Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Egregor - intencje do przemodlenia

Temat opracowała Dorota Wilk, czerpiąca z rozmaitych źródeł wiedzy pisanej. Szereg intencji jest adaptacją cytowanych tekstów osób, które wypowiadały się w danej kwestii Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, wiedzy, że termin egregor oznacza m.in. „byt astralny, w istocie pusty, pozbawiony duszy, kradnący/nie energię i duszę ludziom, którzy uczynili zeń przedmiot kultu”, termin powstał przez powiązanie greckiego egregoroi (‘czujni’) z łacińskim ag-gregare (<ad-greg-, ‘zbierać się razem’) oraz naszego widzenia/nie tego zjawiska i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, m.in. Egregor to byt sztuczny, bezduszny, mechaniczny, wytwór astro-mentalny o charakterze opisywanego (w teozofii ) elementalu oraz naszego widzenia/nie tego zjawiska /nie i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie, przekonania/nie, doświadczania/nie, rozpoznania/ nie m.in. energetycznych egregorów, które mają wszystkie grupy ludzkie: narody, grupy, rodziny, miejsca, zawody, partie polityczne, kluby, stowarzyszenia i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, m.in. (wiedzy tajemnej) w okultyzmie egregorami nie są ani bogowie (anioły) ani demony, jak zdarza się czasem twierdzić ludziom nie mającym pojęcia o ezoteryce i o niewidzialnych bytach oraz naszego widzenia/nie tego zjawiska, bytu i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie, przekonania/nie, doświadczania/nie, rozpoznania/ nie m.in. że Egregor jest to duch określonej społeczności, grupy ludzi robiących coś wspólnie lub myślenia o tym w co wierzą, tworzą tym samym egregora niczym swój cień astralno-mentalny, którego MOC zależy od ilości wyznawców oraz siły ich wiary i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, rozpoznania/ nie m.in. żywego egregora górali podhalańskich, którzy mają swoje egregory jako m.in. partie polityczne, stowarzyszenia, kościoły, masonerie, towarzystwa tajemne i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie m.in.że egregorami nie są ani bogowie, bóstwa, ani anioły ani demony, jak zdarza się czasem twierdzić ludziom nie mającym wiedzy, pojęcia m.in. o ezoteryce i o niewidzialnych bytach i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie m.in. że jakoby egregor to byt sztuczny, bezduszny, mechaniczny, wytwór astro-mentalny o charakterze opisywanego w teozofii elementalu i nie tylko i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie i wiedzy, dotyczącej m.in. pojęcia egregora jako koncepcji opisującej w sposób psycho-energetyczny proces socjalizacji, wykształcania persony czy też tożsamości grupowej, a tam gdzie jest to powiązane z konfliktem wewnętrznym, strachem lub gniewem - to można opisać egregora jako "byt ssący” i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, że w grupie, która jest psychicznie związana emocjami, wytwarzane są (metodą kija i marchewki) odpowiednie zachowania (poprzez rytuały), stany ( energie), słownictwo i przekonania ( używając symboli), oraz "poczucie ja" jako tożsamość będąca częścią kontekstu egregora grupowego i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

11. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregorów (jako duchoidy), oraz elementalów (jako egoidy), czyli tworów z materii astralnej (jako emocji) i mentalnej (jako myśli), jako jeden/wiele z ważnych tematów podstawowych w dziedzinach mistycznych i ezoterycznych, z którymi pracuje, chociaż pod innymi nazwami współczesna psychologia transpersonalna i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, rozpoznania/nie, nazywania m.in. ducha ludzkiej zbiorowości jako ‘duchoid’, który to jest/nie jest, przede wszystkim energią, potencją, duchem narodu czy plemienia, jest/nie swoistym wyrazistym, przewodnim egregorem - np. ziemiaństwa*, który m.in. miała polska szlachta, do czasu, gdy skasowano jej osobne prawa i przywileje i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
(*ten "duchoid" szlachty już nie istnieje)
13. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. elementali jako rodzaju duchów pojedynczych żywiołów: ognia, wody, ziemi i powietrza, oraz jako terminu używanego do indywidualnych, silnych tworów myślowych pojedynczego człowieka, czy innej istoty i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora jako twora astralno-myślowego, formującego się z emocji i myśli wspólnych dla jakiejś grupy ludzi, dla rodziny, plemienia, firmy, ruchu, partii, stowarzyszenia czy wyznania, czyli egregor jest sumą połączonych ze sobą w jedną chmurę myślowo-emocjonalnych elementali wytworzonych przez poszczególne osoby ludzkie czy inne istoty i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. że ani egregor ani elemental nie są istotami takimi samymi jak demony czy anioły, ani nie są duchami osób zmarłych czy zwierząt, a silne elementale oraz silne egregory zachowują się podobnie jak zachowują się zwierzęta czyli wedle ogólnych praw i zasad życia zwierzęcego, mogąc stać się nawet groźnymi bestiami czy potworami i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. demony oraz anioły czasem wpływają na elementale oraz na egregory, jeśli ich energia, jakość oraz dążności wydają się dla nich w jakiś sposób użyteczne oraz sami ludzie także mogą wpływać na egregory, modyfikować je oraz współpracować z nimi, ale zwykle muszą się sporo nauczyć tak o egregorach i elementalach, jak i o demonach oraz istotach bożych i nie tyko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. wiedzy, że zarówno elementale jak i egregory dzielą się na takie, w których przeważa materiał czterech planów niższego świata astralnego: (niskie i prymitywne emocje) i takie, które są zdominowane przez materiał trzech planów wyższego świata astralnego (uczucia takie jak: miłość, piękno, inne uczucia wyższe) oraz takie, w których przeważa jeszcze subtelniejszy materiał czterech planów świata mentalnego i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. częstego mylenia ze sobą tych istot i zjawisk, także w ruchach związanych z rozwojem duchowym oraz pomieszanie tych pojęć, zjawisk i istot niewidzialnych (zwiększa jeszcze ich podwójne nazewnictwo), a w wypadkach ‘elementali’ trzeba rozróżnić kiedy mowa o ‘elementalach’ żywiołów, a kiedy o ‘elementalach’ czy ‘egoidach’ jako o zwykłych tworach myśli, wyobrażeń i emocji produkowanych przez samego człowieka i jego umysł i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. że Istoty o świadomości przebudzonej, duchowej czy boskiej, aktywnej na planie przyczynowym, nie tworzą elementali ani egregorów, gdyż są/nie świadomie/nie połączone w bezpośredni sposób z Bogiem, oraz naszego powierzania wszelkich naszych relacji z istotami Stwórcy do weryfikacji na Jego odpowiedzialność i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. wiedzy o jakości i czystości połączenia istot duchowych z Bogiem, a w tym zarówno wszelkich wszelkiej rangi, znaczenia, bóstw, aniołów, dewów, dusz jak i wszelkich oświeconych mistrzów duchowych, świętych, guru, awatarów i nie tylko oraz naszego powierzania wszelkich naszych relacji z istotami Stwórcy do weryfikacji na Jego odpowiedzialność i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. wszelkich energetycznych egregorów , pozytywnych/nie, negatywnych/nie, agresywnych/nie oraz posiadania egregora przez wszelkie zbiorowiska, a w tym m.in. astrologiczne i ezoteryczne i szczególnie te ostatnie potrafią być wredne, fałszywe, szkodliwe i nie tylko oraz powierzania wszystkich egregorów i ich twórców Stwórcy oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora ezoterycznego jako złego, szkodzącego oraz, że w zdecydowanej większości zajmują się nim nie rozumiejący duchowych zasad, nieświadomi ludzie, bawiący się m.in. w wampiryzm, magię, wywoływanie duchów, rzucanie uroków, podporządkowywanie ludzi, manipulowanie, zdobywanie klientów, zabijanie, wzywanie demonów (jaszczurowatych z Oriona), prognozowanie końca świata, znieważanie i inne szkodliwe rzeczy oraz, że sami wyhodowali takiego strasznego, egregora i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
23. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora który oznacza kolektywną, wspólnotową, magiczną więź astralną, astro-mentalną, oraz, że więź egregora powstaje na skutek walorów i jakości energetycznych, ukierunkowanych wspólnym dążeniem retransmisji energii zarówno istot żywych, jak i już zmarłych, a nawet przedmiotów nieożywionych i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora religijnego, m.in. o charakterze chrześcijańskim, w którego granicach szeroko funkcjonującym egregorze jest siła kościoła katolickiego i jego patriotyzmu powiązanego z religią, a także połączonego z egregorem rodu, plemienia, klanu, tej wspólnoty religijnej i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, oraz wiedzy, m.in. że każdy egregor skrywa w sobie swoje wcześniejsze, dobrze znane w odległych epokach, lecz dziś już zapomniane, „wcielenia” a dla człowieka, który para się duchowością, co jest nam i innym obecnie nieznane, nawet niebezpieczne i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. że rozpoznanie egregorów nie jest konieczne, choć zdarzają się okoliczności, kiedy warto to wiedzieć m.in. gdy otwieramy się/nie na przekazy płynące od egregorów rezydujących w tzw. miejscach mocy, usytuowanych często w nich lub w ich pobliżu jakieś współczesnych centrów kultowych i pielgrzymkowych i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. że silny i zatwardziały jest egregor meliorantów i regulatorów rzek i że wszyscy wiedzą, że m.in. natrętne prostowanie rzek, wpuszczanie ich w sztuczne wykopy i wycinanie drzew nad nimi rosnących to zbrodnia przeciw naturze, lecz melioranci mimo wszystkich krytyk i protestów od dziesiątków, od setek lat niezmordowanie kontynuują swoją niszczycielską pracę doładowując tym swój egregor i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
28. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. wspierania egregora przez moc samych rzek, tych samych rzek, które melioratorzy niszczą, po to, żeby utorować drogę dla wielkich powodzi, które kiedyś w końcu przyjdą i na nas, na ludziach, się okrutnie zemszczą/nie i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. rozróżniania egregorów , wyższych od niższych inteligencji, czyli m.in. dla demonów, biesów, w tym zwierząt, (dla których nie zrozumiałe są np. cel modlitwy, wypowiadane przeczenia, negatywne skojarzenia, wyobrażenia) i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora jako naszych i cudzych myśli i działań poprzez m.in. hipnozy, kodowania, wdrukowywania, afirmowania, utrwalania, programowania naszej/cudzej podświadomości, duszy w postaci m.in. tak zwanej "kontroli umysłu" albo technik NLP, czyli neurolingwistycznego programowania a w tym pozytywnych i negatywnych przekazów, a także kodowania/unikania negacji i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie egregora m.in. w każdej grupie ludzkiej, która posiada swoje własne „ciało symboliczne” będące ekosferą jej egregorów oraz cząstką „corpus symbolicum” pojedynczych ludzi, a wszystkie te „ciała” wchodzą w skład „ciała symbolicznego” całej ludzkości i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, egregora jako m.in. grupy społecznej egregorów wyższych hierarchii duchowych, jako „boskich” i jako „demonicznych” , w której najlepiej realizują/nie one swą „materializację”, sprawiając wrażenie, jakby istniały nie tylko w ludzkiej psyche, ale i poza nią i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, egregora , że im bardziej identyfikujemy mentalny symbol z materialnym obiektem, tym większej mocy udzielamy egregorom zmierzającym do swej „materializacji”, a im silniej „lokujemy” ów symbol w sferze ducha, tym potężniej pomagamy im się „uduchowiać”, zasilając swoją energią i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, egregorów jako m.in. energii, choć oczywiście nie wszystkie zainteresowane są „materializacją wprost”, a należą do nich m.in. egregor buddyjskiej pustki, egregor boskiego światła, egregor boskiej miłości i nie wszystkie dążą do „wysokiego uduchowienia” (*jak m.in. „egregory meliorantów”, egregor demokracji, egregor szlachty polskiej, komandosów itd.) i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. że egregory, zbiorowości pozornie religijnych, zwykle lękają się bezpośredniego kontaktu z bóstwami światłości i posłańcami Boga, Niebios i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. kiedy bezpośrednie objawienie kończy się, a ludzie zaczynają wierzyć nawykowo, tradycyjnie, wtedy rolę bóstwa przejmuje/nie egregor, a potem demon ze sfery ciemności podszywający się pod bóstwo poprzez egregora narosłych zwyczajów i zabobonów, dogmatów i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregora i kiedy ciemność w świecie jest zbyt duża, wtedy Bóg posyła do narodów kolejnego posłańca (awatara lub awadhuta), aby rozjaśnić ciemności i wyzwolić ludzi z mocy ich egregorów (demonicznych) i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. wiedzy, że Zbawienie, Łaska Boża, jest zawsze wyzwoleniem ze zniewolenia przez demony i egregory oraz przywróceniem bezpośredniego połączenia z Bogiem i Istotami Światłości i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39. Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, widzenia/nie, rozpoznania/ nie, m.in. egregorów m.in. ofiar naszych działań, sprawców naszych krzywd, twórców, pomocników, oraz powierzania wszystkich istot z wszelkich czasów Bogu do zweryfikowania i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
http://himalaya-wiki.org/index.php/Egregor


Dodano : 18-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 422 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.