Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Neuroza - intencje do przemodlenia

Spisała: Natalia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie min. osobowości neurotycznej oznaczającej/nie się min. chwiejnością i wrażliwością emocjonalną, wynikającej/nie z min. szczególnej wrażliwości autonomicznego układu nerwowego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że neurotyczność wiąże/nie się z występowaniem min. podwyższonego stanu lęku, ciągłymi obawami, lękami rozchwianiem emocjonalnym ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
3. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie min. permanentnego/nie min. strachu, najpowszechniejszego z min. symptomów neurotycznych ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
4. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że w przeciwieństwie do normalnego strachu, strach neurotyczny dotyczy/nie min. przewidywanych/nie w przyszłości trudności i ma/nie swoje źródła w min sytuacji wypartej z pamięci, która spowodowała/nie min. frustrację, złość, lęk i wystraszyła/nie, przewrażliwiła/nie nas na tyle, że doszło/nie do zepchnięcia wspomnień głęboko do pamięci (świadomości) ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
5. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie jako min. neurotycy częstych/nie, niekontrolowanych/nie min. napadów lęku, paniki, pojawiających/nie się min. bez żadnego powodu (pozornie bez żadnego), dotyczących/nie konkretnie sprecyzowanych obaw/czegoś zupełnie nieokreślonego ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
6. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że neurotyzm ma/nie swoje źródło w min. negatywnych doświadczeniach z dzieciństwa, wynika/nie z doświadczania lęku podstawowego, czyli uczucia osamotnienia przez dziecko ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
7. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że brak poczucia bezpieczeństwa (gdy byliśmy/nie dziećmi) bierze/nie się z min. braku poszanowania naszej osoby i naszych potrzeb, braku zdrowego pokierowania nami, gdy byliśmy dziećmi, poniżania, braku serdeczności, braku (lub nadmiernej ilości) podziwu oraz obojętności lub dominacji ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
8. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że do naszego/cudzego neurotyzmu przyczynia/nie się min. nadmierna (lub za mała) ilość obowiązków, nadmierna opiekuńczość (min. rodziców), izolacja od rówieśników, wroga atmosfera w domu czy też wymuszanie na nas (jako dzieci) do stawania po którejś stronie w konflikcie między rodzicami ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
9. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania/nie, że jako min. dzieci odczuwaliśmy/nie ciągły/nie lęku i poczucie zagrożenia przez co rozwinęliśmy/nie w sobie różnorakie min. mechanizmy, mające pomóc nam radzić sobie z min. z uczuciem bezradności i izolacji ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
10. Naszego a przez nas i cudzego min. stawania/nie się wrogi/nie i odpowiednio uległymi/nie – w zależności od tego, czy min. chcemy ukarać swoje otoczenie za sytuacje z przeszłości lub tez próbujemy odzyskać miłość, której nie mieliśmy ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
11. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że gdy nie umiemy zapewnić sobie miłości, dążymy (świadomie/nie) do władzy (kompensacja uczucia bezradności) ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
12. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. stosowania/nie wobec otoczenia jednej z trzech strategii: dążenie/nie do ludzi, odsuwanie/nie się od ludzi występowanie/nie przeciwko nim ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. posiadania/nie min. bardzo silnych wewnętrznych potrzeb, których nie możemy zaspokoić a ich leży w dzieciństwie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko min. borykania/nie się z min. potrzebą uczucia i uznania, zabiega/nie o względy i akceptację innych, bycia/nie wrażliwy na wszelkie sytuacje odtrącenia ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko min. borykania/nie z potrzebą posiadania/nie partnera (zastępczego rodzica), który weźmie nasz los w swoje ręce i nami pokieruje ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko min. posiadania/nie, odczuwania/nie min. potrzeby prestiżu, podziwiania własnej osoby oraz władzy ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
17. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. odczuwania/nie, posiadania/nie potrzeby, pragnienia min. zamykania/nie swojego życia w wąskich ramach, usuwania/nie się na bok i zadowalania małymi rzeczami ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. posiadania/nie, odczuwania/nie min. potrzeby wykorzystywania innych i potrzeby osiągnięć, mającej na celu zamaskowanie braku poczucia bezpieczeństwa ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. posiadania/nie, odczuwania/nie potrzeby min. samowystarczalności i niezależności – zwłaszcza, gdy jesteśmy/nie rozczarowani ludźmi i wówczas odsuwa/nie się od nich i odczuwania/nie niechęci do wiązania, przebywania/nie z kimkolwiek ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. z obawy przed popełnieniem błędów i spotkaniem z krytyką dążenia/nie do min. perfekcji, stanowiącej/nie kolejną z naszych potrzeb ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że występują/nie u nas kilka z powyższych potrzeb, wzajemnie sprzecznych i wchodzą z sobą w konflikt ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
22. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie postrzeganymi/nie, odbieranymi/nie (jako neurotycy) jako dziwacy z powodów min. swojej częstej alienacji i dziwnych zachowań spowodowanych/nie wewnętrznymi konfliktami i problemami, pasjami, potrzebami ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że jednocześnie w parze z neurotyzmem występuje/nie u nas wysoki stopień samoświadomości, co powoduje bycia/nie jednostkami wybitnymi min. sławnymi pisarzami, scenarzystami, czy tez reżyserami ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
24. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. bycia/nie wrażliwymi/nie, posiadania/nie min. tendencji do występowania depresji i załamań nerwowych ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego a przez nas i cudzego jako min. doświadczania/nie, że neurotyzm jest/nie formą ukształtowanej osobowości ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
26. Naszego a przez nas i cudzego jako min. doświadczania/nie, że dorosłe życie neurotyka to walka z uciążliwymi przejawami, objawami neurotyzmu, próba zrozumienie siebie, swoich potrzeb i zaspakajanie ich w sposób uświadomiony ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
27. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że neurotyzm to nie tylko wynik wrażliwej psychiki, ale i sposobu oddziaływania na dziecko, rodziców i najbliższe otoczenie ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
28. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że neurotyczność polega/nie na min. silnym niezrównoważeniu emocjonalnym o charakterze nerwicowym, niskiej odporności na stres, skłonności do popadania w stany lękowe, której przeciwieństwem jest równowaga emocjonalna ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
29. Naszego a przez nas i cudzego min. występowania/nie u nas jako neurotyków min. zmiennych nastrojów oraz uczuć i odczuć jak: niepokój, zamartwianie się, strach, złość, frustracja, zazdrość, zawiść, poczucie winy, nastroje depresyjne oraz samotność ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko posiadania/nie min. tendencji do interpretowania zwykłych sytuacji jako zagrażających, a także obiektywnie nieistotnych frustracji jako niezwykle trudnych do pokonania ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko bycia/nie min. często zakłopotani, nieśmiali, wykazywania/nie trudności w kontrolowaniu pragnień i odraczaniu gratyfikacji ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że wysokie wskaźniki neurotyczności są czynnikiem ryzyka rozwoju min. zaburzeń psychicznych takich jak depresja, fobia, zaburzenia paniczne, inne zaburzenia lękowe oraz zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami - symptomy tradycyjnie zaliczane do zaburzeń nerwicowych ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
33. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że poziom neurotyczności jednostki zmienia się w trakcie jej życia, jako funkcja dojrzewania osobowości, zmiennych ról społecznych oraz ekspresji różnych genów ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
34. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że w pływ środowiska na neurotyczność wzrasta z wiekiem, choć ludzie prawdopodobnie wywołują określone doświadczenia w oparciu o ich poziom neurotyczności ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
35. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że poziom neurotyczności zmienia/nie się pod wpływem pozytywnych lub negatywnych doświadczeń życiowych ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
36. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że neurotyczność jest/nie powiązana z nadmierną wstydliwością, wysokim poziomem negatywnych emocji, nieśmiałością oraz strachem przed negatywną oceną innych ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
37. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko bycia/nie podatnymi/nie na min. uczucie zawstydzenia i wykazywania/nie tendencji do silnego przywiązania do norm i standardów obowiązujących w danej grupie społecznej, bycia/nie szczególnie narażonymi na min. presję wywieraną przez rówieśników/otoczenie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko doświadczania/nie min. nadmiernego uczucia wstydu i bycia/nie min. narażonymi/nie na tworzenie dysfunkcyjnych rodzin, w których potrafimy/nie przekazać dziecku pozytywnych społecznych wzorców i zapewnić dziecka o jego społecznej adekwatności ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
39. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotyczny rodzic korzystania/nie ze wzbudzania poczucia wstydu w dziecku jako metody wychowawczej ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40. Naszego a przez nas i cudzego min. jako neurotycy ale i nie tylko bycia/nie bardzo lękliwymi, nadwrażliwymi emocjonalnie, niestabilnymi, chwiejnymi ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. przeżywania/nie bardzo mocno świata zewnętrznego, czasami nieadekwatnie (np. nadając drobnym rzeczom ogromne znaczenie, czasami wręcz katastrofy) ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko min. martwienia/nie się o siebie i bliskich, bycia/nie bardzo krytycznymi wobec siebie i innych, posiadania/nie zaniżonego poczucie własnej wartości, co powoduje/nie min. odczuwanie/nie ciągłego stresu, doświadczanie/nie min. depresji i posiadanie/nie skłonności do zaburzeń nerwicowo-lękowych ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko posiadania/nie wygórowanego oczekiwania do świata i od ludzi, bycia/nie niepewnymi siebie, co powoduje potrzebę akceptacji, miłości, zrozumienia wręcz takich, których świat nie jest w stanie nam dać ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44. Naszego a przez nas i cudzego jako min. neurotycy ale i nie tylko posiadania/nie, doświadczania/nie ogromnego lęku przed porzuceniem, co powoduje uciekanie się do szantaży emocjonalnych, do manipulacji wobec ludzi i odpowiednio alienacji, braku zaufania wobec ludzi ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 03-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 254 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.