Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwa Życzeń Samantabhadry (Królewska) - Intencje do przemodlenia

Spisał Michał Żak
Skróty:
L, D, I, B, T, K, Z, R – ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, zwierząt, roślin.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

O najwyższą szlachetność postępowania
(Samantabhadracarya pranidhana)

Naszego, a przez nas cudzego m.in. kłaniania/nie i modlenia/nie się m.in. do rozmaitych L, D, I, B, T, K, Z, R, bóstw, bogów, półbogów, asurów, guru, żywych bogów, bogiń, boskich matek, świętych, oraz do Boga m.in. o nawyższą szlachetność postępowania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

1.
Przed tymi spośród ludzi, którzy są jak lwy -
Przed buddami czasów minionych, obecnych i przyszłych,
Którzy ukazują się we wszystkich krainach dziesięciu kierunków,
Chylę w pokłonie swoje ciało, mowę i najszczerszy umysł.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. modlenia/nie się, pochylania/nie w pokłonie swojego ciała, mowy, najszerszego umysłu m.in. przed tymi sposród L, D, I, B, T, K, Z, R, bóstw, bogów, półbogów, asurów, guru, żywych bogów, bogiń, boskich matek, świętych i nie tylko, którzy są jak lwy m.in. przed buddami czasów minionych, obecnych i przyszłych, którzy ukazują się we wszystkich krainach dziesięciu kierunków i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

2.
Na falach mocy tej Królewskiej modlitwy
O najwyższą szlachetność postępowania,
Buddowie jawią się w moim umyśle jak żywi,
A moje ciało, w postaciach tak licznych jak atomy w przestrzeni,
Chyli się przed nimi w pokłonie.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. buddowie przejawiają się w naszym umyśle, jak żywi m.in. na falach mocy Królewskiej Modlitwy o najwyższą szlachetność postępowania, oraz naszego, a przez nas cudzego pochylania przed nimi ciała w postaciach tak licznych, jak atomy w przestrzeni i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

3.
Każdy atom jest siedzibą niezliczonych buddów,
Przebywających w orszaku swych synów i córek;
Tak właśnie, oczyma wiary, widzę całe dharmadatu -
Wypełniane całkowicie przez Zwycięzców.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. każdy atom jest siedzibą niezliczonych buddów przebywających w orszaku swych synów i córek, oraz naszego, a przez nas cudzego postrzegania tak całego dharmatu, wypełnianego całkowicie przez zwycięzców i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

4.
Tym, których godne chwały zalety są niewyczerpane jak oceany,
Szmer oceanu dźwięków mojej mowy śpiewa na chwałę -
Chwałę wspaniałości wszystkich buddów,
Śpiewa na chwałę wszystkich sugatów.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. szmer oceanu dźwięków naszej mowy śpiewa na chwałę wszystkich sugatów, oraz na chwałę wspaniałości wszystkich buddów, oraz na chwałę tych, których godne chwały zalety są niewyczerpane, jak oceany i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

5.
Najpiękniejsze kwiaty, królewskie girlandy,
Słodką muzykę, wonne olejki, przepyszne baldachimy,
Migotliwe, skrzące światła lamp i święty aromat kadzideł-
Ofiarowuję wszystkim Zwycięzcom.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. ofiarowywania/nie wszystkim/nie zwycięzcom i nie tylko m.in. najpiękniejszych kwiatów, królewskich girland, słodkiej muzyki, wonnych olejków, przepysznych baldachimów, migotliwych, skrzących świateł lamp, świętego aromatu kadzideł i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

6.
Przepiękne szaty, wonności perfum,
Najkosztowniejsze pudry z drzewa sandałowego
Usypane na kształt góry ogromnej jak Meru,
Wszystko to, ułożone w pełen wspaniałości sposób,
Ofiarowuję tym, którzy odnieśli zwycięstwo nad samym sobą.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. ofiarowywania/nie m.in tym, którzy odnieśli zwycięstwo nad samym sobą i nie tylko m.in. przepięknych szat, wonności perfum, najkosztowniejszych pudrów z drzewa sandałowego m.in. usypanych na kształt góry ogromnej jak Meru, oraz ułożonych w pełen wspaniałości sposób i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

7.
Te niedoścignione, nieskalane dary,
Mą głęboką cześć dla wszystkich buddów,
I niezachwianą moc wiary w szlachetność postępowania,
Chyląc się w pokłonie, składam w ofierze Zwycięzcom.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. modlenia/nie się, pochylania/nie w pokłonie zwycięzcom i nie tylko m.in. składając/nie im w ofierze niedoścignione, nieskalane dary, oraz naszą głęboką cześć dla wszystkich buddów, oraz niezachwianą moc wiary w szlachetność postępowania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

8.
Wszelkie krzywdzące czyny, które popełniłem
Swoim ciałem, mową lub umysłem,
Ulegając potędze pożądania, gniewu i głupoty,
Wyjawiam tutaj, nie czyniąc żadnego wyjątku.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wyjawiania/nie wszelkich krzywdzących/nie czynów, które popełniliśmy/nie swoim ciałem, mową, umysłem i nie tylko m.in. ulegając/nie potędze pożądania, gniewu, głupoty i nie tylko m.in. nie czyniąc żadnego wyjątku i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

9.
Całym sercem raduję się zasługą każdego:
Buddów i bodhisattwów, pratjekabuddów,
Arhatów wciąż praktykujących i tych już poza praktyką,
Oraz wszystkich żyjących istot.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. radowania/nie się całym/nie sercem i nie tylko, ze względu na zasługi m.in. każdego z buddów i bodhisattwów, pratjekabuddów, arhatów m.in. wciąż praktykujących i tych już poza praktyką, oraz wszystkich żyjących/nie L, D, I, B, T, K, Z, R i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

10.
Proszę Was, o moi obrońcy,
Których blask rozświetla krainy dziesięciu kierunków,
Którzy, pokonując etapy przebudzenia,
Osiągnęliście stan wszechwiedzy buddy -
Obróćcie najdoskonalszym kołem Dharmy!

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie rozmaitych L, D, I, B, T, K, Z, R, oraz bóstw, bogów, półbogów, asurów, guru, żywych bogów, bogiń, boskich matek, świętych, oraz naszych i cudzych obrońców, których m.in. blask rozświetla krainy dziesięciu kierunków, którzy pokonując etapy przebudzenia, osiągnęli stan wszechwiedzy buddy i nie tylko, aby m.in. obrócili najdoskonalszym kołem Dharmy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

11.
Złożywszy dłonie, zanoszę szczerą prośbę,
Do mistrzów, którzy chcą urzeczywistnić parinirwanę:
Zostańcie z nami przez tyle eonów, ile jest atomów we wszechświecie,
By nieść dobro i radość wszystkim tułającym się w samsarze.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. składania/nie dłoni do modlitwy i nie tylko, oraz zanoszenia/nie swoich i cudzych szczerych/nie próśb m.in. do rozmaitych L, D, I, B, T, K, Z, R, oraz bóstw, bogów, półbogów, asurów, guru, żywych bogów, bogiń, boskich matek, świętych, mistrzów i nie tylko, którzy m.in. chcą/nie urzeczywistnić/nie parinirwanę, aby m.in. zostali z nami przez tyle eonów, ile jest atomów we wszechświecie, aby m.in. nieść dobro i radość wszystkim tułającym się w samsarze i nie tylko, oraz naszych, a przez nas cudzych problemów i oporów przed uwolnieniem się od ich wpływu, obecności i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

12.
Każdą, choćby najdrobniejszą zasługę, którą nagromadziłem,
Składając pokłony, ofiary, wyznając błędy, radując się,
I prosząc buddów by nie odchodzili, lecz nauczali nas Dharmy,
Dedykuję najwyższemu i doskonałemu Oświeceniu.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. dedykowania/nie w celu najwyższego/nie, doskonałego/nie oświecenia/nie m.in. każdej/nie, choćby najdrobniejszej/nie zasługi, którą nagromadziliśmy/nie m.in. składając/nie przy tym i nie tylko m.in. pokłony, ofiary, oraz wyznając błędy, radując się i prosząc m.in. rozmaitych L, D, I, B, T, K, Z, R, oraz bóstwa, bogów, półbogów, asurów, guru, żywych bogów, boginie, boskie matki, świętych, mistrzów, buddów i nie tylko, aby nie odchodzili, aby nauczali nas dharmy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

13.
Składam ofiary wszystkim buddom przeszłości,
I wszystkim obecnym buddom światów dziesięciu kierunków;
A wszyscy ci, którzy jeszcze nie ukazali się jako buddowie,
Oby jak najszybciej, doskonaląc umysł, osiągnęli najwyższe Oświecenie.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. składania/nie ofiar wszystkim/nie buddom przeszłości, oraz wszystkim obecnym/nie buddom światów dziesięciu kierunków, oraz proszenia/nie, życzenia/nie, aby wszyscy ci, którzy jeszcze nie ukazali się jako buddowie m.in. jak najszybciej doskonaląc umysł, osiągnęli najwyższe oświecenie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

14.
Oby wszystkie światy dziesięciu kierunków
Stały się nieskalane i rozległe,
Oby wypełniły się one bodhisattwami,
Zasiadającymi u stóp buddów pod drzewami bodhi.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby wszystkie/nie światy dziesięciu kierunków stały/nie się nieskalane i rozległe, aby wypełniły/nie się one bodhisattwami m.in. zasiadającymi/nie u stóp buddów i nie tylko m.in. pod drzewami bodhi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

15.
Niechaj wszyscy mieszkańcy dziesięciu kierunków
Będą zawsze zdrowi i pełni radości,
Niech prowadzą życie w pełni zgodne z Dharmą,
I niechaj nigdy nie zawiedzie ich to, na co żywią nadzieję.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby wszyscy/nie mieszkańcy dziesięciu kierunków byli/nie zawsze zdrowi i pełni radości, aby prowadzili/nie życie w pełni/nie zgodne/nie z dharmą, aby nigdy nie zawiodło ich to, na co żywią nadzieję i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

16.
Krocząc zawsze ścieżkami Oświecenia,
Obym pamiętał wszystkie minione żywoty,
A w cyklu śmierci, migracji i odrodzenia,
Niech trwa we mnie moc wrażliwości na prawdę.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy krocząc/nie zawsze/nie ścieżkami oświecenia i nie tylko m.in. pamiętali/nie wszystkie/nie minione żywoty, oraz, aby m.in. w cyklu śmierci, migracji i odrodzenia trwała/nie w nas moc wrażliwości na prawdę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

17.
Podążając trop w trop za buddami,
Obym osiągnął doskonałą szlachetność postępowania bodhisattwów,
I podejmował tylko czyste i nieskalane moralnie działanie,

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy krocząc/nie, podążając/nie trop w trop za rozmaitymi L, D, I, B, T, K, Z, R, bóstwami, bogami, półbogami, asurami, guru, buddami, mistrzami, żywymi bogami, boginiami, boskimi matkami, świętymi i nie tylko m.in. osiągnęli/nie doskonałą/nie szlachetność postępowania m.in. typową/nie dla bodhisattwów i nie tylko, oraz abyśmy podejmowali/nie tylko czyste i nieskalane moralnie działania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

18.
Języki, którymi mówią bogowie, nagi, jaksze, duchy i ludzie,
I wszelkie sposoby porozumiewania się istot -
Obym opanował je wszystkie tak,
Bym mógł nauczać w nich Dharmy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o opanowanie/nie, przyswojenie/nie, swobodne/nie operowanie/nie m.in. językami, którymi mówią/nie m.in. bogowie, nagi, jaksze, duchy, L, D, I, B, T, K, Z, R i nie tylko, oraz opanowanie/nie wszelkich sposobów porozumiewania się istot i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

19.
Oby mój umysł był pełen łagodności,
A kultywując sześć paramit nigdy nie poniechał bodhicitty.
Obym całkowicie oczyścił strumień mojego umysłu
Z wszelkich negatywności i zaciemnień.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby m.in. nasze i cudze umysły były/nie pełne/nie łagodności, oraz, abyśmy m.in. kultywując sześć paramit nigdy nie poniechali bodhicitty, oraz abyśmy całkowicie oczyścili strumienie naszych umysłów z wszelkich negatywności, zaciemnień i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

20.
Obym uwolnił się od karmy, złudzeń i szkodliwych mocy,
Tak, bym mógł żyć w świecie nietknięty przez jego skalania,
Tak jak lotos, którego rozkwitu nie zaburzają wodne fale,
Tak jak Słońce i Księżyc nie napotykają przeciwności na niebie.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o uwolnienie nas i innych od karmy, złudzeń i szkodliwych mocy m.in. tak, abyśmy mogli żyć w świecie nietknięci przez jego skalania m.in. tak jak lotos, którego rozkwitu nie zaburzają wodne fale, oraz tak jak Słońce i Księżyc, które nie napotykają przeciwności na niebie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

21.
Dopóki istnieją pola buddów i kierunki,
Obym nie ustawał w wysiłkach, by ukoić cierpienia niższych światów,
I nie spoczął, dopóki istoty nie osiągną pełni szczęścia,
Stanowiąc dla nich źródło pożytku i radości.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o nasze i cudze m.in. nieustawanie w wysiłkach, aby ukoić cierpienia niższych światów, oraz niespoczywanie, dopóki istoty nie osiągną pełni szczęścia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. stanowienia/nie dla nich źródła pożytku, radości i nie tylko m.in. dopóki istnieją/nie pola buddów, kierunki i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

22.
Obym osiągnął pełną doskonałość na ścieżkach Oświecenia,
Zawsze pozostając w harmonii ze światem,
A ukazując innym najszlachetniejsze drogi postępowania,
Obym sam wytrwał na nich przez wszystkie eony przyszłości.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o nasze i cudze m.in. osiągnięcie/nie pełnej/nie doskonałości na ścieżkach oświecenia m.in. zawsze/nie pozostając/nie w harmonii ze światem, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. ukazywania/nie innym najszlachetniejszych/nie dróg postępowania, oraz zbaczania/nie z nich, wytrwania/nie na nich i nie tylko m.in. przez wszystkie eony przyszłości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

23.
Którzy pragną jedynie mojej pomyślności,
Nauczających najwyższej szlachetności postępowania;
I obym nigdy, nawet na moment, nie przyniósł im rozczarowania.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. nie przyniesli nigdy rozczarowania, nawet na moment m.in. tym, którzy pragną/nie jedynie naszej pomyślności, oraz nauczającym/nie najwyższej/nie szlachetności postępowania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

24.
Obym zawsze bezpośrednio widział buddów -
Obrońców otoczonych przez bodhisattwów,
A w przyszłości, bez cienia znużenia,
Obym składał im rozległe ofiary, nie szczędząc sił.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. zawsze/nie bezpośrednio/nie widzieli/nie buddów, obrońców i nie tylko m.in. otoczonych/nie przez bodhisattwów i nie tylko, oraz, abyśmy m.in. w przyszłości, bez cienia znużenia m.in. składali/nie im rozległe ofiary, nie szczędząc sił i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

25.
Obym zawsze podtrzymywał świętą Dharmę buddów,
I rozjaśniał najwyższe ścieżki Oświecenia,
Obym na przestrzeni wszystkich eonów przyszłości
Praktykował ścieżkę najwyższej szlachetności postępowania.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. zawsze/nie podtrzymywali/nie świętą dharmę buddów, oraz rozjaśniali/nie najwyższe ścieżki oświecenia, oraz abyśmy m.in. praktykowali/nie ścieżkę najwyższej szlachetności postępowania m.in. na przestrzeni wszystkich eonów przyszłości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

26.
Krążąc w różnorodnych światach egzystencji,
Obym nagromadził bezgraniczne dobro i mądrość,
I obym stał się niewyczerpaną skarbnicą zalet,
Takich jak zręczne środki, mądrość, samadhi i doświadczenia bodhisattwy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. krążąc/nie w różnorodnych światach egzystencji m.in. nagromadzili/nie bezgraniczne dobro i mądrość, oraz, abyśmy m.in. stali/nie się niewyczerpaną skarbnicą zalet, takich jak zręczne środki, mądrość, samadhi, doświadczenia bodhisattwy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

27.
Na każdym atomie są krainy buddów tak liczne jak atomy przestrzeni,
A każdy budda otoczony jest przez miliardy bodhisattwów, Praktykujących najwyższą szlachetność postępowania.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. na każdym atomie są krainy buddów, tak liczne jak atomy przestrzeni, a każdy budda otoczony jest przez miliardy bodhisattwów i nie tylko m.in. praktykujących najwyższą szlachetność postępowania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

28.
Tak więc, w którymkolwiek kierunku zwrócę swoją uwagę,
W każdej cząsteczce przestrzeni, nie większej niż czubek włosa,
Są oceany buddów trzech czasów -
Oby mój związek z ich oświeconą aktywnością przetrwał oceany eonów.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. bez względu na to, w którymkolwiek kierunku zwrócimy/nie swoją uwagę, to w każdej cząsteczce przestrzeni, nie większej niż czubek włosa m.in. są/nie oceany buddów trzech czasów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, o to, aby nasz związek z ich oświeconą/nie aktywnością m.in. przetrwał/nie oceany eonów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

29.
Doskonale czysta mowa buddów to ekspresja,
W której każde pojedyncze słowo przepełnia ocean zalet,
Melodyjny ocean dźwięków, w absolutnej harmonii
Z potrzebami czujących istot.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. doskonale/nie czysta/nie mowa buddów jest/nie ekspresją,w której m.in. każde/nie pojedyncze słowo przepełnia/nie ocean zalet, oraz melodyjny ocean dźwięków, w absolutnej harmonii z potrzebami czujących istot i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

30.
Wszyscy Zwycięzcy czasów minionych, obecnych i przyszłych, Nieustannie wprawiają w ruch koła zręcznych metod Dharmy;
Z całą mocą mojego umysłu wsłuchuję się
W niewyczerpane dźwięki ich mowy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. wszyscy/nie zwycięzcy czasów minionych, obecnych, przyszłych, oraz wszystkich/nie czasów, półczasów, w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią, w całej/nie wielowymiarowości i nie tylko m.in. ciągle/nie, nieustannie wprawiają/nie w ruch koła zręcznych metod dharmy, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. z całą mocą naszych umysłów i nie tylko m.in. wsłuchiwania/nie się m.in. w niewyczerpane dźwięki ich mowy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

31.
Wszystkie eony przyszłości, które kiedykolwiek zaistnieją,
Manifestują się we mnie w mgnieniu każdej chwili,
Ja sam również, w każdym pojedynczym momencie,
Przenikam wszystkie eony trzech czasów.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. wszystkie eony przyszłości, które kiedykolwiek zaistnieją m.in. manifestują/nie się w nas w mgnieniu każdej/nie chwili, oraz, że m.in. inni i my również w każdym/nie pojedynczym/nie momencie m.in. przenikamy/nie wszystkie/nie eony trzech czasów oraz wszystkie/nie czasy, półczasy, czas i przestrzeń, wszystko/nie poza czasem i przestrzenią, całą/nie wielowymiarowość i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

32.
W ułamku chwili, dzięki mądrości, postrzegam tych pośród ludzi,
Którzy są jak lwy - wszystkie oświecone istoty trzech czasów;
I dzięki mocy czerpanej ze wzorca bodhisattwów,
Całkowicie koncentruję się na sferze ich nieogarniętych doświadczeń.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. w ułamku chwili, dzięki mądrości, możemy/nie postrzegać/nie, postrzegamy/nie m.in. tych spośród rozmaitych L, D, I, B, T, K, Z, R i nie tylko, którzy są jak lwy, wszystkie oświecone istoty trzech czasów, oraz, że dzięki mocy czerpanej ze wzorca bodhisattwów m.in. całkowicie/nie możemy/nie koncentrować/nie się, koncentrujemy/nie się na sferze ich nieogarniętych doświadczeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

33.
Na każdym pojedynczym atomie istnienia
Manifestuję pola buddów trzech czasów;
A każdy pojedynczy atom istnienia
Przekształcam w pole buddy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. na każdym pojedynczym atomie istnienia i nie tylko m.in. manifestujemy pola buddów m.in. trzech czasów, wszystkich czasów, półczasów, czasu i przestrzeni, z poza czasu i przestrzeni, z całej wielowymiarowości i nie tylko, oraz, że każdy pojedynczy atom istnienia i nie tylko m.in. przekształcamy w pole buddy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

34.
Dzięki temu, obym odrodził się w obecności tych wszystkich,
Którzy ukażą się jak światło w świecie,
Zasiądą pod drzewem bodhi,
Po czym obrócą kołem Dharmy pełnego oświecenia,
I zamanifestują odejście w ostateczny spokój nirwany.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy dzięki jakimkolwiek działaniom my i inni odrodzili/nie się m.in. w obecności tych wszystkich, którzy m.in. ukażą/nie się jak światło w świecie, oraz zasiądą/nie pod drzewem bodhi, po czym obrócą kołem dharmy pełnego oświecenia i zamanifestują odejście w ostateczny spokój nirwany i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

35.
Obym osiągnął dziesięć mocy:
Moc błyskawicznych cudownych emanacji,
Moc, dzięki której każda brama wiedzie ku wielkiemu pojazdowi,
Moc doskonałej aktywności,
Moc wszechprzenikającej miłości,
Moc nieustającej pozytywnej energii,
Moc mądrości wolnej od przywiązania,
Moce metod, samadhi i moc samego oświecenia.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy m.in. osiągnęli/nie, stracili/nie dziesięć mocy m.in. moc błyskawicznych cudownych emanacji, oraz moc, dzięki której każda brama wiedzie ku wielkiemu pojazdowi, oraz moc doskonałej aktywności, moc wszechprzenikającej miłości, oraz moc nieustającej pozytywnej energii, moc mądrości wolnej od przywiązania, oraz moce metod, samadhi i moc samego oświecenia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

36.
Obym oczyścił moc karmy,
Obym rozbił w pył potęgę złudzeń,
Obym doprowadził do bezsiły potężne mary,
I obym doprowadził do doskonałości szlachetność postępowania.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o nasze i cudze m.in. oczyszczenie mocy karmy, oraz rozbicie w pył potęgi złudzeń, oraz doprowadzenie do bezsiły potężnych mar, oraz doprowadzenie do doskonałości m.in. szlachetności postępowania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

37.
Obym oczyścił ocean światów,
Obym wyzwolił ocean czujących istot,
Obym ujrzał ocean prawdy,
I obym urzeczywistnił ocean mądrości.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o nasze i cudze m.in. oczyszczenie/nie oceanu światów, oraz o wyzwolenie/nie oceanu czujących istot, oraz o ujrzenie oceanu prawdy, oraz o urzeczywistnienie/nie oceanu mądrości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

38.
Obym dokonał oceanu doskonałych czynów,
Obym osiągnął doskonałość oceanu modlitw,
Obym złożył ofiary oceanowi buddów,
I praktykował bez znużenia w ciągu oceanu eonów.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko m.in. o nasze i cudze m.in. dokonanie/nie oceanu doskonałych czynów, oraz o osiągnięcie doskonałości oceanu modlitw, oraz o złożenie/nie ofiary oceanowi buddów, oraz o praktykowanie/nie bez znużenia w ciągu oceanu eonów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

39.
Dzięki praktyce najwyższych ścieżek bodhisattwów,
Obym osiągnął oświecenie stanu buddy,
Spełniając w ten sposób oświecone, najwyższe życzenie
Buddów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. dzięki praktyce najwyższych ścieżek bodhisattwów m.in. osiągnęli/nie oświeceniowy/nie stan buddy m.in. spełniając/nie w ten sposób i na inne sposoby m.in. oświecone/nie, najwyższe/nie życzenie buddów m.in. z przeszłosci, teraźniejszości, przyszłości, z wszystkich/nie czasów, półczasów, z czasu i przestrzeni, z poza czasu i przestrzeni, z całej wielowymiarowości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

40.
Najstarszy syn wszystkich Zwycięskich,
Zwany jest Samantabhadrą - "Wszechobejmującą dobrocią" -
Dedykuję wszystkie posiadane zasługi,
Abym mógł praktykować tak samo jak on.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. najstarszy/nie syn wszystkich zwycięskich/nie m.in. zwany/nie jest/nie m.in. Samantabhadrą - "Wszechobejmującą dobrocią", oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. dedykowania/nie wszystkich/nie naszych i cudzych posiadanych/nie zasług m.in. na poczet możliwości/nie praktykowania/nie tak samo/nie jak on i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

41.
Tak jak najszlachetniejszy mędrzec Samantabhadra
Dedykował całą praktykę osiągnięciu stanu czystego ciała,
Czystej mowy i umysłu, oraz czystych światów,
Tak samo ja, teraz, dedykuję owoc wszystkich moich wysiłków.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. dedykowania/nie m.in. owoców wszystkich/nie naszych i cudzych wysiłków m.in. na wzór najszlachetniejszego/nie mędrca Samanthabhadry, który dedykował/nie całą/nie praktykę m.in. na poczet i w celu osiągnięcia/nie m.in. stanu czystego ciała, czystej mowy i umysłu, oraz czystych światów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

42.
By móc stwarzać wszelkie szlachetne zasługi,
Wzbudzę w sobie aspirację Mandżuśriego;
Obym w przyszłości nigdy nie zaznał znużenia,
Dążąc do doskonałości w najwyższych praktykach bodhisattwy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wzbudzania/nie w sobie i w innych m.in. aspiracji Mandżuśriego i nie tylko, aby móc stwarzać wszelkie szlachetne zasługi, aby m.in. w przyszłości nigdy nie zaznać znużenia m.in. w dążeniu/nie do doskonałości w najwyższych/nie praktykach bodhisattwy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

41.
Oby moje czyste uczynki nigdy nie dobiegły kresu,
A moje doskonałe zalety stały się bezgraniczne;
Pozostając w stanie niezmierzonej aktywności
Obym osiągnął stan buddy - stan nieskończonych emanacji.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby m.in. nasze i cudze czyste/nie uczynki nigdy nie dobiegły kresu, oraz, aby nasze i cudze doskonałe zalety stały się bezgraniczne, oraz abyśmy my i inni osiągnęli stan buddy, stan nieskończonych emanacji m.in. pozostając w stanie niezmierzonej aktywności i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

42.
Bezgraniczny jest wymiar przestworzy,
Bezgraniczna jest liczba czujących istot,
Bezgraniczna jest też karma i złudzenia,
Niech więc moje aspiracje będą takie same - bezgraniczne.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. bezgraniczny jest wymiar przestworzy, oraz bezgraniczna jest liczba czujących istot, oraz bezgraniczna jest też karma i złudzenia, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby nasze i cudze aspiracje były tak samo bezgraniczne i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

43.
Można wszelkie bogactwa i klejnoty
Nieskalanych światów dziesięciu kierunków,
Cały bezmiar radości bogów i ludzi,
Ofiarowywać buddom przez eony tak liczne jak cząsteczki przestrzeni,

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. buddom i nie tylko m.in. można przez eony tak liczne, jak cząsteczki przestrzeni m.in. ofiarować/nie m.in. wszelkie bogactwa i klejnoty nieskalanych światów dziesięciu kierunków, oraz cały bezmiar radości bogów, ludzi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

49.
Lecz ktoś, kto przeczyta lub usłyszy tę Królewską Modlitwę,
I tęskniąc za najwyższym przebudzeniem
Wzbudzi w swym sercu wiarę choć przez chwilę -
Stworzy nieporównanie bardziej drogocenną zasługę.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ktoś, kto przeczyta/nie, usłyszy/nie, wygłosi/nie m.in. Królewską Modlitwę Samantabhadry i nie tylko, oraz tęskniąc/nie za najwyższym przebudzeniem m.in. wzbudzi/nie w swym sercu wiarę choć przez chwilę, to m.in. stworzy nieporównanie bardziej drogocenną zasługę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

50.
Ci, którzy ze szczerym sercem
Zmówią tę modlitwę najszlachetniejszych aspiracji,
Będą wolni od pełnych żalu odrodzeń w niższych światach,
Niedostępni dla wszystkich krzywdzących istot,
I rychło ujrzą Amitabhę, Buddę Niezmierzonego Światła.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ktoś, kto przeczyta/nie, usłyszy/nie, wygłosi/nie, zmówi/nie ze szczerym/nie sercem i nie tylko m.in. Królewską Modlitwę Samantabhadry, modlitwę najszlachetniejszych/nie aspiracji i nie tylko m.in. będzie wolny od pełnych żalu odrodzeń w niższych światach, oraz niedostępny dla wszystkich krzywdzących istot, oraz, że m.in. rychło ujrzy Amitabhę, Buddę Niezmierzonego Światła i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

51.
I nawet jeszcze w tym ludzkim życiu
Ich udziałem stanie się szczęście
I wszelkie sprzyjające okoliczności,
I staną się oni, niezadługo, jak sam Samantabhadra.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ktoś, kto przeczyta/nie, usłyszy/nie, wygłosi/nie, zmówi/nie ze szczerym/nie sercem i nie tylko m.in. Królewską Modlitwę Samantabhadry, modlitwę najszlachetniejszych/nie aspiracji i nie tylko, to m.in. jego udziałem nawet jeszcze w tym ludzkim życiu m.in. stanie/nie się szczęście i wszelkie sprzyjające okoliczności, oraz, że ktoś taki stanie/nie się niezadługo taki, jak sam Samantabhadra i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

52.
Ci, których głos zabrzmi słowami tej Modlitwy życzeń
O doskonałą szlachetność postępowania,
Oczyszczą całkowicie wszelkie negatywności
Popełnione pod wpływem ignorancji -
Nawet pięć złych czynów o skutku natychmiastowym.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ci, których głos zabrzmi słowami m.in. Modlitwy życzeń Samantabhadry i nie tylko, o doskonałą szlachetność postępowania m.in. oczyszczą/nie całkowicie wszelkie negatywności popełnione pod wpływem ignorancji, oraz, że oczyszczą/nie nawet pięć złych czynów o skutku natychmiastowym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

53.
Posiądą oni formę o cechach i oznakach najwyższej Nirmanakai,
Doskonałe ciało, mądrość i rodzinę,
Staną się godni ofiar składanych przez trzy światy,
I niedostępni dla żądnych krzywd mocy i bałamutnych nauczycieli.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ci, których głos zabrzmi słowami m.in. Modlitwy życzeń Samantabhadry i nie tylko, o doskonałą szlachetność postępowania m.in. posiądą formę o cechach i oznakach najwyższej Nirmanakai, oraz doskonałe ciało, mądrość i rodzinę, oraz staną się godni ofiar składanych przez trzy światy, oraz staną/nie się niedostępni dla żądnych krzywd mocy i bałamutnych nauczycieli i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


54.
Rychło udadzą się pod wielkie drzewo oświecenia,
I zasiądą pod nim dla dobra wszystkich istot,
Po czym obrócą wspaniałym kołem Dharmy,
Ujarzmiając Marę i jego hordy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ci, których głos zabrzmi słowami m.in. Modlitwy życzeń Samantabhadry i nie tylko, o doskonałą szlachetność postępowania m.in. rychło udadzą się pod wielkie drzewo oświecenia, oraz zasiądą pod nim dla dobra wszystkich istot, po czym obrócą wspaniałym kołem Dharmy m.in. ujarzmiając Marę, jego hordy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

55.
Czym jest w pełni dojrzały skutek czytania, recytowania i nauczania
Tej Modlitwy o szlachetność postępowania,
Dostrzec może dopiero wszechwiedzący budda;
Nie miej więc wątpliwości, że skutek ten to całkowite oświecenie.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. skutki czytania/nie, recytowania/nie, nauczania/nie, głoszenia/nie, promowania/nie m.in. Modlitwy życzeń Samantabhadry i nie tylko, o doskonałą szlachetność postępowania m.in. dostrzec/nie może/nie dopiero wszechwiedzący budda, oraz naszego, a przez nas cudzego posiadania/nie jakichkolwiek wątpliwości, że głównym/nie skutkiem tego wszystkiego jest/nie całkowite oświecenie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

56.
By móc podążać za przykładem ustanowionym
Przez mądrość Mandżuśriego,
I przez dobroć Samantabhadry,
Wszelkie swoje zasługi dedykuję ich nieskalanym ideom.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. dedykowania/nie wszelkich naszych i cudzych zasług m.in nieskalanym ideom m.in. Samantabhadry, Mandżuśriego, Amitabhy i nie tylko, aby móc/nie podążać/nie za przykładami ustanowionymi/nie m.in. przez nich, przez ich mądrość, dobroć, przebiegłość, doskonałość i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

57.
Wszyscy Zwycięzcy trzech czasów
Wychwalali tę nieskalaną dedykację jako najdoskonalszą,
Więc ja również poświęcam wszystkie korzenie moich zasług Najwyższym celom bodhisattwów.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. poświęcania/nie wszystkich/nie korzeni własnych i cudzych zasług m.in. najwyższym celom bodhisattwów m.in. na wzór wszystkich zwycięzców trzech czasów i nie tylko, którzy wychwalali nieskalane dedykacje, jako najdoskonalsze i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

58.
Gdy nadejdzie moment mojej śmierci,
Obym pozostał wolny od zaciemnień,
I bezpośrednio postrzegając Amitabhę,
Obym znalazł się natychmiast w Suhawati - czystej krainie radości.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. gdy nadejdzie moment naszej i cudzej śmierci m.in. pozostali/nie wolni od zaciemnień, oraz abyśmy m.in. bezpośrednio/nie postrzegając/nie Amitabhę i nie tylko m.in. znaleźli/nie się natychmiast w Suhawati, czystej krainie radości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

59.
Przybywszy do Suhawati, obym urzeczywistnił
Pełnię znaczenia życzeń wyrażonych w tej Modlitwie,
I spełnił je wszystkie bez wyjątku,
Dla dobra istot wszystkich czasów i kierunków.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. urzeczywistnili/nie po przybyciu/nie do Suhawati i nie tylko m.in. pełnię znaczenia życzeń wyrażonych w Królewskiej Modlitwie Samantabhadry, oraz, abyśmy m.in. spełnili/nie je wszystkie bez wyjątku, dla dobra istot ze wszystkich kierunków, czasów, półczasów, z czasu i przestrzeni, z poza czasu i przestrzeni, z całej/nie wielowymiarowości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


60.
W radosnej mandali Buddy Amitabhy,
Obym narodził się z pięknego lotosu,
I uzyskał przepowiednię oświecenia
Od samego Amitabhy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. narodzili/nie się z pięknego lotosu m.in. w radosnej/nie mandali Buddy Amitabhy i nie tylko, oraz abyśmy m.in. uzyskali przepowiednię oświecenia m.in. od samego Amitabhy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

61.
Gdy otrzymam słowa Jego przepowiedni,
Oby, dzięki mocy mojego umysłu, miliony cudownych emanacji
Wypełniły wszystkie kierunki,
Przynosząc światu nieskończoną korzyść.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, abyśmy my i inni m.in. otrzymali/nie słowa przepowiedni Buddy Amitabhy i nie tylko, oraz, aby m.in. dzięki mocy naszych i cudzych umysłów m.in. miliony cudownych emanacji i nie tylko m.in. wypełniły/nie wszystkie kierunki m.in. przynosząc światu nieskończoną korzyść i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

62.
Wszelką, nawet najdrobniejszą zasługę,
Nagromadzoną dzięki recytacji tej modlitwy,
Dedykuję natychmiastowemu spełnieniu
Dobrych życzeń wszystkich istot.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. dedykowania/nie m.in. wszelkich naszych i cudzych, nawet najdrobniejszych zasług m.in. nagromadzonych dzięki recytacji Królewskiej Modlitwy Samantabhadry i nie tylko m.in. dla natychmiastowego spełnienia dobrych życzeń wszystkich istot i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

63.
Dzięki bezmiernemu potencjałowi dobroci,
Stworzonemu dzięki tej dedykacji,
Oby wszystkie istoty pogrążone w oceanie cierpienia,
Doświadczyły obecności Amitabhy.

Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby m.in. wszystkie/nie istoty pogrążone/nie w oceanie cierpienia m.in. doświadczyły/nie obecności/nie Amitabhy i nie tylko m.in. dzięki bezmiernemu/nie potencjałowi dobroci, zła i nie tylko m.in. stworzonemu/nie dzięki rozmaitym dedykacjom m.in. zainspirowanych/nie Modlitwą Życzeń Samantabhadry i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

64.
Dzięki wyrażeniu tego królewskiego życzenia,
Najszlachetniejszego ze szlachetnych-
By pomóc niezliczonym istotom w samsarze,
Dzięki urzeczywistnieniu tego tekstu,
Oby światy pełne cierpienia,
Opromienione oślepiającym blaskiem praktyki Samantabhadry,
Doszczętnie opustoszały!

Naszego, a przez nas cudzego m.in. wyrażania/nie najszlachetniejszego/nie ze szlachetnych/nie królewskich/nie życzeń, aby m.in. pomóc/nie, oraz pogrążyć/nie niezliczone istoty w samsarze m.in. dzięki urzeczywistnieniu/nie tekstów Modlitwy Życzeń Samantabhadry, oraz proszenia/nie w modlitwie i nie tylko, aby m.in. doszczętnie/nie opustoszały światy pełne cierpienia i nie tylko, oraz aby zostały one opromienione/nie oślepiającym/nie blaskiem praktyki Samantabhadry i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

Tak kończy się Modlitwa życzeń praktyki Samantabhadry, zwana także Modlitwą Królewską, pochodząca z Sutry Avatamsaka (rozdział Gandawjuha).

Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, praktykowania/nie, kopiowania/nie, zmieniania/nie, promowania/nie, wygłaszania/nie, recytowania/nie m.in. wszelkich modlitw i ślubowań m.in. podobnych/nie do Modlitwy Życzeń Samantabhadry i nie tylko m.in. zawierających/nie podobne treści, oraz pochodzących/nie z sutr m.in. Sutry Avatamsaka, rozdziału Gandawjuha i nie tylko, oraz z podobnych/nie okresów dziejowych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego m.in. powodowania/nie przez to wszelkich uwikłań, form znewoleń, niemożności oświecenia i nie tylko u siebie, u innych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.


Dodano : 25-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 393 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 26-02-2018 18:17:34

  Można by z tych myśli zgrabną modlitwę ulepić. ``Przebaczyłem sobie to, że często schylałem głowę przed tymi spośród ludzi, którzy są jak lwy, drapieżni, nieprzytomni w gniewie i w agresji.  Przebaczyłem sobie to, że biłem pokłony przed świętymi i bóstwami czasów minionych, obecnych i przyszłych, którzy ogłaszają się nimi się we wszystkich krainach i wszystkich wymiarach rzeczywistości.

  Od teraz zawsze i chętnie chylę w pokłonie swoje ciało wobec jedynego Boga i powierzam Bogu mój najszczerszy umysł.

  Rozumiem i akceptuję to, że na falach mocy moich modlitw do samego Boga,

  Modlitw o najwyższą szlachetność postępowania i o czystość moich intencji.

  Boże odpowiedzi jawią się w moim umyśle i życiu strumieniem łask i zgodą na ich doświadczanie.

  A ja i moja Dusza oraz wszystkie jej inkarnacje, w postaciach tak licznych jak atomy w przestrzeni, a raczej jak Bóg je powołał do życia,

  Chylimy się przed Bogiem w podzięce.``