Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Deizm - intencje

Spisała: Natalia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


1. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, wyznawania/nie min. deizmu nurtu religijno-filozoficznego, którego cechą wspólną jest/nie przekonanie, że racjonalnie/nie można/nie uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego/nie min. konstruktorem świata rozumianego jako min. mechanizm oraz źródłem praw, według których ten mechanizm świata działa ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, uważania/nie, bycia/nie pewnymi/nie, że tak rozumiany Bóg ingeruje/nie w raz ustanowione prawa ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, uważania/nie, bycia/nie min. pewnymi/nie, że świat jest niczym zegar nakręcony przez Boga, w który on więcej nie ingeruje ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas i cudzego min. twierdzenia/nie, uważania/nie bycia/nie pewnymi/nie (jak deiści) iż o istnieniu Stwórcy można wnioskować w sposób min. pośredni, fizykalno-teologiczny, polega/nie to na odkrywaniu porządku świata w rozumieniu praw fizyki rządzących materią ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, uważania/nie, twierdzenia/nie (jak deiści),że o istnieniu duchowej siły sprawczej świadczy min. racjonalny porządek świata materialnego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, uważania/nie, twierdzenia/nie, że Bóg-Stwórca jest swego rodzaju konstruktorem przyrody, dla której ustanawia prawa i dalej już nie ingeruje w jej rozwój min. przyrodniczy, społeczny czy osobniczy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie min. wiedzy, świadomości, że deiści nazywani niekiedy bywają min. agnostykami poznawczymi z uwagi na to, że wyznawali pogląd, iż bezpośrednie poznanie duchowej siły sprawczej nie jest dostępne dla człowieka ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas i cudzego min. uważania/nie, twierdzenia/nie jak Imannuel Kant , że dowodzenie istnienia Boga na drodze rozumowania przy pomocy pojęć metafizycznych jest/nie nienaukowe ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, uważania/nie, twierdzenia/nie jak min. deiści, że zbawienie można zapewnić sobie przez prawe życie, zgodne z nakazami religii naturalne ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas i cudzego min. wierzenia/nie, twierdzenia (jak deiści) w Boga min. bezosobowego, rozumianego jako przyczynę metafizyczną świata, oraz cnoty moralne i nieśmiertelność ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas i cudzego min. jak deiści mi. odrzucania/nie min. duchowieństwa i wszelkich elementów mitologicznych, magicznych i spekulatywno-teologicznych, kościoła, Pisma Świętgo jako tekst natchniony ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 30-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 240 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.