Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kryzys w relacji z Bogiem - intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym związku z Bogiem, w naszych relacjach z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania, że moje, że nasze oczekiwania zaczynają być coraz bardziej frustrowane przez Boga, ale też frustrują samego Boga i nie tylko, co powoduje, że komunikacja słowna, że osobiste relacje z Bogiem nie są możliwe, przy wzajemnym nawet przekonaniu, że z tej sytuacji nie ma wyjścia poza zerwaniem wzajemnych relacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania Kryzysów również w osobistych relacjach z Bogiem, które w rozumieniu psychologicznym są doskonałą okazją do zmiany, a co za tym idzie – do rozwoju Duszy, osobowości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania, powodowania, inicjowania, takich reakcji i pomysłów, że jeśli nasze relacje z Bogiem dotyka kryzys, to jedynym słusznym rozwiązaniem jest rozstanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania kryzysów w relacjach z Bogiem, wynikających m.in. z braku wiedzy:
-na temat tego, co się dzieje na danym etapie relizacji Planu Boga, 
-dotyczącej emocji, sposobu postrzegania problemu i relacji przez Boga
-jak konstruktywnie wyjść z trudnej sytuacji, również w relacji z Bogiem
-jak radzić sobie ze swoimi kłopotami w taki sposób by wpływało to pozytywnie na relacje z innymi, z samym Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, że relacje z Bogiem budowane są z oczekiwaniem, że będą trwały długo i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem poprzez to, że nawet najmniejsza różnica zdań może prowadzić do ostrych konfliktów i kryzysów spowodowanych subiektywnym poczuciem ataku na poczucie własnej wartości oraz autonomię partnerów tych relacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem poprzez m.in.
-rozluźnienie więzi emocjonalnej,
-brak rozmów dotyczących formalnych, organizacyjnych spraw, 
-coraz rzadsze spędzanie wspólnego czasu, 
-unikanie obecności Boga sam na sam,
-unikanie kontaktów z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem poprzez m.in. wzajemne rozdrażnienie,
-tendencje do obwiniania Boga za wszelkie, nawet drobne nieporozumienia, a nawet za te od początku świata
-brak zainteresowania sprawami Boga,
-kontaktowanie się z Bogiem za pośrednictwem osób trzecich, rozmaitych pośredników, bóstw, bogiń, boskich matek i nie tylko
-samodzielne podejmowanie decyzji, bez uwzględniania planu Boga, podpowiedzi Boga,
-unikanie pytań Boga dotyczących ważnych spraw, planów życiowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem, gdy zaczynamy uświadamiać sobie że Bóg jest zupełnie inny, niż nam się wydawało i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem, kiedy zaczynają nam lub Bogu przeszkadzać zachowania, wypowiedzi, które dotąd były traktowane z entuzjazmem, jako wspierające lub jako neutralne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem przeżywane przez wzajemne frustrację i poczucie, że partner (ja lub odpowiednio Bóg) wykorzystuje drugiego i robi to często złośliwie
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem, zaprzestając patrzenia na drugiego przez różowe okulary, gdy zaczyna coraz bardziej dochodzić do świadomości realizm codzienności we wzajemnych relacjach z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem przez nieporozumienia dotyczące wzajemnych oczekiwań, nieomówionych wyobrażeń, konkretnych planów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem, dochodząc do wniosku, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, gdyż większość spraw, jakimi się dotąd zajmowaliśmy się wspólnie, to były sprawy dawno już minione, rozwiązane wg nas już zupełnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem poprzez traktowanie się wzajemnie w sposób chłodny, zdystansowany, w którym okresie najczęściej dochodzi do realizacji własnych pasji (zwykle osobno), szukanie towarzystwa nowych osób, nowych bóstw, bogiń, półbogów, goauldów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem związanych z wzajemną zdradą, która może mieć miejsce na każdym etapie związku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem związanych ze stratą, będącą często ciosem dla obojga, gdy w zależności czego dotyczy strata, punktem zapalnym często jest szukanie winy w Bogu, obarczanie odpowiedzialnością Boga i innych osób i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem związane z sytuacją ekonomiczną – zwłaszcza narastające problemy finansowe, przedłużający się stan bezrobocia, przy jednoczesnym spadku motywacji do szukania pracy może powodować, że konflikty z Bogiem mogą przybierać na sile i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem związanych z nagłym traumatycznym wydarzeniem (wypadek, kataklizm) – czyli wydarzeniami, na które trudno być wcześniej przygotowanym, które mogą powodować, że niezwykle trudno jest się w takiej rzeczywistości odnaleźć bez stałej opieki Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem związanych z długotrwałymi lub nasilającymi się objawami zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, którym towarzyszą lęki, ciągłe obniżony nastrój, wielkie rozstania i powroty, podejrzliwość, unikanie podejmowania decyzji, nadmierna skrupulatność, perfekcjonizm czy teatralne zachowania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem mogących przynieść wiele dobrego, pod warunkiem że obie strony wspólnie ustalą, co w danej sytuacji jest przyczyną ich wzajemnych frustracji, co powoduje brak porozumienia, co może wpłynąć na polepszenie obecnego stanu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego rozwiązywania m.in. Kryzysów w osobistym w związku z Bogiem, usuwania przeszkód w rozwiązaniu kryzysów, poprzez m.in. poszukanie innych możliwości lub tkwienie w starych sposobach funkcjonowania, które wcześniej czy później doprowadzą do rozstania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. przeszkód w rozwiązywaniu kryzysów w naszych relacjach z Bogiem do których należą m.in:
rozmowa w silnych intensywnych emocjach,
przerzucanie odpowiedzialności, szukanie winnego (zwykle jest nim osobiście sam Bóg, no zwłaszcza Bóg),
uporczywe powracanie w rozmowach do zaprzeszłych konfliktów, które zostały już wyjaśnione i nie mają związku z obecną sytuacją, 
brak rozmowy polegającej na omówieniu problemu „tu i teraz”,
obrażanie się, przerywanie wypowiedzi, wychodzenie z pomieszczenia w momencie, gdy Bóg wypowiada swoje zdanie, wypraszanie Boga od siebie
przekonanie, że wyjściem z kryzysu jest wyłączna zgoda na argumenty jednej ze stron,
brak chęci do rozwiązania trudnej sytuacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego rozumienia i doświadczania, że rozwiązanie kryzysu w relacjach z Bogiem łączy się często z wieloma długimi rozmowami, zanim obie strony wspólnie ustalą, że doszły do momentu, w którym uzgodniły konkretne warunki i decydują się pracować nad ich przestrzeganiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego szukania sobie pośredników, terapeutów pomocnych nam do uzdrowienia osobistych relacji z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Opracowane na podstawie materiałów pobranych z opisów pani Barbary Michno-Wiecheć Link.


Dodano : 03-07-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1403 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Małgorzata Krata 03-07-2019 22:03:11

    Oddając intencje do słowa" kryzys" dodałam jeszcze "zastoje, martwice, konflikty, dysharmonie, obojętność, nieporozumienia, chłód"