Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Faraon - intencje do przemodlenia

Spisała: Natalia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1.naszego a przez nas i cudzego m.in. bycia/nie, pełnienia/nie roli, funkcji faraona, władcy starożytnego Egiptu a w tym jako uzurpatorzy i od urodzenia, chętnie/nie oraz obracania/nie się blisko/nie faraona, doświadczania/nie jego władzy oraz wszelkie tego skutki
2.naszego a przez nas i cudzego m..in. noszenia/nie m.in. jako faraon tytułu nesut-biti czyli ten, który należy do pszczoły (Egipt zjednoczony) by z biegiem czasu przyjąć/nie tytułu Król Górnego i Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.naszego a przez nas i cudzego m.in. noszenia/nie, posiadania/nie jako symbolu zjednoczenia Egiptu podwójnej korony - pszentu czerwono-białej i odpowiednio białej wysokiej(hejdżet) jako władzy nad Górnym Egiptem i niskiej czerwonej(deszret) dla Egiptu Dolnego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
4.naszego a przez nas i cudzego m.in. noszenia/nie, posiadania/nie jako faraon i nie tylko m.in. insygnium władzy faraona m.in. nechacha(krótki bicz z potrójną końcówką), nemes(pasiasta chusta) oraz heka(laska pasterska) ale i nie tylko oraz wszelkich innych m.in. kopersz(błękitnej korony zakładanej przy triumfach wojennych), sztucznych ceremonialnych bród, pektorału nie tylko oraz wszelkich innych oraz doświadczania/nie tego skutków
5.naszego a przez nas i cudzego m.in. bycia/nie królowymi Egiptu, żonami faraona i noszenia m.in. tiar królowej, usech(naszyjnika) ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.naszego a przez nas i cudzego m.in. bycia/nie jako faraon pod opieką bóstwa świętych miast m.in. Nechen – gdzie czczono Nechbet, przedstawianą pod postacią sępa, Buto gdzie czczono Uadżyt wcieloną w kobrę ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.naszego a przez nas i cudzego m.in. bycia/nie, uważania/nie się jako faraon bogiem na ziemi czyli królem, należenia/nie do niebios i bycia/nie m.in. pośrednikiem pomiędzy poddanymi a panteonem bóstw ale i nie tylko oraz doświadczania/nie wszelkich tego skutków
8.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko bycia/nie, uważania/nie się jako m.in. za wcielenie Pana Niebios Horusa, przedstawianego w postaci sokoła z rozpostartymi skrzydłami, a później również synem boga Re a o śmierci stawania/nie się m.in Ozyrysem i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko pełnienia/nie funkcji m.in. najwyższego kapłana, sędziego, wodza naczelnego i budowniczego świątyń, stania/nie na straży harmonii i porządku – Maat ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko posiadania/nie dwóch imion wpisanych w kartusz: imię noszone od urodzenia i imię koronacyjne, które tworzyły królewską tytulaturę, czyli tzw. Królewski Protokół ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko uczestniczenia/nie m.in. corocznie w Święcie Opet, procesji barek bogów z Karnaku do Luksoru, podczas którego dokonywało się odnowienie jego władzy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko uczestniczenia/nie w najważniejszym/nie święcie królewskim sed, które odbywało się po trzydziestu latach rządów faraona i miała charakter rytualnej odnowy sił króla ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutkó
13.naszego a przez nas i cudzego m.in. należenia/nie do najwybitniejszych faraonów w dziejach Egiptu m.in. Totmesa III, Seti I, Ramzesa II i odpowiednio zapisywania/nie się na kartach historii jako m.in. faraonowie nieudacznicy, tchórze, uzurpatorzy, potwory ale i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków
14.naszego a przez nas i cudzego m.in. pełnienia/nie funkcji faraona do których należą Nitokris, Neferusobek, Hatszepsut i Tauseret oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko sprawowania/nie m.in. władzy absolutnej jako żywy bóg na ziemi, opiekujący/nie się wszystkimi mieszkańcami Egiptu ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraoni nie tylko posiadania/nie tak wielkiej władzy, że nasze słowa były w starożytnym Egipcie prawem ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków
17.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko organizowania/nie, nadzorowania/nie prac przy budowie m.in przy budowie i naprawie kanałów nawadniających, zbiera/nie daniny od chłopów i rzemieślników, określania/nie rodzaju i wielkość upraw ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.naszego a przez nas i cudzego m.in.jako faraon i nie tylko tworzenia/nie, doświadczania/nie ustroju państwa opartego/nie na władzy faraona - monarchii despotycznej, opartej na m.in. teokracji ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko wykorzystywania/nie m.in. niewolników, robotników i wszelkich ludzi pod sobą do m.in. pracy a w tym m.in. budowy piramid, świątyń oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko życia/nie jak pączek w maśle, w luksusie, przepychu niczym pasożyt, na cudzej m.in. niewolniczej pracy, cudzych mękach, krwi, wysiłku ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko wykorzystywania/nie swojej władzy, statusu do m.in terroru, zabawy, dla hulania, kobiet, pieniędzy i z własnych ograniczeń, kodowań i odpowiednio dla dobra m.in. innych, dla miłości, szacunku i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko wykorzystywania/nie wojska do m.in. wywoływania/nie, prowadzenia/nie wojen, bitew a w tym domowych, rozruchów, buntów, do własnych egoistycznych celów i odpowiednio dla m.in. pokoju, bezpieczeństwa kraju, dla dobra najwyższego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon m.in. bycia/nie najwyższym kapłanem, oddawania czci wszelkim bogom egipskim, promowania/nie ich kultów, zmuszania/nie poddanych do takich i innych bałwochwalczych kultów ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24.naszego a przez nas i cudzego m.in. posiadania/nie świadomości czym jest nieograniczona niczym władza i jakie są jej skutki jako faraon i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko bycia/nie traktowanymi/nie na równi z bogami, bycia/nie czczonymi/nie, kochanymi/nie, wielbionymi/nie i odpowiednio znienawidzonymi przez m.in. lud, poddanych ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko bycia/nie odpowiedzialnymi/nie za m.in całe państwo, cały naród, za jego bezpieczeństwo, finanse, za infrastrukturę, za dobro ogółu ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27.naszego a przez nas i cudzego m.in. jako faraon i nie tylko życia/nie m.in. w strachu, pod ogromną presją, naciskiem, stresem ze strony, m.in. poddanych, doradców, kapłanów, rodziców ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28.naszego a przez nas i cudzego m.in. radzenia/nie sobie doskonale i odpowiednio beznadziejnie z rolą m.in. faraona i nie tylko oraz w związku z tym całą odpowiedzialnością ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 18-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 442 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.