Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czas; intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
„Czas -w klasycznym ujęciu wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych. Czas może być rozumiany jako: chwila, punkt na osi czasu, odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych”...
Film „"Wyścigu z czasem” -W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin. Zapewne wielokrotnie słyszeliście zdanie, że czas to pieniądz. I pewnie nie raz puściliście je mimo uszu. Macie szczęście, możecie pozwolić sobie na luksus zabijania czasu leniuchowaniem. Dla większości bohaterów "Wyścigu z czasem" jest to opcja niemożliwa do zrealizowania. Czas dotyczy nas wszystkich.
1. Naszego i przez nas cudzego postrzegania (nie) i doświadczania(nie) czasu jako m.in. wielkości fizycznej określającej kolejność zdarzeń oraz odstępów między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego a przez nas i cudzego postrzegania(nie) czasu i bycia(nie) świadomymi(nie), że żyjemy w czasie teraźniejszym, że czas jest chwilą, że trwa niezależnie, że czasowi podlega wszystko to, co w nim się zawiera i nie tylko
3. Naszego a przez nas i cudzego postrzegania(nie) czasu i bycia(nie) świadomymi(nie), oraz odbierania czasu jako pewnego terminu, daty, określonego przedziału w wymiarze, jako zbioru wszystkich punktów i okresów czasowych, że czas jest(nie) falą, czwartą współrzędną czasoprzestrzeni w teorii względności i nie tylko
4. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania/nie i wyobrażenia czasu, jako terminu, przedziału przestrzeni, pół-czasu, oraz jego posiadania/nie, poszukiwania/nie, tracenia/nie, gubienia/nie, trwonienia/nie, marnowania/nie, pogoni/nie i nie tylko wynikająca z szybkości, z przepływu oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania/ nie tego skutków.
5. Naszego i przez nas cudzego m.in. postrzegania, doświadczania/nie, posiadania/nie czasu nadmiaru, niedoboru, oraz szukania/nie, chwytania/nie, pogoni/nie, łapania/nie, czasu, pół-czasu, każdej chwili, godziny, minuty oraz zagospodarowania, wypełnienia a nawet próby zatrzymania mijającego czasu i nie tylko
6. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania/nie i wyobrażenia czasu, jako urządzenia do pomiaru m.in. czasomierze, klepsydry, chronoskopy, zegary nakręcane, elektroniczne, budziki, chronometry, stopery, przenośne, przeznaczone do użytku osobistego, ogólnego, państwowego, do odliczania, wyznaczania stref czasowych, zegarów słonecznych.
(* Najprostszym typem zegara słonecznego były, tzw. gnomony. Były to pionowe kamienne słupy, wznoszone na płaskim, równinnym terenie. Cień słupów, wędrujący w ciągu dnia po powierzchni ziemi, spełniał rolę wskazówek zegarów współczesnych. Wadą gnomonów, jak i zegarów słonecznych była mała dokładność oraz przydatność ograniczona tylko do okresów dziennych) i nie tylko
7. Naszego i przez nas cudzego m.in. postrzegania, doświadczania/nie upływu czasu, procesu mijania, ograniczania/nie, limitowania/nie, wydzielania/nie, ograniczania/nie, określania/nie czasu jako terminu, m.in. podczas wykonywania pracy, zarabiania pieniędzy, marnowania środków, sytuacji, okoliczności, okazji i nie tylko
8. Naszego i przez nas cudzego m.in. postrzegania, doświadczania/nie czasu jako zamożności, majątku, fortuny m.in. pożyczania/nie, dawania/nie, wypłacania/nie, pomnażania/nie, utraty/nie m.in. jako zysków, strat, manka, interesów, dochodów, prowizji i nie tylko
9. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, m.in. dzielenia czasu, porcjowania, rozbijania w tym na płace, dniówki, tygodniówki, miesięczną, roczną ilość czasu jako pieniędzy, walorów, zalet, zysków, strat i nie tylko
10. Naszego i przez nas cudzego m.in. postrzegania, doświadczania/nie czasu jako parametru takiego jak długości czy rozmiaru, oraz jego zawartości oraz posiadania/nie, dostawania/nie, dużych i bardzo dużych ilości czasu, extra czasu, w godzinach, miesiącach, latach, wieczności i nie tylko
11. Naszego i przez nas cudzego m.in. postrzegania, doświadczania/nie, lokowania/nie czasu jako walorów w umiejętności, kwalifikację, wiedzę, w bankach, kasach, na lokatach, w sklepach, lombardach, i nie tylko
12. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie czasu i proszenia/nie, błagania/nie, wołania/nie o czas, termin, w tym o krótki, o długi, czasochłonny, długotrwały, rozciągnięty w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, kuracji, hospitalizacji, terapii i nie tylko
13. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie czasu, posiadania/nie jako ciężaru, wagi, ogromu, kilogramów, ton, tysięcy ton, poczucia ucisku, brzemienia, bólu, przygniatania, dokuczliwości czasu i nie tylko
14. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. lęku, obaw, trwogi z powodu utraty czasu, pozbawienia czasu, zguby, deficytu czasu, oraz żerowania na naszym, cudzym czasie i nie tylko
15. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie dysponowania, przeznaczania czasu m.in. dla siebie, innych, swoich, obcych, potrzebujących/nie, dobrych, złych, bogatych, biednych, rządzących, poddanych, wojujących, broniących się, wolnych, niewolników i nie tylko
16. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie czasu, podkładania/nie, zabierania/nie, wyłudzania/nie, oddawania/nie, narzucania/nie, dzielenia się/nie, czasem z innymi, brania na siebie cudzego czasu i nie tylko
17. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie czasu jako niedostatku, braku czasu, oraz niedoboru, głodu, niedosytu, pustki, oraz odchodzenia, unikania, uciekania/nie, umierania/nie, patrzenia/nie, jak inni umierają i nie tylko
18. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie posiadania/nie licznika czasu, miernika, urządzenia, jako kontrolera, czasomierza, zegara, klepsydry, tarczy, budzika, cyferblatu i nie tylko
19. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. zuchwałej/nie, ryzykownej/nie jazdy, podróży w czasie, w kosmos, na oparach czasu, pod prąd, złym /sprawnym pojazdem, lądowym, wodnym, powietrznym i nie tylko
20. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie chwytania/nie czasu, porywania/nie, limitowania/nie, kupowania/nie, sprzedawania/nie, załatwiania/nie i nie tylko
21. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie m.in walczenia/nie w czasie określonym/nie wymiarem, przestrzenią, obszarem, oraz zabiegania/nie o czas, starania się o czas, oraz inwigilacji czasu, kontroli i nie tylko
22. Naszego i przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, łapania, chwytania/nie czasu wolnego, swobodnego, oraz dysponowania czasem wg własnych potrzeb, uznania, oraz odpowiednio z konieczności, z przymusu
23. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie włamywania się /nie do m.in. banków czasu, inwestowania/nie, wykradania/nie, oprocentowania/nie, brania na kredyt w czasie i przestrzeni i poza czasem i nie tylko
24. Naszego cudzego doświadczania/nie wyzerowania/nie czasu, zabierania bogatym, darowania biednym, ubogim, potrzebującym, pasożytom, szkodnikom, i nie tylko
25. Naszej i przez nas cudzej obawy o czas, lęku, trwogi z powodu kradzieży czasu, złodziejstwa, zmarnowania czasu, pośrednictwa, przepuszczenia czasu, lekceważenia czasu i nie tylko
26. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie czasu znaczenie/nie czasu, ważności, siły, prestiżu, czasu wolnego, swobodnego, nieskrępowanego, i nie tylko
27. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie czasu i pragnienia zwiększenia ilości czasu, wolności w czasie, poszukiwania nowego czasu, lepszego, jakościowego, z gorej półki, prosto od Boga i nie tylko
28. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, wiedzy, że czas nie jest absolutny i różni obserwatorzy poruszający się względem siebie z jakąś prędkością mierzą go w inny sposób
29. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu oraz związku czasu z przemijaniem, oraz potrzeby mierzenia czasu, a konsekwencją tego faktu są zjawiska takie jak ‘dylatacja’, czyli czas trwania jakiegoś zjawiska zarejestrowany przez obserwatora spoczywającego względem tego zjawiska,
30. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu i umownego określania go przez nas „Tu i teraz” jako teraźniejszy, przeszły, miniony i przyszły, nie określony, nie wydarzony i odpowiednio uzgodniony, zaplanowany
31. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, prędkości przemijania, w których prędkość światła jest bezwymiarowa
32. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, wiedzy, że czas i przestrzeń mają naturę relacyjną, nie zaś absolutną, co oznacza, że czas i przestrzeń są tylko relacjami obiektów. (* Newtonowska koncepcja czasu)
33. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, wiedzy, że czas i Wszechświat (wg Newtona) bez problemu można wyobrazić sobie jako „pusty”, to jest taki, w którym nie znajdują się żadne obiekty (ciała), a mimo to absolutny czas i przestrzeń egzystują.
34. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, wiedzy, oraz „Wrażenia płynięcia czasu-przemijania i powstawania w naszej świadomości, która tylko jakby w jednym punkcie styka się z czasoprzestrzenią i ten punkt styku nieustannie przesuwa się w kierunku, który nazywamy przyszłością (podobnie jak toczące się koło tylko w jednym punkcie swojego obwodu styka się z nieruchomą drogą)”.
(* Polski filozof i kosmolog Michał Heller)
35. Naszego i przez nas cudzego doświadczania/nie upływu czasu, wiedzy, oraz czekania/ nie na ‘koniec czasów’, czyli rezultatu starcia miedzy dobrem a złem oraz słuchania Bożych pouczeń o końcu czasów, Antychryście i czasie Ducha i nie tylko
(* wiedzy na postawie m.in. św. Jana Apostoła, któremu „Jezus w Apokalipsie ukazał zło i dobro ostatnich czasów i ostrzega, że dopóki człowiek nie porzuci zła w swoim życiu i nie zwróci się do Boga, dopóty szatan będzie mógł przychodzić na świat, szkodząc mu na różne sposoby, aby spowodować potępienie jak największej liczby dusz, aż zło osiągnie swój szczyt w wielu plagach, które z winy ludzkości spadną na wszystkich, oraz w pojawieniu się Antychrysta...” )


Dodano : 06-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 346 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Michał Żak 08-09-2017 19:04:01

    Wśród artykule dotyczącym 800 in, w komentarzach są o cofaniu się w czasie, to może ktoś zrobić, jak da radę połączyć w jednej modlitwie z tymi in spisanymi przez Dorotę, ja tamte z cofania się oddałem niedodając półczasów i czasów, poproszę Boga o dopowiedzenie do tamtych intencji http://modlitwainnanizwszystkie.pl/artykuly.php?id_artykulu=63

  • s_majda 08-09-2017 21:12:26

    -życia w czasie obecnym i budzenia się w innym czasie i innej rzeczywistości