Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Złoty podział, złote proporcje (film) i intencje do przemodlenia

Dopiero w kilka dni po nagraniu filmu i tamtej modlitwie, uświadomiłem sobie, że złoty podział wg. definicji jest tylko przekrętem. Pokazały się bowiem rozmaite postacie z ramkami z drutu na głowach. Ramki prostokątne w proporcji boków 1:1,34. Nie wygląda to dobrze, ani mądrze.

Ramki o których piszemy w tym artykule, dusze noszą w wielu miejscach i wygląda to bardzo podobnie. Ramki te są jak ta czerwona na rysunku nr 1, ułożone poziomo a nie pionowo jak tutaj. Obraz wielu ramek na twarzach pobrany jest ze strony Link.

 

 Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia, promowania, kodowania, przejawiania, doświadczania m.in. wzorców doskonałości a w tym Złotego podziału znanego już w starożytności, któremu przypisywano wyjątkowe walory estetyczne i zwanego także m.in złotym stosunkiem albo złotym środkiem, złotym sposobem, średnim podziałem, boską proporcją, boskim podziałem (łac.: sectio divina), złotą proporcją, złotym cięciem, złotą liczbą czy środkiem Fidiasza i nie tylko
2. Naszego a przez nas cudzego min wierzenia, promowania, kodowania, że piękno, harmonię, wzniosłą kompozycję i piękno formy jaka oddziałuje pozytywnie na nasze i cudze odczucia estetyczne, wewnętrzne poczucie piękna, da się opisać w sposób matematyczny, geometryczny a odzwierciedleniem tego jest/nie zasada złotej proporcji, boskiej proporcji, która bezpośrednio opisuje rzeczy i zjawiska postrzegane jako ład i harmonię i nie tylko
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia, promowania, kodowania, przejawiania, doświadczania i wykorzystywania w naszym i cudzym życiu, istnieniu m.in. złotej liczby, złotych kwadratów, złotych prostokątów, złotych spirali, złotych rombów, pięciokątów foremnych, całych zbiorów figur jak trójka Pitagorejska, trójkąt Kepplera, cyfr i liczb doskonałych, wielościanów, całych ciągów liczb, pentagramów, świętej geometrii, piramid, merkab, wszelkich innych złotych/nie złotych i o innych kolorach m.in. figur geometrycznych płaskich i przestrzennych a nawet wielowymiarowych i nie tylko
4. Naszego z wszelkich przyczyn m.in. wierzenia, promowania, stosowania, doświadczania zasad złotej proporcji wedle której odbywa się proces wzrostu roślin a złotą spiralę można odnaleźć w zdecydowanej większości roślin m.in. w zjawisku zwanym spiralną filotaksją (ulistnieniem) gdzie gałęzie, liście układają się wokół pnia, pędu po złotej spirali oraz gdzie np. większość kwiatów ma zawsze liczbę płatków będącą liczbą Fibonacciego (wg złotego podziału) i nie tylko
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że rośliny rozwijające się według zasad złotej proporcji mogą maksymalnie wykorzystać posiadane miejsce, energię słoneczną, światło i największą ilość wody i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że przykładem złotej spirali są muszle a w ich przekroju można zauważyć szereg komór zbudowanych zgodnie z zasadą złotego podziału jak również można tę zależność zauważyć w budowie ciała delfina, rogów barana i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że w świecie przyrody zgodnie ze złotą proporcją formują się również huragany i galaktyki spiralne a także proporcje ludzkiego ciała gdzie złote proporcje zachowane są jeśli weźmiemy na przykład stosunek wzrostu człowieka do odległości od stóp do pępka, który wynosi fi (1,618). Te same stosunki odległości równe liczbie fi, znajdziemy także w odległości np. od koniuszków palców do łokci – do odległości od łokcia do nadgarstka; od ramion do czubka głowy – do odległości od brody do czubka głowy; od pępka do czubka głowy – do odległości ramion do czubka głowy; od kolana do pępka – do odległości od kolana do stopy i nie tylko
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że złoty podział obecny jest w budowie ciała człowieka, gdzie  mamy 2 ręce, z których każda składa się z 5 palców. 8 palców składa się z 3 paliczków, a 2 kciuki składają się z 2 paliczków a stosunek długości środkowego palca do małego równa się liczbie fi jak również szerokość dwóch przednich zębów do ich wysokości; wysokości twarzy do jej szerokości, wysokości twarzy do odległości od brwi do podbródka; szerokości ust do szerokości podstawy nosa i nie tylko
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że złote proporcje zachowują również spirale naszego DNA, gdzie cząsteczka DNA mierzy 34 jednostki długości na 21 jednostek szerokości dla każdego odcinka podwójnej spirali
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że zasady złotego podziału można odnaleźć również w świecie muzyki gdzie zależności pomiędzy poszczególnymi dźwiękami w muzyce opierają się na matematycznych prawach harmonii i na złotym podziale jak np. większość sonat Mozarta podzielona jest na dwie części dokładnie z zachowaniem złotego podziału czy kompozycje na wiolonczelę Stradivariusa i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że w oparciu o zasady złotego podziału powstały rozmaite piękne budowle jak np. ateński Partenon, Piramida Cheopsa w Egipcie czy budowla Kongresu Stanów Zjednoczonych, wejście do Luwru, Wielki Meczet w Kairouan czy budownictwo wielkich katedr i nie tylko
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, ze wielu twórców z rozmaitych dziedzin tworzy dzieła i projekty w oparciu o złote prostokąty i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że złoty podział zachowują m.in szkielety zwierząt i rozgałęzienia ich żył i nerwów, geometria kryształów i nie tylko, tak iż można zauważyć uniwersalne prawo wszechświata, formułując je jako to …”zgodnie z którym działają wszystkie struktury, formy i proporcje, kosmiczne, organiczne i nieorganiczne, dźwiękowe i świetlne ale które najpełniej realizują się w formie ludzkiej” i nie tylko
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że analizując dane psychometryczne można dojść do konkluzji, że złoty podział jest podstawą cyklu fal mózgowych, co potwierdziły w 2010 roku badania neurobiologów a 2010r, pismo Science ogłosiło, że złoty podział jest obecny w skali atomowej w rezonansie magnetycznym spinów w kryształkach niobu oraz, że dostrzegamy go w kształtach galaktyk, kształtach wirów kosmicznych jak i rzecznych i nie tylko
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że szczególnym miejscem gdzie niemal na każdym kroku ze złotym podziałem obcujemy jest, świątynia Salomona – Loża, gdzie rysowany na każdym spotkaniu obraz loży, to symboliczny obraz świątyni Salomona – wzniesionej z zachowaniem złotej proporcji przez pierwszego wolnomularza budowniczego Hirama Abifa
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, że kluczem do przejawienie piękna i doskonałości jest zasada zachowania złotego podziału m.in. w malarstwie, rzeźbie, budowy proporcji ciała oraz dla utworzenia jakiegokolwiek dzieła sztuki czy przedmiotu codziennego użytku o walorach estetycznych i budzących pożądanie a także wierzenia, promowania, że piękno da się opisać i zdefiniować w sposób matematyczny i geometryczny
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, wierzenia, kodowania, że jeśli nasze i cudze m.in. ciało, idee, otoczenie, części ciała, twarzy i nie tylko będą zgodne m.in. z zasadą złotego podziału, wzorca doskonałości, boskiej proporcji, znanego jakiegoś kanonu piękna to będziemy szczęśliwi, bogaci, zdrowi, radośni, spełnieni i nie tylko
18. Naszego a przez nas cudzego wmawiania nam i innym potrzeby posiadania, potrzeby zakupu ramki złotego podziału, zasad złotej proporcji m.in. za pomocą podobnych argumentacji. `` Droga Jadziu, jeśli chcesz być piękna no to powinnaś mieć ramki złotej proporcji jak tamte piękności i boginie płodności. Zobacz, że one mają ich co najmniej kilka sztuk`
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. poszukiwania min boskiego/nie wzorca doskonałości, klucza, zależności, systemu a w tym wynikającego z rachunku prawdopodobieństwa, obliczeń, badań, geometrii, proporcji, działań matematycznych, zasad logiki i nie tylko wg których Bóg tworzy i kreuje przejawione piękno oraz wierzenia, że te idee pochodzące od Boga zawierają się w zasadach złotej proporcji i ich odpowiedników
20. Naszego a przez nas cudzego bycia niewidocznymi dla męża/ żony spod setek ramek wyznaczających nam i innym m.in. złote podziały i złote proporcje i ich odpowiedniki
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, wierzenia, kodowania, że aby być odpowiednio pięknym, zgrabnym, aby podobać się innym istotom to należy mieć wygląd własnego ciała zawarte w określonych proporcjach i określonych rozmiarach ramek i figur geometrycznych o odpowiednim łuku, krzywiźnie, długości, szerokości i nie tylko
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. promowania, doświadczania, kodowania i przekonania, że aby przejawić piękno, doskonałość, aby być szczęśliwą istotą i osiągnąć zamierzone cele to należy idealnie wpisać się w dany przyjęty kanon, zespół ustalonych wzorców m.in. piękna a w tym być jak najbliżej ideału jaki jest ustalony odgórnie m.in. przez Boga i odpowiednio przez kogokolwiek
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. dorabiania się/nie i czerpania wszelkich strat i zysków a nawet tantiemów za wymyślenie, wypromowanie, wdrażanie idei m.in. złotego podziału, kanonów piękna, złotych proporcji i ich odpowiedników, zamienników
24. Naszego a przez nas cudzego m.in. sprzedawania, rozdawania, kupowania rozmaitych m.in. wytycznych, pomysłów, patentów i nie tylko dotyczących wszelkich m.in. kanonów piękna, złotych podziałów, złotych i boskich proporcji i nie tylko
25. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia, ustalania wszelkiego rodzaju, znaczenia min kanonów, zespołów i zbiorów reguł, wzorców i metod wytwarzania i przejawiania się w danym okresie w odniesieniu do m.in. ludzkiej postaci, stylu architektonicznego, lub wszelkich form artystycznych na określonym obszarze w rozmaitych wymiarach i nie tylko
26. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia, doświadczania i realizowania rozmaitych kanonów m.in. piękna, poglądów estetycznych, wytycznych dotyczących rozmaitych proporcji a w tym takich o znaczeniu religijnym, świeckim, kulturalnym, politycznym, duchowym, moralnym, fizycznym i nie tylko

Opracowanie Małgorzata Krata przy udziale Sławomira Majdy na podstawie informacji ze strony ``Złoty podział``Link.

 


Dodano : 30-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1911 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 07-07-2019 08:08:09

    Ramki określające kanon, wykonane chyba z drutu pokazały się min. na stopach, na głowach kilku osób. Na piersiach kobiecych również.  Z piersiami to chyba nasze ludzkie dusze mają ciągłą walkę. Bo raz się chce je mieć spore by spełnić kanon Pacha Mamy. Innym zaś razem w kolejnym wcieleniu dobre będą drobne piersi jak u Wietnamek. Potem zdały by się jędrne zaś piątki. A wszystkie zgodne z jakąś ramką kanoniczną. I te ramki muszą pasować do każdego rozmiaru. 

    Kanony nie są identyczne dla wszystkich. Tu pokazano ideały modowe środowiska LGBT Link.