Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Boskość i jej poszukiwanie – intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. utożsamiania/nie, mylenia/nie, rozumienia/nie, używania/nie, doświadczania/nie pojęcia „boskość” jak i jako m.in. bajkowość, cudowność, doskonałość, fantastyczność, genialność, magiczność, nadzwyczajność, niebiańskość, niezwykłość, piękno, rewelacyjność, uroda, urokliwość, wdzięk, wspaniałość, wyjątkowość, zjawiskowość, atrakcyjność, błyskotliwość, efektowność, fenomenalność, okazałość, oryginalność, seksapil, spektakularność, widowiskowość, sacrum, świętość, tabu i nie tylko
2. Naszego o przez nas cudzego m.in. dostrzegania, utożsamiania boskości z Bogiem i odpowiednio z rozmaitymi bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, guru, Mesjaszami a w tym z Jezusem, Duchem Świętym, Ra, Zeusem, Kriszną, Sziwą, Brahmą, Ganesią i ich Duszami, istotami, bytami tworami a także z nami i naszą rodziną i nie tylko
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. poszukiwania/nie, odnajdywania/nie, odkrywania/nie, doszukiwania się/nie, ściągania do siebie i innych m.in. boskości zarówno prawdziwej jak i fałszywej na rozmaite sposoby i z wszelkich przyczyn
4. Naszego biegania/nie, podążania/nie za i w kierunku naszej i cudzej boskości i chęci zastania, przejawienia się dla nas i dla świata jaki ci boscy w naszych i cudzych oczach a nawet w oczach Boga
5. Naszego a przez nas cudzego widzenia/nie u siebie i innych prawdziwej i odpowiedni fałszywej boskości a w tym boskich części ciał, boskiego serca, łaskawości, gestów, boskich penisów, piersi, genitaliów, boskiego łona, stóp, ciała, ubioru, funkcji i nie tylko jako tych prawdziwie/nie boskich, przejawionych ze znamionami boskości nie tylko
6. Naszego a przez nas i cudzego min rozumienia/nie, utożsamiania/nie, że to co boskie to jest złote, luksusowe, świecące, błyszczące a więc utożsamiania i rozumienia boskości nawet ze złotem, królewskimi zaszczytami, koronami, klejnotami, służbą, władzą, bogactwem i nie tylko i tak rozumienia istot jakie są w ich posiadaniu za boskich
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, że uprawiamy boski seks, albo z boskimi genitaliami jakie należą do boskich jakoby istot
8. Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, trzymania/nie m.in relacji, transów zachwytu, bałwochwalstwa, uzależnień, miłości, relacji rodzinnych, niewolniczych, seksualnych i nie tylko z rozmaitymi każdego rodzaju, wielkości, znaczenia, poziomu, płci boskimi/nie ludźmi, Duszami, istotami, bytami, tworami i z samym Bogiem i nie tylko
9. Naszej chęci, przymusu aby być/nie obok i w kręgu znajomych istot jakoby boskich, boskich Dusz i samego Boga
10. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, że istoty, Dusze które posiadły, przejawiły jakoby boskość to są wtedy bliżej Boga a nawet są w stanie zastąpić Boga, są/nie równe Bogu
11. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, z wszelkich przyczyn min wytwarzania/nie sobie i innym m.in. boskości/nie a w tym prawdziwej, rzeczywistej i odpowiednio urojonej, fałszywej
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie i akceptowania/nie i odpowiednio zaprzeczania/nie, wykorzystywania/nie tego, że cała/nie boskość należy i przypisana jest Bogu i odpowiednio część boskości należy/nie do nas, do innych i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. domagania/nie się boskości dla nas i dla innych jak również nakazywania/nie a także proszenia/nie Boga aby Swoją boskością podzielił się/nie z nami aby to Bóg oddał nam czy innym część a nawet całą boskość Boga
14. Naszego a przez nas i cudzego m.in. odbierania/nie, wykradania/nie Bogu Jego boskości i odpowiednio rzekomej boskości bóstwom, boginiom, boskim matkom, guru, władcom, innym Duszom, innym ludziom i nie tylko
15. Naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie chęci/nie aby m.in. rywalizować/nie, konkurować/nie, współzawodniczyć/nie z Bogiem o Jego boskość a także naszych a przez nas i cudzych chęci udowadniania Bogu, że to my mamy podobną jakoby boskość w sobie
16. Naszego a przez nas i cudzego na rozmaite sposoby min napełniania/nie się boskością rozmaitymi technikami, sposobami, metodami, inicjacjami, poprzez kodowania, misje, umowy, zobowiązania i nie tylko
17. Naszego a przez nas i cudzego na rozmaite sposoby min mierzenia, szacowania, ważenia, oceniania, porównywania na trzeźwo i przytomnie i odpowiednio w nawaleniu min naszej i cudzej jakoby prawdziwej/nie boskości a także badania/nie jej min zwartości, wielkości, jakości i nie tylko
18. Naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie min chęci aby wyrwać, odebrać, zawłaszczyć, przejąć całość bądź część boskości Boga i odpowiednio rzekomej, prawdziwej, urojonej boskości wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń, boskich matek, Mesjaszy, guru, Asurów i nie tylko ich
19. Naszego a przez nas cudzego min udowadniania/nie Bogu i bliźnim naszej i cudzej m.in. jakoby boskości oraz posiadania/nie na to argumentów, potwierdzeń, dokumentów, licencji, umów, certyfikatów, pism, zaświadczeń, dowodów a w tym niepodważalnych, jawnych, ukrytych, twardych, niezbitych, bezspornych i nie tylko
20. Naszego a przez nas i cudzego min wierzenia/nie we własną i odpowiednio cudzą jakoby boskość a także podążania drogą boskości własnej oraz cudzej
21. Naszego a przez nas i cudzego wierzenia/nie, że istoty, Dusze które mają więcej światła, mocy, niewolników, większa władzę ponad innymi to zapewne są/nie boskie, czy też są boskimi posłańcami, rodziną, koleżkami, czy Bogu podobnymi, a nawet równymi
22. Naszego a przez nas i cudzego m.in. widzenia/nie boskości Boga poprzez rzekomą zaobserwowaną boskość/nie innych Dusz czy istot i tym samym umniejszania Bogu i Jego wielkości sądząc, że skoro bóstwa nie są w stanie nam pomóc to i Bóg nie jest w stanie
23. Naszego a przez nas i cudzego uznawania/nie za panów i władców, za Boga rozmaite w naszej opinii boskie istoty, boskich jakoby ludzi czy Dusze i służenia im, kłaniania się im, będąc ich podwładnymi czy przejawiając wszelkie inne dowody uległości, lojalności wobec nich
24. Naszego a przez nas i cudzego min nabierania się/nie i bycia/nie naciąganymi, wykiwanymi, wmanewrowanymi, zwodzonymi, kantowanymi, oszukiwanymi poprzez wmawianie/nie nam i wierzenie/nie w naszą i cudzą prawdziwą/nie i urojoną/nie boskość i nie tylko

 


Dodano : 06-06-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 1118 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.