Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Amon, bóg egipski -intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że egipski bóg Amon sprawca niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności, który był uosobieniem niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków .
2. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, m.in. egipskiego boga Amona oraz m.in. i innych egipskich wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, faraonów, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli i nie tylko oraz a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
3. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. egipskiego boga wiatru Amona, znanego również jako Imn, Amon-Ra/Re, Amoun, Amun, Amen; rzadziej Imen, Ammon, Hammon i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
4. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. egipskiego boga Amona, którego imię po raz pierwszy pojawia się w Tekstach Piramid z okresu Starego Państwa i występuje tam wraz z imieniem małżonki – Amaunet, a także w związkach z imieniem Mina oraz Ha – boga pustyni zachodniej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
5. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że m.in. egipski bóg Amon był bogiem płodności i powodował, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
6. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że egipski bóg Amon wraz ze swoją małżonką Mut oraz synem Chonsu bogiem-księżycem stanowili w Karnaku tebańską triadę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
7. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że egipski bóg Amon nie był identyfikowany w Grecji z Zeusem władcą bogów i ludzi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
8. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że egipski bóg Amon w hieroglifach przedstawiany jako król w koronie z dwoma wysokimi piórami (jako Amon-Ra), człowiek z głową barana o zakrzywionych rogach, pod postacią gęsi, a także jako wąż Kematef, a niekiedy w formie bezosobowej, jako obelisk i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
9. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, że odpowiednikiem żeńskim egipskiego boga Amona była Amaunet, a jako Amon-Kematef i wchodził w skład Ogdoady, której kult trwał w Hermopolis Magna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
Historia kultu Amona
10. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, od XXII wieku p.n.e. jako kultu rozpowszechnionego w Tebach początkowo jako lokalne bóstwo, który stał się głównym bogiem Egiptu za czasów XI dynastii, gdy lokalni władcy nabrali znaczenia, a stolica Egiptu została przeniesiona do Teb i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
11. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, w czasach Nowego Państwa, gdy osiągnął rangę boga narodowego, a po połączeniu z kultem boga Re, stał się Amonem-Re i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
12. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, którego pozycję tymczasowo przyćmiła decyzja faraona Echnatona o przeniesieniu stolicy do Achetaton (dzisiejsze Tell el-Amarna) i uznaniu Atona jedynym bogiem egipskim i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
13. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, gdy jego następca, Tutanchamon, zadecydował o powrocie do religijnej doktryny Teb, a zachwiana władza i wpływy kapłanów Amona zostały na nowo przez nich odzyskane i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
14. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu m.in. egipskiego boga Amona, gdy za czasów XXV dynastii nastąpiło odrodzenie kultu Amona, za sprawą dojścia do władzy Kuszytów, wywodzących się z Nubii, którzy za prawdziwy dom Amona uznawali święte miejsce w Gebel Barkal w północnym Sudanie (czyli Nubii) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
15. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu m.in. egipskiego boga Amona, którego pozycję zachwiało dopiero zniszczenie Teb przez Asyryjczyków w 663 r. p.n.e. i od tego momentu w historii jego miejsce pośród panteonu bogów zaczął przejmować Ozyrys i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
16. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu m.in.egipskiego boga Amona, m.in. poprzez uczestnictw, czczenie widocznych artefaktów:
Fasady Wielkiej Świątyni Amona w Karnaku
Barana – jako jednej z reprezentacji Amona, w świątyni Amona w Karnaku
Posągu Amona, w świątyni Amona w Karnaku
Jako symbolicznego planu świątyni Amona w Karnaku
Oraz poprzez bogów Ptah, Re-Horachte oraz Amon– stela z grobowca Ramzesa II
i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
Kapłani Amona
17. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, który był czczony od XXII w. p.n.e. w nomie tebańskim z głównym ośrodkiem w Karnaku, gdzie powstał jeden z największych kompleksów architektury starożytnej i Wielka Świątynia Amona i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
18. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, ze względu na rangę Amona pośród innych bogów egipskich, którego kapłani zajmowali najważniejsze stanowiska w państwie, a w okresie późniejszym sam faraon był najwyższym kapłanem Amona, a jego żona była przełożoną kapłanek i wszystkie wywodziły się z rodziny królewskiej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
19. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, m.in. modlenia się, czczenia, uczestnictwa w marszach ulicznych, zatrzymywanie podczas publicznych procesji posągu Amona niesionego w barce, oznaczało m.in. podjęcie ważnej decyzji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
20. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, poprzez kapłanów, jego sługi, którzy podejmowali wszelkie decyzje, mieli udział w rządzeniu, oraz wyznaczali nowych władców w tym Totmesa III i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
Amon-Re w hieroglifach
21. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, jako m.in. Ubóstwione Słońce, jako stwórca świata i pan ładu we wszechświecie, jako władca bogów, ludzi i państwa zmarłych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
22. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, w czasach Nowego Państwa (XVI–XI wiek p.n.e.) gdy Amon stał się głównym bogiem państwowym, a jego kult został połączony przez kapłanów Heliopolis z kultem Re boga Słońca i tak ‘narodził się’ Amon-Re i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
23. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, którego został jeszcze bardziej wzmocniony jako kult państwowy, a dopiero za panowania XXV dynastii kuszyckiej Kult Amona-Re został „rozerwany” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
Tradycja okultystyczna
24. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu m.in. egipskiego boga Amona, który w tradycji okultystycznej, jest/nie jak i jako demon, najpotężniejszy i najsurowszy z markizów piekła, znany również pod imieniem Aamon i rozporządza 40 legionami duchów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
25. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, który jest znany/nie w sztuce Goecji jako siódmy, a w Pseudo-monarchii Daemonum piątym duchem, a jego pierwowzorem jest egipski bóg Amon i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
26. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, który zanany jest w demonologii i by go przywołać i podporządkować potrzebna jest jego pieczęć, która według sztuki Goecji powinna być zrobiona ze srebra i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
27. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, który na tajemnicę przeszłości i przyszłości, którą może podzielić się z przyzywającym, wywołuje zemstę i sprowadza odwety, może też pogodzić poróżnionych przyjaciół i potrafi ziać ogniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
28. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, który ukazuje się pod postacią wilka, który ma ogon w postaci węża, jednakże na rozkaz maga może przyjąć postać człowieka z głową przypominającą łeb kruka, który ma duże kły, a jeśli przyzywający ma odpowiednią moc, może on przybrać postać zwykłego człowieka z głową kruka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
29. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona, którego kontynuacja przejawia się księgach m.in. i opisana w Pseudo-monarchia Daemonum – grymuar z 1577 roku, autorstwa holenderskiego okultysty i uczonego, Johanna Weyera (1515-1588), opisującego hierarchiczną strukturę piekła i 69 zarządzających tam demonów , gdzie 1 jest Beal, a 5 jest Amon i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
Kultura popularna
30. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, który m.in. spotykany jest w kulturze popularnej powszechnie dostępnej i praktykowanej przez „masy”, „lud”, czyli liczne i szerokie rzesze ludzi, w kulturze, poprzez znaki symboliczne, szczególnie tej związanej z działalnością intelektualną, artystyczną (estetyczną), zabawowo-rozrywkową (ludyczno-rekreacyjną) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
31. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona w kulturze masowej m.in. w grach: Shadow Hearts i Shadow Hearts: , które ukazały się na PlayStation i Amon tam jest jednym z sześciu najpotężniejszych demonów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
32. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie kultu egipskiego boga Amona m.in. w grze fabularnej Dungeons & Dragons, w podręczniku Księga Potworów (Monster Manual) jest opisywany jako główny książę demonów i pojawia się również w dodatku Tome of Magic: Pact, Shadow, and True Name Magic, gdzie można z Amonem podpisać pakt w zamian za władzę i jego wygląd jest taki sam jak w Sztuce Goecji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
33. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona m.in. w grze Lufia, gdzie jest Amon, i pojawia się też w grach z serii Demon`s Crest (wydawanych przez Capcom ) i w grze Final Fantasy XI gdzie jest członkiem Dark Kindred i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
34. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona m.in. w literaturze: w japońskim komiksie Devilman, jest demonem głównego bohatera Akira Fudo i razem tworzą tytułową postać, pojawia się tez w japońskim komiksie Witch Hunter Robin oraz w japońskim komiksie Magii: The Labirynth of Magic i jego drugiej części Magi: The Kingdom of Magic, jako dżin jednego z głównych bohaterów o imieniu Alibaba i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
35. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona m.in. czytania w książce Umberta Eco o imieniu róży, powołuje się na niego Remigiusz z Varagine i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
36. Naszego a przez nas cudzego bycia /nie, wierzenia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie m.in. kultu egipskiego boga Amona, oraz powierzania Bogu Dawcy życia wszelkich kultów i wszelkiej rangi, ważności, znaczenia, obojga płci, bóstwa egipskie, dynastie, a w tym Amona, Amona -Re, jego następców, potomków, przodków, kapłanów, strażników, jego zwierzchników, pomocników, niewolników, podległych mu, pokrzywdzonych, sprawców krzywdy, mnichów, sługi boże, anielskie, demoniczne wszelkie nisko-wibracyjne istoty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amon_(demon)


Dodano : 11-06-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 514 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.