Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Agresja - intencje do przemodlenia

Opracowała Dorota Wilk
Skróty oznaczają BDŻ - Bóg Dawca Życia
LDIBT kz bb - ludzie, dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta, bóstwa, bogowie

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) m.in. agresywnego zachowania ukierunkowanego i intencjonalnego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie dla jednostki, dla ogółu m.in. straty, szkody fizyczne lub psychiczne, dezorientacje, zamieszanie, dysfunkcje, deficyty i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania, tworzenia(nie), przyciągania (nie), zgadzania się (nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) m.in. agresji wrogiej – jako zachowania, które ma na celu zranienie lub zadanie bólu innym oraz świadomego nieprzestrzegania podstawowych norm społecznych ani współżycia z innymi osobami, grupami, społeczeństwami, narodami LIDBT i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie) sytuacji agresywnej, rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) m.ni. agresji instrumentalnej – jako ataku mającego na celu np. zastraszenie, wywołanie lęku, trwogi, grozy, deprywację, usunięcie konkurencji, rywali i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie) sytuacji, doświadczania (nie) m.ni. zachowań agresywnych, skłonności do ataku, do powodowania trudności, kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, DIBT KZ, bb, a nawet BDZ, sytuacjom, poglądom, przepisom, zasadom, porządkowi, pokojowi i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego i przez nas cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) agresywnego, gniewnego, zaczepnego zachowania z wszelkich przyczyn, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem i wprowadzania konfliktu, buntu, nieporozumienia, dezorientacji, skierowanej przeciw innym LDIBT kz , bóstwom, guru a nawet przeciw BDZ i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego i przez nas cudzego, z wszelkich przyczyn, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) agresywnego, napastliwego, kłótliwego zachowania wobec LDIBTK, Boga DŻ , bóstw wszelkiej rangi znaczenia wielkości płci i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), zgadzania się (nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) agresji wrogiej – jako zachowania, które ma na celu zranienie lub zadanie bólu innym i świadomego, krytykowania, napiętnowania, potępiania, obmawiania, wyśmiewania, zaczepiania, ranienia słownie i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego i przez nas cudzego, z wszelkich przyczyn, w różnych przestrzeniach życia, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie) sytuacji agresywnej, rozpoznawania (nie), zgadzania się (nie), doświadczania (nie), m.in. agresji instrumentalnej – jako ataku mającego na celu np. zastraszenie, wywołanie lęku, trwogi, grozy, usunięcie konkurencji, w myśl zasady „cel uświęca środki”, agresji wyzwalanej chęcią przejęcia rzeczy, przedmiotów, wartości, stanowiska, które należą do innego człowieka, do innych ludzi, narodów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego i przez nas cudzego, z wszelkich przyczyn, w różnych przestrzeniach życia, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) agresywnego zachowania oraz bezpośrednich przyczyn zachowań agresywnych ich korelacji z różnymi chorobami, zaburzeniami, czy zmianami w mózgu oraz z powodu m.in. miejsca i sposobu wychowania i środowiska, w jakim przebywa osoba agresywna i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie), działania/nie m.in. agresji werbalnej w stosunku do innych używanie (nie) przezwiska, wyzwiska, przekleństwa, groźby, pokazywanie obraźliwych jednoznacznych gestów, oskarżanie, plotkowanie, przedrzeźnianie, robienie min i czynienie wrzawy, krzyku, zamieszania i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie), działania (nie) z wszelkich przyczyn, w różnych przestrzeniach życia, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, jak i jako m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, płci i pochodzenia m.in. agresorzy, ofiary agresji, sprawcy, twórcy, strażnicy i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego i przez nas cudzego, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie) agresji fizycznej m.in. u małych dzieci, dużych, dorastających poprzez tupanie, padanie na podłogę, bicie pięściami, bicie kolegi lub koleżanki, a u starszych agresorów napaści, wymuszenia, zadawanie razów rękami, pałkami, zranienia nożem, przypalanie papierosem oraz kradzieże mienia i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. agresji instrumentalnej gdy agresor długim, przeraźliwym krzykiem, poszturchiwaniem, biciem, nękaniem, groźbą zamierza zdobyć, wyłudzić od słabszych od siebie m.in. pieniądze, pożywienie, cenne przedmioty, rzeczy, którymi może przed innymi szpanować oraz zdobywania wszelkich dóbr w sposób przemocowy, agresywny i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie, rozpoznawania /nie m.in. agresji wrogiej, która występuje u osobników bardzo zdegenerowanych, dla których agresja słowna i fizyczna to sposób bycia, zwracania na siebie uwagi, zdobywania pozycji w środowisku, bicia się z innymi dla samej przyjemności, bicia dla atrakcji, napadania, kradzieży, traktowania jako ich sposób na własne życie i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. autoagresji czyli agresji skierowanej ku sobie, przede wszystkim z poczucia bezsilności, bezradności jako m.in. młodego/nie człowieka, z niedostrzegania sensu życia, odrzucenia wszelkich wartości, stosowania/nie m.in. buntu, oporu, samookaleczenia się, podejmowanie prób samobójczych lub dokonywanie samobójstw jako wyraz protestu, wołania o pomoc, o miłość i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

Źródła genetyczne
16. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie wiedzy, że m.in. agresja jest uwarunkowana genetycznie i zależy od wielu genów, podobnie jak inteligencja, oraz że człowiek utracił zdolność reagowania na sygnały poddania się (w przeciwieństwie do zwierząt ) brak człowiekowi wrodzonych mechanizmów powstrzymujących agresję i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie i dostrzegania agresji m.in. wg społecznych norm zachowania, gdzie cywilizacja ukierunkowała agresję przeciw innym, „obcym”, jako m.in. podsycanie agresji w grupach, społeczeństwach, poprzez media, filmy, politykę, powodowanie konfliktów, działanie wbrew etyce, wbrew prawu, bezpieczeństwu i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. agresji i jej związku z naszymi, cudzymi mechanizmami biologicznymi i z temperamentem oraz wykazują indywidualne reakcje na narkotyki, anaboliki, zwiększane wydzielanie testosteronu i wzrost agresji i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. zanieczyszczenia ekologicznego ziemi, wody, przyrody, pokarmów szczególnie ołowiem, co ma wpływ na zwiększanie się agresji, a ołów utrzymujący się blisko ziemi ma szczególnie szkodliwy wpływ na układ nerwowy dzieci i zwiększa ich agresywności nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie agresji m.in. najbardziej u dorastającej młodzieży, bo w jej organizmie jest największe stężenie testosteronu, a jeśli oprócz testosteronu u młodego człowieka występuje gorący temperament, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że będzie to osobnik agresywny, pobudzony i czuły na stymulację i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie agresji m.in. u osób bardziej reaktywnych gdzie jest niższe zapotrzebowanie na bodźce, a większy „głód” bodźców odczuwają osoby o niskim poziomie reaktywności, czyli ci z „głodem” i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. poszukiwania wrażeń i dokonywania czynów przemocy przez osoby płci męskiej, które mają większe zapotrzebowanie na stymulację, a wraz ze wzrostem u młodego człowieka zapotrzebowanie na bodźce wzrasta i wtedy ten głód można by ukierunkować na uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu, na uprawianiu sportu, turystyki i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
23. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. że agresywne zachowanie jest wypadkową wpływów genetycznych i społecznych, na które składa się cała masa doświadczeń, jakich nabywa człowiek od początku swego życia i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

Czynniki społeczne kształtujące prawidłowe zachowanie.
24. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. wszelkich społecznych i środowiskowych zachowań oraz widzenia, słyszenia, odczuwania, (ćwiczenia wśród najbliższych, w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w szkole ) i kształtowania psychiki człowieka, jego prospołecznych zachowań i stosunku do innych ludzi i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. emocjonalnych doświadczeń odnosząc się do więzi uczuciowych i prawidłowych relacji do osób bliskich, ważnych dla dziecka poprzez matkę, ojca, rodzeństwo i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie prawidłowych zachowań m.in. jako obserwacje, poznawanie, kształtowanie się w sferze umysłu dziecka i tworzenie się właściwości, które zaowocują w przyszłości i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. działań socjalizacyjnych – odnosząc się do wzorców kulturowych, wśród których dziecko wzrasta, oraz łagodzeniu agresywnych zachowań młodego człowieka i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

Czynniki natury psychologicznej.
28. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. intensywnego rozwoju psychiki człowieka i kształtowania się w okresie wczesnego dzieciństwa wszystkich zachowań w tym agresywnych oraz prawidłowych i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. w fazie wstępnej(1), gdy niemowlę płaczem, krzykiem reaguje na niezadowolenie z powodu głodu, zmęczenia, na to co dla niego nieprzyjemne, na ból, niewygodę, a gdy przyczyny są zbyt dotkliwe i zbyt częste u dziecka może wystąpić złość i jest to wstępny etap rozwoju agresji i ważne jest, by matka zaspokajała jego potrzeby, ograniczała frustracje i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. fazy pro-agresywnych zachowań (2) która pojawia się już w wieku poniemowlęcym, gdy dziecko przejawia już pierwsze emocje, choć nie ma w nich intencji szkodzenia, to może m.in. kopnięciem, szturchnięciem, nadepnięciem czegoś co leży mu na drodze usuwa przeszkody i zwracać w ten sposób na siebie uwagę i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. tzw. „wieku przekory” gdy u dziecka, lub dorosłego, lub samej duszy występują wtedy wybuchy złości, wściekłości, krzyku, tupania, rzucania się na podłogę, gryzienia, plucia, drapania, a od rodziców zależy, czy rozwiną się w dziecku zdolności bycia „małym tyranem”, czy agresja malucha zostanie złagodzona i wyeliminowana i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. zachowań agresywnych, które mogą się utrwalić i funkcjonować jako nawyk, a z małych złośników mogą wyrastać wielcy tyrani i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. w fazie pierwszych zachowań agresywnych w połowie wieku przedszkolnego pojawia się u dzieci agresja słowna: wyzywanie, przeklinanie, używanie ordynarnych słów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. w fazie pierwszych zachowań agresywnych pojawia się u dzieci w wieku szkolnym intencja spowodowania przykrości i wyrządzenia innym szkody i tym okresie szkolnym często dzieci przejawiają tendencję dręczenia małych zwierzątek, czyniąc to z ciekawości np. czy mucha z powyrywanymi skrzydłami nadal lata, a u innych pojawiają się tendencje sadystyczne i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. we wczesnym okresie szkolnym (dorastania ) w fazie zróżnicowanych agresywnych zachowań, gdy kilkuletni i kilkunastoletni człowiek dąży do samodzielności, ulega wpływom rówieśników, coraz częściej popada w konflikty i reaguje na nie agresywnie, występuje wtedy dręczenie kolegów w celu utrwalenia swojej pozycji w klasie, w szkole, na podwórku i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. stosowania przez młodocianych wobec rówieśników m.in. wyśmiewania, szykanowanie np. niesprawnych, ubogich przez dzieci bogatsze, silniejsze fizycznie i psychicznie jako sposób na zdobywanie ‘autorytetu’ przez wielu nastoletnich agresorów, znajdywanie tzw. „kozła ofiarnego” i zadręczania go i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. kształtowania się młodocianych przestępców wśród tych, którzy w szkole pełnili rolę dręczycieli, jak i tych, co byli ofiarami (tych ostatnich jest około 20%) i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. dostrzegania/nie i zróżnicowania agresji i przemocy pod względem płci napastników: u chłopców występuje agresja bezpośrednia, aktywna i jest to najczęściej walka i agresja fizyczna, która ma miejsce częściej niż werbalna, gdyż chłopcy w walce identyfikują się z bohaterami z filmów, gier komputerowych, chłopcom chodzi bardziej o podporządkowanie sobie innych, dodawanie sobie znaczenia i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. agresji dziewcząt, która jest bardziej skrywana, podstępna, pośrednia i przejawia się jako oskarżanie, plotkowanie, skarżenie, dąsanie się, uczuciowe odrzucenie, a przyczyną może być zazdrość, chęć zemsty, odegrania się i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
40. Naszego a przez nas i cudzego m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie),odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. pierwszej profilaktyki, żeby rodzice we wczesnym dzieciństwie reagowali na przejawy złości i niezadowolenia swoich dzieci, łagodzili je, tłumaczyli, kontrolowali, kierowali, uspokajali i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
41. Naszego i przez nas cudzego, z wszelkich przyczyn, w różnych przestrzeniach, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), rozpoznawania (nie), doświadczania (nie), działania/nie m.in. jak i jako m.in. wszelkiego rodzaju, rangi, płci agresorzy, napastnicy, najeźdźcy, kolonizatorzy, konkwistadorzy, wojownicy, bojownicy i nie tylko chronienia siebie i innych, łagodzenia sytuacji, mówienia, wyciszania, wyjaśniania, rozumienia skutków agresji i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
42. Naszego i przez nas cudzego, z wszelkich przyczyn, w różnych przestrzeniach, na rozmaite sposoby, w czasie i poza czasem, m.in. świadomego(nie) powodowania(nie), tworzenia(nie), przyciągania (nie), akceptowania(nie), doświadczania (nie) m.in. zachowań agresywnych oraz powierzania Bogu Dawcy Życia wszystkich trudności, uwikłań, zaburzeń, do uzdrowienia, a wzorców agresji do skasowania, probśy o uwolnienie naszej Duszy od wszelkich uwikłań i ich konsekwencji i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

 


Dodano : 06-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 406 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.