Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Układ odpornościowy - intencje

Spisała: Natalia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego a przez i cudzego min. posiadania/nie, doświadczania/nie układu odpornościowego/immunologicznego, układu narządów umożliwiających/nie działanie mechanizmom odporności w którego skład wchodzą min. narządy limfatyczne, chłonne, komórki uczestniczące w reakcjach immunologicznych, przeciwciała, cykotiny itp ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
2. Naszego a przez nas i cudzego min. przejawiania/nie, doświadczania/nie, że układ immunologiczny ma/nie na celu ochronę organizmu przed wieloma chorobami, poprzez min. identyfikację i likwidowanie min. patogenów i komórek nowotworowych ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
3. Naszego a przez nas i cudzego min. przejawiania/nie, doświadczania/nie że układ immunologiczny wykrywa różnorakie odmiany zakaźnych czynników chorobotwórczych min. wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki i robaki pasożytnicze, musi/nie on więc posiadać/nie umiejętność rozróżniania zdrowych komórek i tkanek organizmu, od szkodliwych patogenów ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
4. Naszego a przez nas i cudzego min. przejawiania/nie, doświadczania/nie, że wykrywanie/nie patogenów jest/nie skomplikowane, gdyż dzięki ewolucji przystosowują/nie się, zmieniając swoje zachowanie i metabolizm ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
5. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że by przetrwać przez miliony lat oddzielne mechanizmy ewoluowały/nie, aby skutecznie rozpoznawać i przeciwdziałać patogenom ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
6. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że każdy/nie prosty organizm jednokomórkowy, np. bakteria posiada/nie układ enzymówochraniających go przed infekcją wirusową a inne podstawowe mechanizmy odpornościowe ewoluowały/nie w dawnych eukariontach i pozostały/nie w ich współczesnych descendentach, min. roślinach, rybach, gadach i owadach ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
7. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że mechanizmy odpornościowe zawierają/nie min. peptydy przeciwdrobnoustrojowe, np.defensyny, natomiast bardziej zaawansowane mechanizmy rozwinęły/nie się stosunkowo niedawno z ewolucją kręgowców ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
8. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że układy odpornościowe kręgowców, w tym człowieka, składają/nie się z wielu rodzajów białek, komórek, tkanek i narządów, które oddziałuj/nie na siebie w złożonym i dynamicznym systemie a jako część tej bardziej złożonej odpowiedzi odpornościowej, układ kręgowców cały czas przystosowuje/nie się do bardziej skutecznego rozpoznawania poszczególnych patogenów,ten proces adaptacji prowadzi/nie do powstawania/nie pamięci immunologicznej i pozwala/nie na jeszcze skuteczniejsze wykrywanie poznanych już patogenów podczas przyszłych starć z nimi ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
9. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczenia/nie, przejawienia/nie, że min. zaburzenia w systemie odpornościowym mogą/nie wywoływać choroby, niedobór odporności występuje/nie, kiedy system odpornościowy jest/nie mniej aktywny niż normalnie, wskutek powracających/nie na nowo i zagrażających/nie życiu infekcji ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
10. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawienia/nie, że niedobór odpornościowy może/nie być także wynikiem min. choroby genetycznej, przykładowo zespołu SCID, może być spowodowany środkami farmaceutycznymi albo zakażeniem (zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) powodowany jest retrowirusem HIV przeciwieństwie do chorób autoimmunologicznych, wynikających/nie z hiperaktywności układu odpornościowego, atakującego/nie własne, normalne tkanki, jakby byłe one obcymi organizmami ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
11. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że w powszechne choroby autoimmunologiczne obejmują/nie min. reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzycę typu 1, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie tarczycy typu Hashimoto ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
12. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania/nie, przejawiania/nie, że układ odpornościowy min. ochrania/nie organizmy przed infekcją na kilku poziomach, które wzrastają/nie wraz ze swoistością a najprostsze są/nie min. bariery fizyczne, które zapobiegają/nie wejściu do ciała takim patogenom, jak bakterie czy wirusy ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
13. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że jeżeli patogen przełamie/nie te bariery to wrodzony układ odpornościowy zapewni/nie natychmiastową, lecz nieswoistą odpowiedź, posiadają/nie wszystkie rośliny i zwierzęta ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
14. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że jeżeli patogeny skutecznie/nie unikną/nie odpowiedzi nieswoistej (wrodzonej), kręgowce posiadają/nie trzecią warstwę ochronną – adaptacyjny układ odpornościowy, tutaj układ odpornościowy usprawnia/nie swoją odpowiedź na infekcję, poprzez min. udoskonalone rozpoznawanie patogenu wyeliminowanego już wcześniej, po wyeliminowaniu patogenu ta „udoskonalona” odpowiedź jest/nie zachowywana w formie min. pamięci immunologicznej i umożliwia/nie przystosowanie układu immunologiczny do min. zorganizowania szybszego/nie i silniejszego/nie ataku na ten patogen w przyszłości ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
15. Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie, doświadczania/nie obu rodzai - wrodzonej/nie i adaptacyjnej/nie odporności, polegają/nie na zdolności układu odpornościowego do rozróżniania własnych i niewłasnych cząsteczek ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
16. Naszego a przez nas i cudzego min. przejawiania/nie, doświadczania/nie że w immunologii własne cząsteczki są/nie tymi elementami organizmu ciała, które mogą/nie być rozróżniane wśród obcych substancji przez układ immunologiczny, na odwrót jest/nie z niewłasnymi molekułami, które rozpoznawane/nie są/nie jako obce molekuły ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
17. Naszego a przez nas i cudzego min. przejawiania/nie, doświadczania/nie, że jedną z grup niewłasnych molekuł nazwano antygenami, inaczej generatorami przeciwciał i są/nie definiowane jako min. substancje przywiązane do specjalnych receptorów odpornościowych i wywołują/nie odpowiedź odpornościową ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
18. Naszego a przez nasi cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że kilkanaście barier ochrania/nie organizmy przed infekcją, wliczając w to bariery mechaniczne, chemiczne i biologiczne ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
19. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że wypełnione woskami kutykule wielu liści, szkielety zewnętrzne owadów, skorupy i błony osadzone zewnętrznie na jajach oraz skóra są/nie przykładowymi mechanicznymi barierami, będącymi pierwszą linią obrony przed infekcją, natomiast, gdy organizmy nie są w pełni uszczelnione przed wpływem ich środowisk, uruchamiają/nie się inne mechanizmy, powodujące/nie czynności mające na celu min. ochronę ciała, w tym płuca, jelita, drogi moczowo-płciowe ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
20. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że za sprawą płuc kaszel i kichanie mechanicznie wyrzuca/nie patogeny i inne podrażnienia z dróg oddechowych, łzawienie oczu i oddawanie moczu także powoduje/nie mechaniczne wydalenie patogenów, natomiast śluz wydzielany przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy stanowi dobrą pułapką i usidla/nie mikroorganizmy ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
21. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że przed infekcją chronią/nie również bariery chemiczne, skóra i drogi oddechowe wydzielają/nie min. peptydy antybakteryjne, takie jak β-defensyny, enzymy, np. lizozym i fosfolipaza A zawarte/nie w ślinie, łzach i mleku kobiecym także są/nie przeciwbakteryjne, wydzieliny z pochwy po menarche, gdy stają/nie się nieco kwasowe, służą/nie jako chemiczna bariera, podczas gdy sperma zawiera/nie w sobie defensyny i cynk zabijące patogeny, żołądku kwas żołądkowy i proteazą stanowią/nie silną chemiczną obronę przed patogenami, które dostały się do wnętrza żołądka ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
22. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że przejawiana/nie, że komensalna flora znajdująca/nie się wewnątrz przewodu pokarmowego i drogi moczowo-płciowej służy/nie jako bariera biologiczna, konkurując/nie o pokarm i przestrzeń z patogenicznymi bakteriami, w niektórych przypadkach, przez zmianę warunków w ich otoczeniu, takich jak pH lub dostępność żelaza ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
23. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że to zmniejsza ryzyko osiągnięcia przez patogeny wystarczającej ilości, umożliwiającej/nie wywołanie choroby, jednakże, ponieważ większość antybiotyków nieswoiście skierowana jest do bakterii i nie wpływa na grzyby, doustne antybiotyki mogą/nie doprowadzić do „nadmiernego wzrostu” grzyba i spowodować np. kandydozę pochwy ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
24. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że organizm noworodka ma/nie wykształcony jedynie zaczątek układu odpornościowego, zwany odpornością wrodzoną (nieswoistą) a wraz ze wzrostem i rozwojem organizmu zmienia/nie się także jakość odporności organizmu, z początkowej odporności wrodzonej układ rozrasta/nie się tworząc tzw. odporność nabytą (swoistą) a ostatnim okresem rozbudowy odporności organizmu jest okres dojrzewania w pełni funkcjonującego układu immunologicznego ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
25. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, odporność wrodzona charakteryzuje/nie się brakiem samoczynnie wytwarzanych przeciwciał, wszystkie pierwiastki i komórki odpornościowe dostarczane/nie są wraz z mlekiem matki, okres odporności nabytej to czas swoistego „treningu” przyszłego układu odpornościowego, w czasie tym odporność wrodzona przechodzi wiele przemian ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
26. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że mikroorganizmy, które pomyślnie przedrą/nie się przez bariery zewnętrzne i wtargną do organizmu napotkają komórki i mechanizmy wrodzonego układu odpornościowego, ten układ ochrania w sposób nieswoisty, co oznacza/nie, że układy te rozpoznają i odpowiadają na patogeny w standardowy sposób, ten układ nie nadaje długotrwałej odporności przeciw patogenowi, u większości organizmów wrodzony układ odpornościowy jest głównym i dominującym układem broniącym gospodarza ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
27. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że zapalenie jest/nie jedną z pierwszych odpowiedzi układu odpornościowego na infekcję a objawia/nie się ono przez min. zaczerwienienie i spuchnięcie, spowodowane/nie jest/nie zwiększonym przepływem krwi w tkance ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
28. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że zapalenie jest/nie produktem eikozanoidów i cytokin, które uwalniane są/nie przez uszkodzone albo zainfekowane komórki a eikozanoidy zawierają/nie prostaglandynę i leukotrieny ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
29. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że prostaglandyna wywołuje/nie gorączkę i wazodylatację naczyń krwionośnych powiązanych/nie z min. zapaleniem, natomiast leukotrieny niezawodnie przyciągają/nie krwinki białe(leukocyty)ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
30. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że zwykłe cytokiny zawierają/nie min. interleukiny, które są/nie odpowiedzialne za komunikację pomiędzy min. krwinkami białymi, chemokiny pobudzające chemotaksję i nterferony, które mają/nie wpływ na antywirusowe zmiany, takie jak wyłączenie biosyntezy białka w komórce gospodarza ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
31. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że czynniki wzrostowe i cytotoksyczne również mogą/nie być uwolnione. te cytokiny i inne substancje chemiczne włączają/nie kolejno nowe komórki odpornościowe na miejsce infekcji i przyczyniają/nie się do naprawy każdej zniszczonej tkanki, następującej po usunięciu patogenów ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
32. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że dopełniacz jest biochemiczną kaskadą, która atakuje/nie powierzchnię obcych komórek, zawiera/nie ponad 20 różnych protein i nazwano/nie go dopełniaczem ze względu na jego zdolność niszczenia patogenów przez przeciwciała, jest on ważnym humoralnym elementem wrodzonej/nie (nieswoistej) odpowiedzi odpornościowej ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
33. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że dopełniacze posiada/nie wiele gatunków, także tych nie będących ssakami, takich jak rośliny, ryby i niektóre bezkręgowce ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
34. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że mamy/nie, posiadamy/nie min. słaby, źle funkcjonujący układ odpornościowy, ściągający/nie na nas choroby, nie broniący nas przed infekcjami min. sezonowymi a w tym jest/nie on min. osłabiony, zmęczony, wyniszczony, ciągle atakowany ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
35. Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że nasz układ pokarmowy i jego kondycja powoduje/nie u nas występowanie wszelkiej maści chorób i dolegliwości z którymi potem nie może sobie poradzić ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki


Dodano : 08-03-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 406 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.