Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Introwertyk, ekstrawertyk – intencje do przemodlenia

Spisał Michał Żak

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, życia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. za karę, za karmiczne nadużycia m.in. za zbytnią ciekawość świata, ludzi, ich spraw, oraz za odkrywanie tajemnic, jakich nie powinniśmy odkryć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. za karę, za karmiczne nadużycia i nie tylko m.in. za zamknięcie/nie się na odbieranie Bożych rad, podpowiedzi, napomnień i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. bycia/nie wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. psychopatami, socjopatami, sadystami, dewiantami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. za karę, za karmiczne nadużycia i nie tylko m.in. za bycie/nie wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. psychopatami, socjopatami, sadystami, dewiantami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie samotności/nie, wyobcowania/nie i nie tylko m.in. za karę, za karmiczne nadużycia i nie tylko m.in. za bycie/nie wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. mnichami, ascetami, pustelnikami, samotnikami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. wykazywania/nie się kreatywnością, skupieniem, umiejętnością dokonywania/nie dogłębnych/nie analiz m.in. podczas wykonywania/nie nam powierzonych zadań i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. bycia/nie istotami energicznymi/nie, towarzyskimi/nie, otwierającymi/nie się chętnie/nie m.in. na głębokie/nie relacje z innymi ludźmi, Duszami, istotami, bytami, tworami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. przeżywania/nie mocno/nie, zdarzeń zewnętrznych, martwienia się o siebie i bliskich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. nadmiernie/nie krytycznego/nie podejścia do swojego wizerunku, swojego ciała, oraz tego, jak postrzegają/nie nas inni m.in. ciągłego/nie pytania o to, jak nas ktoś postrzega, czy nadal mu się podobamy, czy na pewno nas kocha i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. zadawania/nie wielu pytań w celu utwierdzenia/nie swojego bezpieczeństwa, stabilnej/nie pozycji w odniesieniu do sytuacji życiowych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. zadawania/nie takich pytań, na jakie oczekujemy jasnych odpowiedzi, oraz denerwowania/nie się, kiedy ktoś zmienia/nie temat, na który ukierunkowujemy/nie konwersację i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. posiadania/nie ograniczonego/nie spektrum zainteresowań i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. przyjmowania/nie pojedynczych/nie, oraz szeregu zbyt/nie silnych/nie m.in. bodźców zewnętrznych, wewnętrznych i nie tylko, oraz m.in. reagowania/nie adekwatnie/nie do sytuacji na stymulacje społeczne m.in. wycofaniem, wyjściem naprzeciw trudnościom i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. pracowania/nie efektywnie/nie bez względu na pochwały i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. spędzania/nie czasu w pojedynkę, sprawiania/nie wrażenia, jakbyśmy mieli/nie wielu/nie przyjaciół, oraz bycia/nie wiecznie/nie zmęczonymi/nie, małomównymi/nie, nieobecnymi/nie, błądzącymi/nie, gdzieś myślami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. prowadzenia/nie głębokich konwersacji, z pasją i nie tylko m.in. zwłaszcza wtedy, gdy napotykaliśmy/nie rozmówców o podobnych zainteresowaniach i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. utrzymywania/nie kontaktu wzrokowego z rozmówcami, gdy oni do nas mówili, oraz kiedy my do nich mówiliśmy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. bycia/nie zamyślonymi/nie, zaabsorbowanymi własnym/nie wnętrzem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. większego/nie przepływu krwi, oraz aktywności/nie m.in. w obszarze płata czołowego mózgu i przedniej części wzgórza, w szczególności w obszarach m.in. odpowiedzialnych/nie za wewnętrzne/nie przetwarzanie informacji, rozwiązywanie problemów, planowanie, analizowanie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako ekstrawertycy introwertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. większego/nie przepływu krwi, oraz aktywności/nie m.in. w obszarach przedniej części zakrętu obręczy, w płatach skroniowych, w tylnej części wzgórza, w szczególności w obszarach m.in. odpowiedzialnych/nie za interpretację doznań zmysłowych, wrażeń emocjonalnych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako ekstrawertycy, introwertycy i nie tylko m.in. z wszelkich przyczyn i powodów m.in. zamykania/nie się w sobie, mówienia/nie wszystkiego/nie, co czujemy/nie, oraz otwierania/nie się na kontakt z innymi ludźmi, Duszami, istotami, bytami tworami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako ekstrawertycy, introwertycy i nie tylko m.in. z wszelkich przyczyn i powodów m.in. bycia/nie nadmiernie/nie otwartymi/nie, gotowymi/nie m.in. na kontakt z innymi ludźmi, Duszami, istotami, bytami tworami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie kontaktów m.in. z introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. jak i jako ich rodzina, bliscy, przyjaciele, współlokatorzy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego, a przez nas cudzego m.in. reagowania/nie nerwowością, kiedy m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. mówili/nie za dużo/nie, długo/nie namyślali/nie się z odpowiedziami na pytania, bo chcieli/nie je wypowiedzieć w pełni przemyślane i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego, a przez nas cudzego m.in. czucia/nie się wyjątkowymi, że introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. otworzyli/nie się na kontakt, bliskość, przyjaźń z nami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zwracania/nie się ku własnemu wnętrzu m.in. w wyniku praktyk buddyjskich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszego, a przez nas cudzego m.in. praktykowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. stanu pustki, wskutek medytacji pustki, wyłączania niechcianych myśli i nie tylko, oraz bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego, a przez nas cudzego m.in. praktykowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. jogi, medytacji, interioryzacji, czyli fazy medytacji, w której skierowujemy świadomość do wewnątrz, w oku duchowym znajdującym się w przedniej części mózgu, w punkcie między brwiami i nie tylko, oraz m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. energia mentalna przyjmująca formę myśli, musi zostać przez nas zebrana, skupiona i nie tylko, oraz m.in. przez to naszego i cudzego bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. poprzez milczenie/nie, ciszę/nie m.in. oszczędzamy energię bezsensownie trwonioną w płytkiej paplaninie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. milczenie/nie, nadmierna/nie gadatliwość i nie tylko m.in. jest/nie kluczem do samoakceptacji, transformacji, przekształcenia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, że m.in. mówienie/nie jest/nie srebrem/nie, a milczenie/nie jest złotem/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. sen jest nieświadomym aktem wycofania energii życiowej z ciała, zmysłów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. zasypiania/nie, wycofywania/nie świadomości do wewnątrz, na zewnątrz m.in. naszej Duszy, istoty, bytu, tworu m.in. podczas codziennych normalnych czynności, a przez to bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia introwertycznymi/nie ekstrawertykami, którzy pomimo, że są zamknięci, to jednocześnie są zbytnio otwarci na doświadczanie/nie, przejawianie/nie się w materii i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. od skrajności w skrajność m.in. od nadmiernego otwierania się na wszystko z przejawami ekstrawertyzmu, po skrajne zamykanie się w sobie z przejawami introwertyzmu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stosowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. różnych technik znikania, oraz m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nie jesteśmy rzeczywiści, nie ma nas i nie tylko, oraz m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stosowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. różnych technik medytacji życia, śmierci i nie tylko, oraz m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. umarliśmy/nie, możemy/nie się poruszyć, możemy/nie się odzywać do kogoś, mówić/nie otwarcie o naszych emocjach i nie tylko, oraz bycia/nie ekstrawertykami, introwertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie m.in. wszystkiego/nie, co jest/nie wokół osób, które z nami rozmawiają/nie, oraz słabych/nie interakcji z bliskim/nie otoczeniem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stosowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. technik obserwowania oddechu, intonowania inwokacji, mantr, ewokacji, wizualizacji i nie tylko, oraz bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41. Naszego, a przez nas cudzego m.in. praktykowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. jogi, medytacji, ekspansji, czyli fazy medytacji, w której skierowujemy świadomość na zewnątrz i nie tylko, oraz m.in. bycia/nie ekstrawertykami, introwertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. ewolucji, inwolucji, postępującej, zanikającej m.in. ekspansji świadomości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. czucia/nie się bezpiecznie, kiedy ktoś jest obok nas, kiedy z kimś rozmawiamy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wizualizowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nie widzimy, nie słyszymy, stajemy się, jak kamień zamknięty dla świata, oraz naszego, a przez nas cudzego zamykania/nie wszystkich naszych zmysłów na odbiór świata zewnętrznego oraz m.in. bycia/nie introwertykami, ekstrawertykami i nie tylko m.in. wskutek takich i podobnych praktyk, karmicznych nadużyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. zaburzeń szlaku dopaminowego, oraz wytwarzania/nie odpowiednich/nie ilości dopaminy m.in. odpowiedzialnej/nie za odczuwanie/nie satysfakcji, oraz tego, że jesteśmy/nie dobrze/nie nagradzani/nie w danych sytuacjach i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko m.in. traktowania/nie ciszy, jak i jako bezpiecznej/nie przestrzeni, bariery i nie tylko, którą niepotrzebnie ktoś wypełnia/nie hałasem, murem słów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych m.in. wszelkiego rodzaju umów, porozumień, paktów, cyrografów, przysiąg, przyrzeczeń, długów, czarów, magii, uroków, klątw, rytuałów, ingerencji w nasze DNA i RNA, inicjacji, kodowań i nie tylko m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych m.in. wszelkiego rodzaju intencji, nawyków, potrzeb, wzorców, programów, obciążeń, form zniewoleń i nie tylko m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych podłączeń m.in. energetycznych, bytowych, duchowych, kosmicznych, karmicznych, technologicznych i demonicznych m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania ingerencji, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych, a przez nas cudzych m.in. strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, powodów, promotorów, beneficjentów, ofiar, nadzorców, kontrolerów, inicjatorów, inspiratorów i nie tylko m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. inkarnowania, doświadczania, przejawiania się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. introwertycy, ekstrawertycy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Bibliografia:
http://polki.pl/zdrowie/psychologia,kim-jest-introwertyk-cechy-osobowosci-i-charakteru,10397028,artykul.html
http://www.eioba.pl/a/2mya/twoj-wlasny-introwertyk-poradnik-uzytkownika
Novak J.: Jak medytować. Sztuka medytacji dla każdego, COMES, Warszawa 1989.
Osho.: Podróż w nieznane o życiu i umieraniu, Garmond, Warszawa 2009.


Dodano : 19-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 269 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.