Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Dowody na istnienie Boga – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

-naszego a przez nas cudzego dowodzenia istnienia Boga, doszukiwania się i odpowiednio ukrywania przed sobą i przed innymi istnienia Boga i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego żądania dowodów na istnienie lub nie istnienia Boga, bóstw, bogiń, boskich matek, bogów, kosmitów, Goauldów i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań – dowodu chciejstwa, opartego na tym, że ktoś chce, aby Bóg istniał, lub aby Go nie było, lub też, aby się chociaż nie wtrącał i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania argumentów za i przeciw istnieniu Boga, bóstw, bogiń, boskich matek, bogów, kosmitów, Goauldów i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań - dowodu kosmologicznego, według którego musi istnieć pierwsza przyczyna wszystkiego, którą jest Bóg i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań - dowodu wg którego – Bóg musi istnieć, gdyż jest najdoskonalszą rzeczą, o jakiej można pomyśleć, a rzeczy doskonałej istnienie przysługuje z konieczności, więc Bóg istnieje z konieczności i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań - dowodu z realizmu pojęciowego, że Bóg jest istotą najrealniejszą (np. warunkuje czy też zawiera w sobie wszelką realność) i dlatego musi istnieć i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
….., że wszechświat, wielowymiarowość, czas, czasy, półczasy są tak skomplikowane, że musiały być zaplanowane przez Boga i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
…, że musi istnieć istota będąca podstawowym źródłem życia, twórcą życia ludzkiego, twórcą wszelkiego życia, posiadająca niewyczerpane i wieczne życie, a źródłem tym jest Bóg i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
… , że według chrześcijaństwa historyczny Jezus Chrystus jest największym objawieniem istnienia Boga, bo to, kim był i wszystko, co zrobił czy powiedział, zaświadcza o istnieniu Boga i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
…, że moralna natura istot ludzkich sugeruje istnienie twórcy moralności; ponieważ Bóg jest potrzebny jako ten, który wdraża moralność, skoro więc ona jest prawdziwa i słuszna, to istnieje Bóg i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
…, że istnienie cudów wskazuje na istnienie Boga, a nie na cuda czynione np przez dżiny, bóstwa lub kosmitów i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. wszechmocny Bóg, który zrobiłby wszystko dla czynienia dobra, nie może istnieć, bo wtedy nie istniałoby zło i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. wszechwiedzący Bóg zna całą przyszłość, w tym także działania ludzi (ma plan Boży), a więc przyszłość jest zdeterminowana, co stoi w sprzeczności z koncepcją wolnej woli i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. jeśli wszechmocny Bóg nie może łamać praw logiki, to nie istnieje, gdyż nie może np. stworzyć kamienia, którego nie uniesie, bo wtedy nie byłby wszechmocny; argument ten traci wprawdzie moc w razie założenia niezmienności Boga i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. teoria ewolucji lepiej niż hipoteza istnienia Boga wyjaśnia złożoność życia, więc istnienie Boga jest "zbędne", czyli mało prawdopodobne i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. koncepcja Boga to pomylenie skutku rozwoju z jego przyczyną i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. zjawiska kwantowo-grawitacyjne (a takim było powstanie Wszechświata) nie muszą mieć przyczyny i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. według niektórych modeli inflacyjnych, Wszechświat może być odwieczny i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. według teorii wszechświatów cyklicznych czasoprzestrzeń istniała od zawsze, więc w łańcuchu przyczynowym nie istniała pierwsza przyczyna (Bóg); następstwo połączonych zdarzeń nie musi mieć początku i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. postawienie Boga na miejscu pierwszej przyczyny tylko oddala pytanie co było przed powstaniem Wszechświata, nie udzielając sensownej odpowiedzi; skoro bowiem Bóg może nie mieć żadnej przyczyny, to Wszechświat również może nie mieć żadnej przyczyny i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. porządek mogą tworzyć prawa natury, np. dobór naturalny warunkuje przystosowanie organizmów żywych do środowiska i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. istota, która zaprojektowała tak skomplikowany Wszechświat, sama musi być jeszcze bardziej skomplikowana, więc zgodnie z tą zasadą sama musiała zostać zaprojektowana, co tylko oddala pytanie co było przed powstaniem Wszechświata i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. możliwość pomyślenia o czymś nie pociąga za sobą istnienia tego czegoś i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. istnienie nie jest predykatem, nie może dlatego zawierać się w samym pojęciu; oznacza występowanie w rzeczywistości i jest wykorzystywane do tworzenia syntetycznych powiązań pojęć i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków {Zdanie, że coś, ponad co nic doskonalszego nie można pomyśleć (coś, co jest najdoskonalsze pod każdym względem) istnieje, jest syntetyczne, a nie analityczne i nie można mu przypisywać koniecznej prawdziwości, natomiast mówienie o istocie najrealniejszej czy najbardziej istniejącej jest puste, gdyż nie ma tu żadnego predykatu)
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. by udowodnić istnienie rzeczy najdoskonalszej, trzeba udowodnić nie tylko to, że jest coś takiego, ale też, że to jest ta rzecz, o której się myśli i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. dowieść istnienia Boga można tylko na podstawie obserwacji stworzonego przezeń świata oraz z niedoskonałości i niesamoistności stworzeń (syntetyczność sądu), nie zaś z ludzkiej wiedzy o boskiej naturze (analityczność) i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. cudza i wizje niekoniecznie dowodzą konkretnej wizji Boga (często nie wiadomo, czego w ogóle dowodzą i czy przypisuje się je właściwej osobie); cudowne zdarzenie dowodzi tylko tego, że miało miejsce, tzn. samo siebie, ale tak poza tym podlega najróżniejszym interpretacjom i nic nie jest pewne i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. w pozytywistycznym opisie świata Bóg będzie reprezentował albo pewną przejawiającą się konieczność (prawidła, przyczynowość), która więc jest uwarunkowana stanem rzeczywistości i podlega badaniu, albo też odpowiednie zdarzenia ("interwencje") będą efektywnie przypadkowe (względem świata) i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. człowiek bez względu na kształt rzeczywistości i zastosowany jej opis pozostaje wolny, by żyć tak, jak mu się podoba i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków . Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której coś/ktoś "gniewa się" na niego i kara go, trzymając człowieka pod naciskiem, aby wymusić określone postępowanie, ale przy założeniu braku wolnej woli taka wizja traci sens 
-naszego a przez nas cudzego wymyślania, stosowania, ukrywania, obśmiewania, obalania poglądów i przekonań –dotyczących nieistnienia Boga, z uwagi na to, że m.in. na samowystarczalność wszechświata w rozwijaniu się (albo w swym powiązaniu przyczynowo-skutkowym całej historii) i niemożność (na dłuższą metę) sterowania konsekwencjami tego rozwoju i nie tylko, oraz naszego, cudzego doświadczania i nie doświadczania tego wszelkich skutków


Materiały oparłem na Wikipedii


Dodano : 16-10-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 1230 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.