Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Chanuka – intencje do przemodlenia

Opracował Szymon K. na podstawie danych zaczerpniętych m.in. z Wikipedii Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia), znanych również jako m.in. Dzień Ognia, Święto Świateł, które to doroczne święto żydowskie trwa osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew dla upamiętnienia ponownego poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e., znane z rytuału zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia), które stanowi nawiązanie do poświęcenia ołtarza Przybytku (por. Lb 7,1), poświęcenia murów Jerozolimy (Ne 12,27n) i poświęcenia ołtarza Świątyni (Krn 7,2)[2], gdzie nazwa Chanuka jest także tłumaczona jako akronim słowa ‏חנו‎ (chanu = ``odpoczywali``) oraz liter ‏כ‎ (kaf) i ‏ה‎ (he), których wartość liczbowa wynosi odpowiednio 20 i 5, co w rezultacie daje znaczenie: ``odpoczywali dwudziestego piątego [dnia]``i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) związanego z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25 dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.e, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich, co pragnąc, władca ów złupił Świątynię, umieścił w niej greckie posągi, utworzył w niej miejsce kultu Zeusa i zbudował ołtarz, na którym złożył ofiarę dwudziestego piątego kislew 167 p.n.e. (lub według innych źródeł – 168 p.n.e. i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) powstałego z powodu działań Antiocha IV, które stały się przyczyną wybuchu powstania narodowowyzwoleńczego, zwanego Powstaniem Machabeuszów, owocującego tym, że w trzy lata po zbezczeszczeniu Świątyni przez Antiocha IV powstańcy zwyciężyli Seleucydów i 25 kislew 164 p.n.e. (lub 165 p.n.e. zdobyli Jerozolimę i odzyskali Świątynię i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia), w związku z ty, że Juda Mahabeusz dokonał rytualnego oczyszczenia Świątyni, ale odnaleziono tylko jeden dzban oliwy zabezpieczonej pieczęcią arcykapłana, gdzie taka ilość oliwy powinna wystarczyć na utrzymanie w lampie płomienia tylko przez jeden dzień, ale płomień utrzymywał się aż przez osiem dni i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) traktowania go w wymiarze kulturowym, jako sprzeciw i walkę z kulturą grecką, która uniemożliwiała życie społeczności żydowskiej według własnych, religijnych i kulturowych zasad i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) w którym świecznik Chanukowy powinien być ustawiony na zewnątrz domu (Talmud: Shabbos 21b[15]), ewentualnie w pobliżu drzwi lub okna, aby ``upubliczniać cud``, a płomień nie powinien się na nim palić krócej niż pół godziny dziennie, przy czym pierwszego dnia, po zachodzie słońca zapala się pierwszą święcę (lub lampkę) od lewej strony, drugiego dnia dwie i później każdego dnia o jedną więcej, aż do dnia ósmego, gdzie światła winny być zapalane w kolejności od strony prawej do lewej (co miało pomóc w lepszym uhonorowaniu konkretnego dnia święta), a według przeciwstawnej szkoły rabinicznej, od strony lewej do prawej (co miało symbolizować ``wzrost duchowego przeżywania cudu Chanuki`` z alternatywnym zaleceniem, zapalania jednego światła w pierwszy wieczór, aby sukcesywne zwiększać liczby płomieni o jeden każdego kolejnego dnia i odpowiednio zapalania ośmiu świateł w dniu pierwszym i sukcesywnie zmniejszać ich ilości w następne wieczory, co miało imitować wyczerpywanie się oliwy w świeczniku świątynnym i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) znanego z podtrzymywania ognia, gdzie do zapalania poszczególnych punktów świecznika służy dodatkowa, pomocnicza świeca (lampka) zwana ``szamesem`` (sługą), bowiem nie wolno odpalać bezpośrednio jednej świecy/lampki od poprzedniej, a zapalanie poszczególnych punktów należy do głowy rodziny, z akceptacją, że Chanukija nie powinna być wykorzystywana jako podstawowe źródło światła, więc miejsce, w którym jest ustawiona, winno być oświetlone przez inne źródło światła i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia)
kiedy w pierwszy dzień, wieczorem, przed zapaleniem pierwszego punktu odczytywane są trzy błogosławieństwa:
``Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uświęcił nas Swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać światła chanukowe``
``Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uczynił cuda dla naszych ojców, w tamtych dniach, o tej porze``
``Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który dał nam dożyć i utrzymywał nas, i doprowadził nas do tego czasu`` z następstwem czytania modlitwy Ha-nerot halalu i z odśpiewaniem hymnu Maoz cur. I przyczyniania się do tego, że kolejne wieczory Chanuki pomijane zostaje trzecie z błogosławieństw, a po wieczornym posiłku oprócz tradycyjnej modlitwy dołącza się modlitwę dziękczynną Al ha-nissim i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) w którym zabroniona jest publiczna żałoba i post, bowiem jest to święto radosne, gdzie w Izraelu Chanuka nabrała nowego, dodatkowego znaczenia, bowiem przypomina odrodzenie narodu żydowskiego, oraz życia w tym okresie tak, że podczas Chanuki nie obowiązują zakazy wykonywania pracy, a jedynie każdego wieczora Chanuki w czasie palenia się płomieni na chanukii kobiety powinny się powstrzymać od wykonywania swoich obowiązków i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) w taki sposób, że pośród Żydów aszkenazyjskich szczególny charakter ma piąty wieczór święta, kiedy po odśpiewaniu pieśni chanukowych dzieci są obdarowywane ``chanukowymi pieniędzmi`` – drobnymi monetami, którym nadawano także znaczenie nagrody za pilne studiowanie Tory i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego ośmiodniowego Święta o nazwie Chanuka, Święta Poświęcenia (Odnowienia) ,w czasie którego religia nie nakazuje spożywania określonych posiłków, choć powstała – związana z Judytą – tradycja osnuta wokół naleśników, placków ziemniaczanych (latkes), racuchów i pączków (sufganijot) nadziewanych dżemem, konfiturami lub marmoladą, czyli potraw przygotowywanych na oliwie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 15-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 970 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.