Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Opieka nad rodzicami - intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas i cudzego m.in. doświadczania(nie ) opieki, dozoru, pilnowania, kurateli, nadzoru, doglądania i odpowiednio niedbałości, braku zainteresowania, opuszczeniu, absencji w okresie starości rodziców, ojca, matki, teściów, krewnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków
2. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, cierpienia z nimi, wszelkich uciążliwości, trudności, przeciwności, bo kochamy rodziców, bo mamy tylko ich, troszczymy się, zamartwiamy, zależy nam, by im pomóc, że sobie nie radzą, że każdego dnia jest im coraz trudniej, z powodu podeszłego wieku, choroby, ułomności i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
3. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, doświadczania (nie) trudności z nimi związanych i wszelkich uciążliwości spowodowanych chorobą, schorzeniami, niesprawnością, niedomaganiem wynikającymi z podeszłego wieku rodziców, ojca, matki, z nadmiaru i wytężonej pracy, aktywności, wysiłku, przez całe życie, by zapewnić rodzinie, dzieciom m.in. dostatek, potrzebne do życia, do nauki środki, fundusze i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
4. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, doświadczania wszelkich uciążliwości z poczucia odpowiedzialności, z obowiązku i odpowiednio zobojętnienia, niechęci, ucieczki od obowiązków wobec rodziców, ojca, mamy i szukania sposobów, pomocy, metod opieki, u ludzi, specjalistów, lekarzy, opiekunów, u dusz, u Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
5. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, nadzoru nad nimi i ich zdrowiem, sprawami, rozłąki z rodzicem, rodzicami kiedy obydwoje lub jedno z nich jest bardziej niesprawne, a drugie tym umęczone, że dzieci, pracują(nie), mieszkają daleko/blisko, lecz z różnych przyczyn nie może(nie) rodzicom poświęcać czasu np. z powodu własnych niedomagań, braku środków, złych(nie), dobrych(nie) relacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
6. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszelkiego doświadczania(nie) opieki, nadzoru nad rodzicami, cierpienia z nimi i wszelkich uciążliwości spowodowanych chorobą, schorzeniami, niesprawnością oraz wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, znaczenia strażników starości, niesprawności, kontrolerów, weryfikatorów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
7. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami starszymi schorowanymi i innymi bliskimi, co przyjęte(nie) jest jako nasz obowiązek, oraz nie wyobrażania(nie) sobie, aby oddać rodziców do domu opieki, gdzie ludzie szybko gasną i odchodzą, jednak prawda jest też taka, że ciężko finansowo podołać opiece nad starszą, bliską osobą, a emerytura rodzica często pokrywa jedynie leki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
8. Naszego a przez nas i cudzego m.in. dziękowania(nie), przepraszania i przebaczania sobie, rodzicom, swojej Duszy, jej inkarnacjom, Duszom rodziców, innym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom, oraz Bogu i nie tylko m.in. wiedząc, że wcześniej rodzice byli aktywni, kochali nas, dbali o nas, karmili nas, troszczyli się o nas, wspierali nas, martwili się o nas, chcieli dla nas co najlepsze i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
9. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, cierpienia z nimi i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości spowodowanych chorobą, schorzeniami, niesprawnością oraz wiedzy, że ich, nasze inkarnacje mogły być(nie) m.in. katami, socjopatami, psychopatami, sadystami, dewiantami, zoofilami, tyranami, despotami i nie tylko, którzy m.in. przyczynili się do bólu, cierpienia i śmierci wielu ofiar, nas i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
10. Naszego a przez nas i cudzego m.in. dziękowania(nie), przepraszania(nie) i przebaczania m.in sobie, swojej Duszy, jej inkarnacjom, Duszom rodziców, innym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom, oraz Bogu i nie tylko m.in. że mamy się opiekować na starość rodzicami, wiedząc(nie), że wcześniej byli to(nie) nasi strażnicy, weryfikatorzy, świadkowie, nadzorcy, kontrolerzy, sprawcy, oraz promotorzy, inspiratorzy i beneficjenci naszych cierpień, bólu, krzywd, niepowodzeń i odpowiednio radości, powodzenia, sukcesów nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
11. Naszego a przez nas i cudzego m.in. dziękowania(nie), przepraszania(nie) i przebaczania m.in. sobie, swojej Duszy, jej inkarnacjom, Duszom rodziców, bliskich i innym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom, oraz Bogu i nie tylko m.in. że mamy opiekować się (nie) rodzicami, wiedząc, że wcześniej byli m.in. bogami, półbogami, asurami, guru, żywymi bogami, demonami, diabłami, wiedźmami, boskimi matkami, świętymi i nie tylko, poprzez których m.in. uwikłaliśmy się w praktyki bałwochwalcze, magiczne, satanistyczne i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków.
12. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o ich zdrowie, ich sprawami, nimi i kontrolowania(nie) wszelkich uciążliwości wydarzeń, przygód, problemów, przeżyć (w tym m.in. traumatycznych), które prowadzą do naszego przejawiania (nie) nieprawidłowego (nie) zachowania jako ich dziecka (córki, syna)…, zbyt dużej(nie) małej (nie) zależności, uległości, bezradności, koligacji oraz naszej serdecznej postawy wobec rodziców, także prawej, egzystencjalnej, moralnej, etycznej oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
13. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie), cierpienia z nimi i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości, problemów, przeżyć oraz wzajemnego strażnikowania (nie), pilnowania (nie) aby inni m.in. ludzie, Dusze i nie tylko byli (nie) m.in. zależni od siebie, oraz naszego spłacania długów, nawet z poprzednich inkarnacji i dla celów wyższych wszystkich Dusz oraz m.in. wybaczania (nie) m.in. rodzicom, opiekunom m.in. wszelkich błędów, ograniczeń, które popełnili wobec nas, (m.in. nie zapewnianie nam wystarczającej ilości i jakości pożywienia, ubrania, wykształcenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
14. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i wszelkich doświadczania(nie) uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu ), wypadków, problemów, przeżyć oraz naszego wybaczania (nie) popełnianych błędów m.in. rodzicom, opiekunom m.in. kodowania (nie), wdrukowywania (nie), przekazywania (nie) nam m.in. poglądów, bałwochwalstwa, dogmatów, ateizmu, wciągania w kręgi religijne, nie mówienia o Bogu, o duszach, destrukcyjnych(nie) zachowań, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
15. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania(nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu ), zdarzeń, problemów, przeżyć oraz naszego kodowania (nie), wdrukowywania (nie), przekazywania (nie) poglądów, przekonań, zagrożeń, światopoglądów naszych rodziców nam, innym w tym m.in. naszym dzieciom m.in. błędnych (nie), szkodliwych (nie), prowadzących do chorób (nie), destrukcyjnych postaw, promowania (nie) m.in. bałwochwalstwa, wiary w bóstwa, uruchamiania (nie) m.in. mechanizmów zniechęcania, agresji, zawiści i nadmiernej zarozumiałości, buty, pychy, próżności, obojętności, zniewolenia, i odpowiednio spokoju, poczucia odpowiedzialności, wobec potrzeb bliskich nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
16. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości zdarzeń, problemów, przeżyć oraz naszego bycia (nie) wobec ojca, mamy m.in. strażnikiem, weryfikatorem, kontrolerem tego że my i oni doświadczają (nie) m.in. ciężaru starości, smutku, niepewności, oraz troski, staranności, dbałości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
17. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości zdrowotnych, zdarzeń, problemów, przeżyć oraz naszego przyjmowania aktu łaski Boga Dawcy Życia w pełni uwalniającego nas z wszelkiego rodzaju rangi, poziomu, znaczenia, jawnych i ukrytych m.in. intencji, energii, hipnoz transów, misji, myślokształtów, które jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w nas i przy nas i w nas wzorce dotyczące bycia (nie) m.in. opiekunami naszych rodziców w ich starości, a także wzajemnego bycia(nie) m.in. strażnikami, ofiarami, weryfikatorami, niewolnikami i takimi jak one i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
18. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu ) wydarzeń, problemów, przeżyć oraz naszego poczucia odpowiedzialności, z obowiązku, bo kochamy, troszczymy się o nich, niepokoimy się, modlimy się do Boga i prosimy o przytomność, o dobro dla nich, o samodzielność, o bezpieczeństwo, o zdrowie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
19. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu wydarzeń), problemów, jak długo opieka potrwa, orz odczuwania zirytowania, bezradności, że opieka staje się (nie) koszmarem, błogosławieństwem(nie), złoszczenia się na siebie i innych, odczuwania wyrzutów, że ta opieka męczy, poprawy nie ma i wyjścia nie ma oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
20. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu wydarzeń), problemów, że trudno się pogodzić, że bliski i mądry człowiek nagle "ucieka", nie pamięta, nie poznaje nas, innych bliskich, oraz opiekowania się chorymi mamą, tatą, bliskimi, których bardzo kochamy oraz mówienia w chwili szczerości, że nie powinno to trwać tak długo, w sensie zanim się zobojętnieje wobec tego, kogo się go kocha oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
21. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości wydarzeń, problemów, oraz kierowania(nie) własnej(nie) modlitwy i prośby(nie) do innych o modlitwę wstawienniczą, o łaskę do Boga, żeby rodzicom było lżej w starości, w niedomaganiach, by życie było mniej uciążliwie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
22. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości, niedomagań i poszukiwania (nie) pomocy, różnych opiekunek, pielęgniarek (środowiskowych), innej pomocy, wsparcia od krewnych, sąsiadów, obcych i domów opieki dla starszych, robienia masaży i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
23. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) rodzicami, bliskimi oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, (niesprawności, zapominaniu ) oraz udzielania wzajemnego(nie) wsparcia pomiędzy rodzicami i dziećmi, które powinno być całkowicie bezinteresowne, co wynika przede wszystkim z bliskości, z miłości, z troski, staranności, z norm moralnych, z przyzwoitości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
24. Naszego a przez nas i cudzego m.in. opiekowania się (nie) naszymi cudzymi rodzicami, bliskimi oraz troszczenia(nie) o nich i doświadczania (nie) wszelkich uciążliwości w starości, chorobie, powierzanie Bogu w modlitwie Dusze i osobowości naszych rodziców, bliskich i proszenie Boga o łaskę, o łagodne przejście okresu starości i niedomagań ciała i umysłu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.


Dodano : 23-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 583 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.