Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Amnestia i abolicja. Intencje do przemodlenia.

Spisał: Michal Żak

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. amnestii, czyli uchylenia/nie kar orzeczonych/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. abolicji, czyli uchylenia/nie karalności wszelkich czynów, aby nie doszło do orzeczenia kar i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przebywania/nie w piekłach, więzieniach i nie tylko, oraz oczekiwania/nie tam na amnestię, abolicję, ułaskawienie/nie, złagodzenie/nie i darowanie/nie kar, uchylenie/nie karalności wszelkich czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z wszelkich przyczyn i powodów m.in. w wyniku przepełnienia/nie piekieł, więzień i nie tylko, oraz ze względu na zmianę i uchylenie aktów prawnych/nie i nie tylko m.in. korzystania/nie z amnestii, abolicji i nie tylko, oraz z ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie, darowania/nie kar, oraz uchylenia/nie karalności wszelkich czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. przebaczenia i puszczenia w niepamięć naszych grzechów, wykroczeń, przewinień i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie zwolnionymi z odbywania kary pomimo pozbawienia wolności, wolnej woli i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. małych/nie amnestii bez względu na poziom wykroczeń, grzechów, przewinień i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. roszczenia/nie sobie praw do zadośćuczynienia m.in. za przetrzymywanie nas w piekłach, więzieniach i nie tylko m.in. dłużej, niż czas wejścia w życie amnestii i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. oczekiwania/nie na zmiany, oraz na szczególne/nie, przełomowe/nie wydarzenia, aby m.in. doświadczyć/nie amnestii i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. oczekiwania/nie na objęcie/nie władzy przez naszych i cudzych m.in. sprzymierzeńców, opozycjonistów i nie tylko, aby m.in. doświadczyć/nie amnestii, abolicji, ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie i darowania/nie kar, uchylenia/nie karalności wszelkich czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, uchwalania/nie, wydawania/nie, wymuszania/nie, ogłaszania/nie m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, poziomu, wielkości, pochodzenia, ustawowych/nie m.in. aktów łaski m.in. polegających/nie na całkowitym/nie, częściowym/nie darowaniu/nie prawomocnie/nie orzeczonych/nie kar m.in. za przestępstwa, przewinienia, wykroczenia, grzechy, łamanie dekalogu m.in. w czasie, we wszystkich czasach, półczasach, w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie m.in. sędziami weryfikującymi/nie m.in. decydującymi/nie komu przysługuje amnestia, abolicja, ułaskawienie/nie, złagodzenie/nie, darowanie/nie kar, uchylenie/nie karalności naszych i cudzych czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. decydowania/nie kto zasługuje na amnestię, oraz czynienia/nie tego m.in. za Boga, oraz za innych ludzi, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wprowadzania/nie celowo/nie w błąd m.in. innych ludzi, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko, że m.in. zasługują/nie na amnestię i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. ogłaszania/nie amnestii dla wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzi, dusz, istot, bytów, tworów m.in. wbrew woli Boga, oraz innych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, aby m.in. do swoich armii i nie tylko m.in. w celach buntu m.in. pozyskać najokrutniejszych, najbardziej zdemoralizowanych, o najbardziej destrukcyjnych wzorcach m.in. ludzi, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie objętymi/nie amnestią pomimo m.in. bycia/nie najokrutniejszymi/nie, najbardziej/nie zdemoralizowanymi/nie, oraz pomimo posiadania/nie m.in. najbardziej/nie destrukcyjnych/nie wzorców m.in. jak i jako ludzie, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. proponowania/nie, dokonywania/nie m.in. zmian w istniejącym/nie m.in. dekalogu, prawie sądowym/nie, moralnym/nie i nie tylko, aby dzięki temu m.in. dokonała/nie się m.in. amnestia, abolicja, oraz, aby doszło/nie do ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie i darowania/nie kar, uchylenia/nie karalności wszelkich czynów i nie tylko m.in. naszych, oraz innych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przyciągania/nie, posiadania/nie, oddawania/nie Bogu i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, powodów, promotorów, beneficjentów, nadzorców, kontrolerów, inicjatorów, inspiratorów m.in. naszego i cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. amnestii, abolicji i nie tylko, oraz ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie, darowania/nie kar, oraz uchylenia/nie karalności naszych i cudzych czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. strażnikami, weryfikatorami, świadkami, ochroniarzami, powodami, promotorami, beneficjentami, ofiarami, nadzorcami, kontrolerami, inicjatorami, inspiratorami m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. amnestii, abolicji i nie tylko, oraz ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie, darowania/nie kar, oraz uchylenia/nie karalności naszych i cudzych czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przyciągania/nie, posiadania/nie, utrzymywania/nie, oddawania/nie Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych m.in. intencji, nawyków, potrzeb, argumentów, programów, wzorców, kodowań, umów, obietnic, ślubowań, hipnoz, transów, długów, roszczeń, oraz wszelkich form obciążeń, zniewoleń i nie tylko m.in. wpływających/nie na nasze i cudze m.in. doświadczanie/nie, przejawianie/nie m.in. amnestii, abolicji i nie tylko, oraz ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie, darowania/nie kar, oraz uchylenia/nie karalności naszych i cudzych czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie, oddawania/nie Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych podłączeń m.in. energetycznych, bytowych, duchowych, kosmicznych, karmicznych, technologicznych, demonicznych i nie tylko m.in. poprzez które nasza Dusza, istota, byt, twór i wszystkie nasze inkarnacje czerpały inspiracje i odbierały imperatywy m.in. zachęcające/nie nas m.in. do amnestii, abolicji i nie tylko, oraz ułaskawienia/nie, złagodzenia/nie, darowania/nie kar, oraz uchylenia/nie karalności naszych i cudzych czynów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 30-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 272 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.