Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Podróżnik – intencje do przemodlenia

Spisał Michał Żak

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1.Naszego, a przez nas cudzego m.in. z wszelkich przyczyn i powodów m.in. bycia/nie, życia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, życia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta, rośliny i nie tylko m.in. posiadający/nie m.in. stałego zamieszkania, przemieszczający się z miejsca na miejsce m.in. w związku z podbojami, odkryciami, pogłębianiem wiedzy, ze zmianami klimatu, urlopami, wypoczynkiem, oraz w poszukiwaniu żywności, wody, opału, pastwisk, lepszych warunków życia, pracy, stabilizacji życiowej i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. opuszczania/nie, krzywdzenia/nie, ranienia/nie, pozostawiania/nie w samotności/nie m.in. bliskich, rodziny, oraz wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, zwierząt, roślin, oraz Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. histerii, depresji, samotności, wstydu, frustracji, gniewu, agresji, załamania, tęsknoty, nostalgii i nie tylko m.in. po opuszczeniu/nie m.in. domu rodzinnego, ojczyzny, oraz wszelkich zwiedzonych/nie, poznanych/nie, odkrytych/nie, zapamiętanych/nie m.in. państw, miejscowości, miejsc, krajobrazów, oraz ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, zwierząt, roślin i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. histerii, depresji, samotności, wstydu, frustracji, gniewu, agresji, załamania, tęsknoty, nostalgii i nie tylko m.in. ze względu na fakt, że nam nie wyszło, że nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy, że życie nam się posypało, straciliśmy bliskich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie gościnnie/nie przyjmowanymi/nie w nowych/nie miejscach, gdzie dotarliśmy/nie, przebywaliśmy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. czucia/nie się dobrze/nie m.in. w nowych/nie miejscach, gdzie dotarliśmy/nie, przebywaliśmy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. częstego/nie zmieniania/nie miejsca pobytu, pracy i nie tylko m.in. pomimo dobrej/nie adaptacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. zakazów, niemożności powrotu i nie tylko m.in. do domu rodzinnego, ojczyzny, oraz wszelkich zwiedzonych/nie, poznanych/nie, odkrytych/nie, zapamiętanych/nie m.in. państw, miejscowości, miejsc, krajobrazów, oraz m.in. do ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, zwierząt, roślin, oraz Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zabierania/nie ze sobą w podróż wszystkiego/nie, co potrzeba, oraz m.in. odpowiedniej/nie m.in. garderoby, zastawy stołowej, zapasów jedzenia, namiotów, służby, oraz wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, zwierząt, roślin i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. organizowania/nie m.in. wypraw, wyjazdów, konkwist, krucjat, podróży, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek, delegacji i nie tylko, oraz m.in. uczestniczenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się w nich, oraz wyciągania/nie z tego konstruktywnych/nie wniosków, doświadczeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. omawiania/nie, ustalania/nie, podpisywania/nie m.in. umów, porozumień, paktów, oraz wszelkich naszych i cudzych m.in. obietnic, zgód, przysiąg, przyrzeczeń i nie tylko m.in. na wyprawy, wyjazdy, konkwisty, krucjaty, podróże, wędrówki, pielgrzymki, wycieczki, delegacje i nie tylko, oraz m.in. na uczestniczenie/nie, doświadczanie/nie, przejawianie/nie się w nich, oraz na wyciąganie/nie z tego i nie tylko m.in. konstruktywnych/nie wniosków, doświadczeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. czerpania/nie korzyści materialnych/nie, oraz rozliczania/nie się z naszych i cudzych m.in. wypraw, wyjazdów, konkwist, krucjat, podróży, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek, delegacji i nie tylko, oraz m.in. z uczestniczenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się w nich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie Boga i nie tylko, aby m.in. posłużył się nami, naszą Duszą, całą naszą istotą, bytem, tworem i wszystkimi naszymi inkarnacjami, oraz m.in. o wszelkie ułatwienia, interwencję, adaptację, zadośćuczynienia, rekompensaty, wyrównanie energii, sojusze, porozumienia, podświetlenie tła i idei m.in. podczas planowania/nie, organizowania/nie, doświadczania/nie m.in. wypraw, wyjazdów, konkwist, krucjat, podróży, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek, delegacji, oraz docierania m.in. w określone/nie, zaplanowane/nie miejsca, oraz podczas doświadczania/nie, przejawiania/nie się w nich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. pytania/nie Boga i nie tylko m.in. co mamy robić, jak mamy robić, o co mamy prosić, jak mamy prosić i żeby to było na Jego odpowiedzialność, oraz zapraszania/nie, proszenia/nie Boga i nie tylko, aby nam towarzyszył, podniósł wibracje otoczenia, zaznaczył swoją obecność m.in. podczas planowania/nie, organizowania/nie, doświadczania/nie m.in. wypraw, wyjazdów, konkwist, krucjat, podróży, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek, delegacji, oraz docierania m.in. w określone/nie, zaplanowane/nie miejsca, oraz podczas doświadczania/nie, przejawiania/nie się w nich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta, rośliny i nie tylko m.in. proszenia/nie Boga o natychmiastowy Sąd Boży, oczyszczenie i uzdrowienie relacji, oraz naszych oporów i braku oporów, oraz chęci/nie m.in. do oczyszczania/nie, uzdrawiania/nie relacji m.in. ze wszystkimi/nie nowopoznanymi/nie m.in. w czasie, we wszystkich czasach, półczasach, w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią, we wszystkich wymiarach naszego istnienia m.in. ludźmi, Duszami, istotami, bytami, tworami, kosmitami, zwierzętami, roślinami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podróżowania/nie, wędrowania/nie m.in. do piekieł, czeluści, bezpiecznych/nie miejsc i nie tylko, oraz wyciągania/nie z tego konstruktywnych/nie wniosków i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. tułaczki i nie tylko m.in. ze względu na fakt, że nie mieliśmy własnego domu, oraz dokąd powrócić i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, życia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako m.in. Żyd Wieczny Tułacz, oraz inni wszelkiego rodzaju, rangi znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta, rośliny i nie tylko m.in. znieważający innych m.in. Chrystusa idącego za krzyżem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, życia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako m.in. Żyd Wieczny Tułacz, oraz inni wszelkiego rodzaju, rangi znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta, rośliny i nie tylko m.in. niemogący stracić życia, ze względu na zgubienie śmierci, oraz błądzący w nieskończoność, oglądający troski i radości innych, oraz skazani m.in. na wieczną kontemplację m.in. w oczekiwaniu końca świata i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. prowadzenia/nie, spisywania/nie, wytwarzania/nie, odnajdywania/nie, wysyłania/nie, niszczenia/nie, sprzedawania/nie, kupowania/nie i nie tylko m.in. dzienników, map, notatek, listów, telegramów i nie tylko m.in. z podróży i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych m.in. wszelkiego rodzaju umów, paktów, cyrografów, przysiąg, przyrzeczeń, długów, czarów, magii, uroków, klątw, rytuałów, ingerencji w nasze DNA i RNA, inicjacji, kodowań i nie tylko m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych m.in. wszelkiego rodzaju intencji, nawyków, potrzeb, wzorców, programów, obciążeń, form zniewoleń i nie tylko m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych podłączeń m.in. energetycznych, bytowych, duchowych, kosmicznych, karmicznych, technologicznych i demonicznych m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. inkarnowanie, doświadczanie, przejawianie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania ingerencji, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych, a przez nas cudzych m.in. strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, powodów, promotorów, beneficjentów, ofiar, nadzorców, kontrolerów, inicjatorów, inspiratorów i nie tylko m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. inkarnowania, doświadczania, przejawiania się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. strażnicy, weryfikatorzy, świadkowie, ochroniarze, powodzi, promotorzy, beneficjenci, ofiary, nadzorcy, kontrolerzy, inicjatorzy, inspiratorzy i nie tylko m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. inkarnowania, doświadczania, przejawiania się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowcy, podróżnicy, odkrywcy, wojażerowie, obieżyświatowie, bardowie, włóczędzy, koczownicy, barbarzyńcy, pielgrzymi, pątnicy, delegaci, imigranci, emigranci i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przyjmowania/nie, witania/nie, doceniania/nie, rozpoznawania/nie, poniżania/nie, krzywdzenia/nie, torturowania/nie, okradania/nie, ochraniania/nie, weryfikowania/nie, zabijania/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. wędrowców, podróżników, odkrywców, wojażerów, obieżyświatów, bardów, włóczęgów, koczowników, barbarzyńców, pielgrzymów, pątników, delegatów, imigrantów, emigrantów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie m.in. przyjmowanymi/nie, witanymi/nie, docenianymi/nie, rozpoznawanymi/nie, poniżanymi/nie m.in. w każdym/nie nowym/nie miejscu naszego pobytu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego, a przez nas cudzego m.in. załatwiania/nie wszystkich/nie ważnych/nie spraw m.in. przed wyjazdami, powrotami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego, a przez nas cudzego m.in. palenia/nie wszystkich/nie mostów m.in. za sobą i nie tylko m.in. przed wyjazdami, powrotami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 04-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 248 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.