorzystania, a może sam nabroiłem za dużo przez promowanie tej technologii, albo sam kiedyś gwizdnąłem ją Bogu.

 • s_majda 09-10-2017 11:09:33

  Bąbelki w wodzie gansowej w jasnowidzeniu. 

  Ustaliliśmy przy udziale A Muller, że w wodzie kranowej którą ja zalałem gansy, żyje żaba, lub ich grupa. Zachował się energetyczny widok żaby, zapewne mieszkającej gdzieś przy zasilających źródłach wodnych. Reakcja jej wydzielin nawet w dawkach homeopatycznych daje taki skutek. 

 • s_majda 01-12-2017 09:49:32

  Mirek: A ja mam coraz większe rachunki za prąd 

  [09:35:57] Sławomir Majda: Po pańsku żyjesz. 

  [09:36:52] Mirek: Nie wiem po czym wnioskujesz, że po pańsku. Żyje jak cały rok.

  [09:37:22] Sławomir Majda: Jak siedzimy w pokoju to wszędzie zgaszone. Też tak masz?

  Żonę trzeba przeszkolić.

  [09:38:14] Sławomir Majda: Płacę od lat za domek 150 zł.

  [09:38:59] Mirek: A ja 460zl za 3.

  [09:39:11] Sławomir Majda: Pisałem, że jesteś panisko.

  [09:41:10] Mirek: Ja tak nie mam. Cieszę się że mam z czego zapłacić, ale zaczyna mnie irytować to bo nic nad wyraz nie robię. 

  [09:41:22] Sławomir Majda: znajomy elektryk ma domek 100m2 i płaci z CO prądowym 150zł.

  Twoja żona jest prądożercza. Może nie ma klasy AA+. Moja pobiera wiele wody.

  [09:42:06 ] Mirek: Wezmę miernik od MG i posprawdzam co nie co. Powiem jej że musi klasę zmienić, będę drążył temat.

 • s_majda 19-07-2020 17:12:21

  Gansy są dobre nie tyle na kaca, ale do naprawy uszkodzeń po narkotycznych, a w tym karmicznych. Nie podejmuję się ustalać proporcji ani składu mieszanki. Myślę o typowych ozdrowieńczych gansach ZN+ Co2

 • s_majda 21-10-2021 19:49:32

  Robię często kąpiele w gorącej wodzie na 5 kg. soli. Dolewałem trochę różnych gansów i woda zawsze była cała ,,gansowa”. Ostatnio ,,namoczyłem” buteleczki z gansami bez dolewania ich do kąpieli i powstała ich zawiesina – nie rozmieszały się. Pozostawały przy dnie wanny.