Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Przyjaciel Jezusa; intencje do przemodlenia

Spisała Natalia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

Do niektórych tutaj intencji można wstawić dowolną istotę m.in. Sidhartę Gautamę, Matkę Boską, Matkę Teresę, Avalokiteśvarę itd.

1.Naszego a przez nas i cudzego bycia/nie wszelkiego rodzaju/rasy/rangi/poziomu m.in. przyjacielem, towarzyszem, kompanem, bratem/siostrą Jezusa ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
2.Naszych a przez nas i cudzych wszystkich potrzeb, pragnień, pociągu by m.in. widywać/nie, słyszeć/nie, spotykać/nie, doświadczać m.in. Jezusa włącznie/nie z jego wzorkiem, dotykiem, ciałem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
3.Naszego a przez nas i cudzego wyobrażania/nie, wizualizowania/nie sobie naszych/cudzych m.in. podróży, ekspedycji, rozmów, spotkań, czułości, seksu z m.in. Jezusem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
4.Naszego a przez nas i cudzego m.in. modlenia/nie się, czczenia/nie Jezusa, zachwycania/nie się jego m.in. dokonaniami, jego cierpieniem, zdolnościami, wyglądem, mową, słowami ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
5.Naszego a przez nas i cudzego zapraszania/nie, Jezusa do naszego/cudzego m.in. życia, do rodziny, wspólnych posiłków, do pracy, do łóżka, witania/nie go, cieszenia/nie się jego m.in. obecnością, cudami, działaniem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
6.Naszego a przez nas i cudzego składania/nie wszelkiego rodzaju m.in. ślubowań, przyrzeczeń, umów, zobowiązań wobec Jezusa, w jego obecności/bez, a w tym m.in. misji, posłannictw, powinności, nawyków oraz naszych/cudzych potrzeb m.in. ich egzekwowania/nie, wypełniania/nie, spełniania/nie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
7.Naszego a przez nas i cudzego stawiania/nie wszelkiego rodzaju m.in. ołtarzyków Jezusowi, palenia/nie dla niego świec, kadzidełek ale i nie tylko oraz ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
8.Naszego a przez nas i cudzego przejmowania/nie się m.in. męką, cierpieniem, bólem, dolą Jezusa, jego m.in. drogą krzyżową, ranami, misją zbawienia i chęci by m.in. zrobić to za niego, by go zbawić, uratować od śmierci ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
9.Naszego a przez nas i cudzego wołania/nie Jezusa m.in. w cierpieniu, bólu, mękach, biedzie, nędzy, ubóstwie i odpowiednio szczęściu, radości, powodzeniu, zdrowiu ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
10.Naszego a przez nas i cudzego żałowania/nie że m.in. nie byliśmy przy Jezusie kiedy cierpiał na krzyżu i przekonania że to właśnie nas potrzebował/nie, że my byśmy go uszczęśliwili/nie, że nie spotkaliśmy go kiedy jeszcze żył ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
11.Naszego a przez nas i cudzego pragnienia by m.in. założyć rodzinę z Jezusem, mieć z nim dzieci, by się z nim przyjaźnić, by był m.in. naszym tatusiem, opiekunem, strażnikiem, ochroniarzem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
12.Naszego a przez nas i cudzego pragnienia by m.in. współtowarzyszyć/nie, współdzielić/nie m.in. bół, cierpienie, mękę Jezusa, by wisieć/nie razem z nim na krzyżu ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
13.Naszego a przez nas i cudzego płakania/nie, lamentowania/nie nad Jezusem, jego bólem, jego męką ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
14.Naszego a przez nas i cudzego utożsamiania/nie się z m.in. Jezusem, mówienia/nie że ja nim byłem/am ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
15.Naszego a przez nas i cudzego wieszania/nie, stawiania/nie m.in. obrazów, obrazków z Jezusem, krzyży na których jest Jezus, różańców, wszelkich gadżetów/akcesoriów z nim ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
16.Naszego a przez nas i cudzego obnoszenia/nie się, chwalenia/nie się m.in. przyjaźnią, relacją, zażyłością z Jezusem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
17.Naszego a przez nas i cudzego m.in. przekonania, wiary/nie, że m.in. to właśnie Jezus nas/innych m.in. uratował/nie, zbawił/nie, odkupił/nie nasze/cudze winy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
18.Naszego a przez nas i cudzego poniżania/nie się przed Jezusem, podlizywania/nie się mu, zabiegania/nie o jego względy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
19.Naszego a przez nas i cudzego tańczenia/nie, śpiewania/nie m.in pieśni, serenad dla/wobec/z Jezusem, bawienia/nie się z nim ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
20.Naszego a przez nas i cudzego bycia/nie m.in. wszelkiej rangi/poziomu/płci świadomie/nie, przytomnie/nie m.in. strażnikami, ochroniarzami, świadkami Jezusa ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
21.Naszej a przez nas i cudzej niemożności żyć bez Jezusa, jego słów, obecności, bez modlitw do niego oraz naszej/cudzej zależności, uzależnienia od niego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków


Dodano : 12-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 327 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 18-03-2018 12:50:44

    ``Jeśli zatem każde złe słowo jest przedmiotem odrazy dla  Boga , to za jak wielką odrazę musimy uznać złe słowo zaparcia się Boga, złe słowo publicznego uznania cudzego boga, złą przysięgę człowieka, istoty niesubstancjalnej? Kiedy zaproponują nam złożenie takiej przysięgi, powinniśmy przypomnieć sobie słowa Jezusa „A ja wam mówi, byście w ogóle nie przysięgali". Jeśli bowiem kto przysięga na niebo, obraża tron boży, jeśli ten, kto przysięga na ziemię, popełnia bezbożność, bo na równi z Bogiem stawia tak zwany „podnóżek stóp bożych", jeśli ten, kto przysięga na własną głowę, grzeszy, to za jak wielkie przewinienie powinniśmy uznać przysięgę na czyjś los? Bo trzeba wówczas pamiętać także o następujących słowach: „Z każdego bezużytecznego słowa sprawę w dniu sądu". A jakież słowo jest bardziej bezużytecznie niźli przysięga oznaczająca wyparcie się Boga?`` Fragment książki ``Zachęta do męczeństwa``  Orygenesa.