Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Egzamin: intencje do przemodlenia

Spisała Agnieszka Muller

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminów, kartkówek, poprawek, testów i nie tylko, zarówno szybko jak i wolno, w nieskończoność z wynikiem bardzo dobrym jak i złym, oblewając/nie, a w tym ściągając/nie, zgadując/nie, pisząc zarówno samemu jak i z pomocą ludzi, istot, dusz, bóstw wszelkiej rangi znaczenia wielkości płci, Boga i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
2. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminów, kartkówek, poprawek, testów i nie tylko, w stresie jak i w lęku a także spokojnie z ufnością i wiarą, że zdamy/nie, przeżyjemy/nie, ten czas i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
3. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminów, kartkówek, poprawek, testów i nie tylko, przytomnie/nie, w nawaleniu/nie, po pijanemu/nie, a w tym po tabletkach zarówno uspakajających jak i pobudzających i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
4. Naszego, a przez nas i cudzego pomagania/nie, innym na egzaminach, kartkówkach, poprawkach, testach i nie tylko i zostania/nie, złapanymi, wyrzuconymi, oblanymi i bycia/nie złymi, bezradnymi, złośliwymi, agresywnymi jak i spokojnymi i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
5. Naszego, a przez nas i cudzego bycia/nie, przygotowanymi/nie, nauczonymi/nie, wykutymi/nie, a w tym niedouczonymi idąc z marszu, bez wiedzy jak i z wiedzą na egzamin, kartkówkę, poprawkę, testy i zarówno zdając jak i nie i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków.
6. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminów, kartkówek, poprawek, testów i nie tylko w młodym jak i starszym wieku i bycia/nie, otwartymi jak i zamulonymi na wiedzę, zdawanie, wygrywanie, sukcesy jaki porażki i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie, tego skutków.
7. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminów, kartkówek, poprawek, testów i nie tylko ściągając/nie, zarówno od innych jak i z notatek, a w tym zdania jak i oblania, ze wstydem z radością i z obojętnością, a w tym bycia winnymi jak i nie, bo uczyliśmy się albo też nie, a w tym mieliśmy na egzaminie zarówno szczęście jak i pecha i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
8. Naszego, a przez nas i cudzego uczenia się/nie, zarówno chętnie jak i nie, z oporem/nie, radością/nie, z łatwością jak i nie, a w tym denerwując się, stresując i objadając się, m.in. słodyczami, smakołykami, a w tym paląc papierosy, popijając alkohole, biorąc narkotyki, a w tym amfetaminę i nie tylko oraz doświadczania/nie, tego skutków.
9. Naszego, a przez nas i cudzego zdawania/nie, egzaminu jako jednej z form sprawdzania wiedzy, a w tym stosuje się ja w wielu typach szkół, a w tym głównie w szkołach wyższych, a także innych instytucjach, m.in. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych, weryfikacji kandydatów na duchownych, zdawania na otrzymanie paszportu i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
10. Naszego, a przez nas i cudzego doświadczania/nie, egzaminów zewnętrznych, a w tym to takie których wyniki poddawane są ocenie nauczycieli z innych szkół niż ta w której odbył się egzamin, a także egzaminów wewnętrznych, przeprowadzanych przez nauczycieli danej szkoły: różnego rodzaju kartkówki, sprawdziany, kolokwia, egzaminy językowe i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
11. Naszego, a przez nas i cudzego doświadczania/nie, sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w formie egzaminu państwowego i stosuje się w dziedzinach, gdzie przepisy wymagają posiadania konkretnych uprawnień, m.in. egzamin na prawo jazdy określonej kategorii, zarówno teoretyczny jak i praktyczny, egzamin dla kandydatów na instruktorów/wykładowców nauki jazdy, egzamin dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, egzaminy w ramach specjalizacji lekarskich i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
12. Naszego, a przez nas i cudzego doświadczania, zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, a w tym przeprowadzany jest również wśród osób które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jako egzamin eksternistyczny, dla osób które co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
13. Naszego, a przez nas i cudzego doświadczania/nie, egzaminu zawodowego, który składa się z dwóch etapów: pisemnego/ ten składa się z dwóch części/ , oraz praktycznego a w tym etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, która ukończył zdający, a w tym ma formę testu i składa się z dwóch części a także etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
14. Naszego, a przez nas i cudzego doświadczania/nie, stresu i jest to reakcja na sytuację lub zdarzenie odbierane przez nas jako w jakiś sposób zagrażające naszemu dobrostanowi, a w tym stres objawia się w postaci doświadczania silnie negatywnych emocji strachu, leku, złości czy nawet wrogości, którym towarzysza zmiany fizjologiczne oraz biochemiczne, takie jak pocenie dłoni czy skurcze żołądka i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.
15. Naszego, a przez nas i cudzego nauczenia/nie, się panowania/nie, nad stresem, m.in. skupiając się nad zadaniem, nie panikując, przeszukując pamięć, najpierw zajmując się pytaniami/zadaniami których rozwiązania jesteśmy/nie, pewni a także pamiętaniu/nie, o oddychaniu i nie tylko, oraz doświadczania/nie, tego skutków.


Dodano : 14-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 455 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.