Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Uwolnienie od Hierarchii, Struktur, Układów. Modlitwa cz 2
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy to wszystko, co jest związane ze wszystkimi Hierarchiami, Strukturami, Zależnościami, Układami w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości, to wszystko co Ty uważasz za właściwe i słuszne z energiami i wibracjami we mnie pochodzącymi ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji, wibracji pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Boże wszechmogący, oddaję teraz Tobie wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do cierpienia oraz do boleści pochodzących z Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom, energiom pochodzącym ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych pochodzących lub inspirowanych ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich szkodliwych energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów oraz ich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Proszę dla mnie ..... o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od karmy i wibracji pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie -z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie, tego co we mnie pochodziło ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem rozmaitych Hierarchii, Struktur, Układów w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Nie muszę nigdy więcej zasilać ani wzmacniać światów astralnych należących do jakichkolwiek Hierarchii, Struktur, Układów i Zależności. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów, przyciąganych do mnie poprzez ruchy i oddziaływania rozmaitych planet, gwiazd oraz ciał kosmicznych wszechświata. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od Hierarchii, Struktur, Układów, Zależności blokujących moje swobodne i łatwe realizowanie planu jaki masz dla mnie. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich strażników, kontrolerów pochodzących i zasilanych z jakichkolwiek Hierarchii, Struktur, Układów oraz Zależności
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości- wzorców wkodowanych i pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich szkodliwych energii pochodzących ze wszystkich Hierarchii, Struktur, Układów, a docierających do mnie przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, fale energetyczne, przez wielorakie energie moje własne i wszechświata.
Fragmenty
Dodano : 03-04-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 887 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.