Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Historia używek – wybrane zagadnienia DDA. Intencje do przemodlenia

Autorka: Małgorzata Kulupa  

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego przebywania/nie w rozmaitych rajach, niebach, siódmych niebach, astralu narkotycznym i alkoholowym, piekłach, czyśćcach, burdelach, świątyniach,
a także rajach na ziemi m.in. przeznaczonych m.in. dla młodzieńców, których odurzano haszyszem, winem m.in. z fontann, oraz przekonywano do idei męczeńskiej śmierci fanatycznej m.in. pod zielonym sztandarem proroka i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszej a przez nas cudzej chęci dostania się do rozmaitych rajów m.in. płynących alkoholem, narkotykami i używkami, w których czekają na nas chętne do seksu osoby obojga płci, aby m.in. grzeszyć do woli i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego słuchania, czytania, przekonania, że jeśli tylko wypełnimy wolę innych istot, a w tym proroka, wodza, bóstwa, guru, to otrzymamy m.in. klucze, wytrychy, karty dostępu, tajne hasła, m.in. do rajów, ogrodów szczęśliwości, piekieł, nieba, grupy wtajemniczonych i nie tylko, gdzie będziemy mieli pod dostatkiem narkotyków i alkoholu, używek oraz dziewic, istot obojga płci m.in. chętnych do seksu z nami i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego usługiwania innym, aby tylko teraz lub w przyszłości, a nawet po śmierci dostąpić oświecenia, uwolnień, dostępu do rajów, nieba, do ogrodów szczęśliwości m.in. płynących/nie m.in. alkoholem i narkotykami, seksem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego przekonania, że do rajów, nieba, ogrodów szczęśliwości można wejść tylko tajnym przejściem, a także, że jest to tylko dla wybranych, dla vipów, dla elity i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ogrodami rozkoszy przechadzają się hurysy dziewice o wielkich oczach, wokół słychać śpiew, pokój i nie tylko, a także, że będzie pod dostatkiem czystej wody i napoju imbirowego, wina i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. w mahometańskim raju głównym zajęciem jest nieustanna kopulacja z kobietami, mężczyznami, a także z żonami, które tam odzyskują dziewiczość i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. jakiekolwiek istoty przyjmują do nieba i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. każdy prawowity mahometanin otrzymuje hurysy, stale dziewiczo odradzające się, z którymi może mieć potomstwo osiągające dojrzałość w ciągu godziny i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. w raju nasze męskie siły będą cudownie zwiększone, abyśmy mogli podołać darom otrzymanym m.in. osiemdziesięciokrotnie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. w raju będziemy odradzać sie cudownie, co 30 lat i będziemy wiecznie młodzi, oraz, że podają nam napój, który wprowadza nas w narkotyczny sen i zostajemy oszołomieni i przeniesieni do sztucznych rajów m.in. stworzonych przez ludzi na ziemi, aby nam się wydawało, że jesteśmy już w niebie i naszego zażywania tam rozkoszy
z kobietami, pijaństwa, następnie doświadczania, ze podawano nam narkotyk i wyrzucano brutalnie z raju, a następnie naszego wypełniania każdego rozkazu byleby wrócić do raju i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. umierania w walce m.in. szczęśliwymi, oraz w przekonaniu, że wrócimy do raju i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. haszysz wywołuje stan marzycielski wyostrzając percepcję dźwięku i koloru i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zachowywania/nie szczytowej formy zażywając narkotyki, pijąc alkohol i spółkując i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania, przejawiania m.in. długofalowych skutków zażywania narkotyków, haszyszu m.in. zespołu motywacyjnego i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. haszysz wpływa na rozbudzenie wyobraźni jednak w połączeniu z działaniem osłabiającym siłę woli, oraz, że jest to korzyść złudna i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. haszysz rodzi lub potęguje geniusz ludzki, oraz zapominania, że właściwością haszyszu jest unicestwianie woli i nie tylko, oraz naszego,
a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nawet najbardziej namiętne poznawanie transu haszyszowego nie nauczy nas o myśleniu choćby w połowie tyle, co świecka iluminacja, czysta myśl o transie haszyszowym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. czytelnik, włóczęga, myśliciel, to tacy sami iluminaci, jak opiumista, marzyciel, ekstatyk i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. najstraszniejszy narkotyk to, taki, który jest spożywany w całkowitym odosobnieniu, to my sami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stosowania/nie m.in. jak i jako jogini w systemie medytacyjnym m.in. haszyszu w celu osiągnięcia samadhi, a więc stanu świadomości, który wykracza poza sen i jawę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jedzenia/nie, stosowania/nie m.in. konopi w celu wywołania/nie u siebie i u innych zmian we wzroku, słuchu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że narkotyki można dostać wszędzie, jeżeli ktoś ,,zna drogi” i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że marihuana cieszy się wielkim powodzeniem pośród żołnierzy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego, a przez nas cudzego m.in. palenia/nie z okazji m.in. uroczystości religijnych/nie i nie tylko m.in. rozmaitych narkotyków, a w tym między innymi cygarillos z marihuaną w Meksyku, które m.in. krążyły z ust do ust, a w tym czasie obserwowania/nie świętego/nie zwierzęcia m.in. iguany i przerywania palenia, gdy zwierzę wykazywało jakieś zaburzenia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że konopie, to najsilniejsze, najbardziej wytrzymałe naturalne włókno na Ziemi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że za odmowę uprawy konopi groziło więzienie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wzbogacania się/nie na prohibicji alkoholowej m.in. jak i jako gangsterzy w USA i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie prohibicji m.in. w rozmaitych rajach i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że ludzkość od początków swojej historii piła, jadła, paliła, wdychała i wstrzykiwała sobie substancje psychotropowe, co m.in. świadczy/nie o tym, że stosowanie/nie czegoś, co podnosi nastrój, jest istotną potrzebą człowieka, jako gatunku i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że alkohol narkotyki nie wpływają na ewolucję, gdyż substancje wpływające na psychikę stosowane były w sposób ograniczony i zrytualizowany i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. zażywania/nie alkoholi i narkotyków w trakcie obrzędów religijnych, oraz jako substancji rekreacyjnych, oraz ceremonialnie w szczególnych okolicznościach i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że nadużywanie i pobieranie alkoholi i narkotyków poza wyjątkowymi momentami było uważane za naganne, a często obłożone tabu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że stałe zażywanie haszyszu, czyli chroniczny kannabinizm, wpływa bardzo ujemnie na organizm człowieka i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie potrzeby, aby w rozmaity sposób podnosić sobie obniżony nastrój m.in. na pomocą alkoholu, narkotyków, słodyczy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. alkohol jest pod wszystkimi względami bardziej szkodliwy od marihuany m.in. pomimo, że konopie mogą sprowadzić kompletny brak kontaktu z rzeczywistością i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że u ludzi nadużywających marihuany pojawiają się zaburzenia w trawieniu, oraz występuje przygnębienie i melancholia, utrata silnej woli i zupełne ogłupienie, oraz, że nałogowcy tracą orientacje w przestrzeni i czasie, oraz tracą ocenę możliwości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że stany pojawiające się przejściowo w upojeniu haszyszowym m.in. utrwalają/nie się w psychice i nie tylko, oraz, że dość często występuje wtedy mania wielkości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie m.in. poprzez zażywanie/nie rozmaitych narkotyków, alkoholi m.in. wizji i wyobrażeń, jacy jesteśmy wspaniali, a nawet, że mamy misje zbawiania ludzkości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. wzmożonego wydzielania śliny, oraz walczenia ze snem z powodu zażywania haszyszu, konopi, alkoholu, narkotyków i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie ekstatycznych/nie kręgów zbierających nawalone istoty m.in. w zwierzęcych inkarnacjach, takich jak karaluchy, pająki m.in. wdychając dym konopi, haszyszu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zażywania/nie konopii m.in. w winie, jako środka znieczulającego, usypiającego i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stosowania/nie rozmaitych alkoholi i narkotyków, a w tym m.in. konopi i opium, jako afrodyzjaku, oraz jako środków wspomagających miłosne doznania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. bogowie ofiarowali 10000 roślin leczniczych m.in. konopie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie w rozmaite bajki, podania, mity, opowieści, legendy m.in. o rozmaitych alkoholach, narkotykach i używkach m.in. i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że m.in. kiedy nasz melancholijny duch będzie potrzebował odrobinę radości, to rozmaite m.in. narkotyki, alkohole, używki i nie tylko m.in. uśmierzą nasz ból i stworzą iluzje szczęścia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47. Naszego, a przez nas cudzego m.in. odkrywania/nie tajemnicy przeznaczenia za pomocą rozmaitych alkoholi, narkotyków, używek, oraz używania ich do wróżenia, oraz poznawania/nie tajemnicy przeznaczenia i nie tylko m.in. na trzeźwo, przytomnie, zgodnie z wolą Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. jak i jako Indianie, że narkotyki, które są dla nas siłą, życiem i pokarmem duchowym m.in. liście koki i nie tylko, to dla naszych wrogów okażą się niszczącym i degenerującym uzależnieniem m.in. wywołującym/nie otępienie i szaleństwo i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. rozmaitych właściwości alkoholu i narkotyków, a w tym liści koki m.in. leczniczych, pobudzających, energetyzujących, przeciwdepresyjnych, znieczulających, magicznych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że wolimy bardziej narkotyki, alkohol m.in. od jedzenia, a nawet od kopulacji, oraz m.in. życia/nie jedynie po to, aby zażywać alkohol, narkotyki, a w tym kokainę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
51. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. alkohol, tytoń, narkotyki, a w tym koka m.in. przydają godności tym, co je spożywają i zdołali je dostać i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
52. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie rozmaitych alkoholi, narkotyków, a w tym koki, do składania ofiar, bałwochwalstwa i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
53. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie rozmaitych, cenionych, ekskluzywnych alkoholi i narkotyków m.in. przez posiadanie władzy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
54. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podawania/nie dzieciom i nie tylko m.in. alkoholi, narkotyków, a w tym m.in. maku, opium, makówek, gumy opiumowej, aby m.in. powstrzymać/nie ich od głośnego/nie krzyku, płaczu, oraz w celu uspokojenia/nie ich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
55. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. mak, to archetyp monopolu i opętania, a halucynogeny uchodzą za święte wśród ludów, które się nimi posługują i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
56. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. istnieją kulty peyotlu i banisterii, haszyszu, świętych grzybów m.in. pozwalających/nie ujrzeć/nie Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
57. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. istota zła tkwi w głodzie totalnym, a narkoman, to człowiek odczuwający totalny głód narkotyku, a w pewnych warunkach głód nie zna absolutnie żadnych granic, ani nie podlega żadnej kontroli i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
58. Naszego, a przez nas cudzego m.in. kłamania/nie, oszukiwania/nie, donoszenia/nie na przyjaciół, kradnięcia/nie, robienia/nie wszystkiego/nie, aby zaspokoić/nie głód m.in. narkotykowy/nie, alkoholowy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
59. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie alkoholi, narkotyków i rozmaitych roślin w celach religijnych i leczniczych m.in. jak i jako atrybut boskości, gdyż po ich spożyciu człowiek wchodził w kontakt z sacrum i odbierał przesłania zawierające informacje o pochodzeniu, przebiegu i leczeniu chorób i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
60. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie świadomości, że szamanizm ma związek z chorobami psychicznymi, a wszelkich szamanów uważa się za osoby obdarzone łaską nadprzyrodzoną, a więc naturalnie predestynowane do pełnienia tych funkcji uważa się chorych psychicznie m.in. najczęściej neurasteników, psychotyków, a przynajmniej ekscentryków, oraz osoby chorowite, kalekie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
61. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania świadomości, że struktura psychiczna czarowników, znachorów, kapłanów, szamanów m.in. bardzo często zdradza cechy epileptoidyczne i histerioidyczne i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
62. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że m.in. to, co początkowo wynikało z konieczności psychicznych m.in. stało się narzuconą i mechaniczną formułą na użytek wszystkich tych, którzy pragnęli zostać kapłanami, oraz nawiązać kontakt z nadprzyrodzonym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
63. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że m.in. święte rośliny i grzyby, a także alkohol i narkotyki usuwają bariery między ludźmi, a sferą bogów i duchów, od których szaman,guru otrzymuje mądrość, wiedzę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
64. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. bogowie wiedzą, a święta roślina mówi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
65. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie m.in. rozszczepienia świadomości, a nawet doznań, w których odbywamy przeloty w świat bogów, głębię kosmosu, rozumienie wiecznej teraźniejszości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
66. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że u większości społeczeństw m.in. alkohol, narkotyki, halucynogeny m.in. stanowią element kultury i są niezbędne w obrzędach religijnych, a także w medycynie m.in. poprzez przezwyciężanie chorób w sposób mistyczny, a narkotyki, używki, alkohol to pośrednicy, mediatorzy m.in. pomiędzy światem ludzkim, a boskim i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
67. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie rozmaitych środków, a w tym roślin do odzwyczajania się od trucizn, a w tym od alkoholu, narkotyków, które to wywołują ostry do nich wstręt m.in. fizyczny, moralny i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
68. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nieprawdopodobne jest, aby ludzkość była w stanie kiedykolwiek obyć się bez ,,sztucznych rajów” m.in. wywoływanych przez narkotyki, halucynogeny, alkohol i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
69. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako większość ludzi m.in. prowadzenia życia w najgorszym razie tak bolesnego, a w najlepszym zaś tak monotonnego, ubogiego i ograniczonego i doświadczania/nie przez to chęci ucieczki, tęsknoty, aby wykroczyć poza nie bodaj na kilka chwil m.in. co stanowi i zawsze stanowiło jedną z głównych pokus Duszy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
70. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że sztuka i religia, karnawały i Saturnalia, taniec i słuchanie oratoriów m.in. służyły, jako Drzwi w Murze i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
71. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że wszystkie rośliny uspokajające i narkotyki, wszystkie rosnące na drzewach środki euforyzujące, halucynogeny, dojrzewające w jagodach, czy te które można wyciskać z korzeni – wszystkie bez wyjątków m.in. znano i stosowano od niepamiętnych czasów, a do tych naturalnych środków modyfikujących świadomość nauka współczesna dopisała swój wkład w postaci środków syntetycznych m.in. barbituranów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
72. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie świadomości, że m.in. większość z nas posiada jakiś nałóg, a niemal każdy jest zakładnikiem i ofiarą jakichś wzorców zachowań i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
73. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że osoby nieszukające stymulacji w pokarmie, roślinach i nie tylko m.in. należą do wyjątków, a wynika to zazwyczaj z ich przyzwyczajenia do z góry narzuconych dogmatów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
74. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. przynajmniej jedną z córek w rodzinie należy poświęcić, jako dewadasi, czyli m.in. jako niewolnicę Boga, a więc do prostytucji świątynnej i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
75. Naszego, a przez nas cudzego m.in. jak i jako dewadasi m.in. nieczesania i niemycia włosów, aby być łatwo rozpoznawalnymi, a pracując w fabryce m.in. zaspokajania/nie bez sprzeciwu i za darmo apetytów seksualnych m.in. współpracowników, majstrów i innych zwierzchników i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 30-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 205 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 31-05-2018 10:29:16

    Podawanie narkotyków było promowane nie tylko w świecie Orientu, w takim celu, aby zwieść ofiary, aby wpoić określone poglądy i działania. Narkotyzowali się m.in wikingowie za pomocą opium i grzybów halucynek. Czynili to również przed bitwami, łącząc z religijną podbudową. Poległy wiking miał szansę trafić na ucztę do bogów Asgardu, jeść i pićw Walhali  razem z Odynem, Thorem. Dobrze wiedzieć, że ten ostatni miał gruźlicę i zapadniętą klatkę piersiową, zatem wojowniczość nie była jego mocną stroną.