Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Manzil Dua - obrona przed czarną magią, dżinami i złymi duchami wg Koranu

Przesłuchując pieśni w języku arabskim zaliczane do gatunku muzycznego ,,nasheed”, czyli wykonywane acappella, traktujące o Bogu i nie tylko, można natknąć się na wiele utworów wartościowych, poruszających, oczyszczających i działających pozytywnie na serce i całą energetykę.
Godnym polecenia wykonawcą jest Mishary Rashid Alafasy. Jednym z jego utworów jest ,,Osly - Alek”, który warto posłuchać i skupić się na odczuciach w sercu, bo można przez to odreagować pewne blokady. Utwór ten działa, jako swoisty egzorcyzm dla słuchacza, bo podczas jego odtwarzania nękające istoty muszą odstąpić. 
Jeśli nie mamy pewności, co do przedstawianych treści, warto poszukać ich tłumaczenia, jeśli jest dostępne lub skorzystać przynajmniej z translatora i przetłumaczyć niektóre, aby mieć pewność, że słuchane utwory nie zawierają szkodliwych treści.
Maulana Mohammad Zakariya RA zebrał w formie książkowej wersety z Koranu, które były już używane w jego rodzinie, jako antidotum na czary. Kolekcję tą, popularnie zwaną ,,Manzil”, zarecytował m.in. Mishary Rashid Alafasy.

W multimediach można również znaleźć nagrania innych wykonawców tego zbioru wersetów.
Manzil to zbiór Ayaata i krótkie sury z Koranu, które mają być recytowane jako środek ochronny przeciwko czarnej magii, czarom, tzw. ,,złemu oku”, dżinom i złym duchom, a także, jako antidotum na inne szkodliwe rzeczy. Można go również stosować m.in. jako egzorcyzm w swoistej formie modlitwy.
Muzułmanie z łatwością znajdą różnice pomiędzy przedstawionym tu tekstem a Koranem. Bez zmieniania idei tekstu Koranu, wytłuszczonym drukiem dodaliśmy bowiem to, co po 1400 latach od jego powstania, polskiemu czytelnikowi czyni tekst bardziej zrozumiały. 

Propnujemy popracować kilka dni z polskim tekstem. Całość możemy również przemodlić w technice Intencji. 

Manzil zawiera następujące wersety Koranu:

Sura Al-Fatihah (rozdział 1): wers 1 - 7:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
2.  Chwała Bogu światów,
3.  Miłosiernemu i Litościwemu,
4.  Królowi Dnia Sądu.
5.  Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
6.  Prowadź nas drogą prostą
7.  drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
     nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.
Sura Al-Bakarah (rozdział 2): wers 1 - 5, 163, 255 – 257 i 284 – 286:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 
1 Alif. Lam. Mim. 
2 To jest Księga
- nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - 
droga prosta dla bogobojnych;
3 Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte przez Boga
którzy odprawiają modlitwę do Boga
i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy;
4 i dla tych, którzy wierzą
w to, co tobie zesłaliśmy,
i w to, co zostało zesłane przed tobą; 
oni wierzą mocno w życie ostateczne. 
5 Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Boga, 
i oni będą szczęśliwi.
163 Bóg wasz - Bóg Jeden!
nie ma boga, jak tylko On,
Miłosierny, Litościwy!
255 Bóg!
Nie ma Boga, jak tylko On
- Żyjący, Istniejący!
Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen.
Do Niego należy
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi!
A któż będzie się wstawiał u Niego
inaczej jak za Jego zezwoleniem?
On wie, co było przed nimi,
i On wie, co będzie po nich.
Oni nie obejmują niczego
z Jego wiedzy,
oprócz tego, co On zechce.
Jego tron jest tak rozległy
jak niebiosa i ziemia;
Jego nie męczy utrzymywanie ich.
On jest Wyniosły, Ogromny!
256 Nie ma przymusu w religii! 
Prawość wyróżniła się od nieprawości.
I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, 
a wierzy w Boga,
uchwycił za najpewniejszy uchwyt,
nie mający żadnego pęknięcia.
Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!
257 Bóg jest opiekunem
tych, którzy wierzą;
On ich wyprowadza z ciemności ku światłu.
A opiekunami tych, którzy nie uwierzyli,
są fałszywe bóstwa.
One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom.
Tacy są mieszkańcami ognia;
oni tam będą przebywać na wieki!
Do Boga należy
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi!
I czy wy ukazujecie to,
co jest w waszych duszach,
czy też ukrywacie,
Bóg z tego zażąda od was rachunku.
On przebaczy temu, komu zechce,
i On ukarze tego, kogo zechce.
Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!
285 Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to,
co im zostało zesłane od ich Boga.
Wszyscy uwierzyli w Boga
i w Jego aniołów,
w Jego Księgi i w Jego posłańców.
My nie czynimy różnicy między żadnym
z Jego posłańców!
Oni powiedzieli:
"Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy!
Twoje przebaczenie! Boże nasz!
Do Ciebie zmierza wędrowanie!"
286 Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej
nad jej możliwości.
Dla niej będzie to,
co dla siebie zyskała;
i przeciwko niej będzie to,
co ona zyskała!
Boże nasz!
Nie bierz nam za złe,
jeśli zapomnieliśmy
lub jeśli zgrzeszyliśmy!
Boże nasz!
nie nakładaj na nas ciężaru,
jak nałożyłeś na tych,
którzy byli przed nami!
Boże nasz!
Nie nakładaj na nas tego,
czego my nie jesteśmy w stanie unieść!
Przepraszam z moją Duszą, z całą istotą i prosimy Boże odpuść nam, przebacz nam
i zmiłuj się nad nami!
Ty jesteś naszym Bogiem!
Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!

Sura Al-Imran (rozdział 3): wers 18, 26, 27:
Zaświadcza Bóg,
iż nie ma boga, jak tylko On, 
- i aniołowie,
i ludzie posiadający wiedzę -
utrzymując ze słusznością:
"Nie ma boga, jak tylko On,
Potężny, Mądry!"
"O Boże! Władco królestwa!
Ty dajesz królestwo, komu chcesz,
i Ty odbierasz królestwo, od kogo chcesz:
Ty wynosisz, kogo chcesz,
i Ty poniżasz, kogo chcesz.
W Twoim ręku jest dobro!
Zaprawdę; Ty jesteś nad każdą rzeczą
wszechwładny!
27 Ty wprowadzasz noc w dzień
i Ty wprowadzasz dzień w noc.
Ty wyprowadzasz żyjące z martwego
i Ty wyprowadzasz martwe z żyjącego.
Ty dajesz zaopatrzenie, komu chcesz;
bez rachunku!"

Sura Al-A`araf (rozdział 7): wers 54 do 56:
Zaprawdę, wasz Bóg to Bóg,
który stworzył niebiosa i ziemię
w ciągu sześciu dni;
następnie zasiadł na tronie.
On pokrywa nocą dzień,
który pospiesznie za nią podąża.
Słońce, księżyc i gwiazdy
są podporządkowane Jego rozkazowi.
Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz?
Błogosławiony niech będzie Bóg,
Bóg światów!
55 Wzywajcie waszego Boga
w pokorze i w skrytości!
Zaprawdę, On nie miłuje ludzi,
którzy przekraczają granice!
56 Nie szerzcie zepsucia na ziemi
po jej udoskonaleniu!
Wzywajcie Go z obawą i nadzieją!
Zaprawdę, miłosierdzie Boga jest bliskie
dla ludzi czyniących dobro!

Sura Al-Israa (rozdział 17): wers 110 i 111:110 powiedz:
"Módlcie się do Boga
albo módlcie się do Miłosiernego!
Jakkolwiek byście Go wzywali,
On posiada najpiękniejsze imiona."
Nie bądź zbyt głośny w swojej modlitwie
ani też nie bądź w niej za cichy!
Poszukaj drogi pośredniej.
111 I powiedz:
"Chwała niech będzie Bogu,
który nie wziął sobie żadnego syna,
który nie ma żadnego współtowarzysza w królestwie,
który nie ma żadnego opiekuna przeciw poniżeniu! "
Wysławiaj Go, głosząc: "Bóg jest wielki!"
Sura Al-Muminoon (rozdział 23): wers 115 do 118:
115 Czy sądzicie,
iż My stworzyliśmy was nadaremnie
i że nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?"
116 Niech Bóg będzie wysławiony,
Król, Prawda!
Nie ma boga, jak tylko On,
Bóg tronu szlachetnego!
117 A kto wzywa, obok Boga,
jakiegoś innego boga, bóstwa, boginie, boskie matki, kto czci rzeźby i obrazy wschodu, zachodu, południa lub północy
nie mając na ich istnienie żadnego dowodu,
ten musi zdać rachunek u swego Boga!
Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi!
118 I powiedz:
"Boże mój !
Przebacz i zmiłuj się!
Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!"

Sura Al-Saaffaat (rozdział 37): wersy od 1 do 11:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
1 Na tych, którzy stoją w szeregach, 
2 i tych, którzy odpędzają gwałtownie,
3 i tych, którzy recytują napomnienie! 
4 Zaprawdę, wasz Bóg jest Jeden!
5 Bóg niebios i ziemi,
i tego, co jest między nimi,
i Bóg wschodów! 
6 Oto ozdobiliśmy najniższe niebo
ozdobą z gwiazd,
7 również dla ochrony przed wszelkim szatanem
buntownikiem.
8 Oni nie mogą przysłuchiwać się
najwyższej radzie;
rażeni ze wszystkich stron,
9 są odpędzani;
i dla nich będzie kara nieustanna;
10 chyba że któryś z nich uchwyci jakiś fragment,
lecz wtedy idzie w ślad za nim
płomień przenikający.
11 Zapytaj więc ich:
Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej
od innych, których stworzyliśmy?
My przecież stworzyliśmy ich z lepkiej gliny.

Sura Al-Rehman (rozdział 55): wersy od 33 do 40:
33 O zgromadzenie dżinów i ludzi!
Jeśli potraficie przeniknąć
przez regiony niebios i ziemi,
to przenikajcie!
Lecz wy nie potraficie przeniknąć inaczej,
jak tylko posiadając władzę. 
34 Przeto które z dobrodziejstw waszego Boga
uważacie za kłamstwo?
35 I będzie wysłany przeciwko wam
płomień ognia i miedź roztopiona,
a wy nie otrzymacie pomocy.
36 przeto które z dobrodziejstw waszego Boga
uważacie za kłamstwo?
37 A kiedy niebo rozerwie się
i stanie się szkarłatne
jak czerwona skóra
38 - Przeto które z dobrodziejstw waszego Boga
uważacie za kłamstwo? -
39 tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy
ani ludzie, ani dżiny. 
40 Przeto które z dobrodziejstw waszego Boga
uważacie za kłamstwo? 
Sura Al-Hashr (rozdział 59): wersy od 21 do 24:
21 Jeślibyśmy objawili ten przekaz
na jakiejś górze, 
zobaczyłbyś ją pokorną,
rozerwaną ze strachu przed Bogiem.
Te przypowieści podajemy ludziom;
być może, oni się zastanowią!
22 On jest Bogiem!
Nie ma boga, jak tylko On!
On zna skryte i widzialne.
On jest Miłosierny, Litościwy!
23 On jest Bogiem!
Nie ma boga, jak tylko On!;
- Król, Przenajświętszy, Pokój,
Wierny, Zachowujący, Potężny, 
Przemożny, Wyniosły!
Chwała niech będzie Bogu!
Bóg jest ponad tych,
których dodają Bogu jako współtowarzyszy, jako koleżków, lub krewnych.
24 On jest Bogiem!
Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! 
Do Niego należą najpiękniejsze imiona!
Głosi Jego chwałę
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi!
On jest Potężny, Mądry!

Sura Al-Jinn (rozdział 72): wersy od 1 do 4:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
1 Mów:
"Zostało mi objawione,
że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się,
i wtedy powiedzieli:
Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny przekaz,
2 który prowadzi ku prawości;
więc uwierzyliśmy w niego
i nie będziemy dodawać nikogo
za współtowarzysza naszemu Bogu.
3 On - niech będzie wywyższony majestat
naszego Boga! -
nie przybrał sobie
ani towarzyszki, ani dziecka.
4 Głupiec spośród nas
mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,

Sura Al-Kaafiroon (rozdział 109): wersy od 1 do 6:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego  
1 Powiedz:
"O wy - niewierni!
2 Ja nie czczę tego, co wy czcicie, 
3 ani wy nie jesteście czcicielami
tego, Co ja czczę.
4 Ja nie jestem czcicielem
tego, co wy czcicie,
5 ani wy nie jesteście czcicielami-
tego, co ja czczę.
6 Wy macie waszą religię,
a ja mam moją religię."

Sura Al-Ikhlas (rozdział 112): wersy od 1 do 4:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
1 Mów:
"On - Bóg Jeden,
2 Bóg Dawca Życia
3 Nie zrodził i nie został zrodzony! 
4 Nikt Jemu nie jest równy!"
Sura Al-Falaq (rozdział 113): wersy od 1 do 5:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
1 Mów:
"Szukam schronienia u Boga jutrzenki
2 przed złem tego, co On stworzył, 
3 przed złem ciemności, kiedy się szerzy, 
4 przed złem tych, co czczą obrazy i rzeźby, którzy dmuchają na węzły, 
5 i przed złem człowieka zawistnego,
w chwili kiedy żywi zawiść!"

Sura Al-Naas (rozdział 114): wersy od 1 do 6:
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego  
1 Mów:
"Szukam schronienia u Pana ludzi,
2 Króla ludzi,.
3 Boga ludzi,
4 przed złem kusiciela,
wycofującego się skrycie,
5 który podszeptuje pokusę w serca ludzi
6 - spośród dżinów i ludzi."

Zestawił Michał Żak. Dodatki Sławomir Majda. 


Dodano : 10-03-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 562 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.